Creativitatea - Obiectiv al Educației Contemporane

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 11654
Mărime: 52.32KB (arhivat)
Publicat de: Stana Oroș
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector Dr. Luminiţa Drăghicescu
UNIVERSITATEA „VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, SOCIALE ŞI POLITICE DEPARTAMENTUL DE PREGĂTIRE A PERSONALULUI DIDACTIC

Cuprins

 1. Introducere.5
 2. Capitolul I : Creativitatea- dimensiune a personalităţii.8
 3. 1.1: Creativitatea: date preliminarii.8
 4. 1.2 : Niveluri şi dimensiuni ale creativităţii.10
 5. § 1.1.2: Niveluri ale creativităţii.10
 6. § 1.2.2: Dimensiunile creativităţii.11
 7. 1.3 : Procesul de creaţie.11
 8. 1.4:Personalitatea creativă.16
 9. 1.5 : Performanţa creativă.19
 10. Capitolul II – Creativitatea – obiectiv al educaţiei contemporane.21
 11. 2.1 : Dezvoltarea creativităţii elevilor – finalitate a procesului
 12. educaţional.21
 13. 2.2 : Metode de cultivare a creativităţii elevilor.26
 14. Capitolul III – Profesori creativi- elevi creativi .33
 15. Concluzii.38
 16. Bibliografie.40

Extras din licență

INTRODUCERE

„Oamenii învăţaţi, dar fără talent propriu, adică purtătorii ştiinţei moarte, mi-i închipui ca o sală întunecată cu o uşă de intrare şi una de ieşire.

Ideile străine intră printr-o uşă, trec prin întunericul sălii şi ies prin cealaltă, indiferente, singure şi reci. Capul unui om de talent este ca o sală iluminată cu pereţi şi oglinzi. Din afară vin ideile într-adevăr reci şi indiferente, dar ce societate, dar ce petrecere găsesc”.

Mihai Eminescu

Societatea contemporană, comparativ cu cele anterioare, se caracterizează prin schimbări radicale care se petrec în conduită, la locul de muncă sau în familie, în educaţie, în ştiinţă şi tehnologie, în religie şi aproape în orice aspect al vieţii noastre.

Pe de altă parte, teama de nenorociri domină, de la cele care privesc persoana şi familia acesteia până la cele care se referă la supravieţuirea speciei umane.

A trăi într-o asemenea lume presupune un înalt grad de adaptare şi de curaj care este legat în mare măsură de creativitate. Omul zilelor noastre are nevoie de culturalizante în interiorul propriei lui fiinţe, deoarece goliciunea interioară corespunde unei apatii exterioare, incapacităţii de a înţelege realitatea şi de a avea comportamente adecvate.

„Prin originea ei, natura umană este creatoare. Omul se justifică în faţa Creatorului nu numai prin ispăşire, ci şi prin creaţie"(N.Berdiaev).

Creativitatea nu înseamnă doar receptarea şi consumul de nou, ci în primul rând crearea noului. După C.Rogers (1961), adaptarea creativă naturală pare a fi singura posibilitate prin care omul poate ţine pasul cu schimbarea caleidoscopică a lumii sale.

CAPITOLUL I

CREATIVITATEA- dimensiune a personalităţii

1.1. Creativitatea: date preliminarii

Termenul creativitate îşi are originea în cuvântul latin creare, care înseamnă a

zămisli, a făuri, a naşte. El a fost introdus în vocabularul psihologic de psihologul american Gordon Allport (1937).

A crea înseamnă: a face să existe, a aduce la viaţă, a cauza, a genera, a produce, a fi primul care interpretează rolul şi dă viaţă unui personaj, a compune repede, etc.

Creativ este cel care se caracterizează prin originalitate şi expresivitate, este imaginativ, generativ, deschizător de drumuri, investiv, inovator etc.

În pofida numărului mare de cercetări consacrate creativităţii, nu putem vorbi încă de un consens în definirea acesteia. Iată câteva definiţii care ilustrează acest lucru:

„Creativitatea este capacitatea de a modela experienţa în forme noi şi diferite, capacitatea de a percepe mediul în mod plastic şi de a comunica altora experienţa unică rezultată”( I.A.Taylor, 1959).

„Creativitatea este procesul modelării unor idei sau ipoteze, al testării acestor idei şi al comunicării rezultatelor”(E.P.Torrance, 1962).

„Creativitatea este un proces de asociere şi de combinare, în ansambluri noi, a unor elemente preexistente”(H.Jaoui, 1975).

„Creativitatea reprezintă interacţiunea optimă, generatoare de nou, dintre atitudini şi aptitudini”(P.Popescu-Neveanu, 1978).

„Creativitatea este un complex de însuşiri şi aptitudini psihice care, în condiţii favorabile, generează produse noi şi de valoare pentru societate”(Al.Roşca, 1981).

„Creativitatea este capacitatea de a imagina răspunsuri la probleme, de a elabora soluţii inedite şi originale”(E.Limbos, 1988).

Bibliografie

1) AMABILE, T., (1997), Creativitatea ca mod de viaţă. Ghid pentru părinţi şi profesori, Bucureşti, Editura Ştiinţifică;

2) BEJAT, M., ( 1981), Creativitatea în ştiinţă. Tehnică şi învăţământ, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică;

3) COSMOVICI, A., IACOB, L., (1999) , Pedagogie şcolară, Iaşi, Editura Polirom;

4) CUCOŞ, C., (2008), Examen de definitivare şi grade didactice, Iaşi, Editura Polirom, Ediţia 2;

5) LANDAU, E., (1979), Psihologia creativităţii, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică;

6) NEGOVAN, V., (2006), Introducere în psihologia educaţiei, Bucureşti, Editura Universitară, Ediţia II;

7) PIAGET, J., (1965), Psihologia inteligenţei, Bucureşti, Editura Ştiinţifică;

8) ROCO, M., (2004), Creativitate şi inteligenţă emoţională, Iaşi, Editura Polirom;

9) ROŞCA, Al., (1981), Creativitatea generală şi specifică, Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România;

10) SĂLĂVĂSTRU, D., (2004), Psihologia educaţiei, Iaşi, Editura Polirom;

11) STERNBERG, Robert J., (2005), Manual de creativitate, Iaşi, Editura Polirom;

12) STOICA, A., (1983), Creativitatea elevilor. Posibilităţi de cunoaştere şi educare, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică;

13) TOMŞA, G., (2005), Psihologia preşcolară şi şcolară, Bucureşti, Editura Universitară.

Preview document

Creativitatea - Obiectiv al Educației Contemporane - Pagina 1
Creativitatea - Obiectiv al Educației Contemporane - Pagina 2
Creativitatea - Obiectiv al Educației Contemporane - Pagina 3
Creativitatea - Obiectiv al Educației Contemporane - Pagina 4
Creativitatea - Obiectiv al Educației Contemporane - Pagina 5
Creativitatea - Obiectiv al Educației Contemporane - Pagina 6
Creativitatea - Obiectiv al Educației Contemporane - Pagina 7
Creativitatea - Obiectiv al Educației Contemporane - Pagina 8
Creativitatea - Obiectiv al Educației Contemporane - Pagina 9
Creativitatea - Obiectiv al Educației Contemporane - Pagina 10
Creativitatea - Obiectiv al Educației Contemporane - Pagina 11
Creativitatea - Obiectiv al Educației Contemporane - Pagina 12
Creativitatea - Obiectiv al Educației Contemporane - Pagina 13
Creativitatea - Obiectiv al Educației Contemporane - Pagina 14
Creativitatea - Obiectiv al Educației Contemporane - Pagina 15
Creativitatea - Obiectiv al Educației Contemporane - Pagina 16
Creativitatea - Obiectiv al Educației Contemporane - Pagina 17
Creativitatea - Obiectiv al Educației Contemporane - Pagina 18
Creativitatea - Obiectiv al Educației Contemporane - Pagina 19
Creativitatea - Obiectiv al Educației Contemporane - Pagina 20
Creativitatea - Obiectiv al Educației Contemporane - Pagina 21
Creativitatea - Obiectiv al Educației Contemporane - Pagina 22
Creativitatea - Obiectiv al Educației Contemporane - Pagina 23
Creativitatea - Obiectiv al Educației Contemporane - Pagina 24
Creativitatea - Obiectiv al Educației Contemporane - Pagina 25
Creativitatea - Obiectiv al Educației Contemporane - Pagina 26
Creativitatea - Obiectiv al Educației Contemporane - Pagina 27
Creativitatea - Obiectiv al Educației Contemporane - Pagina 28
Creativitatea - Obiectiv al Educației Contemporane - Pagina 29
Creativitatea - Obiectiv al Educației Contemporane - Pagina 30
Creativitatea - Obiectiv al Educației Contemporane - Pagina 31
Creativitatea - Obiectiv al Educației Contemporane - Pagina 32
Creativitatea - Obiectiv al Educației Contemporane - Pagina 33
Creativitatea - Obiectiv al Educației Contemporane - Pagina 34
Creativitatea - Obiectiv al Educației Contemporane - Pagina 35
Creativitatea - Obiectiv al Educației Contemporane - Pagina 36
Creativitatea - Obiectiv al Educației Contemporane - Pagina 37
Creativitatea - Obiectiv al Educației Contemporane - Pagina 38
Creativitatea - Obiectiv al Educației Contemporane - Pagina 39
Creativitatea - Obiectiv al Educației Contemporane - Pagina 40

Conținut arhivă zip

 • Creativitatea - Obiectiv al Educatiei Contemporane.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative

Prezenta lucrare se încadrează într-o temă deosebit de importantă pentru fenomenul educațional, evaluarea, componentă fundamentală a procesului...

Rolul evaluării formative în atingerea performanței școlare deosebite

ARGUMENT Pe fiecare dintre noi şcoala ne-a format, ne-a cizelat, a scos din noi ceea ce aveam mai bun. Resursele proprii au fost prelucrate şi în...

Creativitatea

„Creativitatea înseamnă a lua elemente cunoscute şi a le asambla în moduri unice.” Jaques Fresco Pornind de la motto-ul menționat anterior, se...

Evaluarea și Abordarea Individualizată în Contextul lor Incluzive

Educaţia incluzivă este o abordare şi un proces continuu de dezvoltare a politicilor şi practicilor educaţionale, orientate spre asigurarea...

Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice

PREAMBUL Schimbările sociale din Republica Moldova şi în alte ţări sud-est europene au generat noi atitudini în procesul de educaţie şi instruire...

Strategii de stimulare a creativității școlarilor mici

ARGUMENT Fenomen multidimensional, creativitatea apare ca o activitate complexă care se finalizează într-un produs. Ea se manifestă în...

Stimularea creativității elevilor cu deficiență mintală prin utilizarea strategiilor didactice interactive

INTRODUCERE Școlaritatea este apreciată ca vârsta ce cuprinde o importantă experiență educațională din viața unei persoane. Pe parcursul ei se...

Rolul Educației în Societate

Zi de zi, fiecare dintre noi suntem supusi, vrând-nevrând unui aflux informational si unui bombardament mediatic cu sau fara intentie pedagogica....

Te-ar putea interesa și

Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice

ARGUMENT Prin activităţile practice, copilul pătrunde în lumea reală, ia contact cu materiale naturale, descoperă că există materiale care aparent...

Monografie contabilitate publică

CAPITOLUL 1 STUDIU DE OPORTUNITATE A FLUXULUI PROIECTAT Scoala de toate gradele are ca obiect fundamental educarea, instruirea si formarea...

Strategii de stimulare a creativității școlarilor mici

ARGUMENT Fenomen multidimensional, creativitatea apare ca o activitate complexă care se finalizează într-un produs. Ea se manifestă în...

Delincvența juvenilă - factori interni

Capitolul I NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND CRIMINALITATEA PRINCIPAL OBIECT DE STUDIU AL CRIMINOLOGIEI Secţiunea I ASPECTE GENERALE 1.Notiunea de...

Psihologia Educației

1. MODALITĂŢI DE STIMULARE A CREATIVITĂŢII ÎN ŞCOALĂ Despre creativitate. Creativitatea este o capacitate mai complexa. Ea face posibilă crearea...

Finanțarea culturală în România

Rolul Statului in Finantarea Culturii Rolul ministerului si al institutiilor publice in domeniu este de a asigura conditiile favorabile creatiei...

Creativitatea și stimularea comportamentului creativ în grădiniță

Rezumat Creativitatea reprezintă cea mai importantă valoare umană, socială, educațională. Rolul creativității este hotărâtor în ceea ce privește...

Creativitatea

Conform Dicționarului de psihologie, creativitatea este dispoziția spontană de a inventa și a crea, care există în fiecare persoană, la toate...

Ai nevoie de altceva?