Creativitatea

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Psihologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 2673
Mărime: 20.27KB (arhivat)
Publicat de: Ieremia Paraschiv
Puncte necesare: 6

Extras din referat

Conform Dicționarului de psihologie, creativitatea este dispoziția spontană de a inventa și a crea, care există în fiecare persoană, la toate vârstele. Irwin Taylor a analizat peste 100 de definiții ale creativității. Problemele creativității au fost puse frontal în 1950 de către J. P. Guildford în calitate de președinte al Asociației Psihologilor Americani. Deși prezentă activ în conduite, creativitatea se exprimă și se dezvoltă în strânsă dependență de mediu socio-cultural.

Conceptul de creativitate

A crea înseamnă a produce ceva nou în opoziție cu ceva vechi, uzual, banal. Noutatea poate fi evaluată gradual, după cota de originalitate. Cota de originalitate corespunde distanței dintre produsul nou și ceea ce preexistă ca fapt cunoscut și uzual în domeniul respectiv. Când spunem despre o persoană sau o activitate că este creativă ne referim la faptul că poate „produce” rezultate ce încorporează anumite note de originalitate.

Termenul de creativitate, termen foarte general, a fost introdus de psihologia americană pentru a-1 înlocui pe cel mai restrictiv, de talent. Și creativitatea, și talentul au ca notă comună originalitatea, dar talentul corespunde numai creativității de nivel superior, pe când termenul de creativitate include și creativitatea de nivel mediu și chiar inferior. Fără a nega eficiența talentului, marele avantaj pe care-1 prezintă termenul de creativitate este că recunoaște existența în fiecare om a unui grad de creativitate ce poate fi dezvoltat și valorificat.

Activitatea creativă

Orice subiect dispune de un potențial creativ și fiecare dintre structurile psihice poate pune în evidență unul sau mai multe aspecte ale acestui potențial (creativ). Chiar și la nivelul inferior al comportamentului, comportamentul senzorio-motor, constatăm aspecte creative. A percepe înseamnă a explora selectiv obiectul perceput, implică o cunoaștere preferențială a unor însușiri relevante și semnificative ale lumii concrete. Orice proces de cunoaștere implică un proces de adaptare a structurilor noastre cognitive la caracteristicile realității explorate. Complexitatea obiectului ne obligă să ne restructurăm felul de a percepe și să ne îmbogățim bagajul de reprezentări. Auzul se rafinează numai ascultând muzică, văzul este „educat” de pictură (M. Ralea).

Activitatea și valorificarea superioară a potențialului creativ are loc îndeosebi la nivelul gândirii. La om, procesul generării de noi cunoștințe și utilizare a experienței în situații noi este în bună măsură un proces de re-gândire. Se ajunge la noi idei sau proiecte prin transformări și recombinări ale datelor cognitive de care subiectul dispune, prin implicarea schemelor operaționale ale gândirii.

Domeniul în care gândirea este capabilă de maximă performanță este rezolvarea de probleme. Pentru procesul creativ, mai importantă decât rezolvarea de probleme este punerea de noi probleme.

J. P. Guildford a pledat pentru importanța gândirii divergente (cu mai multe soluții) în procesul de creație, în timp ce alții (precum Einstein) au considerat că nu gândirea joacă rolul principal în creație, ci imaginația, care prin capacitatea ei de a combina reprezentările și de a valorifica asociațiile care apar în zona subconștientului și inconștientului amplifică potențialul creativ al personalității mai mult decât o poate face gândirea. Nu în ultimul rând, un rol important în procesul creativ îl au afectivitatea, motivația și voința. Aceste procese psihice oferă susținerea energetică, fiind factorii activatori ai creativității.

Niveluri de creativitate

A. L. Taylor propune să se distingă cinci niveluri de creativitate

Creativitatea expresivă se manifestă atunci când are loc o liberă și spontană exprimare a persoanei, fără preocupări de utilitate sau valoare, ca în cazul desenelor realizate de copiii mici.

Creativitatea productivă, când persoana și-a însușit priceperi și deprinderi care permit să producă lucruri utile, dar în care specificul ei să fie slab exprimat. Este cazul unei țesătoare de covoare și a oricărui muncitor calificat, ei punând în practică tehnici cunoscute, originalitatea fiind minimă.

Creativitatea inventivă face posibile invențiile, îmbunătățirile aduse produselor, aparatelor, suficient de importante pentru a fi brevetate și difuzate în producție. Inventatorii sunt destul de numeroși. În Japonia, de pildă, se înregistrează în fiecare an peste 100.000 de invenții.

Creativitatea inovatoare duce la modificări ale principiilor ce stau la baza unui domeniu, la noi modalități de exprimare, specifice talentelor. E caracteristică unei minorități, unei elite.

In fine, creativitatea emergentă se manifestă la omul de geniu care revoluționează un domeniu științific, ori la creația artistică, deschizând noi căi de abordare, așa cum a realizat A. Einstein în fizică sau L. van Beethoven în muzică.

Bibliografie

1. Dicționar de psihologie, Ed. Babel, București 1997.

2. Andrei Cosmovici, Luminița Iacob, Psihologie școlară, Ed. Polirom, Iași 1999.

3. Andrei Cosminovici, Psihologie - Compendiu pentru bacalaureat și admitere în facultate, Ed. Polirom, Iași 1998.

Preview document

Creativitatea - Pagina 1
Creativitatea - Pagina 2
Creativitatea - Pagina 3
Creativitatea - Pagina 4
Creativitatea - Pagina 5
Creativitatea - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Creativitatea.doc

Alții au mai descărcat și

Aptitudinile

Oamenii se deosebesc între ei dupa capacitatile, posibilitatile lor de actiune. Aceleasi activitati practice, intelectuale, artistice sunt...

Creativitatea

Prin creativitate se intelege capacitatea sau aptitudinea de a realiza ceva original.Actul creator este insa un proces de elaborare prin inventie...

Empatia

O mare varietate de definitii si metafore au fost oferite de literature de specialitate cu privire la empatie, incluzand: “Empatia este eul...

Neuropsihologia Atenției

NEUROPSIHOLOGIA ATENTIEI Exista numeroase puncte de vedere care ar putea fundamenta o teorie moderna a procesului atentiei. În decursul istoriei...

Comportamentul Social

Pentru o mai buna intelegere a subiectului propus vom face mai intai cateva precizari necesare pentru constructia interioara a lucrarii. In primul...

Te-ar putea interesa și

Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar

MOTTO: „Legenda Meştereului Manole ne dezvăluie esenţa creaţiei. Creaţia este legea însăşi a vieţii spirituale a omului, atacul creaţiei este...

Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice

ARGUMENT Prin activităţile practice, copilul pătrunde în lumea reală, ia contact cu materiale naturale, descoperă că există materiale care aparent...

Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III

Introducere Științele educației joacă un rol din ce în ce mai influent în viața societății contemporane, și aceasta ca un efect sine qua non al...

Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar

ARGUMENT Tema „ Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar” a pornit de la ideea că introducerea jocului...

Stimularea creativității elevilor cu deficiență mintală prin utilizarea strategiilor didactice interactive

INTRODUCERE Școlaritatea este apreciată ca vârsta ce cuprinde o importantă experiență educațională din viața unei persoane. Pe parcursul ei se...

Creativitatea - Obiectiv al Educației Contemporane

INTRODUCERE „Oamenii învăţaţi, dar fără talent propriu, adică purtătorii ştiinţei moarte, mi-i închipui ca o sală întunecată cu o uşă de intrare...

Contabilitate creativă - scoaterea firmei din insolvență

CAPITOLUL I: Cadru teoretic privind procedura de faliment INTRODUCERE Este usor de pornit o afacere cu sediul acasa si din acest motiv, in...

Programul Europa Creativă 2014-2020 (subprogramul cultură)

I. INTRODUCERE PROGRAMUL EUROPA CREATIVĂ Europa Creativă este un program de finanțare al Uniunii Europene care va continua, pentru următorii 7...

Ai nevoie de altceva?