Principii Privind Sistemul de Salarizare în România

Licență
7.3/10 (3 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 106 în total
Cuvinte : 36967
Mărime: 164.44KB (arhivat)
Publicat de: Simona N.
Puncte necesare: 0

Extras din licență

INTRODUCERE

Mi-am propus să studiez în lucrarea de licenţă problematica privind teoriile şi principiile salarizării. Este o provocare pentru mine datorită importanţei de care se bucură această temă, datorită spectrului larg de probleme pe care le abordează şi datorită conexiunii care se stabileşte între elementele salarizării şi alte elemente din dreptul muncii.

Consider că salarizarea este un element important datorită conexiunilor pe care le are acest proces cu persoana umană. Oamenii în calitatea lor duală necesită prin salariu, atât o mulţumire fiziologică prin posibilitatea de a-şi procura cele necesare traiului cotidian, dar mai mult de atât,salaruiul reprezintă un factor motivaţional asupra angajaţilor, fiind principalul element de persuadare a salariaţilor şi de demonstrare a respectului asupra muncii depuse.

După cum afirmam şi în fraza anterioară, nu trebuie să uităm că salarizarea este un proces elaborat de oameni şi pentru oameni, de aceea a fost necesar să se adopte un cadru legislativ restrictiv din partea celui care are posibilitatea impunerii de presiune sau,mai bine spus, cel care poate profita de pe urma stabilirii grilei de salarizare şi să acorde anumite drepturi cu caracter general în ceea ce priveşte salariatul în raport cu ceilalţi salariaţi şi în raport cu firma angajatoare.

Se poate spune că pe aceste conexiuni de bază s-au suprapus o serie de alte conexiuni care în cele din urmă au format raportul dintre salarizare şi dreptul muncii.

Această problematică pe care urmează să o abordez este undeva la zona de interes a mai multor domenii. Cele mai importante domenii care abordează această temă „salarizarea,”sunt activităţile de management şi normele juridice de dreptul muncii. Însă complexitatea salarizării este mult mai mare deoarece implică şi multe alte domenii care au legătură cu viaţa socială.

Printr-o salarizare adecvată se poate răspunde nevoilor şi se poate mări productivitatea unei firme, deci şi de aici reiese caracterul primordial al salarizării în cadrul economiei regionale şi chiar naţionale.

Importanţa salarizării a făcut ca multe state să se aplece asupra acestei probleme şi să încerce să găsească cele mai bune soluţii în cazul raportului salarizare-completivitate dar şi din punct de vedere al raportului salarizare-drept.

Îmi propun ca pe parcursul acestei lucrări să fac o prezentare cât mai complexă şi mai veridică a temei abordate şi sper să răspund principalelor întrebări care se pot ridica în legătura cu această temă complexă.

Lucrarea de licenţă am structurat-o pe patru capitole în care am efectuat cercetări despre: un scurt istoric şi generalităţi, despre modelele şi principiile salarizării, despre componentele salariului şi bazele legale ale acestora, despre legislaţia internaţională în materie de salarizare şi alte probleme pe care le voi considera importante.

În partea practică voi face apel la două speţe,una dintre ele care să incrimineze salariatul iar cealaltă firma, deoarece prin aceasta voi arată că greşeli pot fi făcute de ambele părţi contractuale.

Voi încheia această lucrare cu câteva scurte concluzii asupra lucrării pe care o voi redacta, şi tot aici voi prezenta un bilanţ al obiectivelor atinse pe parcursul lucrării.

CAPITOLUL I

EVOLUŢIA ŞI CONŢINUTUL SALARIZĂRII

1.1. Scurtă prezentare a salarizării şi a evoluţiei acesteia pe parcursul timpului

Denumirea de origine latină „salarium” reprezenta la romani suma de bani care se oferea soldaţilor în campanile militare pentru procurarea sării atunci când nu se acorda cantitatea de sare cuvenită în natură .

Din punct de vedere juridic, doctrinarii apreciază că „salariul, indiferent de denumirea sa, reprezintă suma de bani dată de patron salariatului în temeiul unui contract individual de muncă pentru munca efectuată sau ce trebuie efectuată şi pentru serviciile îndeplinite sau ce trebuie îndeplinite .

Salariul constituie o categorie economică, dar şi una de factură juridică. Prin salariu se înţelege preţul muncii prestate în temeiul contractului individual de muncă exprimat, de regulă, în bani. Prestarea muncii şi salarizarea muncii sunt obligaţiile principale ce rezultă pentru salariat, respectiv, pentru angajator, prin încheierea contractului de muncă. Se stabileşte că,pentru munca prestată, în condiţiile prevăzute în contractul individual de muncă, fiecare persoană are dreptul la un salariu în bani, convenit la încheierea contractului respectiv.

Salariul este o categorie economico-financiară a producţiei de mărfuri şi a legii valorii, care se realizează, în forma bănească, fiind repartiţia unei părţi a venitului naţional.

Salariul apare ca preţ al forţei de muncă, depusă în activităţile social-economice şi comensurată după anumite criterii de eficienţă.

Dicţionarele în domeniu definesc salariul ca fiind preţul muncii în temeiul contractului individual de muncă .

Salariul este considerat corolarul dreptului la muncă; el este afirmat în Declaraţia Universală a Dreptului Omului6 , potrivit căreia „cel care munceşte are dreptul la un salariu echitabil şi suficient care să-i asigure lui şi familiei sale o existenţă conformă cu demnitatea umană” [art. 23 alin. (3)]6.

De asemenea, Curtea Constituţională a României consideră că „salariul reprezintă o componentă a dreptului la muncă”; el constituie „contraprestaţia angajatorului în raport cu munca prestată de către angajat în baza unor raporturi de muncă”. Totodată, „dreptul la salariu este corolarul unui drept constituţional, şi anume dreptul la muncă”.

În conformitate cu dispoziţiile art. 1 din Convenţia nr. 95 din anul 1949 asupra protecţiei salariului, din cadrul Organizaţiei Internaţionale a Muncii, termenul de „salariu” semnifică, indiferent de modul de calcul, remuneraţia sau câştigurile susceptibile de a fi evaluate în bani, stabilite pe cale convenţională ori prin lege, care se acordă în virtutea unui contract scris sau verbal, plătit de patron lucrătorului pentru munca sa ori serviciile aduse.

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a reţinut că remuneraţia (salariul) cuprinde toate veniturile în bani sau în natură, actuale şi viitoare, prevăzute să fie plătite, chiar şi în mod indirect de către angajator lucrătorului pe motivul angajării acestuia.

Bibliografie

Acte normative complete: resurse umane; legislaţia muncii; salarizare; contribuţii sociale. Bucureşti: Rentrop & Straton, 2011, 1 CD-Rom;

Athanasiu, Alexandru. Codul muncii. Comentariu pe articole. Actualizare la vol. I-II. Bucureşti, Ed. C.H.Beck, 2012.

Barbu-Ciochină, Ioan. Dreptul muncii. Curs universitar. Bucureşti: Ed. Hamangiu, 2012.

Costea (Moarcăş), Claudia-Ana. Drept individual al muncii. Terminologie – practică. Bucureşti:Editura C.H. Beck, 2011;

Costea (Moarcăş), Claudia-Ana. Instrumente de coordonare a sistemelor de securitate socială. Bucureşti: Ed. C.H. Beck, 2011;

Enache, Daniela Georgeta; Ceauşescu, Maria. Litigii de muncă. Jurisprudenţă socială. Bucureşti: Ed. C.H. Beck, 2011;

Frenţiu, Gabriela Cristina. Contractul individual şi contractul colectiv de muncă. Conflictele de muncă. Bucureşti: Editura Universul Juridic, 2011;

Frenţiu, Gabriela Cristina; Baldean, Denisa Livia. Asigurări sociale. Noua lege a pensiilor - Legea nr. 263/2010. Bucureşti: Editura: Universul Juridic, 2011;

Georgescu, Laura. Răspunderea patrimoniala a lucrătorilor - răspundere civilă –contractuală. Bucureşti: Editura Universul Juridic, 2011;

Ignat, Silvia Georgiana; Uţă, Lucia. Pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. Jurisprudenţă relevantă a Curţii de Apel Bucureşti pe semestrul I anul 2011. Bucureşti: Editura Hamangiu, 2011;

Legislaţia muncii, salarizare şi resurse umane: noutăţi legislative comentate, studii de caz controversate, întrebări şi răspunsuri într-un newsletter 100% practic! red. şef Alexei Delimart. An.1, nr.1(iul. 2011) Bucureşti: Rentrop & Straton, 2011;

Moţiu, Dana Daniela. Dreptul individual al muncii, Bucureşti: Editura C.H. Beck, 2011;

Oancea, Dalina; Bivolaru, Ştefania Irinel. Concedierea salariaţilor. Practica judiciară. Editura Hamangiu, Bucureşti, 2011;

Popa George-Dorel. Prevenirea şi combaterea spălării banilor şi criminalitatea economico-financiară. Bucureşti: Ed. Bren, 2011;

Popescu, Radu Răzvan. Dreptul muncii. Bucureşti: Editura Universul Juridic, 2011;

PORTAL codul muncii.ro: contract de muncă, concedii, contribuţii, salarizare, pensii, şomaj, resurse umane: noutăţi, întrebări şi răspunsuri, formulare şi modele, legislaţie. Serviciul de Consultanţă al Departamentul HR. An.1(2011), Bucureşti: Rentrop & Straton, 2011;

Raiciu, Dimitrie-Dan. Raporturile juridice de muncă ale cadrelor militare în activitate. Reglementări specifice privind securitatea socială a acestora. Bucureşti: Editura Universul Juridic, 2011;

Salarizare şi contribuţii sociale: 114 cazuri practice, modele de calcul şi răspunsuri - noutăţi 2011. Bucureşti: Rentrop & Straton, 2011. 1 CD-Rom.

Preview document

Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 1
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 2
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 3
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 4
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 5
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 6
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 7
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 8
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 9
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 10
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 11
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 12
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 13
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 14
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 15
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 16
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 17
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 18
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 19
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 20
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 21
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 22
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 23
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 24
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 25
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 26
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 27
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 28
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 29
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 30
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 31
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 32
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 33
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 34
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 35
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 36
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 37
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 38
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 39
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 40
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 41
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 42
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 43
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 44
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 45
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 46
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 47
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 48
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 49
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 50
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 51
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 52
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 53
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 54
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 55
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 56
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 57
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 58
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 59
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 60
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 61
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 62
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 63
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 64
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 65
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 66
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 67
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 68
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 69
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 70
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 71
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 72
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 73
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 74
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 75
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 76
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 77
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 78
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 79
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 80
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 81
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 82
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 83
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 84
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 85
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 86
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 87
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 88
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 89
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 90
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 91
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 92
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 93
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 94
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 95
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 96
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 97
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 98
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 99
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 100
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 101
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 102
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 103
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 104
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 105
Principii Privind Sistemul de Salarizare în România - Pagina 106

Conținut arhivă zip

  • Principii Privind Sistemul de Salarizare in Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Activități specifice domeniului resurse umane în instituțiile publice

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Activitati specifice domeniului resurselor umane in institutiile publice Rezultatele activitatii desfasurate intr-o...

Salarizarea funcționarilor publici în Marea Britanie și Franța

I. Prezentarea temei 1.Introducere În ultimele decenii au fost iniţiate o serie de reforme în administraţia publică din aproape fiecare stat...

Analizarea Necesarului de Resurse Umane

Legislaţia Orice organizaţie are obligaţia de a garanta aplicarea tuturor prevederilor legislative în materie de dreptul muncii. Orice angajat cu...

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Managementul Instututiilor Publice

I. INSTITUTIILE PUBLICE ÎN CADRUL SISTEMULUI ECONOMICO-SOCIAL 1.1.Conceptul, rolul si clasificarea institutiilor publice Pentru realizarea...

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Introducere în Administrația Publică

Cap. I: Strategii şi performanţe în administraţia centrală din România. Implicarea politicului în administraţie 1.1. Caracteristicile...

Salarizarea funcționarilor publici în Germania, Spania, Franța, Belgia și Danemarca

Managementul public este o perspectiva a guvernelor si a administratiilor non- profit care sustin ca managementul sectorului public si privat se...

Te-ar putea interesa și

Salarizarea în România

Capitolul I Considerații preliminare I.1.Evoluții istorice privind sistemul românesc de salarizare Primele reglementări legale ale salarizării...

Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială

INTRODUCERE Contabilitatea este ştiinţa care observă şi cuantifică în limbaj cifric existentul şi mişcările produse în structura patrimoniului,...

Salariul, motivație

CAPITOLUL I PROBLEME TEORETICO- METODOLOGICE PRIVIND SISTEMUL MOTIVAŢIONAL 1.1.MOTIVAŢIA 1.1.1.CONCEPTUL DE MOTIVAŢIE;COMPONENTE, FORME....

Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești

INTRODUCERE Oricât de „instituţionalizate” par diversele verigi ale administraţiei publice, deciziile ce asigură realizarea obiectivului lor...

Implicațiile Politicii Salariale asupra Eficienței Întreprinderii și Gestiunii Resurselor Umane

1.1 Mediul intern Compania ARABESQUE este o companie cu capital privat autohton care a fost înfiinţată in anul 1994 ca răspuns al necesităţii unei...

Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne

INTRODUCERE În prezent, drepturile salariale reprezintă principala motivație a personalului militar în ceea ce privește satisfacerea nevoilor...

Salarizarea

CAPITOLUL I. PROBLEME GENERALE PRIVIND SALARIUL ŞI SISTEMUL DE SALARIZARE Secţiunea 1. Remunerarea muncii – instrument indispensabil dezvoltării...

Teorii ale motivației și satisfacției în muncă și conceperea sistemului de salarizare

Cap. 1.TEORII ALE MOTIVAŢIEI SI ASTISFACŢIEI IN MUNCĂ 1.1 Definirea conceptelor de motivaţie şi satisfacţie in muncă Motivaţia este un „ concept...

Ai nevoie de altceva?