Cadrul legislativ specific derulării activității de audit intern

Proiect
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 4965
Mărime: 70.52KB (arhivat)
Publicat de: Andreea L.
Puncte necesare: 7

Cuprins

  1. 1. Conceptul de audit intern 2
  2. 1.1. Rolul auditului intern 4
  3. 1.2. Importanța auditului intern 5
  4. 1.3. Funcțiile auditului intern 6
  5. 1.4. Clasificarea auditului intern 7
  6. 1.5. Caracteristicile auditului intern 8
  7. 2. Cadrul normativ al auditului intern în România 10
  8. Concluzii 16
  9. Bibliografie 17

Extras din proiect

1. Conceptul de audit intern

În definiție, auditul intern este o activitate independentă, de asigurare și consultanță obiectivă, concepută pentru a adăuga valoare și a îmbunătăți operațiunile unei organizații. Acesta ajută o organizație să își îndeplinească obiectivele, aducând o abordare sistematică și disciplinată pentru a evalua și îmbunătăți eficacitatea proceselor de gestionare, control și guvernare a riscurilor.

Literatura de specialitate prezintă auditul intern ca fiind o activitate care are rolul de a ajuta la atingerea obiectivelor organizațiilor prin gestionarea riscurilor și îmbunătățirea controlului intern. Auditul intern presupune utilizarea unei metodologii sistematice care evaluează procesele sau problemele organizaționale și recomandă soluții. Domeniul de audit intern în cadrul unei organizații este larg și poate include diverse activități legate de controlul intern, precum revizuirea eficacității și eficienței operațiunilor, raportare financiară, fraudă de investigare, evaluare a riscurilor și respectarea legilor și reglementărilor.

In trecut, activitatea de audit intern era văzut ca o simplă procedură administrativă care avea rolul de a verifica acuratețea tranzacțiilor financiare, de a controla plățile efectuate, de a verifica acțiunile și de a face rapoarte cu privire la unele activități de management. Însă, în ziua de azi, activitatea de audit a căpătat un sens mai complex, iar auditorului i se atribuie un număr mai mare de responsabilități.

Specialistul în domeniu, Thomas Asare, precizează în articolul său, Internal Auditing in the Public Sector: Promoting Good Governance and Performance Improvement, faptul că din punct de vedere istoric auditul intern a fost perceput ca fiind limitat doar la asigurarea contabilității și înregistrărilor tranzacțiilor unei organizații, verificarea gestionării corecte a sistemului de active și implementarea politicilor și procedurilor în vigoare. Odată cu schimbarea timpului, conceptul de audit intern a suferit modificări semnificative în ceea ce privește definiția, sfera de acoperire și abordarea sa. În unele organizații, sfera auditului intern modern a fost extinsă din emisii financiare pentru a include valoarea pentru bani, evaluarea riscului, eficacitatea managerială și procesele de guvernare .

Cadrul normativ din România, prin Legea nr. 191 din 2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 672 din 2002 privind auditul public intern, art. 2, lit. (a), definește auditul intern ca fiind o activitate funcțional independentă și obiectivă, de asigurare și consiliere, concepută să adauge valoare și să îmbunătățească activitățile entității publice; ajută entitatea publică să își îndeplinească obiectivele, printr-o abordare sistematică și metodică, evaluează și îmbunătățește eficiența și eficacitatea managementului riscului, controlului și proceselor de guvernanță.

1.1. Rolul auditului intern

În sens larg, auditul intern are rolul de a „da asigurări și consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor și cheltuielilor publice, perfecționând activitățile entității publice; de a ajuta entitatea publică să-și îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică și metodică, prin care se evaluează și se îmbunătățesc eficiența și eficacitatea sistemului de conducere legat de gestiunea riscului, a controlului și a proceselor de administrare; de a monitoriza sistemele manageriale de control; de a raporta managementului superior despre punctele slabe și de a propune îmbunătățiri; de a contribui la buna și efectiva gestiune a fondurilor publice” .

Dacă ne referim la rolul auditului intern trebuie să evidențiem faptul că literatura de specialitate îl identifică sub forma a trei elemente principale, și anume evaluarea și îmbunătățirea proceselor de gestionare a riscurilor, control și guvernare. Aceste elemente sunt uneori denumite „cei trei piloni” ai auditului intern, iar acestea includ politicile și procedurile stabilite pentru a asigura atingerea obiectivelor și includ evaluarea corespunzătoare a riscului, fiabilitatea proceselor de raportare interne și externe, respectarea legilor și reglementărilor cu caracter aplicabil și respectarea standardelor comportamentale și etice stabilite pentru public .

Termenul de guvernare în sectorul public se referă la mijloacele prin care obiectivele sunt stabilite și îndeplinite cu accent pe activități care asigură credibilitatea unui guvern, furnizarea de servicii stabilă și adecvată și asigură un comportament adecvat al funcționarilor guvernamentali, reducând riscul corupției publice. Oficiul național pentru audit din Australia, susținea în anul 2003, faptul că în „sectorul public, guvernarea presupune o acoperire foarte largă, inclusiv modul în care este administrată o organizație, structurile sale corporative și de altă natură, cultura, politicile și strategiile sale și modul în care se ocupă cu diferiții săi părți interesate. Conceptul cuprinde modul în care organizațiile din sectorul public își dobândesc responsabilitățile de administrare, fiind deschise, responsabile și prudente în luarea deciziilor, în furnizarea de consultanță politică și în gestionarea și livrarea de programe” .

Bibliografie

1. Public sector internal audit standards, The Institute of Internal Auditors, Florida, USA, 2017, p. 10

2. Mebratu, Agumas Alamirew, Internal audit function and its challenges in public sector governance: Empirical evidence from Amhara National Regional State, AshEse Journal of Economics Vol. 1(1), pp. 001-012, 2015, accesibil pe http://www.ashese.co.uk/files/Mebratu_pdf2.pdf

3. NORME GENERALE PRIVIND EXERCITAREA AUDITULUI PUBLIC INTERN, accesibil pe http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/audit/norme_generale.pdf

4. Asare, Thomas, Internal Auditing in the Public Sector: Promoting Good Governance and Performance Improvement, International Journal on Governmental Financial, 2009, accesibil pe https://www.academia.edu/3156041/Internal_auditing_in_the_public_sector_Promoting_good _governance_and_performance_improvement

5. Dănăilă, Violeta, Auditul intern în România, UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI,

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR, 2012 - 2013, p. 6

6. ANAO (2003), Public Sector Governance, Vols.1-2, Better Practice Guide, National Audit Office, Canberra

Internal audit in the public sector, accesibil pe https://www2.deloitte.com/jo/en/pages/about-deloitte/articles/deloittemepov4/mepov4-internal-audit-in-the-public-sector.html

7. Legea nr. 191/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, accesibil pe https://lege5.ro/Gratuit/gi3dgmjxg4/legea-nr-191-2011-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-672-2002-privind-auditul-public-intern

8. Drd. Ghiță, Răzvan, Caracteristicile auditulu intern, Universitatea Valahia din Târgoviște, accesibil pe http://www.oeconomica.uab.ro/upload/lucrari/820061/12.pdf

9. Legea nr. 672 din 19 decembrie 2002 (**republicată**) privind auditul public intern**), accesibil pe http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/40929

10. Drd. Cioban, Alexandra, Auditul intern în mediul guvernanței corporatiste - Auditul intern în sectorul public din România, Universitate „Stefan cel Mare” Suceava, 2014, pp. 25 - 27, accesibil pe http://perform.usv.ro/rapoarte/04/raport_cercetare_3.pdf

11. STRATEGIA dezvoltării auditului public intern pentru 2018-2020, Ministerul Finanțelor Publice, accesibil pe http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/audit/StrategiaAPI2018-2020.pdf

12. Fîrțescu Bogdan, Suport de curs Audit Intern I

Preview document

Cadrul legislativ specific derulării activității de audit intern - Pagina 1
Cadrul legislativ specific derulării activității de audit intern - Pagina 2
Cadrul legislativ specific derulării activității de audit intern - Pagina 3
Cadrul legislativ specific derulării activității de audit intern - Pagina 4
Cadrul legislativ specific derulării activității de audit intern - Pagina 5
Cadrul legislativ specific derulării activității de audit intern - Pagina 6
Cadrul legislativ specific derulării activității de audit intern - Pagina 7
Cadrul legislativ specific derulării activității de audit intern - Pagina 8
Cadrul legislativ specific derulării activității de audit intern - Pagina 9
Cadrul legislativ specific derulării activității de audit intern - Pagina 10
Cadrul legislativ specific derulării activității de audit intern - Pagina 11
Cadrul legislativ specific derulării activității de audit intern - Pagina 12
Cadrul legislativ specific derulării activității de audit intern - Pagina 13
Cadrul legislativ specific derulării activității de audit intern - Pagina 14
Cadrul legislativ specific derulării activității de audit intern - Pagina 15
Cadrul legislativ specific derulării activității de audit intern - Pagina 16
Cadrul legislativ specific derulării activității de audit intern - Pagina 17
Cadrul legislativ specific derulării activității de audit intern - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Cadrul legislativ specific derularii activitatii de audit intern.docx

Alții au mai descărcat și

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Politici publice 2019

Termenul de administrație provine de la latinescul “administer” - a sluji, a duce la îndeplinire o misiune comandată. Dicționarul explicativ al...

Drept Civil - curs și tematică pt examen

16.10.2017 Tematica Examenului 1. Norma de drept. Structura. 2. Raportul juridic civil. Structura. 3. Capacitatea juridical a partilor...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Elemente de arhivistică, birotică și documentaristică

INTRODUCERE Arhivistica și informarea documentară (documentaristica) sunt discipline care au ca sferă de cercetare documentele scrise. Activitatea...

Finanțe publice

S 1 APARIȚIA SI EVOLUTIA FINANȚELOR PUBLICE La baza F.P. stau 2 elemente esentiale : STATUL SI BANII a carui evolutie de a lungul istoriei a...

Evoluția conceptului drepturile omului

Drepturile individuale ale cetățenilor și cetățenia europeană sunt consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în Tratatul...

Te-ar putea interesa și

Misiunea de Audit Intern privind Gestiunea Resurselor Umane

PREZENTARE GENERALĂ Gestionarea resurselor umane într-o instituţie publică reprezintă o funcţie suport importantă, fiind un domeniu de preferinţă...

Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice

INTRODUCERE În conditiile economiei libere, piata constituie locul si modalitatea prin care se dovedeste, se verifica si se realizeaza profitul...

Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României

CAP.2. SFERA COMPETENTELOR DE CONTROL ALE CURTII DE CONTURI A ROMÂNIEI Curtea de Conturi a României este institutie suprema de control...

Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României

CAP. 1 CONTEXTUL ORGANIZĂRII ŞI EXERCITĂRII AUDITULUI INTERN 1.1. DEFINIREA ŞI ARIA DE APLICABILITATE A AUDITULUI INTERN Abordarea problematicii...

Auditul Activității de Creditare în Cadrul Băncii BRD

Considerații generale Auditul intern are ca obiectiv cunoasterea tuturor procedurilor de control aplicate în banca, exprimarea unei opinii privind...

Organizarea sistemului de servicii sociale Țibana

Îndelungată existenţă a comunităţii este dovedită prin descoperirea pe teritoriul pe care se află în prezent comuna Tibana a numeroase dovezi...

Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului

Scurta introducere In primul rand am dori sa va enumeram unele dintre motivele datorita carora ne-am ales ca subiect de studiu acesta institutie...

Misiune de Audit Intern

Societatea care solicita angajarea unei firme de audit intern poarta denumirea de: S.C. LUAR COM S.R.L. Suceava Sediul acestei societati se afla...

Ai nevoie de altceva?