Rolul auditului intern în combaterea fraudelor

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Audit
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 3341
Mărime: 47.69KB (arhivat)
Publicat de: Alexandru U.
Puncte necesare: 7
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Capitolul 1: Conceptul de fraudă și tipologia acesteia 4
 3. 1.1 Definirea conceptului de fraudă 4
 4. 1.2 Tipuri de fraudă 5
 5. 1.3 Motivația existenței fenomenului de fraudă 6
 6. Capitolul 2: Rolul auditului intern în detectarea și combaterea fraudei 8
 7. 2.1 Definirea conceptului de audit intern 8
 8. 2.2 Gestiunea riscului de fraudă și relația cu auditul intern 9
 9. 2.3 Îndatoririle auditorului intern legat de fraudă 10
 10. Concluzii 13
 11. Bibliografie 14

Extras din proiect

Introducere

Frauda este un subiect pe care îl vedem dezbătut parcă tot mai des în societatea în care trăim. Se dorește ca acest fenomen cu influență negativă asupra unei organizații să se diminueze tot mai mult, însă de multe ori nu se pun în practică toate instrumentele existente pentru o bună gestionare a riscului de fraudă.

După cum vom vedea în continuare, domeniul auditului intern, prin asigurările pe care le poate da managerilor și prin recomandările formulate către aceștia, are anumite responsabilități legat de fraudă.

În lucrarea de față vom porni discuția de la ideea de fraudă, tipologia acesteia și vom afla de ce acest fenomen există. Pe de altă parte, în capitolul doi, pornind de la definiția auditului inter, vom vedea care este legătura dintre auditul intern și frauda și exact care sunt responsabilitățile auditorului intern față de fraudă.

Capitolul 1: Conceptul de fraudă și tipologia acesteia

1.1 Definirea conceptului de fraudă

Ideea generală asupra conceptului de fraudă este aceea de ”nereguli” sau ”iregularități”. Însă, în practica de specialitate se întâlnesc mai multe păreri despre ce înseamnă frauda, toate având la bază același lucru, și anume: intenția de a acționa într-un mod injust pentru obținerea unor anumite foloase.

Astfel, Dicționarul Explicativ al Limbii Române definește frauda ca fiind înșelăciunea comisă de cineva pentru a realiza un profit material de pe urma atingerii drepturilor altcuiva / săvârșirea cu rea credință a unor acte ce constau în atingerea drepturilor altcuiva, pentru a obține foloase; hoție etc .

Pe de altă parte, Standardele Internaționale de Audit ne spun că frauda este o acțiune intenționată săvârșită de către una sau mai multe persoane, fie din rândul conducerii, fie din rândul salariaților, fie din rândul terților, care implică practicarea înșelăciunii pentru obținerea unui avantaj injust sau ilegal. Frauda poate fi săvârșită de angajații entității, caz în care o numim ”fraudă cu asocierea angajaților” sau de unul sau mai mulți membri din conducere, caz în care o numim ”fraudă managerială” .

Desigur că acest descrierea acestui termen o găsim și în legislația țării noastre. Astfel, Legea Finanțelor Publice spune că frauda reprezintă totalitatea acțiunilor ilegale și a iregularităților comise intenția de a înșela . În altă parte, frauda este văzută ca orice acțiune sau omisiune intenționată legată de utilizarea sau prezentarea de documente sau declarații false, incomplete sau incorecte, inclusiv fapte penale . De asemenea, frauda poate reieși din necomunicarea unei informații prin încălcarea unei anumite obligații și/sau deturnarea de fonduri de la scopurile inițiale pentru care au fost acordate .

Așadar, având vedere spusele de mai sus, frauda este o acțiune injustă sau chiar ilegală prin care o persoană sau un grup de persoane acționează (printr-o declarație falsă, neoferirea de informații, abuzuri de poziția ocupată etc.) astfel încât să realizeze un câștig nemeritat sau să acopere o pierdere.

Bibliografie

Cărți:

1. Academia Română, DEX - Dicționarul explicativ al limbii române, Ed. Univers Enciclopedic Gold, București, 2012

2. Ghiță M., Auditul intern, Editura Economică, București, 2004

3. Ghiță M., Guvernanța Corporativă și auditul intern, Ed. Tipo Moldova, Iași, 2009

4. Morariu A., Audit intern și guvernanță corporativă, Ed. Universitară, 2008, București

Site-uri web:

1. www.discutii.mfinante.ro

2. www.ec.europa.eu

3. www.mfinante.gov.ro

Articole și legi:

1. Curtea de conturi a României, Standarde de audit, 2011.

2. Institutul Auditorilor Interni (IIA Global), Standardele de audit intern - ediția 2013, 2013.

3. ISA 240, http://auditeam.ro/wp-content/uploads/240-Responsabilitatea-auditorului.pdfs

4. O.U.G. nr. 66.2011, privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.

5. O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern.

6. Legea nu. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările ulterioare.

7. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare prin Legea nr. 270/2013.

8. Notă informativă privind indicatorii de fraudă pentru FEDR, FSE și FC

Preview document

Rolul auditului intern în combaterea fraudelor - Pagina 1
Rolul auditului intern în combaterea fraudelor - Pagina 2
Rolul auditului intern în combaterea fraudelor - Pagina 3
Rolul auditului intern în combaterea fraudelor - Pagina 4
Rolul auditului intern în combaterea fraudelor - Pagina 5
Rolul auditului intern în combaterea fraudelor - Pagina 6
Rolul auditului intern în combaterea fraudelor - Pagina 7
Rolul auditului intern în combaterea fraudelor - Pagina 8
Rolul auditului intern în combaterea fraudelor - Pagina 9
Rolul auditului intern în combaterea fraudelor - Pagina 10
Rolul auditului intern în combaterea fraudelor - Pagina 11
Rolul auditului intern în combaterea fraudelor - Pagina 12
Rolul auditului intern în combaterea fraudelor - Pagina 13
Rolul auditului intern în combaterea fraudelor - Pagina 14

Conținut arhivă zip

 • Rolul auditului intern in combaterea fraudelor.docx

Alții au mai descărcat și

Rolul auditului intern în combaterea fraudelor

Introducere Auditul intern poate fi definit ca proces de examinare a activităților unei organizații în scopul realizării unei evaluări...

Codul de conduită etică al profesioniștilor contabili

Demersul deontologic al expertului contabil incepe cu destinatarii expertizelor contabile si se finalizeaza cu scopul expertizelor contabile....

Cadrul legislativ specific derulării activității de audit intern

Capitolul 1. Cadrul de referință al activității de audit intern În contextul amplificării structurii funcționale a entităților publice sau...

Audit financiar

Unitatea de învățare 1. Definiția și rolul auditului financiar Cuprins 1.1. Introducere ... 8 1.2. Competențe .. 8 1.3. Repere istorice privind...

Studiu de caz privind determinarea riscurilor și a pragului de semnificație în cadrul auditului financiar al unei entități

Introducere Epoca noastră actuală este marcată de vaste proceduri de reformă economică și financiară, ale căror obiective sunt promovarea și...

Audit intern

CURS I: ISTORICUL AUDITULUI INTERN I.1. Apariția și evoluția auditului intern În perioada de vârf a capitalismului industrial, marile...

IPSAS

CAPITOLUL I ABORDĂRI DE ORDIN GENERAL CU PRIVIRE LA STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE CONTABILITATE PENTRU SECTORUL PUBLIC 1.1. Aspecte cu privire...

Te-ar putea interesa și

Evaziune Fiscală

INTRODUCERE Dorinţa fiecăruia dintre noi este de a câştiga cât mai mulţi bani în mod cinstit pentru a realiza obiectivele pe care le propunem....

Auditul intern al unei instituții publice

Introducere Auditul intern este o profesie, o profesie care s-a conturat de-a lungul anilor, incercând sa raspundã mereu necesitaţilor in continuã...

Profesioniștii contabili în România

Introducere Mediul de afaceri actual devine ca urmare a crizei financiare pe care Romania şi întreaga lume o traversează, un mediu profund în care...

Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - pe exemplul băncii comerciale UniCredit

Introducere Relația care se stabilește între client și bancă trebuie stabilită cu profesionalism și în condiții extraordinare în ceea ce privește...

Rolul auditului intern în combaterea fraudelor

1. CAPITOLUL I. CONCEPTUL DE FRAUDA 1.1. Definitia fraudei Frauda este un termen generic care cuprinde o multitudine de acte frauduloase din...

Evoluția controlului financiar în România

Aparitia si dezvoltarea controlului finanaciar in Romania pana la 1948 1.1 Primele forme de control financiar Aparitia statului, ca un moment cu...

Rolul auditului intern în combaterea fraudelor

Introducere Auditul intern poate fi definit ca proces de examinare a activităților unei organizații în scopul realizării unei evaluări...

Bugetul comunitar și particularitățile sale

1.Istoricul şi evoluţia bugetului comunitar Bugetul Uniunii Europene este actul care autorizează în fiecare an finanţarea ansamblului...

Ai nevoie de altceva?