Bursa

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Burse
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 87 în total
Cuvinte : 40668
Mărime: 315.85KB (arhivat)
Publicat de: Stancu Păduraru
Puncte necesare: 7

Extras din proiect

Capitolul I

BURSA – PREZENTARE GENERALA

1.1. Ce este bursa?

1.1.1. Conceptul de bursă

În limbajul comun cuvântul bursă este utilizat în două înţelesuri diferite. Unul, precis delimitat, se referă la alocaţia bănească oferită de către stat, instituţii sau firme pentru elevi, studenţi, cerecetători, etc. (bursă de studii) şi trimite etimologic la „săculeţul” folosit în Evul Mediu pentru păstrarea banilor (bursa în limba medievală, provenind din grecescul byrsa care a dat bourse in franceză, bolso in spaniolă, borserra în italiană şi bursa studentească la noi).

Al doilea sens include o seire de variante semantice, prin termenul de bursă indicându-se în mod curent:

- piaţa în genere, adică locul unde se efectuează schimburi comericale sau, mai exact, ansamblul tranzacţiilor cu mărfuri sau valori. Această accepţiune este reflectată de corespondentul englezesc al noţiunii de schimb (exchange) şi desemnează orice fel de piaţă, indiferent de obiectul tranzacţiilor sau modul de funcţionare;

- tranzacţii cu anumite categorii de bunuri, servicii sau valori şi/sau nivelul preţurilor în operaţiunile respective de schimb, de exemplu: bursa aurului, bursa valutară, bursa operelor de artă sau bursa sportivilor profesionişti;

- piaţa având un mod de ezistenţă şi funcţionare aparte. Sintagma bursa neagră, de exemplu, se referă la o formă clandestină şi „sălbatică” a pieţei, reprezentând relaţii de schimb care se sustrag normelor legale privind actele şi faptele de comerţ.

Cel mai frecvent însă, termenul desemnează o instituţie a economiei de piaţă – bursa – ca formă de organizată de schimb pentru mărfuri şi valori.

Bursa este o piaţă pe care se oferă şi se desfac, după o procedură specială, mărfuri sau valori mobiliare. Denumirea instituţiei bursiere se pare că provine de la numele unei vechi familii de hangii, Van der Bursen, care a înfiinţat la Bruges, în Flandra, Belgia de azi, un local numit Hotel de Bourses, în holul căruia se negociau periodic metale pretioase (aur, argint, platină), precum şi hârtii de valoare.

Cel mai frecvent,termenul de bursă desemnează o instituţie a economiei de piaţă care se bucură de interes în lumea afacerilor, în măsura în care asigură un cadru organizat pentru realizarea tranzacţiilor şi un sistem dse principii şi norme care să garanteze încheierea şi executarea contractelor, în condiţii de exactitate, corectitudine şi transparenţă.

Bursa se prezintă ca o instituţie care dispune de spaţii pentru tranzacţii, unde se concentrează cererea şi oferta de valori mobiliare, realizandu-se negocierea, încheierea tranzacţiilor şi executarea contractelor în mod deschis, în conformitate cu un regulament cunoscut. Acest mod de organizare a activităţii bursiere presupune centralizarea tranzacţiilor prin intermediul unui mecanism care asigură accesul direct şi continuu al clienţilor la informaţiile de pe piaţă şi la efectuarea operaţiunilor, exclusiv în cadrul acestui mecanism. În mod tradiţional, acesta s-a realizat prin concetrarea ordinelor de vânzare şi cumpărare într-un anumit spaţiu – ringul bursei – şi efectuarea tranzacţiilor de către un personal specializat – agenţii de bursă Într-o lucrare din domeniul dreptului se apreciază că „bursele sunt instituţii unde se negociază (se vând şi se cumpără) valori mobiliare sau mărfuri, după o procedură anumită şî numai de către anumiţi intermediari sub supravegherea unor autorităţi”.

Bursa de valori, alături de piaţa extrabursierǎ, piaţa interdealeari sau “la ghişeu “ (engl. OTC - Over the Counter Market), este piaţa secundară publică, pe care se negociază titluri financiare înscrise la cotare care răspunde nevoilor de lichiditate ale investitorilor. Termenul de piaţă secundară, arată clar distincţia de piaţa financiară primară, pe care are loc crearea de titluri financiare de emitenţi publici sau privaţi şi plasarea titlurilor emise, într-un anumit interval de timp. Această piaţă îndeplineşte, ca şi cea primară, un rol de concentrare a cererii şi ofertei de titluri, dar a unei cereri şi oferte derivate, care se manifestă după ce piaţa titlurilor s a constituit

Bursa de valori este o parte a pieţei financiare, locul unde au loc tranzacţiile cu titluri financiare care sunt deja în circuitul public, tranzacţii între cei care economisesc într-o economie, ca urmare a dorinţei unora de a cumpăra titluri şi a altora de a vinde titluri financiare pe care le deţin.

Existenţa bursei de valori asigură în mod indirect existenţa şi dezvoltarea pieţei primare şi informaţii utile emitentului şi investitorilor de pe piaţa financiară primară.

Afirmaţia că bursa este o piaţă publică, are ca scop diferenţierea de pieţele care pot să apară ca urmare a negocierilor directe, dintre persoanele fizice deţinătoare de titluri sau dintre bănci şi marii investitori.

Din acestea se poate concluziona că bursele sunt pieţe specifice, mecanisme de concentrare a cererii şi ofertei pentru anumite categorii de mărfuri ori pentru valori, în scopul realizării de tranzacţii într-un cadru organizat şi în mod operativ, în condiţii de liberă concurenţă.

1.1.2. Tipuri de burse

În functie de varietatea tranzacţiilor pe care le mijlocesc, bursele pot fi generale şi specializate. În cadrul burselor generale se tranzacţionează o gamă variată de mărfuri şi hârtii de valoare. Bursele specializate mijlocesc tranzacţii numai cu mărfuri sau numai cu hârtii de valoare.

După obiectul tranzacţiilor, se disting:

- Burse de mărfuri;

- Burse complementare comerţului internaţional (ex: bursele de asigurări precum Lloyd’s din Londra sau bursele de navlu);

- Bursele de valori mobiliare;

- Burse valutare sau burse de devize.

Existenţa şi funcţionarea burselor de valori mobiliare sunt condiţionate de emisiunea şi utilizarea valorilor mobiliare ca active financiare, ca şi de diversificarea produselor bursiere în calitatea lor de instrumente de plasament al capitalurilor disponibile şi de acoperire a riscurilor.

Din punct de vedere al regimului juridic, identificăm:

- Burse de stat, a căror mod de funcţionare şi organizare sunt stabilite prin lege (Franţa, Belgia);

- Burse private, care constituie asociaţii de persoane fizice şi/sau juridice, create pentru constituirea şi exploatarea unei pieţe bursiere. Acestea sunt create conform reglementărilor legale. Cele mai cunoscute burse de acest tip sunt: bursa din New York – New York Stock Exchange, bursa din Oslo (Norvegia), bursa Tokio Stock Exchange (Japonia), bursele din Toronto şi Montreal (Canada);

- Burse autoreglementate, care au dreptul de a-şi stabili limitele admise de cadrul legal, modul de organizare şi funcţionare, prin elaborarea şi adoptarea statutului şi regulamentului.

Preview document

Bursa - Pagina 1
Bursa - Pagina 2
Bursa - Pagina 3
Bursa - Pagina 4
Bursa - Pagina 5
Bursa - Pagina 6
Bursa - Pagina 7
Bursa - Pagina 8
Bursa - Pagina 9
Bursa - Pagina 10
Bursa - Pagina 11
Bursa - Pagina 12
Bursa - Pagina 13
Bursa - Pagina 14
Bursa - Pagina 15
Bursa - Pagina 16
Bursa - Pagina 17
Bursa - Pagina 18
Bursa - Pagina 19
Bursa - Pagina 20
Bursa - Pagina 21
Bursa - Pagina 22
Bursa - Pagina 23
Bursa - Pagina 24
Bursa - Pagina 25
Bursa - Pagina 26
Bursa - Pagina 27
Bursa - Pagina 28
Bursa - Pagina 29
Bursa - Pagina 30
Bursa - Pagina 31
Bursa - Pagina 32
Bursa - Pagina 33
Bursa - Pagina 34
Bursa - Pagina 35
Bursa - Pagina 36
Bursa - Pagina 37
Bursa - Pagina 38
Bursa - Pagina 39
Bursa - Pagina 40
Bursa - Pagina 41
Bursa - Pagina 42
Bursa - Pagina 43
Bursa - Pagina 44
Bursa - Pagina 45
Bursa - Pagina 46
Bursa - Pagina 47
Bursa - Pagina 48
Bursa - Pagina 49
Bursa - Pagina 50
Bursa - Pagina 51
Bursa - Pagina 52
Bursa - Pagina 53
Bursa - Pagina 54
Bursa - Pagina 55
Bursa - Pagina 56
Bursa - Pagina 57
Bursa - Pagina 58
Bursa - Pagina 59
Bursa - Pagina 60
Bursa - Pagina 61
Bursa - Pagina 62
Bursa - Pagina 63
Bursa - Pagina 64
Bursa - Pagina 65
Bursa - Pagina 66
Bursa - Pagina 67
Bursa - Pagina 68
Bursa - Pagina 69
Bursa - Pagina 70
Bursa - Pagina 71
Bursa - Pagina 72
Bursa - Pagina 73
Bursa - Pagina 74
Bursa - Pagina 75
Bursa - Pagina 76
Bursa - Pagina 77
Bursa - Pagina 78
Bursa - Pagina 79
Bursa - Pagina 80
Bursa - Pagina 81
Bursa - Pagina 82
Bursa - Pagina 83
Bursa - Pagina 84
Bursa - Pagina 85
Bursa - Pagina 86
Bursa - Pagina 87

Conținut arhivă zip

Alții au mai descărcat și

Mecanismul Tranzacțiilor cu Contracte Futures pe Indicii Bursieri

Capitolul I Contractul futures I.1. Caracteristicile contractelor futures Una din cele mai recente creaţii în materie bursieră o constituie...

Teorii asupra Cursurilor Valutare

Teorii asupra cursurilor valutare I. Introducere Problema cursurilor valutare are o importanţă deosebită pentru teoria şi practica relaţiilor...

Organizarea și Funcționarea Burselor de Valori

Bursa de valori Concept. Funcţii. Rol Bursa este piaţa organizată pe care se oferă şi se desfac după o procedură specială marfă sau valori...

Obligațiunile - titluri de îndatorare - aspecte teoretice și practice

Introducere Piaţa de capital, în orice economie modernă, reprezintă o alternativă viabilă de finanţare. Cum arată practica internaţională, un loc...

Evoluția pieței instrumentelor financiare derivate din România

Instrumentele financiare derivate au apărut pe piața tranzacțiilor financiare din motive speculative și din doleanța operatorilor economici care...

Piețe de capital

AIG American International Group sau AIG este o companie importantă americană de asigurări, listată la NYSE, al cărui sediu se găsește în clădirea...

Raport de analiza Alro SA

PARTEA I:ANALIZA COMPANIEI Compania ALRO S.A. a fost înființată în România, în anul 1961, făcând parte dintr-un grup ,integrat pe verticală, care...

Bursă de Mărfuri

1.1. ISTORICUL BURSELOR DE MARFURI Aparitia si formarea burselor de marfuri este rezultatul unui proces evolutiv firesc care a început în urma...

Te-ar putea interesa și

Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă

CAPITOLUL I PIAŢA BURSIERĂ – PARTE INTEGRANTĂ A PIEŢEI DE CAPITAL 1. Caracteristici ale pieţei de capital Sunt greu de imaginat astăzi...

Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu

1.1. Bursa - definire, scop, trăsături 1.1.1. Definiţie şi scop Bursa este o constituţie cu putere de autoreglementare, specifică economiei de...

Bursa de Valori București

INTRODUCERE Motivarea alegerii temei Motivul pentru care am ales să cercetez tema intitulată „Studiu privind decizia de dividend la societăți...

Bursa de Valori a Moldovei

1.Piata secundara de capital Piaţa de capital secundară – piaţa pe care sunt tranzacţionate valori mobiliare primare aflate deja în circulaţie,...

Bursă de valori și mecanismul funcționarii ei - studiu de caz BVB

INTRODUCERE Scopul proiectului este să ne prezinte toate caracteristicile, informaţiile despre bursa de valori. Orice economie naţională,...

Bursa Română de Mărfuri

INTRODUCERE Comerţul îşi are sorgintea în vremuri imemoriabile, istoria consemnând un proces natural evolutiv de la forme primare până la...

Cotarea la bursă

1. Introducere Ringul, de fapt, piata busiera, este, in principal, arena in care se confrunta doua tabere: cea a “taurilor” (the bulls) si cea a...

Bursa de Valori București - analiză tehnică

VALORILE MOBILIARE ŞI COTAREA LOR LA BURSA DE VALORI 1.1. Tipuri de valori mobiliare Nu există în nici o jurisdicţie din lume, o definiţie...

Ai nevoie de altceva?