Analiza situațiilor financiare la SC CONPET SA

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 37 în total
Cuvinte : 10152
Mărime: 656.45KB (arhivat)
Publicat de: Daniela P.
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.univ.dr. Popa Dorina Nicoleta
Specializare: Analiză Financiară Aprofundată

Cuprins

 1. CAPITOLUL I. ANALIZA POZIȚIEI FINANCIARE PE BAZA BILANȚULUI FINANCIAR ... 3
 2. Prezentarea generală a societății . 3
 3. 1.1. Construcția bilanțului financiar ... 4
 4. 1.2. Analiza indicatorilor echilibrului financiar calculați pe baza bilanțului financiar ... 4
 5. CAPITOLUL II. ANALIZA SOLDURILOR INTERMEDIARE DE GESTIUNE ... 7
 6. 2.1. Întocmirea tabloului SIG .. 7
 7. 2.2. Analiza evoluției principalelor solduri intermediare de gestiune ... 8
 8. CAPITOLUL III. TABLOUL FLUXURILOR DE NUMERAR ... 11
 9. 3.1. Întocmirea tabloului fluxurilor de numerar (metoda directă) 11
 10. 3.2. Interpretarea tabloului fluxurilor de numerar 11
 11. CAPITOULUL IV. ANALIZA SITUAȚIILOR FINANCIARE PRIN METODA RATELOR . 14
 12. 4.1. Rate de structură . 15
 13. 4.2. Rate de lichiditate și solvabilitate .. 17
 14. 4.3. Rate de gestiune . 19
 15. 4.4. Rate de rentabilitate ... 20
 16. CAP V. ANALIZA PERFORMANȚELOR BURSIERE ... 22
 17. 5.1. Analiza indicatorilor de creare de valoare . 22
 18. CAP VI. ANALIZA RISCURILOR .. 24
 19. 6.1. Analiza riscului de exploatare ... 24
 20. Analiza SWOT a firmei CONPET SA .. 28
 21. CAPITOLUL VII. SITAUȚIILE FINANCIARE PREVIZIONATE 29
 22. 7.1. Elaborarea situațiilor financiare previzionate prin metoda procent din vânzări ... 29
 23. 7.2. Analiza situațiilor financiare previzionate 35
 24. BIBLIOGRAFIE . 37

Extras din proiect

CAPITOLUL I. ANALIZA POZIȚIEI FINANCIARE PE BAZA BILANȚULUI FINANCIAR

Prezentarea generală a societății

Activitatea societății a început în anul 1990 prin preluarea întregului activ și pasiv al Întreprinderii de Transport Țiței prin Conducte (I.T.T.C.) Ploiești, fiind prima companie constituită în industria petrolieră din România și devenind operatorul Sistemului Național de Transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului.

CONPET S.A. oferă servicii specializate de transport petrolier prin conducte și cu vagoane cisternă pe calea ferată, asigurând aprovizionarea rafinăriilor cu țiței și derivate ale acestuia din producția internă și din import. Societatea operează o rețea de conducte cu o lungime de 3800 km, care traversează 24 de județe ale țării.

CONPET este o societate deținută public, listată la Bursa de Valori București sub simbolul bursier COTE. Capitalul social al companiei este de 28.569.842,40 lei, fiind împărțit în 8.657.528 de acțiuni nominative, fiecare acțiune având o valoare de 3,3 lei/acțiune.

La data de 31.12.2020, structura acționariatului se prezintă astfel: Denumire acționar Număr acțiuni Procent

Statul Român prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

5.083.372

58,7162%

Persoane juridice

2.368.002

27,3519%

Persoane fizice

1.206.154

13,9319% TOTAL 8.657.528 100%

Societatea deține o poziție de monopol pe piața transprturilor de țiței prin conducte, neavând, astfel, concurenți în domeniul său de activitate.

1.1. Construcția bilanțului financiar

Elaborarea bilanțului financiar se bazează pe clasificarea elementelor de activ în ordinea strictă a lichidității și a elementelor de pasiv în funcție de exigibilitatea acestora. Elementele bilanțul financiar al societății CONPET SA se prezintă astfel: Specificație Simbol 2018 2019 2020

Imobilizări necorporale

Inn

2.843.605

2.998.268

4.313.253

Imobilizări corporale

Icn

430.599.587

466.977.595

504.534.005

Imobilizări financiare

If

860.582

810.598

1.111.921

Active imobilizate

Ai

434.303.774

470.786.461

509.959.179

Stocuri

St

9.168.429

8.169.862

5.912.006

Creanțe (inclusiv ch în avans),

Cr

47.973.748

49.533.879

45.818.619

din care Clienți (Cr com)

Cl

37.421.992

39.217.933

34.776.411

Disponibilități bănești (Inv. fin pe ts + Casa si ct la bănci)

Db 259.682.354 238.576.951 198.257.333

Active circulante

Ac

316.824.531

296.280.692

249.987.958 TOTAL ACTIV At 751.128.305 767.067.153 759.947.137

Capital propriu (incl subv pt inv)

Cpr

662.618.330

654.766.346

657.868.299

Datorii pe termen mediu și lung (incl proviz, ven în avans > 1 an)

Dtml

28.755.748

43.095.205

41.889.116

Capitaluri permanente (capital propriu + DTL)

Cpm

691.374.078

697.861.551

699.757.415

Datorii pe termen scurt nefinanciare,

Dts nefin

59.754.227

69.205.602

60.189.722

din care Furnizori (Dat com)

Fz

19.154.131

27.179.134

23.583.540

Credite pe termen scurt

Cbts

0

0

0

Datorii totale pe termen scurt

Dts

59.754.227

69.205.602

60.189.722 TOTAL PASIV Pt 751.128.305 767.067.153 759.947.137

1.2. Analiza indicatorilor echilibrului financiar calculați pe baza bilanțului financiar Indicatori de echilibru 2018 2019 2020 FR = Capital permanent - Active imobilizate nete 257.070.304 = 691.374.078 - 434.303.774 227.075.090 = 697.861.551 - 470.786.461 189.798.236 = 699.757.415 - 509.959.179 FR = Active circulante - Datorii pe termen scurt 257.070.304 = 316.824.531 - 59.754.227 227.075.090 = 296.280.692 - 69.205.602 189.798.236 = 249.987.958 - 60.189.722

NFR = Stocuri + Creanțe (inclusiv ch. în avans) - Datorii pe termen scurt nefinanciare -2.612.050 = 9.168.429 + 47.973.748 - 59.754.227 -11.501.861 = 8.169.862 + 49.533.879 - 69.205.602 -8.459.097 = 5.912.006 + 45.818.619 - 60.189.722 TN = FR - NFR 259.682.354 = 257.070.304 - (-2.612.050) 238.576.951 = 227.075.090 - (-11.501.861) 198.257.333 = 189.798.236 - (-8.459.097) TN =Active de trezorerie (Disponibilități bănești) - Pasive de trezorerie (Credite bancare pe term. scurt) 259.682.354 = 259.682.354 - 0 238.576.951 = 238.576.951 - 0 198.257.333 = 198.257.333 - 0

Fondul de rulment (FR) reflectă realizarea echilibrului financiar pe termen lung, adică se urmărește dacă societatea dispune de o marjă de securitate, care să o protejeze de anumite evenimente neprevăzute. Prin prisma gestiunii financiare, fondul de rulment reprezintă: marja de securitate sau de siguranță privind finanțarea activelor circulante, cota de autonomie financiară.

În perioada analizată (2018-2020), fondul de rulment este pozitiv în toți cei 3 ani și, cu toate că manifestă o tendință de scădere de la o perioadă la alta, valoarea indicatorului transmite o siguranță a desfășurării activităților companiei. SC CONPET SA respectă principiile de gestiune financiară, utilizând pentru finanțarea investițiilor surse permanente, fapt ce îi asigură societății marja de securitate necesară pentru desfășurarea activității în condiții de eficiență. De la un an la altul FR înregistrează o ușoară descreștere datorată, în principal, creșterii valorii imobilizărilor, atât corporale cât și necorporale, precum și a valorii activelor circulante.

Bibliografie

A. CĂRȚI

1. Berheci Maria, Valorificarea raportărilor financiare, Editura CECCAR, București, 2010

2. Țilică Elena Valentina, Ciobanu Radu, Finanțe și management financiar, Editura CECCAR, București, 2019

B. ARTICOLE

1. Petrescu Silvia, Performanță și risc în analiza financiară, Analele științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2004/2005

2. Gomoi Bogdan Cosmin, Pantelimon Natalia Ioana, SIG și CAF - modalități de evidență și analiză a performanțelor financiare ale entităților economice, CECCAR Business Review, Nr. 1/2021

3. Ciobănașu Marilena, Analiza situațiilor financiare, Universitatea Titu Maiorescu, București

4. CECCAR, Analiza rentabilității și riscul întreprinderii, Nr. 32-33/2019

5. Bordeianu Sebastian, Analiza diagnostic pe baza ratelor de rentabilitate, Bacău

C. SITUAȚII FINANCIARE

1. Raport anual al administratorilor societății Conpet SA pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020, bvb.ro, https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=cote

2. Rezultatele financiare anuale ale societății CONPET SA pentru anii 2018, 2019, 2020

3. Bilanțul și Contul de Profit și Pierdere pentru anul 2020, https://bvb.ro/Bilanturi/COTE/COTE_A_2020.pdf

4. Bilanțul și Contul de Profit și Pierdere pentru anul 2019, https://bvb.ro/Bilanturi/COTE/COTE_A_2019.pdf

5. Bilanțul și Contul de Profit și Pierdere pentru anul 2018, https://bvb.ro/Bilanturi/COTE/COTE_A_2018.pdf

Preview document

Analiza situațiilor financiare la SC CONPET SA - Pagina 1
Analiza situațiilor financiare la SC CONPET SA - Pagina 2
Analiza situațiilor financiare la SC CONPET SA - Pagina 3
Analiza situațiilor financiare la SC CONPET SA - Pagina 4
Analiza situațiilor financiare la SC CONPET SA - Pagina 5
Analiza situațiilor financiare la SC CONPET SA - Pagina 6
Analiza situațiilor financiare la SC CONPET SA - Pagina 7
Analiza situațiilor financiare la SC CONPET SA - Pagina 8
Analiza situațiilor financiare la SC CONPET SA - Pagina 9
Analiza situațiilor financiare la SC CONPET SA - Pagina 10
Analiza situațiilor financiare la SC CONPET SA - Pagina 11
Analiza situațiilor financiare la SC CONPET SA - Pagina 12
Analiza situațiilor financiare la SC CONPET SA - Pagina 13
Analiza situațiilor financiare la SC CONPET SA - Pagina 14
Analiza situațiilor financiare la SC CONPET SA - Pagina 15
Analiza situațiilor financiare la SC CONPET SA - Pagina 16
Analiza situațiilor financiare la SC CONPET SA - Pagina 17
Analiza situațiilor financiare la SC CONPET SA - Pagina 18
Analiza situațiilor financiare la SC CONPET SA - Pagina 19
Analiza situațiilor financiare la SC CONPET SA - Pagina 20
Analiza situațiilor financiare la SC CONPET SA - Pagina 21
Analiza situațiilor financiare la SC CONPET SA - Pagina 22
Analiza situațiilor financiare la SC CONPET SA - Pagina 23
Analiza situațiilor financiare la SC CONPET SA - Pagina 24
Analiza situațiilor financiare la SC CONPET SA - Pagina 25
Analiza situațiilor financiare la SC CONPET SA - Pagina 26
Analiza situațiilor financiare la SC CONPET SA - Pagina 27
Analiza situațiilor financiare la SC CONPET SA - Pagina 28
Analiza situațiilor financiare la SC CONPET SA - Pagina 29
Analiza situațiilor financiare la SC CONPET SA - Pagina 30
Analiza situațiilor financiare la SC CONPET SA - Pagina 31
Analiza situațiilor financiare la SC CONPET SA - Pagina 32
Analiza situațiilor financiare la SC CONPET SA - Pagina 33
Analiza situațiilor financiare la SC CONPET SA - Pagina 34
Analiza situațiilor financiare la SC CONPET SA - Pagina 35
Analiza situațiilor financiare la SC CONPET SA - Pagina 36
Analiza situațiilor financiare la SC CONPET SA - Pagina 37

Conținut arhivă zip

 • Analiza situatiilor financiare la SC CONPET SA.pdf

Alții au mai descărcat și

Situațiile Financiare Anuale

Situaţiile financiare anuale, reprezintă documentul de sinteză cel mai important, care asigură centralizarea şi generalizarea datelor agenţilor...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Organizarea activității de decontare și evidență bancară

I.2. Reglementarea contabilitatii bancare Directia contabilitatii generale are urmatoarele obiective : - defineste politica Bancii în domeniul...

Te-ar putea interesa și

Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA

CAPITOLUL I. EFICIENTA ECONOMICA 1.1. Conceptul de eficicienţă a producţiei şi investiţiilor 1.2. Necesitatea calculelor de eficienţă economică a...

Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16

INTRODUCERE În condiţiile unei economii de piaţă, afacerile dezvoltă obiectul unei tranzacţii comerciale, astfel punându-se problema stabilirii...

Evaluarea întreprinderilor prin discontarea cashflow-urilor

Introducere Această lucrare îsi propune să ilustreze două dintre cele mai folosite metode de evaluare și anume: metoda cash-flow-ului discontat...

Reproiectarea sistemului de management la SC Conpet SA Ploiești

CAPITOLUL I – DIAGNOSTICAREA VIABILITĂŢII ECONOMICE ŞI MANAGERIALE 1.1. Documentarea preliminara 1.1.1. Caracteristici tipologice ale firmei...

Întocmirea situațiilor financiar-contabile la SC Conpet SA

INTRODUCERE Dezvoltarea sistemului de contabilitate din Romania a avut ca obiectiv de baza armonizarea legislatiei cu directivele europene in...

Evaluarea performanțelor personalului în cadrul SC Conpet SA

OPORTUNITATE Fără oameni nu se pot face afaceri. În centrul tuturor afacerilor stă omul. Toate celelalte resurse, terenuri clădiri, mecanisme,...

Întreprinderea în mediul competitiv

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA GENERALA A INTREPRINDERII 1.1. SCURT ISTORIC Cu o existenta sub diverse denumiri si forme organizatorice, S.C. CONPET...

Organizarea societății comerciale SC Conpet SA

CONPET S.A. are ca principal obiect de activitate aprovizionarea cu titei intern si din import si derivate ale acestuia (gazolina, etan lichid si...

Ai nevoie de altceva?