Audit și Control Intern - Audit Intern 2010

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 10979
Mărime: 56.47KB (arhivat)
Publicat de: Alex Nedelcu
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Botez Daniel
UNIVERSITATEA “VASILE ALECSANDRI” BACAU FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SPECIALIZAREA CONTABILITATE, AUDIT SI INFORMATICA DE GESTIUNE MASTER

Cuprins

 1. Introducere
 2. 1. Auditul intern – Definire, rol, obiective
 3. 1.1. Audit Intern in Romania
 4. 1.2. Auditul intern - functii, obiective şi sfera de aplicare
 5. 1.3. Clasificarea auditului intern
 6. 1.4. Auditul intern la entităţi private
 7. 1.5. Auditul intern la entităţi publice
 8. 1.6. Profesia de auditor intern
 9. 2. Simetrie şi asimetrie între auditul intern şi alte servicii din cadrul întreprinderii
 10. 2.1. Auditul intern şi extern
 11. 2.2. Auditul intern şi controlul intern
 12. 2.3. Auditul intern şi consilierea externă
 13. 2.4. Auditul intern şi controlul de gestiune
 14. Concluzii
 15. Bibliografie

Extras din proiect

Introducere

Auditul intern a cunoscut o largă răspândire după deceniul IX al secolului XX, iar evoluţia lui continuă şi în prezent. Auditul intern are un rol vital în desfăşurarea normală a vieţii economice, financiare şi administrative a unei entităţi, ajutând conducerea în luarea unor decizii cât mai aproape de politica de management dusă de conducători. Acesta ajută conducerea în atingerea obiectivelor sale legate de managementul riscului, cu ajutorul evaluării sistematice şi metodice, făcând propuneri pentru creşterea eficienţei si eficacităţii acestora.

Activitatea de audit intern este utilă în special managerilor, deoarece cu ajutorul acesteia pot avea un control asupra afacerilor, control pe care nu l-ar putea avea din lipsă de timp, în principal şi din lipsa cunoaşterii procedeelor utilizate.

Auditul intern îl sprijină pe managerul entităţii publice în identificarea şi evaluarea riscurilor semnificative şi reducerea impactul acestora asupra entităţii. Auditul are ca obiectiv să aducă la cunoştinţă managerului toate riscurile interne sau externe ale entităţii.

Activitatea de audit intern contribuie la menţinerea unui sistem de control adecvat prin evaluarea eficacităţii şi eficienţei acestuia,contribuind la îmbunătăţirea lui continuă.

Auditul intern analizează măsura în care rezultatele corespund obiectivelor stabilite şi dacă operaţiile sau activităţile se efectuează conform prevederilor.

1. Auditul intern – Definire, rol, obiective

1.1. Audit Intern in Romania

Integrarea în Uniunea Europeană a impus României găsirea unor căi pentru eficientizarea activităţii economice şi înlăturarea unor neconcordanţe întâlnite atât în activitatea întreprinderilor cât şi a instituţiilor publice. Astfel, pe lângă adoptarea Standardelor internaţionale de Contabilitate la nivelul agenţilor economici, trecerea la un nou sistem contabil, bazat pe Sistemul European de Conturi la instituţiile publice, precum şi alte îmbunătăţiri legate de legislaţia economică şi fiscală, s-a impus şi organizarea activităţii de audit, atât la agenţii economici, cât şi la instituţiile publice.

Auditul intern s-a dezvolat mai întâi pe latura sa contabilă, ulterior devenind un instrument important de descoperire a riscurilor entităţilor. Auditul intern este organizat sub forma institutelor naţionale afiliate IIA (Institute of Internal Auditors-Institutul Auditorilor Interni) al cărui sediu este în Orlando – Statele Unite ale Americii. Această profesie reuneşte peste 77.000 de membri, din 120 de ţări. Auditul intern se bazează pe un cadru reglementat la nivel internaţional sub forma Normelor Profesionale publicate de I.I.A. Aceste norme sunt adoptate în funcţie de particularităţile legislative, de reglementările şi regulile fiecărei ţări în parte, şi în cadrul acestora de particularităţile fiecărui sector de activitate.

In România problematica auditului intern a fost abordata începând cu anul 2000, aceasta ca urmare a implementării cu responsabilitate a acquis-ului comunitar in domeniului controlului intern care este alcătuit, in mare măsură, de principii generale de buna practica acceptate pe plan internaţional şi naţional în Uniunea Europeana. Modalitate in care aceste principii se transpun in sistemele de management si control intern este specifica fiecărei ţări ţinând cont de condiţiile constituţionale, administrative, legislative, culturale,etc.

Pentru implementarea, organizarea, funcţionare, exercitarea şi evaluarea auditului intern s-au înfiinţat o serie de organisme care răspund de această activitate.

Auditul public intern este organizat astfel:

- Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul public intern(UCAAPI);

- Comitetul pentru audit public intern(CAPI);

- Compartimentele de Audit public intern;

Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul public intern(UCAAPI);

Este o structura constituit în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, fiind constituită din compartimente de specialitate, în subordinea directă a Ministrului Finanţelor Publice având atribuţii de coordonare, evaluare, sinteza în domeniul activităţii de audit public intern la nivel naţional, care efectuează şi misiuni de audit public intern de interes naţional cu implicaţii multisectoriale Structurile teritoriale cuprind auditorii interni din cadrul birourilor teritoriale de audit ale Ministerului Finanţelor Publice,care exercită competenţe delegate de UCAAPI.

Conform legilor ce reglementează auditul public intern,pentru realizarea obiectivelor sale UCAAPI are următoarele atribuţii principale:

a) elaborează,conduce şi aplică o strategie unitară în domeniul auditului public intern şi monitorizează la nivel naţional această activitate;

b) dezvoltă cadrul normativ în domeniul auditului public intern;

c) dezvoltă şi implementează proceduri şi metodologii uniforme,bazate pe standardele internaţionale,inclusiv manualele de audit intern;

d) dezvoltă metodologiile în domeniul riscului managerial;

e) elaborează Codul privind conduita etică a auditorului intern;

f) avizează normele metodologice specifice diferitelor sectoare de activitate în domeniul auditului public intern;

g) dezvoltă sistemul de raportare a rezultatelor activităţii de audit public intern şi elaborează raportul anual,precum şi sinteze,pe baza rapoartelor primite;

h) efectuează misiuni de audit public intern de interes naţional cu implicaţii multisectoriale;

i) verifică respectarea normelor,instrucţiunilor,precum şi a Codului privind conduita etică a auditorului intern de către compartimentele de audit public intern şi poate iniţia măsurile corective necesare,în cooperare cu conducătorul entităţii publice în cauză;

j) avizează numirea/destituirea şefilor compartimentelor de audit public intern din entităţile publice;

k) cooperează,Curtea de Conturi şi cu alte instituţii şi autorităţi publice din România;

l) cooperează cu autorităţile şi organizaţiile de control financiar public din alte state, inclusiv din Comisia Europeană

Preview document

Audit și Control Intern - Audit Intern 2010 - Pagina 1
Audit și Control Intern - Audit Intern 2010 - Pagina 2
Audit și Control Intern - Audit Intern 2010 - Pagina 3
Audit și Control Intern - Audit Intern 2010 - Pagina 4
Audit și Control Intern - Audit Intern 2010 - Pagina 5
Audit și Control Intern - Audit Intern 2010 - Pagina 6
Audit și Control Intern - Audit Intern 2010 - Pagina 7
Audit și Control Intern - Audit Intern 2010 - Pagina 8
Audit și Control Intern - Audit Intern 2010 - Pagina 9
Audit și Control Intern - Audit Intern 2010 - Pagina 10
Audit și Control Intern - Audit Intern 2010 - Pagina 11
Audit și Control Intern - Audit Intern 2010 - Pagina 12
Audit și Control Intern - Audit Intern 2010 - Pagina 13
Audit și Control Intern - Audit Intern 2010 - Pagina 14
Audit și Control Intern - Audit Intern 2010 - Pagina 15
Audit și Control Intern - Audit Intern 2010 - Pagina 16
Audit și Control Intern - Audit Intern 2010 - Pagina 17
Audit și Control Intern - Audit Intern 2010 - Pagina 18
Audit și Control Intern - Audit Intern 2010 - Pagina 19
Audit și Control Intern - Audit Intern 2010 - Pagina 20
Audit și Control Intern - Audit Intern 2010 - Pagina 21
Audit și Control Intern - Audit Intern 2010 - Pagina 22
Audit și Control Intern - Audit Intern 2010 - Pagina 23
Audit și Control Intern - Audit Intern 2010 - Pagina 24
Audit și Control Intern - Audit Intern 2010 - Pagina 25
Audit și Control Intern - Audit Intern 2010 - Pagina 26

Conținut arhivă zip

 • Audit si Control Intern - Audit Intern 2010.doc

Alții au mai descărcat și

Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit

Introducere Scopul lucrării este acela de a scoate în evidenţă principalele diferenţe între auditul intern şi auditul intren, precum şi...

Managementul Activității de Audit Intern la Nivelul unei Instituții Publice

Capitolul I Caracterizarea activităţii de audit intern la nivelul unei instituţii publice 1.1. Conceptul de audit intern si rolul său in cadrul...

Planificarea Misiunii de Audit Intern

Capitolul I - Audit intern 1.1. Scurt istoric al auditului intern „Auditul, înseamnă examinarea de către o persoana competentă si independentă a...

Importanța și eficiența controlului intern în diverse ramuri de activitate

MOTIVATIA CERCETARII Implementarea unor sisteme eficiente de control intern reprezinta o problema delicata pentru managerul oricarei entitati....

Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului

Introducere Conceptul de guvernare nu este nou, el a apărut şi a căpătat valenţe noi odată cu dezvoltarea civilizaţiei. El poate fi întâlnit la...

Controlul de gestiune abordare teoretică și practică - aplicație organizații non-profit

CAP.I.CONSIDERAŢII PRIVIND CONTROLUL DE GESTIUNE 1.1.FUNDAMENTARE TEORETICĂ Conducerea moderna a oricărei întreprinderi presupune stabilirea unei...

Tehnici de Verificare în Auditul Intern

INTRODUCERE Pregătirea şi formularea deciziilor manageriale privind îmbunătăţirea continuă a rezultatelor impun nevoia cunoaşterii stadiului de...

Concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă

Cap I Ce este Concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă Concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă este cauzată de boli...

Te-ar putea interesa și

Guvernanța corporativă

În literatura de specialitate, guvernanța corporativă cuprinde ansamblul de reguli și principii după care funcționează o întreprindere, modul de...

Misiune de Audit Intern la Școala cu Clasele I-VIII Bălcăuți

PREZENTAREA INSTITUŢIEI Şcoala cu clasele I - VIII BĂLCĂUŢI, este unitatea şcolară din comuna Bălcăuţi judeţul Suceava, cu personalitate juridică,...

Misiune de audit intern - administrația finanțelor publice Fălticeni

PREZENTARE ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE FĂLTICENI Administraţia finanţelor publice Fălticeni este o unitate teritorială, fiscală, organizată...

Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor

Primăria Municipiului Suceava Primăria Municipiului Suceava este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii administraţiei publice...

Modelul guvernanței corporative în întreprinderile din România

Partea 1 – Parte teoretica Introducere – Ce este guvernanta corporativa si cand a aparut? In Statele Unite ale Americii, Marea Britanie,...

Planificarea auditului intern la SC Publitrans 2000 SA

Introducere Lucrarea aduce în prim plan importanța auditului intern în cadrul unei entități. Activitatea umană a fost supusă controlului, sub...

Misiune de Audit Intern

Primaria municipiului Radauti Compartimentul de Audit Public Intern ORDIN DE SERVICIU În conformitate cu prevederile art. 8, litera c. din...

Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului

Introducere Conceptul de guvernare nu este nou, el a apărut şi a căpătat valenţe noi odată cu dezvoltarea civilizaţiei. El poate fi întâlnit la...

Ai nevoie de altceva?