Contabilitatea și gestiunea trezoreriei la SC Agricolă Internațional

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 48 în total
Cuvinte : 18160
Mărime: 107.71KB (arhivat)
Publicat de: Doina Micu
Puncte necesare: 9

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1: DELIMITĂRI ŞI STRUCTURI PRIVIND GESTIUNEA
 2. TREZORERIEI 3
 3. 1.1. Definirea şi obiectivele gestiunii trezoreriei întreprinderii 3
 4. 1.2. Gestiunea previzională a trezoreriei întreprinderii 3
 5. 1.2.1. Bugetul trezoreriei 4
 6. 1.2.2. Situaţia zilnică a trezoreriei 5
 7. CAPITOLUL 2: ASPECTE GENERALE PRIVIND S.C. AGRICOLA
 8. INTERNAŢIONAL S.A 6
 9. 2.1. Scurt instoric, denumire şi sediul societăţi 6
 10. 2.2. Obiectul de activitate 7
 11. 2.3. Organizarea şi funcţionarea unităţii 8
 12. 2.4. Principalii furnizori 9
 13. 2.5. Principali clienţi 10
 14. CAPITOLUL 3 : TREZORERIA ÎNTREPRINDERII ŞI FLUXURILE DE
 15. TREZORERIE 11
 16. 3.1. Locul şi rolul trezoreriei în cadrul sistemului informaţional al întreprinderii 11
 17. 3.3. Concepte de bază privind trezoreria întreprinderii 12
 18. 3.2.1. Definirea conceptului de trezorerie 12
 19. 3.2.2 Elemente de lichidităţi ale agentului economic 13
 20. 3.2.3. Investiţii financiare pe termen scurt şi provizioane pentru
 21. depreciere 14
 22. 3.2.4. Credite pe termen scurt 16
 23. 3.2.5. Alte valori gestionate în conturile de trezorerie 17
 24. 3.3. Tabloul fluxurilor de trezorerie 17
 25. CAPITOLUL 4 : CONTABILITATEA TREZORERIEI LA S.C. AGRICOLA
 26. INTERNAŢIONAL S.A 20
 27. 4.1. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt 21
 28. 4.2. Contabilitatea disponibilităţilor gestionate prin conturile de la bănci şi
 29. casierie 28
 30. 4.2.1. Contabilitatea decontărilor prin conturi la bănci 28
 31. 4.2.1.1. Contabilitatea operaţiunilor efectuate prin conturi curente la
 32. bănci 28
 33. 4.2.1.2. Contabilitatea creditelor bancare pe termen
 34. scurt 34
 35. 4.2.2. Contabilitatea operaţiunilor băneşti efectuate prin casierie 38
 36. 4.3. Contabilitatea acreditivelor 41
 37. 4.4. Contabilitatea ajustărilor prin pierderea de valoare a conturilor de trezorerie 45
 38. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 47
 39. ANEXE 48
 40. BIBLIOGRAFIE 49

Extras din proiect

CAPITOLUL 1

DELIMITĂRI ŞI STRUCTURI PRIVIND TREZORERIA ÎNTREPRINDERII

Deşi conceptual de trezorerie este considerat un element determinant în gestiunea firmei, nu există un consens în ce priveşte definirea şi elementele constitutive ale trezoreriei întreprinderii.

Pentru gestionarul afacerilor, trezoreria poate fi definită ca totalitatea mijloacelor financiare de care dispune o întreprindere pentru a face faţă plăţilor: disponibilităţi în conturile bancare, numerar în casierie, cecuri de încasat, efecte comerciale de primit neajunse la scadenţă, titluri de plasament etc. În cazul insuficienţei acestor mijloace financiare există posibilitatea obţinerii imediate a unui credit sub forma: credit bancar pe termen scurt, acceptarea unui efect comercial, scontarea unei cambii neajunse la scadenţă etc.

Pentru analistul financiar, preocupat de asigurarea echilibrului financiar al întreprinderii, trezoreria reprezintă diferenţa între disponibilităţile(lichidităţile) şi exigibilităţile (datoriile) imediate. În acest sens, se poate vorbi despre o trezorerie pozitivă (sau un excedent de lichidităţi faţă de exigibilităţile (imediate) sau de o trezorerie negativă, în situaţie inversă. Acest echilibru, între lichidităţile şi exigibilităţile imediate care degajă mărimea şi sensul (+/-) trezoreriei firmei, depinde de suma lichidităţilor la începutul perioadei de referinţă, de fluxul de încasări şi plăţi aferent perioadei cât şi de alte variabile cum sunt structura şi dimensiunile activităţii întreprinderii.

Rezultatul exerciţiului este indicatorul generat din compararea veniturilor şi cheltuielilor angajate de o întreprindere în cursul unui exerciţiu şi care corespunde unei creşteri a activelor, însă existenţa unui profit nu înseamnă automat şi existenţa de lichidităţi, deoarece momentul angajării cheltuielii sau venitului nu coincide cu cel al plăţii sau încasării lor. De aceea, o gestiune performantă a întreprinderii presupune atât gestiunea fluxurilor de angajare patrimonială cât şi gestiunea trezoreriei, adică a fluxurilor de încasări şi plăţi.

Gestiunea trezoreriei regrupează ansamblul deciziilor, regulilor şi procedurilor care asigură, la costul cel mai redus, menţinerea echilibrului financiar instantaneu al întreprinderii.

Obiectivul principal al gestiunii trezoreriei este evitarea eventualelor riscuri financiare ce pot apărea. De exemplu se poate ajunge la situaţia nedorită de a avea o trezorerie negativă în condiţiile unui rezultat al perioadei pozitive.

Printr-o minuţioasă gestiune a disponibilităţilor, dar şi a instrumentelor de plată şi de finanţare se realizează şi obiectivul secundar de rentabilitate, prin care se minimizează, pe de o parte , costul şi volumul finanţărilor şi se optimizează modul de plasare a excedentelor de trezorerie pe termen scurt.

1.2. Gestiunea previzională a trezoreriei întreprinderii

O dimensiune deloc neglijabilă a gestiunii trtezoreriei este reprezentată de gestiunea riscurilor financiare, ceea ce presupune utilizarea unor instrumente de asigurare şi de speculaţie atunci când ratele de schimb şi ratele dobânzii ascilează foarte mult la intervale scurte de timp. Problema gestiunii riscurilor financiare devine importantă astăzi, când întreprinderile româneşti sunt supuse presiunii unor rate înalte ale dobânzii, ca urmare a persistenţei unor rate ridicate ale inflaţiei, şi a unei încetări a creşterii economice, pentru a nu mai vorbi că în unele sectoare de activitate ţara noastră se confruntă cu o creştere economică negativă.

Una dintre cele mai licitate politici de gestiune a trezoreriei, pe plan mondial, este “trezoreria zero” care constă în menţinerea cât mai aproape de zero a soldurilor de disponibilităţi în vederea reducerii copsturilor de gestiune a trezoreriei. Gestiunea de tip trezorerie zero întâmpină o serie de dificultăţi, mai ales în cazul întreprinderilor cu nomeroase fluxuri financiare reglate prin cecuri, data de prezentare la bancă a cecurilor neputând fi prevăzută cu exactitate.

În fond, gestiunea trezoreriei întreprinderii presupune stabilirea unui optim între costurile mijloacelor de finanţare şi veniturile obţinute din plasamentele de trezorerie. În plus, o gestiune eficientă a trezoreriei presupune ca întreprinderea să dispună la momentul voit de disponibilităţi suficiente pentru a face faţă exigibilităţilor imediate. Pentru aceasta, trebuie prevăzute mărimea şi data exigibilităţilor şi a disponibilităţilor instantanee, rezultând din funcţionarea întreprinderii, este deci nevoie de o gestiune previzională a trezoreriei întreprinderii.

Previziunile de trezorerie vizează descrierea evoluţiei disponibilităţilor înainte şi după mobilizarea creditelor pe termen scurt de care dispune o întreprindere.

Rolul previziunilor de trezorerie este acela de a contribui la securitatea financiară şiu la rentabilitatea întreprinderii, printr-o reducere a cheltuielilor de natură financiară.

Previziunile de trezorerie sunt caracterizate prin patru elemente :

orizontul previziunii reprezentat de durata la care aceasta se referă şi anume : un an, mai multe luni sau mai multe zile ;

pasul previziunii reprezentând intervalele de timp la care o previziune se decupează : pas zilnic, săptămânal, decadal sau chiar lunar ;disponibilităţile fiind prevăzute la sfârşitul intervalului reprezentat de pasul ales ;

natura soldurilor prevăzute ;

nivelul de agregare reprezintă previziunea realizată la nivelul unei bănci partenere sau pentru ansamblul băncilor cu care întrweprinderea în cauză intră în relaţie.

Câteva date au un rol crucial în realizarea previziunilor de trezorerie şi a gestiunii trezoreriei:

1. Închiderea exerciţiului financiar pentru prezentarea prin bilanţ a unei situaţii patrimoniale mai avantajoase din punct de vedere a imaginii întreprinderii în faţa terţilor.

2. Sfârşitul de lună cu care ocazie necesarul de trezorerie este în cel mai dese cazuri mai ridicat datorită scadenţei plăţii salariilor sau a efectelor comerciale.

3. Scadenţele de plată a impozitelor, cotizaţiilor privind asigurările sociale, dividendele cuvenite acţionarilor şi datoriilor faţă de diverşi creditori.

4. Momentul de plată a investiţiilor datorate disponibilităţilor uneori uriaşe care se dislocă.

5. Momentele de declanşare a operaţiilor financiare legate de capitaluri emisiunea de noi titluri, angajarea de credite etc.

Preview document

Contabilitatea și gestiunea trezoreriei la SC Agricolă Internațional - Pagina 1
Contabilitatea și gestiunea trezoreriei la SC Agricolă Internațional - Pagina 2
Contabilitatea și gestiunea trezoreriei la SC Agricolă Internațional - Pagina 3
Contabilitatea și gestiunea trezoreriei la SC Agricolă Internațional - Pagina 4
Contabilitatea și gestiunea trezoreriei la SC Agricolă Internațional - Pagina 5
Contabilitatea și gestiunea trezoreriei la SC Agricolă Internațional - Pagina 6
Contabilitatea și gestiunea trezoreriei la SC Agricolă Internațional - Pagina 7
Contabilitatea și gestiunea trezoreriei la SC Agricolă Internațional - Pagina 8
Contabilitatea și gestiunea trezoreriei la SC Agricolă Internațional - Pagina 9
Contabilitatea și gestiunea trezoreriei la SC Agricolă Internațional - Pagina 10
Contabilitatea și gestiunea trezoreriei la SC Agricolă Internațional - Pagina 11
Contabilitatea și gestiunea trezoreriei la SC Agricolă Internațional - Pagina 12
Contabilitatea și gestiunea trezoreriei la SC Agricolă Internațional - Pagina 13
Contabilitatea și gestiunea trezoreriei la SC Agricolă Internațional - Pagina 14
Contabilitatea și gestiunea trezoreriei la SC Agricolă Internațional - Pagina 15
Contabilitatea și gestiunea trezoreriei la SC Agricolă Internațional - Pagina 16
Contabilitatea și gestiunea trezoreriei la SC Agricolă Internațional - Pagina 17
Contabilitatea și gestiunea trezoreriei la SC Agricolă Internațional - Pagina 18
Contabilitatea și gestiunea trezoreriei la SC Agricolă Internațional - Pagina 19
Contabilitatea și gestiunea trezoreriei la SC Agricolă Internațional - Pagina 20
Contabilitatea și gestiunea trezoreriei la SC Agricolă Internațional - Pagina 21
Contabilitatea și gestiunea trezoreriei la SC Agricolă Internațional - Pagina 22
Contabilitatea și gestiunea trezoreriei la SC Agricolă Internațional - Pagina 23
Contabilitatea și gestiunea trezoreriei la SC Agricolă Internațional - Pagina 24
Contabilitatea și gestiunea trezoreriei la SC Agricolă Internațional - Pagina 25
Contabilitatea și gestiunea trezoreriei la SC Agricolă Internațional - Pagina 26
Contabilitatea și gestiunea trezoreriei la SC Agricolă Internațional - Pagina 27
Contabilitatea și gestiunea trezoreriei la SC Agricolă Internațional - Pagina 28
Contabilitatea și gestiunea trezoreriei la SC Agricolă Internațional - Pagina 29
Contabilitatea și gestiunea trezoreriei la SC Agricolă Internațional - Pagina 30
Contabilitatea și gestiunea trezoreriei la SC Agricolă Internațional - Pagina 31
Contabilitatea și gestiunea trezoreriei la SC Agricolă Internațional - Pagina 32
Contabilitatea și gestiunea trezoreriei la SC Agricolă Internațional - Pagina 33
Contabilitatea și gestiunea trezoreriei la SC Agricolă Internațional - Pagina 34
Contabilitatea și gestiunea trezoreriei la SC Agricolă Internațional - Pagina 35
Contabilitatea și gestiunea trezoreriei la SC Agricolă Internațional - Pagina 36
Contabilitatea și gestiunea trezoreriei la SC Agricolă Internațional - Pagina 37
Contabilitatea și gestiunea trezoreriei la SC Agricolă Internațional - Pagina 38
Contabilitatea și gestiunea trezoreriei la SC Agricolă Internațional - Pagina 39
Contabilitatea și gestiunea trezoreriei la SC Agricolă Internațional - Pagina 40
Contabilitatea și gestiunea trezoreriei la SC Agricolă Internațional - Pagina 41
Contabilitatea și gestiunea trezoreriei la SC Agricolă Internațional - Pagina 42
Contabilitatea și gestiunea trezoreriei la SC Agricolă Internațional - Pagina 43
Contabilitatea și gestiunea trezoreriei la SC Agricolă Internațional - Pagina 44
Contabilitatea și gestiunea trezoreriei la SC Agricolă Internațional - Pagina 45
Contabilitatea și gestiunea trezoreriei la SC Agricolă Internațional - Pagina 46
Contabilitatea și gestiunea trezoreriei la SC Agricolă Internațional - Pagina 47
Contabilitatea și gestiunea trezoreriei la SC Agricolă Internațional - Pagina 48

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea si Gestiunea Trezoreriei la SC Agricola International.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA

CAPITOLUL 1 1.1. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. GETEX S.A. FILIPEŞTII DE PĂDURE Apariţia pe harta ţării a acestui obiectiv industrial a fost...

Implementarea contabilității manageriale la SC Rompetrol SA

1. Conceptii de organizare a contabilitatii manageriale Datorita complexitatii fenomenelor si proceselor economice, dar si a evolutiei procesului...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Situația fluxurilor de trezorerie

Standardul Internaţional de Contabilitate IAS 7 defineşte fluxurile de trezorerie (denumite şi fluxuri de numerar sau cash-flow în unele lucrări)...

Contabilitatea Trezoreriei

Introducere Operaţiunile de încasări şi plăţi cu sau fără numerar fac obiectul gestiunii trezoreriei. Gestiunea trezoreriei regrupează ansamblul...

Implementarea contabilității în cadrul SC Competrol SRL

Contabilitatea şi principalele tipuri de documente folosite 1.Documentele justificative şi registrele de contabilitate Înregistrarea operaţiilor...

Contabilitatea operațiilor de trezorerie

1.Trezoreria unei entitati cuprinde ansamblul operatiilor banesti si a altor instrumente si valori de trezorerie. 2.Clasa 5 de conturi are...

Contabilitatea trezoreriei statului

1. Sistemul de organizare a Trezoreriei Statului Terzoreia Statului este un sistem unitar şi integrat prin care statul asigură efectuarea...

Te-ar putea interesa și

Analiza situației financiare și patrimoniale la SC Agricola Internațional SA Bacău

INTRODUCERE Performanţa unei întreprinderi înglobează noţiuni diverse, dintre care cele mai importante se referă la poziţia întreprinderii pe...

Patrimoniu ca Obiect al Societăților Comerciale

INTRODUCERE Patrimoniu în contabilitatea financiară reprezintă unul din subiectele cele mai fierbinţi şi mai controversate ale ultimilor 10-12...

Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole

Analiza activităţii economice – instrument al managementului exploataţiilor agricole vegetale 1.1. Conţinutul procesului de analiză. Tipuri de...

Monografie banca Portugalia

Capitolul 1 Sistemul bancar portughez 1.1 Scurt istoric Sistemul abancar portughez a avut un debutt a dezvoltării sale caracterizat de numeroase...

Definirea Contabilitații

Sistemul contabil utilizat in tara noastra de toti agentii economici , indiferent de profilul activitatii pe care o desfasoara, are ca sursa de...

Ai nevoie de altceva?