Finanțe Publice

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 1798
Mărime: 175.70KB (arhivat)
Publicat de: Ana M.
Puncte necesare: 7

Cuprins

 1. Introducere 2
 2. Capitolul I - Structura resurselor financiare publice din bugetul de stat 3
 3. Capitolul II - Mutațiile în nivelul și structura resurselor financiare publice din bugetul de stat 4
 4. II.1 Evoluția nivelului absolut și relativ a resurselor financiare publice 5
 5. A. Nivelul nominal și nivelul real și modificările anuale ale resurselor financiare publice din bugetul de stat din anii 2014, 2016 și 2018 5
 6. Pentru a determina nivelul nominal al veniturilor publice totale, aplicăm formula: 5
 7. C. Explicații privind mutațiile survenite în baza datelor din tabele 7
 8. II.2 Mutațiile în structura resurselor financiare publice totale din bugetul de stat 8
 9. A. Structura resurselor finanțelor publice din bugetul de stat pe principalele componente în anii 2014, 2016 și 2018 8
 10. B. Explicații privind mutațiile survenite în baza tabelelor și graficelor prezentate 9
 11. II.3 Dinamica relativă a resurselor financiare publice 10
 12. A. Modificarea reală exprimată în mărime absolută, respectiv relativă și elasticitatea în raport cu PIB a resurselor financiare publice din bugetul de stat 10
 13. B. Explicații privind datele din tabele 11
 14. Concluzii 10
 15. Bibliografie 11

Extras din proiect

I. Abordarea teoretica

În zilele noastre, economia modernă este bazată mai mult pe tendința creșterii cât mai rapide a necesarului de resurse comparativ cu posibilitățile de procurare a acestora.

La baza desfășurării încasărilor și plăților efectuate de către o instituție publică stă bugetul de venituri și cheltuieli. Bugetul, în accepțiunea Legii finanțelor publice reprezintă „documentul prin care sunt prevăzute și aprobate în fiecare an veniturile și cheltuielile sau, după caz, numai cheltuielile, în funcție de sistemul de finanțare a instituțiilor publice”. Stabilirea veniturilor și cheltuielilor care se înscriu în buget se face în funcție de gradul de subordonare a instituției respective, precum și de specificul acesteia. Bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice sunt cuprinse (în totalitate sau sub formă de sold) în bugetul de stat sau în bugetele locale

Resursele financiare reprezintă totalitatea mijloacelor bănești necesare realizării obiectivelor economice și sociale într-un interval de timp determinat.

Luând în considerare regularitatea cu care se încasează la bugetul public național,

resursele financiare se clasifica in :

a) Resurse ordinare (curente) care sunt considerate normale constituite din acele

venituri la care statul apelează în mod obișnuit, în condiții și care se încasează la buget cu o

anumită regularitate. În categoria resurselor ordinare (curente) se cuprind: veniturile fiscale și

veniturile nefiscale.

b) Veniturile fiscale provin din impozite directe așezate asupra veniturilor și averii

persoanelor fizice și juridice particulare și din impozite indirecte (taxe de consumație sau

accize, taxe vamale, monopoluri fiscale, taxe de înregistrare și de timbru).

c) Veniturile nefiscale cuprind prelevările la buget cu titlu de dividend, redevențe, chirii,

amenzi etc. de la întreprinderile și proprietățile de stat și de la instituțiile publice.

Veniturile fiscale se instituie de către stat, in virtutea suveranității sale financiare, in calitatea sa de subiect de drept public. Veniturile cu caracter fiscal reprezintă prelevări legale din veniturile create de unitățile economice si populație, inclusiv în legătură cu deținerea de către aceștia a unor averi sau proprietăți impozabile si se concretizează în:

- impozite, taxe si contribuții directe, in cazul cărora suportatorul real este considerat a fi însuși subiectul lor;

- impozite si taxe indirecte, in cazul cărora suportatorul real nu coincide cu subiectul plătitor, datorita fenomenului financiar de repercusiune.

Conform Ziarului financiar, România se află pe ultimul loc în privința veniturilor totale,în comparație cu celelalte state europene, și pe penultimul loc înprivința veniturilor fiscale, conform celei mai recente analize a Consiliului Fiscal.

Din cele 27 de țări membre ale UE, România se află pe poziția 24 la veniturile obținute din impozite directe și indirecte și pepoziția 21 la veniturile obținute din contribuții sociale.

II. Determinarea nivelului veniturilor bugetare

1. Sumele sunt exprimate în milioane lei

Indicator 2016 2017 2018 2019 2020

I . Venituri curente 96.847 96.029,331 101.822,176 107.245,241 118.467,760

A . Venituri fiscale 87.323,273 84.641,902 88.563,171 93.582,269 103.623,960

A.1 Impozit pe venit, profit și câștig din capital 26.467,446 26.155,947 23.584,793 26.187,402 28.465,000

A.1.1 de la persoane fizice 9.499,480 9.422,683 5.844,850 6.915,976 7.733,212

A.1.2 de la persoane juridice 16.350,724 16.142,813 17.117,017 18.612,993 20.035,824

A.1.3 alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital 617,242 590,451 622,926 658,433 695,964

A.2 Impozite și taxe pe proprietate 1.051,313 130,362 117,526 124,225 131,306

A.3 Impozite și taxe pe bunuri și servicii 58.862,714 57.314,899 63.615,331 65.917,655 73.559,997

A.4 Impozite pe comerțul exterior și tranzacțiile internaționale 882,681 945,583 1.042,032 1.137,899 1.240,310

A.5 Alte impozite și taxe fiscale 53,260 95,111 203,489 215,088 227,347

B.Contributia de asigurari 1.010,314 1.442,214 5.249,918 6.362,468 7.382,715

C. Venituri nefiscale 8.513,413 9.945,215 8.009,087 7.300,504 7.461,085

II.Venituri din capital 346,792 340,180 1.331,806 350,721 370,711

III.Operatiuni financiare 39,491 220,167 3,535 3,736 3,949

IV.Sume de la U.E. 3.882,246 59.693 38.662 22.560 19.847

Populație 19.760.314 19.644.350 19.530.631 19.530.631 19.414.458

Produsul intern brut (PIB) 765.135,4 857.895,7 951.728,5 1.058.190,3 1.016.920,9

Indicele de preț (%) 98,45 101,34 104,63 103,83 102,63

Tabel 1. Veniturile publice din bugetul de stat în anii 2014, 2016 și 2018 exprimate în mil. lei, respectiv mil. locuitori. Sursa datelor:www.insse.ro

Bibliografie

„Finanțe, abordări teoretice și practice”, Editura Didactică și Pedagogică, R.A., București 2008

2 Apetri, A. N., Finante publice, suport de curs, 2020

3 Matei, G., Drăcea, M., Drăcea, R., Mitu, N., Finanțe publice, Ediția a III-a, Editura Sitech, Craiova, 2007,

p.176

4 Site-ul: https://www.zf.ro/eveniment/cele-mai-importante-date-despre-veniturile-si-cheltuielile-bugetare-din-romania-in-comparatie-cu-alte-tari-din-uniunea-europeana-6911969, accesat la data 21.04.2021

5 Site-ul: https://insse.ro/cms/ro/content/ipc%E2%80%93serie-de-date-anuala , accesat la data de 21.04.2021

Preview document

Finanțe Publice - Pagina 1
Finanțe Publice - Pagina 2
Finanțe Publice - Pagina 3
Finanțe Publice - Pagina 4
Finanțe Publice - Pagina 5
Finanțe Publice - Pagina 6
Finanțe Publice - Pagina 7
Finanțe Publice - Pagina 8
Finanțe Publice - Pagina 9
Finanțe Publice - Pagina 10
Finanțe Publice - Pagina 11

Conținut arhivă zip

 • Finante Publice.docx

Alții au mai descărcat și

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Organizarea activității de decontare și evidență bancară

I.2. Reglementarea contabilitatii bancare Directia contabilitatii generale are urmatoarele obiective : - defineste politica Bancii în domeniul...

Te-ar putea interesa și

Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice

Capitolul 1 Structura cheltuielilor publice şi indicatori specifici analizei cheltuielilor publice 1.1 Conţinutul economic al cheltuielilor...

Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului

Cap.1 Elemente de teorie fiscală 1.1 Definirea taxelor şi impozitelor Apariţia şi evoluţia impozitelor poate fi caracterizată ca un proces...

Cheltuielile Publice cu Sănătatea

INTRODUCERE Materialul de faţă analizează serviciile de sănătate din România, subliniind semnificaţia pe care calitatea, echitatea şi...

Trezoreria Finanțelor Publice

Finantele publice sunt reprezentate în România printr-un sistem complex de relatii economice prin care se asigura formarea si reparizarea...

Descentralizarea și Autonomia Finanțelor Publice Locale

CAPITOLUL I FINANTELE PUBLICE LOCALE-IN CONTEXTUL PROCESULUI DESCENTRALIZARII FINANCIARE 1.Conceptul finantelor publice locale pe plan...

Locul și Rolul Impozitelor pe Avere în Sistemele Moderne de Impozite

CAPITOLUL 1. LOCUL IMPOZITELOR PE AVERE ÎN SISTEMUL DE IMPOZITE ACTUAL Pentru clasificarea impozitelor se folosesc mai multe criterii deoarece...

Studiu Privind Veniturile și Cheltuielile Publice ale României

Structura bugetelor publice Bugetele publice se compun din două părţi: partea de venituri şi partea de cheltuieli. Evidenţierea distinctă a...

Sursele de finanțare a bugetului de stat

1.INTRODUCERE Bugetul de stat constituie principala componentă a sistemului bugetar. În economia modernă, bugetul de stat nu mai constituie un...

Ai nevoie de altceva?