Decalogul - legea lui Dumnezeu

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Creștinism
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 12135
Mărime: 60.15KB (arhivat)
Publicat de: Ioan C.
Puncte necesare: 8

Cuprins

 1. Abrevieri /4
 2. Argument / 5
 3. Introducere / 6
 4. I. Decalogul, Lege Morală Universală și Permanentă / 8
 5. 1. Decalogul- esența Vechiului Testament / 8
 6. 2. Împărțirea Decalogului / 11
 7. II. Decalogul și Noul Testament / 12
 8. 1. Raportul dintre învățăturile celor două Testamente / 12
 9. 2. Viața familială după Decalog / 14
 10. III. Legea morală a Vechiului Testament / 17
 11. 1. Legea divină ca reper principial / 18
 12. 2. Decalogul sau cele zece porunci / 20
 13. 3. Semnificația porucilor de pe Muntele Sinai / 21
 14. Concluzii / 29
 15. Bibliografie / 30

Extras din proiect

Abrevieri

EIBMBOR - Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române;

EIBMO - Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă;

cf. - compară/confruntă;

ibidem - același autor și aceași operă;

idem - același autor;

nr. - numărul;

op. cit. - opus citatus (operă citată);

p. - pagina;

pp. - paginile.

Argument

Am ales ca temă, Decalogul, deoarece îmbrățișează întreaga viață a poporului, pentru că educat în școala Legii, acesta să se ridice la înălțimea misiunii sale, prin dezvoltarea sentimentului de culpabilitate și răspundere, astfel încât ideea de păcat să se contureze cât mai clar în cugetul său, dorința de mântuire să sporească, iar credința și speranța într-un mântuitor să se întărească.

Formulate scurt, clar și precis, poruncile Decalogului descoperă omului voința lui Dumnezeu, voință care, imprimându-se cât mai adânc în conștiința omului, trebuie să-l ferească de păcat și să-l determine a se apropia de Dumnezeu prin practica Legii. Iată de ce la poporul lui Israel religiosul s-a împletit atât de mult cu moralul și cu socialul, încât unei înalte concepții religioase, cum a fost monoteismul biblic, i-a corespuns o concepție moral-socială întâlnită în acea epocă la celelalte popoare concepție superioară tuturor concepțiilor existente până la apariția creștinismului.

În Biserica creștină, Decalogul își păstrează toată vigoarea și importanța în latura credinței și a moralei, formând baza catehismului, care expune învățătura morală creștină în punctele sale principale. Prin aceasta Biserica urmărește să sădească în sufletele credincioșilor convingerea că cele 10 porunci sunt expresiile voii celei sfinte a lui Dumnezeu, care constituie norma și criteriul faptei morale.

Fundamentul Decalogului sunt cele patru porunci de la început (1-4). Ele dau poruncilor următoare (5-10), prin care se fixează ordinea familiei și a societății, o consistență perpetuă, întrucât prin relația ei cu Dumnezeu, ordinea vieții obștești este pusă sub pavăza voinței divine. Decalogul fiind partea esențială a legii naturale are unele puncte comune cu poruncile din capitolul 125 din Cartea morților, unul dintre cele mai vechi coduri de legi egiptene, cu prescripțiuni morale, cu unele imne babiloniene, sau cu așa numitul pentalog indian. Decalogul biblic este superior acestor legi de bază, prin fundamentarea religioasă și prin formularea poruncii a zecea, care pune îngrădire poftei cele păcătoase.

Dumnezeu să îmi lumineze mintepentru a pricepe frumusețea teologică a Decalogului și pentru a duce la final această lucrare!

Introducere

Opera pe care Dumnezeu a înfăptuit-o metodic poporului lui Israel, a început o dată cu încheierea legământului pe Muntele Sinai. Aici, departe de neamuri străine și idolatre, Israel primește o Lege nouă și o viață nouă. Fundamentul acestei Legi este Decalogul deoarece face parte integrantă din Cartea Legământului (Sefer habberit - Ieș. XX, 22 - XXIII, 33), în care accentul este pus în special pe normele social-morale.

La poalele Muntelui Sinai, Israel, pregătit trupește și sufletește, așteaptă încheierea legământului, prin Moise care urcase pe munte. Dumnezeu încheie cu Moise noul legământ pentru întregul popor. Drept mărturie a încheierii legământului, Moise primește din partea lui Dumnezeu două table de piatră ( huchot haabanim - Ieș. XXIV, 12; XXXI,18; Deut. IX,9-11), pe care fuseseră scrise cu degetul lui Dumnezeu (Ieș. XXI, 18; Deut. V,22), sub formă de porunci, principiile de bază ce trebuiau să se imprime în inima poporului asemenea scrierii de pe piatră. În total sunt zece porunci, de unde și denumirea generală de Decalog. Ajungând Moise pe muntele Sinai primește Tablele Legii de la Dumnezeu care cuprinde învățătura despre virtute în forma cea mai înaltă pe care lumea o avea la acea vreme. Dar în timpul celor patruzeci de zile petrecute de Moise cu Dumnezeu poporul a căzut în idolatrie și din acest motiv marele profet, mâhnit de ceea ce se întâmplase, sparge Tablele Legii. Prin purtarea lui, poporul a împiedicat harul înainte de venirea legiuitorului, fiindcă s-a lăsat atras de slujirea la idoli.

Denumirea de Decalog, folosită în limbajul teologic pentru a desemna cele zece porunci revelate de Dumnezeu lui Moise, nu se întâlnește în Biblie. Dar ea își are fundamentul în expresia biblică: Aseret Haddebarim - cele zece cuvinte ( Ieș. XXXIV, 28; Deut. IV, 13; X, 4) și derivă din expresia folosită în textul grecesc al Septuagintei: oί δέκα λόγoι sau τά δέκα ρήματα . După un șir de ani de pribegie prin pustie Dumnezeu a binevoit sa se descopere din nou prin profetul conducător Moise și să legifereze voia Sa, să dea evreilor porunci lămurite care sa le organizeze atât viața lor religioasă, cât și cea civilă.

Bibliografie

I. Sfânta Scriptură

1. Biblia sau Sfânta Scriptură, versiune diortosită după Septuaginta; redactată și adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania, Arhiepiscopul Clujului, sprijinit pe numeroase alte osteneli,Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2009;

2. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, București, 2013;

II. Resurse Bibliografice

1. Baudrillart, André, Moeurs paiennes-Moeurs chrétiennes, vol.I, Paris, 1929;

2. Bogdaproste Gheorghe, Cinstirea aproapelui după Decalog, în “Studii Teologice”, 1969,nr. 9-10;

3. Chialda, Diac., Asistent, Mircea, Îndatoriri moral-sociale după Decalog, în “Studii Teologice”, 1959, nr. 9-10;

4. Crelier,H.J., L’Exode in La Sainte Bible avec commentaries,vol.III, Paris, 1902;

5. Felea, Pr. Ilarion, Spre Tabor, vol III, Editura Crigarux, Piatra Neamț, 2008;

6. Grigore de Nyssa, Sf. Despre viața lui Moise, în vol Scrieri- partea I, Colecția P.S.B. vol 29, Ed. I.B.M.B.O.R. , București,1982;

7. Maspero,G., Histoire ancienne, vol. I, Paris, 1895;

8. Mowinckel, D.S., Le Décalogue, Paris, 1927;

9. Origen, Omilii și adnotări la Exod, Editura Polirom, Iași 2006;

10. Petit, J. A., La Sainte Bible avec commentaire d’après Dom. Calmèt, les Saints Perès et les exegetes anciens et moderns, vol. I, Paris, 1889-1906;

11. Prelipceanu,Pr. Prof. Vladimir, Dumnezeu și lumea după Vechiul Testament în comparație cu concepțiile orientale, în Mitropolia Moldovei și Sucevei , XXXIII, (1957), nr. 1-2;

12. Prelipceanu ,Pr. Prof.Vladimir; Neaga, Pr. Prof. Nicolae; Chialda, Pr. Prof. Mircea ; Barna, Pr. Prof. Gheorghe, Studiul Vechiului Testament, nr.IV, Ed. Renașterea, 2008;

13. Rothstein, I. W., Moses und das Gesetz, Berlin, 1911;

14. Usca, Pr. Ioan Florin, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinților Părinți- Ieșirea, Editura Christiana, București, 2002;

15. Vasile cel Mare, Sf. Despre post în vol. Omilii la Hexaimeron, Ed. I.B.M.B.O.R., București, 1988;

16. Zăgrean, Arhid. Prof. Dr. Ioan, Morala creștină, Editura Renașterea, 2004.

III. Resurse Web

1. https://ro.scribd.com/doc/40616368/Decalogul;

2. https://doxologia.ro/viata-bisericii/catehism/cele-zece-porunci-dumnezeiesti;

3. https://biblioteca.regielive.ro/religie/raportul-dintre-legea-morala-a-vechiului-testament-si-legea-morala-a-noului-testament-378621.html;

Preview document

Decalogul - legea lui Dumnezeu - Pagina 1
Decalogul - legea lui Dumnezeu - Pagina 2
Decalogul - legea lui Dumnezeu - Pagina 3
Decalogul - legea lui Dumnezeu - Pagina 4
Decalogul - legea lui Dumnezeu - Pagina 5
Decalogul - legea lui Dumnezeu - Pagina 6
Decalogul - legea lui Dumnezeu - Pagina 7
Decalogul - legea lui Dumnezeu - Pagina 8
Decalogul - legea lui Dumnezeu - Pagina 9
Decalogul - legea lui Dumnezeu - Pagina 10
Decalogul - legea lui Dumnezeu - Pagina 11
Decalogul - legea lui Dumnezeu - Pagina 12
Decalogul - legea lui Dumnezeu - Pagina 13
Decalogul - legea lui Dumnezeu - Pagina 14
Decalogul - legea lui Dumnezeu - Pagina 15
Decalogul - legea lui Dumnezeu - Pagina 16
Decalogul - legea lui Dumnezeu - Pagina 17
Decalogul - legea lui Dumnezeu - Pagina 18
Decalogul - legea lui Dumnezeu - Pagina 19
Decalogul - legea lui Dumnezeu - Pagina 20
Decalogul - legea lui Dumnezeu - Pagina 21
Decalogul - legea lui Dumnezeu - Pagina 22
Decalogul - legea lui Dumnezeu - Pagina 23
Decalogul - legea lui Dumnezeu - Pagina 24
Decalogul - legea lui Dumnezeu - Pagina 25
Decalogul - legea lui Dumnezeu - Pagina 26
Decalogul - legea lui Dumnezeu - Pagina 27
Decalogul - legea lui Dumnezeu - Pagina 28
Decalogul - legea lui Dumnezeu - Pagina 29
Decalogul - legea lui Dumnezeu - Pagina 30
Decalogul - legea lui Dumnezeu - Pagina 31

Conținut arhivă zip

 • Decalogul - legea lui Dumnezeu.docx

Alții au mai descărcat și

Evanghelizare și misiune creștină în mass-media

Un pedagog contemporan spunea că este într-adevăr "un privilegiu fantastic a ne putea exprima prin cuvinte, a comunica mai ales cu ajutorul unor...

Pocăința - Cruce și înviere în Triod și Penticostar

Când vorbim în Ortodoxie despre Spiritualitate, vorbim despre ea ca despre o Spiritualitate vie, care angajează întreaga fiinţă a omului. De aceea...

Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală

I.1. Biserica şi Dreptul „Biserica e o taină care nu poate fi niciodată cuprinsă complet într-o definiţie, fiind viaţa umană a credincioşilor...

Moștenirea Brâncovenească

I. Constantin Brâncoveanu, un domn providenţial (1688-1714) Sărbătorirea a 300 de ani de la mucenicia „Sfinţilor Brâncoveni” reprezintă pentru noi...

Clopotul și toaca în cultul ortodox - istoric și semnificație

Clopotele sunt parte integranta a cultului crestin, inca din cele mai vechi timpuri. Alaturi de toaca de lemn, cu diversele ei forme, in cultul...

Dialog între creștinism și orient

De-a lungul timpului, religia care este credinta in supranatural, sacru sau divin şi codul moral a luat un imens număr de forme in diverse culturi...

Gnoseologia crestină

Nimic nu este mai dificil decat sa spui Cine este Dumnezeu. Aceasta dificultate nu tine neaparat numai de nivelul intelectual al credinciosului,...

Obiceiuri tradiționale de peste an

La acest final de veac si de mileniu încercam cu totii o anumita "nostalgie a originilor", ca sa folosim o expresie draga lui Mircea Eliade....

Te-ar putea interesa și

Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem

INTRODUCERE Afirmaţiile mesajului creştin trebuie să prezinte propoziţii certe, nu ipoteze sau opinii personale. Ele pot avea un astfel de statut...

Raportul dintre legea morală a Vechiului Testament și legea morală a Noului Testament

Lucrarea de faţă intitulată “Raportul dintre Legea Morală a Vechiului Testament şi Legea Morală a Noului Testament”, are rolul de a prezenta...

Legislația Mozaică

INTRODUCERE Caracterul revelat al Vechiului Testament imprimă moralei sale o hotărâtă superioritate faţă de toate sistemele morale apărute pană la...

Legea cea nouă a Noului Testament

INTRODUCERE Vechiul Testament a fost folosit și cinstit de creștini pentru că Însuși Mântuitorul Iisus Hristos a respectat Legea cea Veche și i-a...

Comunitatea umană în iudaism, creștinism și islam

INTRODUCERE Iudaismul este alături de creştinism şi islam, una dintre cele trei mari religii ale lumii. Evreii sunt unul dintre puţinele popoare...

Virtuțile Cardinale

I. VIRTUŢILE CREŞTINE ÎN GENERAL Viaţa duhovnicească a creştinului este o permanentă încordare şi luptă de eliberare deplină de păcat şi de...

SA nu Ucizi

- Introducere- A. SĂ NU UCIZI Originea Legii în Israel este foarte discutată. Există evident o preistorie a primei ei dezvoltări pe care o...

Aplicarea Decalogului în Contextul Noului Testament

1. Introducere: Pentru început voi spune că modul prin care Dumnezeu dă aceste porunci este unul miraculos. La porunca lui Dumnezeu Moise se suie...

Ai nevoie de altceva?