Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului

Proiect
5.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 10 fișiere: doc
Pagini : 109 în total
Cuvinte : 40690
Mărime: 732.40KB (arhivat)
Publicat de: Gregorian Cristea
Puncte necesare: 11
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE FINANŢE, ASIGURĂRI, BĂNCI ŞI BURSE DE VALORI

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1
 2. PIAŢA ASIGURĂRILOR DE BUNURI 3
 3. 1.1. Cererea şi oferta pe piaţa asigurărilor 3
 4. 1.1.1 Cererea de asigurare 7
 5. 1.1.2 Oferta de asigurare 7
 6. 1.2 Concurenţa pe piaţa asigurărilor 10
 7. 1.3 Comportamentul societăţilor de asigurare pe piaţa de asigurare 13
 8. 1.4 Dimensiunea şi structura pieţei asigurărilor 18
 9. 1.5 Premisele creării pieţei unice europene a asigurărilor 23
 10. CAPITOLUL 2
 11. CADRUL JURIDIC AL ASIGURĂRILOR ÎN ROMÂNIA 25
 12. 2.1 Legislaţia asigurărilor româneşti în procesul tranziţiei la economia de piaţă 25
 13. 2.2. Concordanţe şi inadvertenţe între asigurările din România şi asigurările internaţionale 31
 14. CAPITOLUL 3
 15. FUNDAMENTAREA TARIFELOR DE PRIME LA ASIGURĂRILE DE BUNURI 34
 16. 3.1. Indicele de despăgubire 35
 17. 3.2. Prime de asigurare 39
 18. CAPITOLUL 4
 19. TRANSPORTURI ŞI ASIGURĂRI 43
 20. 4.1. Riscuri specifice activităţii de transport 43
 21. 4.1.1. Riscuri apărute în transportul rutier şi aerian 43
 22. 4.1.2. Riscuri apărute în transportul maritim 50
 23. 4.2. Caracteristicile contractului de asigurare de bunuri 53
 24. 4.3. Asigurarea bunurilor pe timpul transportului maritim 58
 25. 4.3.1. Contractul maritim de asigurare de bunuri 58
 26. 4.3.1.1. Conceptul de avarie 58
 27. 4.3.1.2. Asigurarea bunurilor în timpul transportului 60
 28. 4.3.1.3. Asigurarea containerelor 65
 29. 4.3.1.4. Asigurarea de protecţie şi indemnizare (despăgubire) 70
 30. 4.3.2. Studiu de caz privind asigurarea bunurilor pe timpul transportului maritim la societatea „ASIBAN” S.A. 73
 31. CAPITOLUL 5
 32. REZULTATE OBŢINUTE ÎN ACTIVITATEA SOCIETĂŢII
 33. ”ASTRA” S.A. 78
 34. 5.1. Managementul societăţii de asigurări 78
 35. 5.2.Rezultatele financiare ale societăţii de asigurări 83
 36. 5.2.1. Veniturile şi cheltuielile societăţii de asigurări 83
 37. 5.2.2. Echilibrul financiar 93
 38. 5.3. Eficienţa activităţii societăţii de asigurări 95
 39. 5.3.1.Conceptul de eficienţă în domeniul activităţii de asigurare 95
 40. 5.3.2. Funcţia de eficienţă a activităţii de asigurare 98
 41. 5.4. Indicatori utilizaţi în analiza eficienţei asigurărilor de bunuri 99
 42. CAPITOLUL 6
 43. POSIBILITĂŢI DE PERFECŢIONARE A ACTIVITĂŢII SOCIETĂŢII DE ASIGURARE ”ASTRA” S.A. 107
 44. Anexe 113
 45. Bibliografie 116

Extras din proiect

1.1. Cererea şi oferta pe piaţa asigurărilor

După cum se ştie, piaţa ocupă locul central în mecanismul de funcţionare al unei economii moderne pentru că pe informaţiile furnizate de aceasta se fundamentează deciziile agenţilor economici, ale producătorilor şi consumatorilor de bunuri materiale şi servicii, indiferent de forma economico-socială pe care aceştia o îmbracă, de forma de proprietate pe care se întemeiază. Modul de funcţionare a pieţei, a pârghiilor sale caracteristice, rolul şi funcţiile sale într-o economie defineşte în mare măsură gradul său de modernitate, raţionalitatea şi eficacitatea sa. Este unanim acceptată părerea că tipul de economie modernă este economia cu o gestiune liberalizată, aşa-zisă economia de piaţă, în care pârghiile specifice pieţei libere au rolul hotărâtor în orientarea, dirijarea şi aprecierea rezultatelor activităţilor economice, ale acţiunilor agenţilor economici. Într-o economie descentralizată, liberalizată, piaţa nu este o entitate simplă, ci este constituită dintr-o multitudine de segmente, grupate după diverse criterii, între care şi felul bunurilor materiale şi serviciilor care fac obiectul schimbului, al tranzacţiilor, al actelor de vânzare-cumpărare. Un loc distinct îl ocupă piaţa asigurărilor de persoane, de bunuri şi de răspundere civilă, pentru că asemenea asigurări economico-sociale reprezintă un domeniu distinct de activitate cu implicaţii dintre cele mai diverse asupra vieţii economico-sociale. Incidenţa asigurărilor asupra vieţii economico-sociale de ansamblu se manifestă sau se propagă cel puţin în patru direcţii principale şi anume: ca ramură creatoare de valoare adăugată; ca ramură creatoare de locuri de muncă; ca ramură participantă la oferta de capital de împrumut pe piaţa financiară; ca factor de reducere a incertitudinii economice şi mijloc de reluare a activităţii economice vremelnic întreruptă.

În Sistemul European al Conturilor Economice Integrate (SEC), specific statelor dezvoltate din punct de vedere economic, activitatea şi respectiv, întreprinderile de asigurări constituie un sector instituţional distinct. Abordarea problematicii pieţei asigurărilor de persoane, de bunuri şi de răspundere civilă trebuie să fie precedată de analiza sferei de cuprindere a acestui sector, care prefigurează conţinutul pieţei respective. Sectorul instituţional al întreprinderilor de asigurări regrupează riscurile individuale în riscuri colective. Resursele principale ale acestor întreprinderi sunt formate din primele de asigurare, prime care cuprind două părţi: una, care reprezintă remuneraţia serviciului de asigurare şi alta care finanţează indemnizaţiile datorate şi rezervele tehnice de asigurare.

Unităţile grupate în acest sector instituţional sunt următoarele:

a) societăţile de capital, a căror funcţie principală este de asigurare;

b) societăţile cooperative şi asociaţiile cu personalitate juridică, cu funcţie principală de asigurare;

c) instituţiile publice cu statut de persoane juridice cu funcţie principală de asigurare;

d) organizaţiile fără scop lucrativ cu personalitate juridică, cu funcţia principală de asigurare;

e) cvasi-societăţile de asigurări - întreprinderi individuale, asociaţiile şi întreprinderile publice, altele decât cele din primele categorii menţionate, care dispun de o contabilitate completă şi care au în principal activitate de asigurare, sunt considerate ca unităţi instituţionale numite cvasi-societăţi de asigurare (casele de pensii fără autonomie şi fără contabilitate completă nu sunt unităţi instituţionale). Compartimentul lor economic şi financiar este acelaşi cu cel al întreprinderilor de asigurări constituite ca societăţi cu capital;

f) companii "mamă" care asigură coordonarea unui grup de societăţi grupate, în majoritate, cu întreprinderi de asigurări.

Activitatea principală a acestor unităţi (întreprinderi de asigurări de viaţă şi de bunuri, asigurări reciproce, case de pensii autonome) este girarea contractelor individuale sau colective la care subscripţia rezultă sau nu dintr-o obligaţie generală impusă prin administraţiile publice. Există un contract atunci când se manifestă, pentru fiecare asigurat, o proporţionalitate între primă şi riscul asigurat (echilibru financiar individual). Dacă prima este raportată la asigurări independent de expunerea individuală la risc (echilibrul financiar colectiv), unităţile care practică în principal acest tip de asigurare nu fac parte din sectorul întreprinderilor de asigurări, ci prin subsectorul administraţiilor securităţii sociale. Casele de pensii se prezintă sub formă de case de pensii autonome (unităţi instituţionale) şi sub formă de case de pensii neautonome. În cazul caselor de pensii autonome se deosebesc două situaţii şi anume:

a) dacă pentru fiecare asigurat există o proporţionalitate între

Preview document

Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 1
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 2
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 3
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 4
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 5
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 6
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 7
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 8
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 9
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 10
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 11
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 12
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 13
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 14
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 15
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 16
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 17
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 18
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 19
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 20
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 21
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 22
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 23
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 24
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 25
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 26
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 27
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 28
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 29
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 30
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 31
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 32
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 33
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 34
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 35
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 36
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 37
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 38
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 39
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 40
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 41
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 42
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 43
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 44
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 45
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 46
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 47
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 48
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 49
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 50
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 51
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 52
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 53
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 54
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 55
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 56
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 57
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 58
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 59
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 60
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 61
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 62
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 63
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 64
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 65
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 66
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 67
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 68
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 69
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 70
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 71
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 72
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 73
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 74
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 75
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 76
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 77
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 78
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 79
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 80
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 81
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 82
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 83
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 84
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 85
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 86
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 87
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 88
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 89
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 90
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 91
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 92
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 93
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 94
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 95
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 96
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 97
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 98
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 99
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 100
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 101
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 102
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 103
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 104
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 105
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 106
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 107
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 108
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 109
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 110
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 111
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 112
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 113
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 114
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 115
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 116
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 117
Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului - Pagina 118

Conținut arhivă zip

 • Asigurarea Bunurilor in Timpul Transportului
  • Cap1.doc
  • Cap2.doc
  • Cap3.doc
  • Cap4.doc
  • Cap5.doc
  • Cap6.doc
  • Cap_Anexe.doc
  • Cap_Bibliografie.doc
  • COPERTA.doc
  • CUPRINS.doc

Alții au mai descărcat și

Infracțiuni informatice

Tipuri de infractiuni din domeniul informatic 1.Furtul – frauda informatica Intrarea, alterarea, stergerea, sau supraimprimarea de date sau de...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Asigurarea în Transporturi

Capitolul 1: Conceptul de asigurări în cadrul transporturilor terestre, maritime şi aeriene 1.1. Nevoia de protecţie Întotdeauna omul a simtit...

Asigurarea Bunurilor în Transporturile Terestre și Aeriene

1.1 Consideratii generale asupra asigurarii Problemele asigurarii sunt abordate, dupa caz, sub aspect juridic, economic sau finanaciar....

Transportul Produselor Petroliere

Introducere Transporturile fac parte din sfera largă de activităţi care în general sunt cuprinse îi expresia "distribuţia mărfurilor"....

Asigurarea Maritimă

Introducere Asigurarea este o activitate economico-socială care constă în protecţia persoanelor fizice şi juridice în calitate de asiguraţi...

Asigurări maritime

- Conceptul de asigurare Asigurarea maritima este prima forma de asigurare, inceputul ei datand inca din antichitate. Aparitia ei, ca prima forma...

Asigurarea Bunurilor pe Timpul Transportului Terestru

Capitolul 1 Caracterizarea generală a asigurărilor 1.1 Necesitatea constituirii unor fonduri de protecţie împotriva riscurilor Împotriva...

Asigurarea Bunurilor pe Timpul Transportului Cargo

1. Cui se adreseaza acest produs? Prin asigurarea de tip Cargo se pot asigura bunurile apartinand persoanelor fizice sau juridice transportate cu...

Asigurarea Bunurilor pe Timpul Transportului Terestru

Introducere: "New York-ul nu este opera oamenilor, ci a asiguratorilor; fără asigurări n-ar exista zgaraie-nori, deoarece nici un muncitor n-ar...

Ai nevoie de altceva?