Statul, formă complexă de organizare politică și socială

Proiect
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 97 în total
Cuvinte : 47595
Mărime: 160.90KB (arhivat)
Publicat de: Mircea Danilă
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: BONTAS SIMONA
UNIVERSITATEA „GEORGE BACOVIA” BACAU FACULTATEA DE MANAGEMENT SPECIALIZAREA ADMINISTRATIE PUBLICA

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. INTRODUCERE
 3. CAPITOLUL 1. COORDONATELE SOCIALE SI POLITICE ALE STATULUI
 4. 1.1. Statul, forma complexa de organizare a societatii
 5. 1.1.1. Departajarea statului de societate
 6. 1.1.2. Înstrainarea statului de societate
 7. 1.2. Coordonatele istorice ale aparitiei si dezvoltarii statului
 8. 1.3. Personalitatea juridica a statului
 9. 1.3.1. Teorii privind personalitatea juridica a statului
 10. CAPITOLUL 2. ELEMENTELE CONSTITUTIVE ALE STATULUI
 11. 2.1. Populatia, element al statului
 12. 2.1.1. Cetatenia – raport juridic special între stat si populatie
 13. 2.1.2. Drepturile fundamentale specifice conditiei de cetatean al României
 14. 2.1.3. Obligatiile (îndatoririle) fundamentale ale cetatenilor
 15. 2.2. Teritoriul – element al statului
 16. 2.2.1. Notiunea de teritoriu
 17. 2.2.2. Raporturile dintre stat si teritoriu
 18. 2.2.3. Organizarea administrativ-teritoriala a statului
 19. 2.3. Puterea de stat – element al statului
 20. 2.3.1. Notiunea de putere de stat
 21. 2.3.2. Trasaturile definitorii ale puterii de stat
 22. 2.3.3. Limitarea prin lege a puterii de stat
 23. CAPITOLUL 3. FORMA DE ORGANIZARE A STATULUI
 24. 3.1. Conceptul de forma de stat si elementele sale definitorii
 25. 3.2. Structura de stat
 26. 3.2.1. Statul unitar
 27. 3.2.2. Statul compus
 28. 3.2.3. Confederatii de state
 29. 3.3. Forma de guvernamânt
 30. 3.3.1. Monocratia
 31. 3.3.2. Oligarhia
 32. 3.3.3. Democratia
 33. 3.3.4. Monarhia
 34. 3.3.5. Republica
 35. 3.4. Regimul politic
 36. 3.4.1. Regimul totalitar.
 37. 3.4.2. Regimul democratic
 38. 3.4.3. Regimul prezidential
 39. 3.4.4. Regimul parlamentar
 40. 3.4.5. Regimul prezidential
 41. CAPITOLUL 4. FUNCTIILE STATULUI
 42. 4.1. Functia legislativa
 43. 4.2. Functia executiva
 44. 4.3. Functia jurisdictionala
 45. CAPITOLUL 5. STATUL DE DREPT
 46. 5.1. Notiunea de stat de drept
 47. 5.2. Trasaturile definitorii ale statului de drept
 48. 5.3. Mecanismele juridice de înfaptuire a statului de drept
 49. 5.3.1. Controlul constitutionalitatii legilor
 50. 5.3.2. Controlul constitutionalitatii legilor consacrat de Constitutia României
 51. 5.3.3. Controlul jurisdictional al legalitatii actelor administrative
 52. 5.3.4. Independenta justitiei
 53. 5.3.5. Principiul separatiei puterilor în stat
 54. CAPITOLUL 6. ACTE NORMATIVE SUPREME CU ROL DETERMINANT ÎN FORMAREA STATUL MODERN ROMÂN.
 55. 6.1. Evolutia constitutionala în România înainte de formarea statului unitar român
 56. 6.2. Evolutia constitutionala de la Unirea Principatelor din 1859 pana la constitutia
 57. actuala.
 58. 6.2.1. Statutul Dezvoltator Conventiunii din august 1858, prima constitutie a
 59. României
 60. 6.2.2. Constitutia din 1866
 61. 6.2.3. Constitutia din 29 martie 1923
 62. 6.2.4. Constitutia din 27 februarie 1938
 63. 6.2.5. Constitutiile din perioada comunista
 64. 6.2.6. Constitutia din 1991
 65. Concluzii
 66. Bibliografie

Extras din proiect

INTRODUCERE

Cunoasterea si întelegerea acestui fenomen complex, care este statul, necesita o punere în lumina a contextului istoric, politic si social care l-au generat, si care de la o tara la alta apare diferit, datorita nuantelor specifice a factorilor de influenta de ordin geografic, social, politic, religios etc.

De aceea în abordarea acestei teme, am pornit de la o serie de concepte si teorii, care au fost emise de-a lungul timpului, în diferite perioade si epoci marcate de conjuncturi sociale si politice, cu rol determinant în formare si definirea notiunii de stat. Primul capitol este dedicat acestui demers de întelegere si recunoastere a conceptului si caracteristicilor statului.

Pornind de la definitia statului, prin care care se arata ca statul este o putere organizata asupra unei populatii, pe un anumit teritoriu, sunt prezentate în capitolul al doilea elementele constitutive ale statului: populatia, teritoriul si puterea de stat si modul în care acestea interactioneaza între ele, într-o coordonare si conditionare reciproca, astfel încât în absenta oricarui element nu putem vorbi despre existenta unei entitati statale.

Capitolul 3 prezinta modul de organizare si de functionare a statului din punct de vedere politic care se reflecta prin forma puterii de stat, diferita de la un stat la altul în functie de trei criterii importante : structura de stat, forma de guvernamânt si regimul politic. Deosebim astfel din punct de vedere al structurii de stat, ca forme principale de entitati statale: statul unitar, statul federal, confederatii de state. Din punct de vedere a formei de guvernamânt recunoastem statul monarhic, statul democratic, statul republican si alte forme care au caracterizat diferitele epoci din istoria si evolutia statului. Din punct de vedere al regimului politic dominante au fost si sunt regimul democratic sau, la polul opus, regimul totalitar.

Capitolul 4 continua expunerea lucrarii, cu prezentarea rolului determinant si a modului în care statul intervine, prin exercitarea functiilor sale, în viata sociala, politica si juridica a oricarei societati. Vorbim astfel de cele trei functii majore ale statului: functia legislativa, functia executiva si functia jurisdictionala.

Facem astfel trecerea spre capitolul urmator care, prezinta legatura politica si juridica ce uneste statul si dreptul într-un singur concept: statul de drept. Acest termen modern, de actualitate, pune în evidenta rapotul dintre stat si drept caracterizat prin tendinta de dominare a statului în opozitie cu puterea de înfrînare pe care o opune acestuia, prin mijloacele specifice, dreptul.

Capitolul final face o trecere în revista a principalelor acte supreme, care au fost elaborate în decursul epocilor istorice ti care au avut rol determinant în procesul de formare a statului român. Sunt prezentate actele normtive care au precedat evenimentul istoric si normativ cu rol determinant în formarea statului national român, prin Unirea Principatelor de la 1859, înfaptuind astfel un vis, de unitate, al românilor. Acest moment a marcat, pentru istoria si viata constitutionala româneasca, zorii unei noi epoci, epoca moderna, care se va evidentia prin schimbari politice la nivel înalt si, pe cale de consecinta, modificari constitutionale. În acest context, vorbim de statul si constitutiile României din perioada monarhica, pentra ca apoi sa amintim perioada statului comunist cu cele trei constitutii care l-au fundamentat, pentru a încheia cu prezentarea actualei situatii politice a statului român în lumina Constitutiei adoptate în 1991 si revizuita în 2003.

CAPITOLUL 1

COORDONATELE SOCIALE SI POLITICE ALE STATULUI

1.1. Statul, forma complexa de organizare a societatii

Ca fenomen social complex statul a fost studiat din diverse perspective de catre diverse stiinte ca politologia, sociologia, filozofia, stiintele juridice. Însa în nici una dintre aceste stiinte problematica statului nu se întregeste asa cum se întregeste si se interfereaza cu problematica juridica, cele doua fenomene sociale “statul si dreptul” fiind interpatrunse si indisolubil legate. Aceasta situatie l-a facut pe M.Djuvara sa afirme ca „realitatea desigur cea mai interesanta în drept, cea mai pasionanta de studiat, este statul.”1

Statul este un fenomen special aparte în istoria societatii, coordonatele sale esentiale dezvoltându-se îndeosebi în domeniile politic si juridic.

Din punct de vedere juridic statul este expresia si institutionalizarea puterii politice în societate, sistemul institutional creat de aceasta putere în scopul exercitarii ei. În acest context juridic, statul realizeaza puterea politica cu ajutorul dreptului, care este cel mai de seama factor generator de norme juridice si garant al aplicarii acestor norme. Statul devine astfel, forma normala de organizare a societatii politice.

Termenul de stat este utilizat, de regula, în trei acceptiuni importante promovate în doctrin ade specialitate:

- Statul reprezintã puterea centrala - prin aceasta acceptiune se face diferentiere între stat si colectivitatile locale;

- Statul reprezinta guvernantii - în sensul ca statul desemneaza pe de o parte pe cei care conduc iar pe de alta parte pe cei care sunt condusi, acceptiune care face diferentierea între guvernanti si guvernati;

- a treia acceptiune este acea în care statul desemneaza o societate politica organizata;

În acceptiunea sa cea mai larga, termenul stat este utilizat în sensul de a desemna o societate omeneasca organizata politic într-un anumit spatiu teritorial. Privit prin acest cadru, statul ne indica coexistenta unor elemente fundamentale ale sale denumite si constante ale statului si anume: teritoriul populatia si puterea publica suverana.

În sens restrâns termenul stat se refera la stat ca o organizatie sau o institutie a puterii publice suverane.

Preview document

Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 1
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 2
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 3
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 4
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 5
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 6
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 7
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 8
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 9
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 10
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 11
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 12
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 13
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 14
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 15
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 16
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 17
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 18
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 19
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 20
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 21
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 22
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 23
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 24
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 25
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 26
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 27
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 28
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 29
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 30
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 31
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 32
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 33
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 34
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 35
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 36
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 37
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 38
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 39
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 40
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 41
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 42
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 43
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 44
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 45
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 46
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 47
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 48
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 49
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 50
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 51
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 52
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 53
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 54
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 55
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 56
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 57
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 58
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 59
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 60
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 61
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 62
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 63
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 64
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 65
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 66
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 67
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 68
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 69
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 70
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 71
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 72
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 73
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 74
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 75
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 76
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 77
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 78
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 79
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 80
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 81
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 82
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 83
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 84
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 85
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 86
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 87
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 88
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 89
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 90
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 91
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 92
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 93
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 94
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 95
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 96
Statul, formă complexă de organizare politică și socială - Pagina 97

Conținut arhivă zip

 • Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala.doc

Alții au mai descărcat și

Guvernul României și atribuțiile sale

Guvernul şi atribuţiile sale 1. Introducere 1.1. Istoricul reglementării instituţiei Regulamentele Organice nu au reprezentat prima consti¬tuţie...

Importanța Parlamentului European

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Având în vedere faptul că Proiectul de tratat constituţional al Uniunii Europene nu a fost încă semnat...

Statul de drept

I Determinarile statului de drept 1.Normativitate si ideologie Trecerea de la „dreptul statului" la „statul dreptului” a fost –si este înca - un...

Principiul Separației Puterilor în Stat

Consideratii introductive La sfârsitul secolului al XVII –lea si începutul celui urmator, asistam la aparitia zorilor lumii moderne. În aceasta...

Teoria generală a dreptului

Dreptul este sistemul normelor stabilite sau recunoscute de stat, in scopul reglementarii relatiilor sociale conform vointei de stat, a caror...

Instituțiile statului - Parlamentul

1. Constituirea Parlamentului Conform dispozitiilor art. 61, alin. (1), Parlamentul este un organ reprezentativ suprem si unica autoritate...

Principiul separației puterilor în stat

INTRODUCERE Citind constituțiile multor state europene și nu numai, am putea fi tentați să punem sub semnul îndoielii însăși existența puterilor...

Te-ar putea interesa și

Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public

Motto “ Statul care vrea să fie respectat în plan extern şi să rămână bine consolidat în plan intern nu are valoare mai mare de protejat şi de...

Terorismul - Studiu de Caz Al-Qaeda

Introducere Lumea de astăzi este caracterizată de competiţia dintre diverşii actori ce evoluează în arena internaţioanală, state şi non-state....

Teoria generală a dreptului

Teoria generala a dreptului Teoria generala a dreptului reprezinta fenomenul juridic alcătuit din totalitatea ideilor, conceptelor, opiniilor cu...

Conceptul de partid politic - concepte și funcții

Existenta partidelor politice, partidismul, ca fenomen politic, reprezinta un element esential al unei vieti democratice. Între partidism si...

Fundamentele Teoretice ale Managementului Integrării Turismului

Capitolul I Teoriile integrării şi aplicarea lor în procesul integrării europene Termenul de integrare porneşte de la latinescul integrare care...

Istoria Dreptului Românesc

( analiză comparativă pe epoci ) Existenţa unui sistem de drept este condiţionată de cea a unui organism statal. Aşadar trecerea în revistă a...

Geneza finanțelor publice

Comuna primitivă nu a cunoscut conceptul de stat. În această perioadă, diferitele funcţii publice erau îndeplinite de oameni aleşi de către...

Științe politice - politologie

În cadrul stiintelor politice, Politologia ocupa un loc important prin problematica pe care o abordeaza. Politologia reprezinta una dintre cele...

Ai nevoie de altceva?