Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 36671
Mărime: 331.53KB (arhivat)
Publicat de: Visarion Scarlat
Puncte necesare: 13
UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ SPECIALIZAREA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Extras din licență

Motto

“ Statul care vrea să fie respectat în plan extern şi să rămână bine consolidat în plan intern nu are valoare mai mare de protejat şi de cultivat decât sentimentul naţional de dreptate.

Această grijă este una din cele mai înalte şi importante misiuni ale pedagogiei politice.

În sănătatea şi în energia sentimentului de dreptate al fiecărui cetăţean, statul posedă cea mai sigură garanţie a propriei trăinicii în interior, cât şi pe plan extern; sentimental de justiţie este rădăcina întregului arbore; dacă rădăcina nu este bună, ci se usucă în piatră şi în nisip arid, tot restul nu este decât un miraj – când va veni furtuna, ea va smulge copacul din pământ pe de-a întregul.

Dar trunchiul şi coroana au avantaj că sunt vizibile, în timp ce rădăcina, aflându-se în pământ, se sustrage privirii.

Influenţa distructivă pe care o exercită asupra forţei morale a poporului legile injuste şi instituţiile juridice prost alcătuite se manifestă sub pământ, în acele regiuni pe care atât de mulţi politicieni nu le consideră demne de atenţia lor, ei fiind concentraţi numai asupra superbei coroane; aceştia nu au nici cea mai mică idee despre otrava ce urcă de la rădăcină spre vârf. “

(Rudolf Von Ithering)

INTRODUCERE

Este statul subiect de drept internaţional?

Iată o întrebare la care atunci când mi-am ales această temă pentru lucrarea de licenţă nu realizasem vastitatea şi complexitatea problemei, labirinturile, pluralitatea interpretărilor, unghiurile de vedere extinse spre diversele orizonturi posibile.

Pe măsură ce parcurgeam, câte puţin din materialul informativ aveam senzaţia unui alpinist care încearcă să ia cu asalt una din înălţimile greu accesibile.

Încurajată şi entuziasmată de minunaţii mei dascăli care mi-au însoţit paşii pe drumul iniţierii în tainele cunoaşterii dreptului, am parcurs etapele fireşti a întocmirii lucrării şi încerc satisfacţia faptului împlinit, satisfacţie care va fi deplină dacă rândurile ce urmează, cu toate stângăciile începutului, îşi vor găsi consacrarea.

Ca fenomen social complex, statul este studiat de mai multe discipline, din mai multe perspective. El este indisolubil legat de fenomenul social numit drept, de aceea şi problematica statului interferează cu cea juridică. După cum afirma Djuvara, realitatea cea mai pasionantă de studiat în ştiinţa juridică este statul. Înainte de a studia corelaţia stat - drept, este absolut necesară studierea unor aspecte referitoare la stat.

În accepţiunea sa curentă, statul reprezintă forma normală de organizare a societăţii politice, el este puterea politică instituţionalizată (deoarece există în societate şi alte tipuri de puteri, precum există şi putere politică neinstituţionalizată). În alte accepţiuni, statul reprezintă puterea centrală în opoziţie cu cea locală, după cum el desemnează guvernanţii în opoziţie cu cei guvernaţi, adică ansamblul puterilor publice (în opoziţie cu societatea civilă). Sintetizând toate aceste accepţiuni, statul este puterea politică organizată (instituţionalizată) asupra unei populaţii pe un anumit teritoriu.

Statul este alcătuit dintr-un ansamblu de organe şi instituţii prin intermediul cărora îşi exercită funcţiile în societate. Acest mecanism s-a constituit şi se constituie în funcţie de realităţile economice, social-politice, ideologice din ţara respectivă. În epoca modernă, în lupta împotriva arbitrariului feudal, diferiţii gânditori s-au străduit să conceapă o formă de stat care să prevină exercitarea abuzivă a puterii guvernanţilor. Astfel, a apărut teoria separaţiei puterilor în Anglia, J. Locke, sec. XVII, în Franţa, Montesquieu - concepţie potrivit căreia într-un stat diferitele sale funcţii trebuie să fie separate: după Locke ar exista numai puterea legilor şi executivă, Montesquieu a adăugat-o şi pe cea judecătorească. Este faimoasă afirmaţia lui că puterea să oprească puterea. Pe de altă parte, separaţia nu exclude colaborarea şi controlul reciproc al puterilor, ci dimpotrivă, le presupune, altminteri funcţionarea statului ar fi imposibilă.

Statul este cel care edictează o parte a normelor juridice, desigur ţinând cont de o mulţime de factori. Cele pe care nu le elaborează el îşi trag forţa juridică tot de la stat, validitatea lor efectul obligatoriu depinzând de recunoaşterea acestuia. Statul le dotează, aşadar, cu forţa sa de constrângere. Aceasta rezultă din faptul că, aşa cum am mai arătat, puterea de stat este unică în societate, deţinând monopolul constrângerii legitime. Aşadar, specificul normelor de drept în raport cu alte tipuri de norme existente într-o societate este conferit de originea sau recunoaşterea statală.

Pe de altă parte, dreptul îi este necesar statului în acţiunea sa de conducere şi organizare a societăţii. Prin norme juridice se stabilesc organele statului şi competenţele lor, relaţiile dintre ele şi cu cetăţenii, drepturile şi libertăţile acestora. Dreptul este cel care-i conferă puterii de stat legitimitate şi capacitatea de a conduce sistemul social, de a asigura ceea ce în ultimă instanţă a fost şi este scopul creării statului pacea socială.

Această sintagmă reflectă interdependenţa dintre cele două fenomene sociale, fiecare având tendinţe opuse: statul (puterea) de dominaţie şi supunere, dreptul de ordonare şi frânare. Un renumit jurist francez, L. Duguit, spunea că dreptul fără forţă e neputincios dar forţa fără drept este o barbarie. Statul de drept presupune armonizarea, echilibrarea raporturilor celor două componente, în sensul domniei legii, adică a supremaţiei ei absolute în scopul prezervării drepturilor şi libertăţilor individuale. El a apărut în secolele XVII-XVIII, în cadrul revoluţiilor din ţările occidentale îndreptate împotriva arbitrariului feudal. În epoca noastră conceptul a fost reactualizat, în urma experienţelor totalitare din mai multe ţări europene.

Prin trăsăturile sale, vom observa că, de fapt, statul de drept se identifică cu statul liberal – democratic. Oricum, reprezintă stadiul cel mai avansat de organizare social-politică, validat de experienţa istorică, ceea ce nu înseamnă că nu este perfectibil.

Pentru argumentarea lucrării am folosit un aparat critic după fiecare capitol şi am enumerat bibliografia ce a fost studiată pentru fundamentarea lucrării.

Consider că lucrarea, în întregul ei sau părţi din ea îmi va fi de un real sprijin în exercitarea meseriei alese.

De asemenea, consider această lucrare doar un început pe care îmi propun să îl aprofundez.

Pentru sprijinul primit în alegerea, documentarea şi redactarea acestei lucrări, vreau să aduc şi pe această cale, alese sentimente de gratitudine şi preţuire Doamnei Prof. Univ. Dr. Elena Iftime, îndrumătorul ştiinţific al lucrării.

CAPITOLUL I

PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA SUBIECTELOR DREPTULUI INTERNAŢIONAL

Subiectul de drept internaţional este o entitate care participă la raporturi juridice reglementate nemijlocit de dreptul internaţional. Din punct de vedere istoric, statele sunt subiecte originare ale dreptului internaţional. Ca urmare a constituirii, creşterii numărului şi a însemnătăţii organizaţiilor internaţionale, acestea sunt înzestrate cu personalitate juridică internaţională proprie, distinctă de cea a statelor membre.

În afara statelor, în societatea internaţională au apărut (ca urmare a intereselor şi acţiunii colective a statelor) şi se manifestă activ şi alte entităţi. În doctrina mai veche, unii autori afirmau că singurul subiect de drept internaţional este statul, alţii considerând însă că singurele subiecte de drept internaţional ar fi persoanele fizice. În prezent s-a format o opinie cvasigenerală conform căreia pe lângă state ca subiecte primare ale dreptului internaţional, există şi alte subiecte derivate, secundare cum sunt organizaţiile internaţionale guvernamentale care sunt create de către state. Tot statele sunt acelea care hotărăsc asupra capacităţii organizaţiilor internaţionale de a-şi asuma drepturi şi obligaţii.

O a treia categorie de subiecte de drept internaţional o constituie naţiunile care luptă pentru cucerirea independenţei şi constituirea statului lor. De asemenea, se admite că în anumite limite şi Vaticanul are calitatea de subiect de drept internaţional. Mult controversată este problema calităţii de subiect de drept internaţional a individului, precum şi a unor asociaţii internaţionale neguvernamentale.

Precizarea şi reglementarea calităţii d subiect de drept internaţional este importantă. Ea are menirea de a stabili cine sunt destinatarii direcţi ai prevederilor şi normelor dreptului internaţional public, iar nu cei indirecţi. Dominique Carreau arată că precizarea calităţii de subiect de drept internaţional contribuie la indicarea personalităţii internaţionale ale diferiţilor “actori ai societăţii internaţionale”.

Pentru precizarea cine poate fi şi este subiect al dreptului internaţional public este necesară definirea noţiunii de subiect de drept internaţional. Dicţionarul de terminologie de drept internaţional, de la Paris, din anul 1960, arată că este subiect al dreptului internaţional “Cel căruia i se adresează regulile de drept internaţional pentru a-i impune direct obligaţii sau să-i atribuie drepturi” . De asemenea, se precizează că termenul de subiect de drept internaţional este folosit “în mod obişnuit pentru a desemna pe cel care, dependent direct de dreptul internaţional, este apt să fie titular de drepturi internaţionale, să fie legat de obligaţii internaţionale, şi să aibă acces la procedurile internaţionale” .

Preview document

Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 1
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 2
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 3
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 4
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 5
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 6
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 7
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 8
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 9
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 10
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 11
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 12
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 13
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 14
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 15
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 16
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 17
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 18
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 19
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 20
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 21
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 22
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 23
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 24
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 25
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 26
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 27
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 28
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 29
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 30
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 31
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 32
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 33
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 34
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 35
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 36
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 37
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 38
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 39
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 40
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 41
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 42
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 43
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 44
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 45
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 46
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 47
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 48
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 49
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 50
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 51
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 52
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 53
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 54
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 55
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 56
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 57
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 58
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 59
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 60
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 61
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 62
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 63
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 64
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 65
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 66
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 67
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 68
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 69
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 70
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 71
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 72
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 73
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 74
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 75
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 76
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 77
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 78
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 79
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 80
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 81
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 82
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 83
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 84
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 85
Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public - Pagina 86

Conținut arhivă zip

  • Drept International Public - Statul Subiect de Drept International Public.doc

Alții au mai descărcat și

Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României

CAPITOLUL I - TERITORIUL ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL PUBLIC Secţiunea 1 – Noţiuni introductive despre teritoriul de stat Teritoriul, împreună cu...

Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar

INTRODUCERE Dreptul internaţional umanitar, cunoscut şi sub denumirea ,,dreptul conflictelor armate” sau ,,dreptul războiului”, are drept scop...

Nulitatea Actului Juridic Civil

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE NULITATE SECŢIUNEA I NOŢIUNEA DE NULITATE A ACTULUI JURIDIC A. Accepţiunea expresiei “nulitatea actului juridic civil”...

Recunoașterea statelor în DIP

INTRODUCERE Actualitatea temei. Recunoaşterea este un act politic, generator de efecte juridice, actul de recunoaştere constituind expresia...

Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public

INTRODUCERE Tratatul internațional este rezultatul preocupărilor mai multor state sau membrii ai comunității internațional față de anumite...

Izvoarele Dreptului Internațional Public

Introducere Dreptul internaţional a apărut şi s-a dezvoltat din nevoia formulării unui cadru ordonat pentru relaţiile interstatale. Evoluţia sa,...

Domeniul privat al statului și al unităților

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale este alcătuit din bunurile mobile şi imobile care nu sunt afectate...

Sinteză a Jurisprudenței CEDO cu Privire la Dreptul la un Proces Echitabil

1 INTRODUCERE Notiunea de „proces echitabil” este una aproape imposibil de definit datorita conditiilor speciale în care a aparut între...

Te-ar putea interesa și

Fundamente ale Dreptului Internațional și Moralității

Introducere În primul capitol din prezenta lucrare am realizat o prezentare, într-un mod general a dreptului internaţional. Prima parte prezintǎ...

Statul ca subiect principal al dreptului internațional public - elementele statalității

Subiectele dreptului internațional public Subiectele dreptului internațional public sunt entitățile din viața internațională, care participă la...

Principiul integrității teritoriale și principiul inviolabilității frontierei de stat

1.Notiunea principiilor fundamentale ale dreptului international Principiile fundamentale ale dreptului international reprezintă nişte reguli de...

Caracteristică generală a dreptului comerțului internațional - subiectele de drept al comerțului internațional

Introducere În condiţiile revoluţiei tehnico-ştiintifice şi a revoluţiei informaţionale încheierea, reglementarea sau realizarea în aceeaşi ţară...

Statul - subiect al dreptului internațional public

În sensul sau cel mai larg, dreptul internațional public, reprezintă totalitatea de norme juridice care legiuiește raporturile ce se stabilesc în...

Examen drept internațional public

1. Ce categorii de relaţiile dintre state pot fi guvernate de normele dreptului internaţional? Relaţii in care statele sa fie purtătoare ale...

Dreptul Comerțului Internațional

În conditiile revolutiei tehnico-stiintifice si a revolutiei informationale încheierea, reglementarea sau realizarea în aceeasi tara a tuturor...

Dreptul Civil

Conceptul de drept international public Lato sensu, dreptul international public cuprinde totalitatea normelor juridice care reglementează...

Ai nevoie de altceva?