Metodologia educației fizice și sportului

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 14218
Mărime: 89.87KB (arhivat)
Publicat de: Francisc Danilă
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Balint L
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV

Extras din proiect

(an şcolar 2004-2005)

Şcoala nr. 6, Cl. a VII-a C Profesor : Stan Catalin

Semestrul/luna/saptamana/nr de lectie

Componentele tematice ale modelului de EFS eşalonate prin unităţi de învăţare/educare motrică Eşalonarea unităţilor de învăţare

Semestrul I Eşalonarea unităţilor de învăţare

Semestrul II

IX X XI XII I II III IV V VI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Cal.ităţi motrice

Cal. M. Viteză

Îndemânare

Rezistenţă

Forţă

Combinate

Deprinderi motrice de bază şi utilitar-aplicative

Deprinderi motrice specifice din:

Atletism Alergare de Viteză

Alergare de Rezistenţă

Alergare peste obstacole

Săritura în lung. cu elan

Săritura în înalţime

Aruncarea mingii de oină

Gimnastică Acrobatică

Sărituri la aparate

Jocuri sportive Handbal

Unitate de învăţare principală

Unitate de învăţare secundară

Evaluare sumativă conform S.N.E.E.F.S.

Evaluare curentă

Tabel centralizator cu modul de repartizare a volumului de pregătire / unitate de invatare / educare motrica, prevăzut in documentul anual de planificare individuala a activităţii – la disciplina „Educaţie Fizica si Sportiva” – clasa VII-a

Sem. Structura anului / nr. saptamani Nr. de lecţii Unitati de invatare / educare a conţinuturilor motrice Nr. de lecţii alocate

Tip de unitate Total

Principala Secundara

I 15.09.2004 – 20.12.2004

14 saptamani 28 lecţii Viteza 10 - 10

Rezistenţă - 10 10

Forţa 10 - 10

Al. de rezistenţă 8 - 8

Sărit. in lung. cu elan 6 - 6

Acrobatică 10 - 10

Sărituri la aparate - 10 10

Handbal 12 - 12

II 06.01.2005 – 15.06.2005

20 saptamani 40 lecţii Viteza 10 - 10

Îndemânare 10 - 10

Rezistenta - 10 10

Forţa 14 - 14

D.M.B.U.A. - 6 6

Al. de viteză 10 - 10

Săritura în înălţime 8 - 8

Acrobatică - 10 10

Sar. la ap. de gim. 10 - 10

Handbal 12 8 20

Tabel centralizator cumulativ / semestrele anului şcolar

2004 – 2005 cu volumul de pregătire la disciplina

„ Educaţie Fizica si Sportiva”- clasa a VII-a

Nrcrt Nominalizarea unitatii / educare a conţinuturilor motrice eşalonate Nr. de lecţii alocate

Tip de unitate

Total

Principala Secundara

1 Viteza 20 - 20

2 Îndemânare 10 - 10

3 Rezistenta - 20 20

4 Forţa 24 - 24

5 D.M.B.U.A. - 6 6

6 Al. de viteza 10 - 10

7 Al. de rezistenta 8 - 8

9 Sar. in lungime cu elan 6 - 6

10 Sar. in inaltime 8 - 8

11 Acrobatica 10 10 20

12 Sar. la ap. de gim. 10 10 20

13 Handbal 24 8 32

PLAN CALENDARISTIC – clasa a VII-a

Semestrul II

Unitatea de invatamant: Sc. Gen. Nr. 22

Profesor: Stan Catalin

Obiective de referinta / clasa a VII-a

Obiective de referinta:

2.1. Să adopte postura corectă a corpului în activităţi statice şi dinamice şi să recunoască deficienţele generate de activitatea şcolară şi cotidină;

2.2. * Să utilizeze tehnicile de acţionare pentru dezvoltarea tonicităţii musculaturii segmentelor corpului;

2.3. Să realizeze acţiuni motrice cu structuri şi eforturi variate.

3.1. Să integreze procedeele tehnice învăţate în acţiuni tactice simple;

3.2. Să aplice eficient cunoştinţele şi deprinderile în practicarea globală a ramurilor şi probelor sportive cu respectarea principalelor reguli.

4.1. * Să cunoască valorile optime ale indicilor morfologici şi funcţionali pentru vârsta respectivă şi să-i compare cu indicii proprii;

4.2. Să aplice cunoştinţele igienico-sanitare înainte, în timpul şi după desfăşurarea activităţilor pactice;

4.3. * Să aplice procedeele de călire a organismului specifice factorilor de mediu.

2.0. Să manifeste voinţă în îndeplinirea programului stabilit pentru perfecţionarea capacităţilor proprii.

* Se aplica numai in lectiile de extindere

Preview document

Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 1
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 2
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 3
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 4
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 5
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 6
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 7
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 8
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 9
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 10
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 11
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 12
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 13
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 14
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 15
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 16
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 17
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 18
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 19
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 20
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 21
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 22
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 23
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 24
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 25
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 26
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 27
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 28
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 29
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 30
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 31
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 32
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 33
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 34
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 35
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 36
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 37
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 38
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 39
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 40
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 41
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 42
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 43
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 44
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 45
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 46
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 47
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 48
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 49
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 50
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 51
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 52
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 53
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 54
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 55
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 56
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 57
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 58
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 59
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 60
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 61
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 62
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 63
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 64
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 65
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 66
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 67
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 68
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 69
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 70
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 71
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 72
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 73
Metodologia educației fizice și sportului - Pagina 74

Conținut arhivă zip

  • Metodologia Educatiei Fizice si Sportului.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE 1.1. Lecţia de educaţie fizică 1.2. Calităţile motrice solicitate în săriturile cu sprijin 1.3. Motivarea...

Studiul privind locul și importanța antrenamentului individual și individualizat în pregătirea jucătorilor de fotbal la nivelul juniorilor I (16-18 ani)

Capitolul 1 INTRODUCERE MOTTO: “Fotbalistul nu se naşte, el se formează şi perfecţionează prin exerciţiu şi studiu perseverent. Este deci...

Pregătirea individualizată a grupelor de începători în gimnastică artistică masculină

CAPITOLUL I IMPORTANŢA ŞI ACTUALITATEA TEMEI 1.1. Importanţa introducerii unor căi şi mijloace de individualizare în etapa iniţială de pregatire...

Contribuții privind Experimentarea Metodei Stretching în Antrenamentul Jucătorilor de Fotbal

INTRODUCERE În urmǎ cu câtva timp sportul era socotit doar o distracţie pentru copii sau o modalitate de a-şi umple timpul liber pentru adulţii...

Metoda stretching a mobilității articulare în activitatea de fitness

Fiinţa umană se găseşte în faţa pericolului organic şi funcţional al vieţii moderne cu acumulări de toxine, pradă durerilor de tot felul; maladii...

Antrenamentul sportiv în gimnastica

1. INTRODUCERE - ARGUMENT Gimnastica în zilele noastre se caracterizează printr-un arsenal bogat de exerciții, ale căror dificultate și...

Teoria și didactica sportului adaptat - sporturi de echipă pentru persoanele cu handicap

Anul 2005 a fost Anul International al Sportului si Educatiei Fizice” In perioada 20-22 mai 2005, a avut loc editia a II-a a Jocurilor Nationale...

Dezvoltarea capacităților motrice aptitudinilor motrice - viteza

I. Generalități I.1. Definiția capacităților motrice Calitățile motrice sunt caracteristici înăscute ale organismului uman, dezvoltându-se de la...

Te-ar putea interesa și

Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE 1.1. Lecţia de educaţie fizică 1.2. Calităţile motrice solicitate în săriturile cu sprijin 1.3. Motivarea...

Psihologia Educației

I.PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI I.1.ÎNVAŢAREA ŞI TEORIILE ÎNVĂŢĂRII Conceptele de învaţare si învaţare şcolară.Mecanisme şi procesualitate. În sens...

Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond

CAPITOLUL I ARGUMENTAREA TEORETICĂ I. 1. ACTUALITATEA ŞI IMPORTANŢA STUDIULUI Antrenamentul sportiv modern, ca proces didactic de adaptare...

Studiu cu Privire la Metodica Dezvoltării Calităților Motrice în Lecția de Educație Fizică Ciclul Gimnazial - Clasa a-v-a prin Mijloace Specifice Jocului de Baschet

1.SCURT ISTORIC AL JOCULUI DE BASCHET În anii anteriori apariției si introducerii jocului de baschet, activitatea sportivă in sălile de sport era...

Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor

INTRODUCERE 1. Principalele aspecte subordonate temei Psihomotricitatea este definită ca rezultat al integrării funcţiilor motrice şi mentale sub...

Educația fizică, sportul și cultura organizațională în România

Intrοduсеrе Educaţia fizică şi sportul reprezintă drepturi fundamentale ale omului, recunoscute de marile organizaţii internaţionale. În...

Educația fizică - activitate de formare corporală

Mens sana in corpore sana" Educatia fizica reprezinta activitatea de formare-dezvoltare "corporala" necesara pentru asigurarea sanatatii omului,...

Antrenament Sportiv Modern

CAPITOLUL I 1.1. Obiectul de studiu Încă din cele mai vechi timpuri, omul s-a întrecut cu animalele, aceasta pentru a-şi procura hrana, dar şi cu...

Ai nevoie de altceva?