Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond

Licență
9.5/10 (2 voturi)
Conține 3 fișiere: doc, ppt
Pagini : 109 în total
Cuvinte : 23837
Mărime: 362.54KB (arhivat)
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Dr. Univ. Veronica Popescu
UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” IAŞI FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT SPECIALIZAREA EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Cuprins

 1. CAPITOLUL I – ARGUMENTAREA TEORETICĂ .1
 2. I.1. Actualitatea şi importanţa studiului.1
 3. I.2. Scurt istoric.3
 4. I.3. Clasificarea probelor de semifond, fond şi mare fond.12
 5. I.4. Standardizarea-condiţie a modelării şi programării antrenamentului.14
 6. I.5. Raţionalizarea-definirea conceptului, caracteristici pentru probele de semifond şi fond.16
 7. I.6.Cunoaşterea particularităţilor efortului în probele de semifond, condiţie a raţionalizării şi standardizării mijloacelor de antrenament.16
 8. I.7. Metode de antrenament utilizate în probele de semifond-fond.21
 9. I.8 Particularităţi morfo-funcţionale.26
 10. I.9. Microcicluri săptămânale.34
 11. CAPITOLUL II – IPOTEZĂ, SCOP, SARCINI .68
 12. II.1. Ipoteza cercetării.68
 13. II.2. Motivatia alegerii temei .68
 14. II.3. Scopul şi sarcinile studiului.69
 15. II.4 Metode de cercetare utilizate.70
 16. CAPITOLUL III – ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CERCETĂRII.72
 17. III.1. Subiecţii-prezentare .73
 18. III.2. Etapele cercetării. 74
 19. III.3. Antrenamente standardardizate utilizate in pregătire .74
 20. III.4. Probe şi norme de control.76
 21. CAPITOLUL IV – INTERPRETAREA DATELOR.79
 22. IV.1. Evaluarea mijloacelor de antrenament folosite in pregătirea atleţilor din grupa de semifond-fond de la C.S.S. BÂRLAD .79
 23. IV.2. Rezultatele cercetării şi interpretarea lor.83
 24. IV.3. Studiul comparativ privind volumul de mijloace folosite la grupa de incepători cu cel folosit la grupele de performanţă .84
 25. Concluzii şi Recomandări . . 89
 26. Bibliografie. 90
 27. Anexe. 92

Extras din licență

CAPITOLUL I

ARGUMENTAREA TEORETICĂ

I. 1. ACTUALITATEA ŞI IMPORTANŢA STUDIULUI

Antrenamentul sportiv modern, ca proces didactic de adaptare permanentă a organismului la eforturi susţinute în vederea unui rezultat perfomant, cere un efort continuu de găsire a celor mai eficiente mijloace care să ducă cel mai repede la obţinerea de performanţe printre cele mai bune.

Raţionalizarea şi standardizarea antrenamentului sportiv au constituit o preocupare a specialiştilor, uneori declarată, dar de cele mai multe ori nedeclarată, încă de când antrenamentul sportiv s-a individualizat că proces didactic subordonat unor obiective privind performanţa sportivă şi s-a structurat pentru a valorifica superior şi unitar potenţialul biologic şi psihic al sportivului, timpul disponibil şi nivelul al acestuia la care aspiră.

Raţionalizarea şi standardizarea antrenamentului sportiv a avut dintotdeauna ca rezultat mărirea eficienţei antrenamentului, îmbunătăţirea economiei de timp, scurtarea căilor de a ajunge la o performanţă înaltă, economisirea de investiţii materiale şi financiare. Rezultatele anului 2011 care vor fi obţinute de atleţii ai căror antrenori vor şti să selecţioneze din multitudinea de mijloace, pe acelea care duc cel mai repede şi sigur la realizarea de performanţe dintre cele mai bune. În această idee, raţionalizarea şi standardizarea sunt căile care duc cel mai bine la depistarea acestora.

Lucrarea de faţă se adresează în primul rând instructorilor de atletism şi în special celor de semifond şi fond şi procesului didactic desfăşurat de aceştia în locurile cu miros de iarbă şi transpiraţie unde se nasc şi cresc marii alergători ai ţării.

Raţionalizarea şi standardizarea antrenamentului sportiv reprezintă operaţii impuse de nevoia de a valorifica optim potenţialul biologic şi psihicul sportivului şi timpul pe care antrenorul îl are la dispoziţie pentru obţinerea unei performanţe înalte şi stabile într-o ramură şi probă sportivă. Ca atare, raţionalizarea şi standardizarea nu constituie un capitol al teoriei antrenamentului sportiv modern, ci izvorăşte din necesitatea de a economisi timpul, energia fizică şi psihică a sportivului, din intenţia de a proteja potenţialul biologic al acestuia şi pentru a depăşi criza de soluţii în perfecţionarea antrenamentelor, ca şi protejarea sportivilor confruntaţi cu o aversitate internaţională crescută, exprimată prin performanţa pe cât de frecvente, pe atât de remarcabile.

Create de practica de zi cu zi a antrenorilor şi luate de pedagogia sportivă, raţionalizarea şi standardizarea au ca rezultat direcţionarea antrenamentului pe făgaşul concursului cu evitarea interferenţelor, risipei de energie, prin specificarea optimă a conţinutului şi metodologiei, prin protecţia potenţialului sportivului şi angajarea lui totală în abordarea obiectivelor de instruire şi concurs.

Raţionalizarea şi standardizarea se bazează pe micşorarea numărului de exerciţii, rezultate din eliminarea celor lipsite de contribuţie la orientarea formelor şi nivelului de adaptare a organismului la efortul concursului, la regulile lui tehnice, ca şi structurarea exerciţiilor într-o ordine optimă care să ducă la eficientizarea lor maximă.

Importanţa temei reiese tocmai din efortul de a găsi locul raţionalizării în cadrul teoriei antrenamentului sportiv, din definirea clară a conţinutului naţional şi din identificarea mijloacelor şi metodelor de raţionalizare şi standardizare.

În literatura de specialitate despre raţionalizare şi standardizare a început să se vorbească relativ târziu, dar ideea raţionalizării şi standardizării mijloacelor de pregătire în antrenamentul sportiv este prezentă în toate metodele de învăţare a deprinderilor motrice.

Concret, au apărut în ultima vreme lucrări privind „fiabilitatea în sport” şi „economia politică a sportului” care abordează laturi neexplorate ale antrenamentului sportiv, dar n-a existat nici un titlu privind raţionalizarea mijloacelor de pregătire din antrenamentul sportiv.

În lucrarea “ANTRENAMENTUL SPORTIV MODERN” lucrare condusă de Nicu Alexe, se încearcă o definire a conceptelor şi o selectare a căilor de raţionalizare şi standardizare (pag.133-151).

I. 2. SCURT ISTORIC

Incă din cele mai vechi timpuri, atletismul este primul sport practicat de omenire. Semne palpabile sunt vechi de 3500 de ani I.H.

Basoreliefuri egiptene reprezintă oameni făcând exerciţii de alergare şi de sărituri. Într-un text adresat unui rege din Dinastia a XII-lea se spune: „este un aruncător de suliţă care-şi doboară adversarii; cei pe care-i loveşte nu se mai ridică; este un alergător rapid care-i omoară pe fugari.” Mai târziu legislatorul Steniana dat în favoarea educaţiei fizice raţiuni de stat. Solon.”îi antrenăm pe tineri la alergare. Este vorba în principal, când parcursul este lung, să înveţe să-şi economisească forţele şi suflul cu atâta precizie încât să ţină până la capăt. Dacă dimpotrivă, nu are de parcurs decât o distanţă scurtă, îl învăţăm să-şi desfăşoare toată viteza”.

Alergarea de rezistenţă la greci se perfecţionează prin igiena de viaţă şi printr-un antrenament regulat. Se alerga până la o sută de kilometri pe zi! Preocuparea pentru ameliorarea randamentului a dus şi la primele dopaje: se spunea : „a alerga ca un om fără splină”. Deoarece splina provoca dureri, le-a veni ideea de a o scoate la unii alergători, sau să o „topească” cu ajutorul unor băuturi misterioase. Romanii au „perfecţionat” aceste procedee. Pliniu vorbeşte de o plantă („aquisetum”) din care se lua un decoct timp de trei zile după ce în prealabil se abţinea de la mâncare timp de douăzeci şi patru de ore. Hipocrate sfătuia să se aplice în regiunea splinei ciuperci uscate cărora le se dădea foc.

Mai târziu, în secolul al XVII-lea, doctorul Godefroy Ecobine povesteşte că a văzut în oraşul Haloenstadt (Germania), un alergător căruia i s-a scos splina după ce fusese narcotizat; din trei indivizi care fuseseră supuşi acestei operaţii numai unul a murit!

Aceste legende s-au perpetuat până în secolul al XIX-lea, când unii mărşăluitori purtau „lajaretiere du diablo” (compoziţie din piele de lup şi păr de spânzurat). Se vorbea de asemenea de centura miraculoasă sau de bastonul călătorului, care-i făcea de neobosit pe cei care le purtau.

Bibliografie

1. MONEA GH. - BOGDAN V. - Atletism Specializare, Ed. U.B.B.,

Cluj-Napoca, 1996;

2. * * - Curs de atletism, Ed. U.B.B., Cluj-Napoca, 1995;

3. EJMAN M. - MAROLICANU M. - Metodologia mutării activităţilor corporale, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 1998;

4. BRĂTUCU L. – Fiziologie, Ed. U.B.B., Cluj – Napoca, 1996;

5. ALEXANDRESCU D. - Note de curs. Metodologia antrenamentului în probele de atletism, Ed. IEFS, Bucureşti, 1978;

6. ALEXANDRESCU D. - RUGINA GH. - Antrenamentul în alergările de semifond, fond şi mare fond, Ed. Stadion, Bucureşti, 1971;

7. ARDELEAN T. - Curs de atletism, Ed. IEFS, Bucureşti, 1980;

8. DEMETER A. – Bazele fiziologice şi biochimice ale calităţilor fizice, Ed. Sport-Turism, Bucureşti, 1981;

9. DEMETER A. - Fiziologia şi biochimia educaţiei fizice şi sportului, Ed. Sport-Turism, Bucureşti, 1979;

10. GEORGESCU MIRON - Eforturile anaerobe şi aerobe în practica antrenamentului sportiv, Ed. Stadion, Bucureşti, 1971;

11. EPURAN M. - Metodologia cercetării activităţilor corporale

12. DUMITRESCU V. - Metode statistico - matematice în sport, Ed. Stadion, Bucureşti, 1971;

13. EPURAN N. - HOLDEVICI IRINA - Compendiu de psihologie pentru antrenori, Ed. Sport-Turism, Bucureşti, 1980;

14. FIREA ELENA - Metodica educaţiei fizice şi sportului, IFES, Bucureşti, 1979;

15. HARRE D. - Teoria antrenamentului sportiv, Ed. Stadion, Bucureşti, 1973;

16. HOEMNCOV S. – Atletism, Ed. Sport-Turism, Bucureşti, 1977;

17. IFRIM M. şi ILIESCU A. - Anatomia şi biomecanica Educaţiei Fizice şi Sportului, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1978;

18. LIXANDRU PANDELE - Atletismul la copii şi juniori, Ed. Stadion, Bucureşti, 1969;

19. SCHMOLINSCKI G. – Atletism. Manual pentru antrenori, instructori şi profesori de educaţie fizică, Berlin, 1973, traducere CNEFS, 1979;

20. SICLOVAN T. - Teoria antrenamentului sportiv, Ed. Sport-Turism, Bucureşti, 1977;

21. TATU T. - Teoria şi metodica atletismului, Curs opţional, IEFS, 1981;

22. TATU T. şi colaboratori - Atletism la copii şi juniori, Ed. CNEFS, Bucureşti, 1979;

23. TUDOS ST. - Elemente de statistică aplicată, Bucureşti, 1980;

24. x x x - Ce ştim despre rezistentă, Ed. CNEFS, Bucureşti, 1979;

25. x x x - Modelarea în sportul de performanţă, Centrul de cercetare 23 August, Bucureşti;

26. x x x – Sportul peste hotare, Ed. CNEFS, Bucureşti, 1979;

27. xxx - Sportul de performanţă, Ed. CNEFS, Bucureşti, 1981;

28. x x x - Ioan Puică - Antrenamentul de semifond şi fond la fete.

Preview document

Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 1
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 2
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 3
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 4
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 5
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 6
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 7
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 8
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 9
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 10
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 11
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 12
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 13
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 14
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 15
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 16
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 17
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 18
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 19
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 20
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 21
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 22
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 23
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 24
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 25
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 26
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 27
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 28
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 29
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 30
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 31
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 32
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 33
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 34
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 35
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 36
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 37
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 38
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 39
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 40
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 41
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 42
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 43
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 44
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 45
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 46
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 47
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 48
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 49
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 50
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 51
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 52
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 53
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 54
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 55
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 56
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 57
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 58
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 59
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 60
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 61
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 62
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 63
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 64
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 65
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 66
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 67
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 68
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 69
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 70
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 71
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 72
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 73
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 74
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 75
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 76
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 77
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 78
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 79
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 80
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 81
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 82
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 83
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 84
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 85
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 86
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 87
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 88
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 89
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 90
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 91
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 92
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 93
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 94
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 95
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 96
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 97
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 98
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 99
Raționalizarea și Standardizarea Mijloacelor de Pregătire pentru Probele de semifond-fond - Pagina 100

Conținut arhivă zip

 • FATA LUCRARE.doc
 • Rationalizarea si Standardizarea Mijloacelor de Pregatire pentru Probele de Semifond-Fond.DOC
 • Rationalizarea si Standardizarea Mijloacelor de Pregatire pentru Probele de Semifond-Fond.ppt

Alții au mai descărcat și

Metode și mijloace specifice atletismului pentru dezvoltarea rezistenței în ciclul liceal de învățământ

I.Introducere Această lucrare este rezultatul cercetării mele în domeniu. În această lucrare de diploma am tratat metodele si mijloacele specifice...

Analiza Aspectelor Psihologice de Selecție și Inițiere în Lupte

CAPITOLUL I I.1. ACTUALITATEA ŞI IMPORTANŢA TEMEI Conceptul de selecţie a fost folosit iniţial într-o acţiune de profil economico-social...

Dezvoltarea Calităților Motrice

CAPITOLUL I. ARGUMENTAREA TEORETICĂ I.1.Actualitatea şi importanţa studiului Importanţa temei cercetate se desprinde din faptul că artele...

Studiu privind Dezvoltarea Detentei prin Folosirea Săriturilor cu Sprijin Prevăzute de Programa Școlară din Ciclul Liceal

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE 1.1. Lecţia de educaţie fizică 1.2. Calităţile motrice solicitate în săriturile cu sprijin 1.3. Motivarea...

Tetratlonul

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1 Actualitatea si importanta temei La intrebarea pusa diferitelor persoane, socotite drept veritabili antrenori pentru...

Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac

CAPITOLUL I. - INTRODUCERE 1.1. IMPORTANȚA ȘI ACTUALITATEA TEMEI Concomitent cu apariția a noi factori ce influențează procesul de antrenament și...

Educația fizică, sportul și cultura organizațională în România

Intrοduсеrе Educaţia fizică şi sportul reprezintă drepturi fundamentale ale omului, recunoscute de marile organizaţii internaţionale. În...

Evoluția gimnasticii artistice și implicațiile ei sociale

Motto ...”Olimpiada a însemnat pentru toți oamenii o invazie de lumină, o reîntoarcere la lumea de aur a copilăriei, încrederea în rațiunea și...

Ai nevoie de altceva?