Activități remediale

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Litere
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 5518
Mărime: 63.97KB (arhivat)
Publicat de: Sofica T.
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tomescu Sofica
Documentul cînține activități remediale care pot fi desfățurate cu elevii care au dificultăți de învățare.

Extras din proiect

PROPUNĂTOR : Prof. Tomescu Sofica

CLASA a V-a

GRUP ȚINTĂ: V. A., M. B., D. G., H. D., E. D., D. A.

SCOP - fixarea și consolidarea cunoștințelor deprinse într-o măsură nesatisfăcătoare la orele de curs de către elevii cu ritm lent de învățare;

COMPETENȚE:

- înlănțuirea clară a ideilor în povestirea orală a unui text citit;

- scrierea corectă a cuvintelor într-o, într-un, dintr-o, dintr-un, printr-o, printr-un, sa, s-a, sau, s-au, la, l-a, nea, ne-a, neam, ne-am, ia, i-a, săi, să-i, iau, i-au;

- identificarea temei, a unor informații esențiale și de detaliu;

- receptarea textului scris de diverse tipuri ;

- monitorizarea propriei scrieri ;

- observarea comportamentelor și a atitudinilor de lectură, identificând aspectele care necesită âmbunătățire ;

- utilizarea achizițiilor sintactice și morfologice de bază ale limbii rămâne standard.

DESCRIEREA SITUAȚIEI INIȚIALE

Cinci elevi (Vameșu Adrian, Mureșanu Bogdan, Deaconescu Gabriel, Huruială Dănuț, Epure Denisa, Deaconu Alexandru) au înregistrat în semestrul I dificultăți majore în atingerea performanțelor școlare satisfăcătoare la limba și literatura română. Ideea inițierii acestui proiect derivă din necesitatea eradicării deficiențelor de învățare ale acestor elevi, și a formării unei imagini de sine în concordanță cu nivelul de aspirație și posibilitățile mentale ale fiecărui elev.

Elevii știu să citească, dar întâmpină dificultăți în identificarea informațiilor esențiale după citirea globală a unui text. La literatură au dificultăți în formularea ideilor principale, secundare, identificarea modurilor de expunere, interpretarea titlului și a textului citit, explicarea unor cuvinte; la limba română dificultăți întâmpină datorită necunoașterii părților de vorbire, a părților de propoziție, a scrierii unor cuvinte cu cratimă.

Acest program/plan de intervenție își propune reducerea dificultăților de învățare prin exersare și prin dezvoltarea capacităților de receptare a mesajului scris, prin exerciții de lectură expresivă, exerciții de identificare a ideilor principale și secundare, exerciții de asociere corespunzătoare text - imagine/desen, exerciții de scriere, de transcriere și de rescriere corectă a unor texte, exerciții de identificare a formei corecte a unor fapte de limbă, exerciții de completare a cuvintelor într-un text lacunar, pe baza unor criterii date. Se va evalua munca fiecărui elev oferind feedback concludent și imediat.

Conținuturi Competențe Activități de învățare Resurse Modalități de evaluare

Procedurale Materiale

Povestirea orală a textului narativ cu dialog

Citirea corectă, conștientă și expresivă a textului;

Formularea ideilor principale din textul dat

Alcătuirea rezumatului, folosindu-se de planul de idei

Exerciții de identificare a unor cuvinte / expresii noi în textul suport

Citirea corectă și fluentă a textului scris

Exerciții de căutare a unor cuvinte în dicționar

Exerciții de identificare și de delimitare a părților componente ale unui text

Discutarea textului în funcție de următorii parametri : , „ce se povestește„ (ce se întâmplă, care este acțiunea relatată) „cine ia parte ala acțiune„ (personajele) , „unde„ (plasarea acțiunii în timp și spațiu) , „cum„ (modul de desfășurare a acțiunii), „cine povestește”

Exerciții de ordonare cronologică a unor idei

dintr-un text dat. Activitate frontală

Activitate în grup cu dicționarul

Lectura expresiva, Conversația euristică

Joc de rol

Texte suport din manual

Flip-chart

Dicționar explicativ al limbii române

Fișe de lucru Observare sistematică

( 2-3 elevi )

Evaluare prin întrebări orale

Sarcini individuale

Textul scris de diverse tipuri Identificarea temei, a unor informații esențiale și de detaliu;

Receptarea textului scris de diverse tipuri ; Transcriere unor cuvinte/grupuri de cuvinte ilustrative pentru tema textului dat.

Exerciții de identificare a unor cuvinte / expresii noi în textul suport

Exerciții de căutare a unor cuvinte în dicționar

Exerciții de asociere corespunzătoare text - imagine/desen.

Antrenarea în dialoguri simple, pe teme de interes, de tipul „întrebare - răspuns”, pentru a verifica dacă mesajul textului a fost înțeles Activitate frontală

Activitate în grup cu dicționarul

Lectura expresiva, Conversația euristică

Joc de rol Texte suport din manual

Flip-chart

Dicționar explicativ al limbii române

Fișe de lucru

Observare sistematică

( 2-3 elevi )

Evaluare prin întrebări orale

Evaluare prin fișe scrise

Sarcini individuale

Preview document

Activități remediale - Pagina 1
Activități remediale - Pagina 2
Activități remediale - Pagina 3
Activități remediale - Pagina 4
Activități remediale - Pagina 5
Activități remediale - Pagina 6
Activități remediale - Pagina 7
Activități remediale - Pagina 8
Activități remediale - Pagina 9
Activități remediale - Pagina 10
Activități remediale - Pagina 11
Activități remediale - Pagina 12
Activități remediale - Pagina 13
Activități remediale - Pagina 14
Activități remediale - Pagina 15
Activități remediale - Pagina 16
Activități remediale - Pagina 17
Activități remediale - Pagina 18
Activități remediale - Pagina 19
Activități remediale - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Activitati remediale.docx

Alții au mai descărcat și

Camil Petrescu - Particularități ale stilului

Camil Petrescu s-a nascut la Bucuresti, la 22 aprilie 1894. Este fiul lui Camil Petrescu si al Anei Cheler. A fost crescut de familia...

Poema în oglindă - Bacovia

Poetul George Bacovia se incadreaza in perioada interbelica, opera sa poetica fiind dominata de curentele literare simbolism si expresionism....

Analiza poeziilor Anei Blandiana

Cuvintele trec strada Ca sirul de orfani De la Casa Copilului, Fiecare cu pumnu-nclestat In haina celui din fata, Cu singura grija De-a nu se...

Institutul Limbii Române

1. Inroducere Această lucrarea propune analiza unui fragment de text extras din volumul Cartea românească de învățătură. Analiza urmărește o...

Conspect seminar - Teoria literaturii

1. Wellek, Warren -epistemologica este o problemă extrem de dificilă, problema „modului de existență” sau a „situs-ului ontologic” al operei...

Jar - de Liviu Rebreanu (fisa de lectura+fisa bibliografica)

Informații autor Liviu Rebreanu s-a născut la 27 noiembrie 1885 fiind primul din cei 14 copii ai învățătorului Vasile Rebreanu și ai Ludovicăi. A...

Te-ar putea interesa și

Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome

INTRODUCERE Ina Zoon, în lucrarea sa, ,, La periferia societǎţii. Romii şi serviciile publice în România" afirma cǎ: “Istoria ultimului secol şi...

Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar

ARGUMENT Tema „ Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar” a pornit de la ideea că introducerea jocului...

CDI - Competentă pedagogică

Introducere Lucrarea CDI- Școala gimnazială Nr.1 Bughea de Sus-Laborator didactic-are ca scop, evidențierea locului pe care îl ocupă gândirea...

Modalități de realizare a activităților de parteneriat educațional în învățământul primar

ARGUMENT Elaborarea prezentei lucrări a impus o reală asumare de responsabilitate, deoarece tema pune accentul atât pe parteneriat, dar și pe tot...

Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit

INTRODUCERE În arhitectura generală a sistemelor de management la nivelul agenţilor economici, factorul uman ocupă un loc cu totul aparte....

Cercetare privind activitatea instituției ANPDC

1.INTRODUCERE In acest proiect doresc sa realizez o analiza amanuntita a activitatii Agentiei Nationale pentru Protectia Copilului, pt a determina...

Dezvoltarea resurselor umane în mediul școlar gimnazial pentru utilizarea rețelelor de calculatoare, în școlile din mediul rural în Moldova

I. IDENTIFICAREA IDEII DE PROIECT SI A SURSEI DE FINANTARE 1.1. Titlul proiectului PROGRES PENTRU EDUCATIE 1.2. Localizarea Jud. Iasi, com....

Eficientizarea Comunicării Didactice

1.1. Comunicarea umană Comunicarea reprezinta procesul de transmitere a unui mesaj de catre un emitator intr-o maniera codificata printr-un anumit...

Ai nevoie de altceva?