Etică și Leadership

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 25350
Mărime: 118.84KB (arhivat)
Puncte necesare: 11

Extras din proiect

La baza succesului unui proces de leadership de lungă durată stau integritatea şi comportamentul etic. Integritatea personală reprezintă sursa şi fundaţia integrităţii şi eticii organizatției.

Stephen R. Covey consideră că puterea bazată pe principii reprezintă calea spre reuşită.” Adevărata putere de a conduce derivă dintr-un caracter onorabil şi din exercitarea anumitor principii şi unelte ale puterii”. Dar cele mai mari discuţii despre conducere se axează pe teorii genetice despre ”marele om”, pe teorii ale personalităţii care vorbesc despre ”trăsături” sau pe teorii ale comportamentale care vorbesc despre ”stil”. De aici rezultă că, într-o conducere eficientă, este vorba despre comportamentul etic (marele om, trasături) cât şi despre leadership (stil de a conduce).

Pornind de la aceaste afirmaţii vom analiza cele două noţiuni şi convergenţa lor şi vom constata că nu putem vorbi de leadership fără a vorbi şi de etică.

Despre etică se spune că este un domeniu al ştiinţei care studiază principiile morale, legile de dezvoltare istorică a acestora, rolul lor în viaţa socială, respectiv totalitatea normelor de conduită morală corespunzătoare ideologiei unei societăţi sau unui grup reprezentativ din cadrul acesteia.

În ultimele decenii, odată cu implementarea unui nou management în cadrul organizaţiilor, atât publice cât şi private, a devenit din ce în ce mai imperios necesară adoptarea unui sistem de valori. Acest sistem se află la baza funcţionării în condiţii normale a organizaţiei şi se află în strânsă conexiune cu etica organizaţiei.

În management, conceptul de etică în organizaţie se conturează clar, respectarea acesteia fiind o condiţie de bază pentru funcţionarea eficientă şi raţională a organizaţiilor. Conform acestei concepţii:

Etica are misiunea de a realiza un acord optim între natura şi nivelul existenţei sociale şi conştiinţa morală, ceea ce presupune eliminarea mentalităţilor întârziate şi contribuţia la modelarea unor conştiinţe care să devanseze existenţa socială actuală, care să gândească şi să acţioneze prospectiv.

Pentru o organizaţie, fie ea publică sau privată, etica constituie un element deosebit de important în relaţiile cu membrii organizaţiei, cu clienţii şi cu mediul exterior. Comportamentul etic îmbunătăţeşte climatul intern înlăturând divergenţele şi alte aspecte care ţin de nerespectarea unor reguli înscrise sau nu în legislaţie.

Termenul de etică provine din greaca veche: ethos (Homer) – obiceiuri, moravuri, caracter, şi ethike (Aristotel) - ştiinţa cunoaşterii şi poate fi utilizat într-o dublă accepţiune:

- o disciplină ştiinţifică care are ca obiect de studiu normele de comportament ce reglementează relaţiile interumane

- ansamblul normelor ce reglementează comportamentul oamenilor în societate şi care sunt impuse prin forţa obiceiurilor şi a deprinderilor în societate.

Putem deci considera etica ca fiind ştiinţa ethosului (a moralei), a binelui/răului (Socrate, Platon, Cicero), a fericirii, a virtuţii (Aristotel), a plăcerii (Aristip), a idealului social.

Etica a apărut ca ramură distinctă a cunoaşterii, datorită lui Socrate. Ca disciplină ştiinţifică ea există din timpul lui Aristotel, care a ridicat etica la nivelul "demnităţii ştiinţelor".

Etica este definită ca "ştiinţa care se ocupă cu studiul principiilor morale, cu legăturile lor de dezvoltare istorică, cu conţinutul lor de clasă şi cu rolul lor în viaţa socială; totalitatea normelor de conduită morală corespunzătoare ideologiei unei clase sau societăţi".

Etica reprezintă forma de cunoaştere şi legitimare în conştiinţă prin intermediul normelor şi imperativelor morale, a unor acte şi fapte omeneşti.

Deşi înrudite, conceptele de etică şi morală, au origini şi substanţe diferite: etica este teoria şi ştiinţa moralei, în timp ce morala reprezintă obiectul de studiu al eticii. Denumirea de etică este de origine greacă în timp ce morala îşi are originea în cuvîntul latin mos-moris (morav-moravuri), de unde a apărut şi termenul moralis, etimonul modern al termenului morală.

Aşadar, putem considera etica drept o ştiinţă a comportamentului, a moravurilor, un ansamblu de prescripţii concrete sau o teorie asupra moralei. Acesta este şi sensul pe care îl oferă Wundenburger, care spune că etica reprezintă "ansamblul regulilor de conduită împărtăşite de către o comunitate anume, reguli care sunt fundamentate pe distincţia între bine şi rău, în timp ce morala cuprinde un ansamblu de principii de dimensiune universal-normativă."

Preview document

Etică și Leadership - Pagina 1
Etică și Leadership - Pagina 2
Etică și Leadership - Pagina 3
Etică și Leadership - Pagina 4
Etică și Leadership - Pagina 5
Etică și Leadership - Pagina 6
Etică și Leadership - Pagina 7
Etică și Leadership - Pagina 8
Etică și Leadership - Pagina 9
Etică și Leadership - Pagina 10
Etică și Leadership - Pagina 11
Etică și Leadership - Pagina 12
Etică și Leadership - Pagina 13
Etică și Leadership - Pagina 14
Etică și Leadership - Pagina 15
Etică și Leadership - Pagina 16
Etică și Leadership - Pagina 17
Etică și Leadership - Pagina 18
Etică și Leadership - Pagina 19
Etică și Leadership - Pagina 20
Etică și Leadership - Pagina 21
Etică și Leadership - Pagina 22
Etică și Leadership - Pagina 23
Etică și Leadership - Pagina 24
Etică și Leadership - Pagina 25
Etică și Leadership - Pagina 26
Etică și Leadership - Pagina 27
Etică și Leadership - Pagina 28
Etică și Leadership - Pagina 29
Etică și Leadership - Pagina 30
Etică și Leadership - Pagina 31
Etică și Leadership - Pagina 32
Etică și Leadership - Pagina 33
Etică și Leadership - Pagina 34
Etică și Leadership - Pagina 35
Etică și Leadership - Pagina 36
Etică și Leadership - Pagina 37
Etică și Leadership - Pagina 38
Etică și Leadership - Pagina 39
Etică și Leadership - Pagina 40
Etică și Leadership - Pagina 41
Etică și Leadership - Pagina 42
Etică și Leadership - Pagina 43
Etică și Leadership - Pagina 44
Etică și Leadership - Pagina 45
Etică și Leadership - Pagina 46
Etică și Leadership - Pagina 47
Etică și Leadership - Pagina 48
Etică și Leadership - Pagina 49
Etică și Leadership - Pagina 50
Etică și Leadership - Pagina 51
Etică și Leadership - Pagina 52
Etică și Leadership - Pagina 53
Etică și Leadership - Pagina 54
Etică și Leadership - Pagina 55
Etică și Leadership - Pagina 56
Etică și Leadership - Pagina 57
Etică și Leadership - Pagina 58
Etică și Leadership - Pagina 59
Etică și Leadership - Pagina 60
Etică și Leadership - Pagina 61
Etică și Leadership - Pagina 62
Etică și Leadership - Pagina 63
Etică și Leadership - Pagina 64
Etică și Leadership - Pagina 65
Etică și Leadership - Pagina 66
Etică și Leadership - Pagina 67
Etică și Leadership - Pagina 68

Conținut arhivă zip

  • Etica si Leadership.doc

Alții au mai descărcat și

Comportamentul Managerial la SC Comserar SA

Introducere Managementul nu poate fi despărţit de organizaţie, legătura lor intimă asigurând succesul si – nu de puţine ori – chiar supravieţuirea...

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Leadershipul transformațional

Teoria leadershipului transformațional este cea mai actuală teorie a conducerii, care atrage multe discuții și cercetări la diferite niveluri,...

Cultura organizațională versus rolul managerului

. Managerul si rolul acestuia 1.2. Definirea Managerului „Manager = specialist in domeniul managementului,conducator de intreprindere, persoana...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Management

Planul de afaceri reprezintă un document, elaborat special pentru activitatea firmei ca baza managementului operaţional strategic. Bussines plan...

Comportament Organizațional

PARTEA I ARIA DE STUDIU A COMPORTAMENTULUI ORGANIZAŢIONAL Capitolul I: Comportamentul organizaţional – teorie, cercetare, practică Capitolul...

Management

Def.: - Managementul este un sistem de concepte, metode si instrumente prin care se realizeaza orientarea si conducerea ec. sau a entitatii...

Te-ar putea interesa și

Leadership și responsabilitate socială

Introducere Obiectivele urmărite prin realizarea acestei lucrări sunt indicarea importanței leadership-ului și implementarea campaniilor de...

Orange - prezentarea și organizarea managerială

Rezumat Proiectul realizat va cuprinde informatii ce ar putea interesa atat clientii, cat si eventualii furnizori si concurenti. Pentru o...

Leadership - descoperiri ale cercetărilor - practici și deprinderi

REZUMAT Leadership-ul este un concept cheie în managementul comportamental organizanizaţional şi în psihologia organizaţională. Este subiect de...

Leadershipul în comportamentul organizațional

INTRODUCERE Leadershipul în zilele noastre este din ce în ce mai asociat cu conceptul de lucru în echipă, înțelegerea cu alte persoane, inspirație...

Etică managerială și responsabilitatea socială corporatistă - elemente ale succesului organizațiilor

INTRODUCERE Importanța tot mai mare pe care o au societățile comerciale în funcționarea societății (sponsorizarea sectorului medical, a sectorului...

Comportament Organizațional

PARTEA 1 – INTRODUCERE Management şi comportament organizaţional Învăţând despre comportamentul organizaţional Management şi comportament...

Putere, autoritate, influență și schimbare

Caracteristici ale puterii, autorităţii şi influenţei A avea puterea asupra altora poate fi fascinant pentru mulţi indivizi. Puterea înseamnă...

Comportamentul Managerial la SC Comserar SA

Introducere Managementul nu poate fi despărţit de organizaţie, legătura lor intimă asigurând succesul si – nu de puţine ori – chiar supravieţuirea...

Ai nevoie de altceva?