Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 15 fișiere: doc
Pagini : 121 în total
Cuvinte : 38736
Mărime: 1.56MB (arhivat)
Publicat de: Carol Robert Maftei
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dorel Paraschiv
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE

Cuprins

 1. Lista reprezentărilor grafice din lucrare
 2. Introducere…………………………………………………………………..…………...…pag. 1
 3. 1.Prezentarea fenomenului de delocalizare…………………………...………………......pag. 3
 4. 1.1. Definirea şi prezentarea fenomenului de delocalizare………………..…………….pag. 4
 5. 1.2. Strategia de delocalizare…………………………………………...….……………pag. 8
 6. 1.3. Aspecte practice ale delocalizării……………...……………..…….……………...pag. 17
 7. a. Motivele delocalizării
 8. b. Indicatori ai gradului de delocalizare
 9. c. Noua dimensiune a delocalizării odată cu deschiderea europeană
 10. d. Atitudinea autorităţilor în faţa delocalizării
 11. e. Tipologia societăţilor care delocalizează
 12. f. Reglementarea delocalizării şi impactul asupra locurilor de muncă în ţările dezvoltate
 13. 2. Analiza fenomenului de delocalizare ……….………………………………………..pag. 29
 14. 2.1. Consecinţele dezvoltării delocalizării asupra locurilor de muncă…………….…pag. 30
 15. 2.2. De la strategie la tactică …………………………………………………….…....pag. 35
 16. a. Dezvoltarea comunicatională, premisă a delocalizarii
 17. b. Fenomenul de delocalizare din prisma teoriilor economice clasice
 18. c. Analiză comparativă între delocalizarea industrială şi cea a serviciilor
 19. 2.3. Piaţa romanească din perspectiva delocalizării – studiu pe bază
 20. de chestionar……………..…………………………………………..…………....pag. 44
 21. 3. Investiţiile străine directe în România………………………………...……………….pag. 60
 22. 3.1. Perioada de tranziţie a României la economia de piaţă şi
 23. nevoia de capital străin…………………………………………………..………....pag. 61
 24. 3.2. Analiza investiţiilor străine directe în România in perioada
 25. 1991-2004…………………………………………………………………………..pag. 65
 26. 3.3. ISD – un potenţial factor accelerator al dezvoltării economice în
 27. România……………………………………………………………….……………pag. 72
 28. 3.4. Cauze posibile ale nivelului scăzut şi perspective de atragere a ISD
 29. în România ………………………………………………………………………...pag. 80
 30. 4. Impactul delocalizarii la nivel microeconomic în România - studiu de caz:
 31. firma Defi Puls Action……………………………………………………………..……...pag. 86
 32. 4.1. Scurtă caracterizare a investiţiilor străine directe franceze în
 33. România……………………………………………………………………...……pag. 87
 34. 4.2. Prezentarea generală a firmei Defi Puls Action……………………….…………..pag. 93
 35. 4.3. Avantaje şi obstacole identificate în cadrul acestei investiţii……………………..pag. 97
 36. 4.4. Impactul investiţiei la nivelul filialei şi al altor firme locale….…………………pag. 102
 37. 5. Concluzii……………………………………………………………………………….pag. 110
 38. 6. Anexa – modelul chestionarului utilizat la realizarea sondajului
 39. Bibliografie……………………………………………………………………………….pag. 113

Extras din proiect

Outsourcing, offshore, onshore, insourcing, delocalizare, externalizare sau near-shore, right-shore, optolocalizare . Confuzia între toţi aceşti termeni alimentează modul de interpretare şi contribuie la o confuzie generală atunci când este analizat fenomenul pe care toţi aceşti termeni îl descriu; utilizarea cuvintelor anglo-saxone, conjugată cu noutatea dezbaterilor asupra fenomenului, generează o mare confuzie, tocmai de aceea, înainte de a analiza fenomenul, este necesară clarificarea termenilor de mai sus.

Termenul offshore nu are o definiţie precisă, clară, in primul rând pentru că este un termen polivalent, deoarece se exprimă în raport cu un anumit punct de vedere. Dacă „off” shore-izam, dacă „de”localizam, înseamnă că am ales deja punctul de vedere a celor care rămân. A defini înseamnă deci a lua o poziţie.

Dacă la aceasta adăugam aspectul tabu, nediscutat, ascuns al fenomenului, şi contextul politic, devine foarte dificil de depistat despre ce vorbim de fapt.

Simpla consultare a dicţionarelor, aduce o notă de scepticism în legătură cu tentativă de a defini fenomenul. „Le Petit Robert” propune următoarea definiţie: „ a încredinţa unei întreprinderi exterioare (o sarcină, o activitate secundară)” . Dicţionarele Larousse ilustrat 2000 şi Hachette enciclopedic 2001 dau următoarele definiţii: „ pentru o societate, a încredinţa o parte din producţia sa sau din activităţile sale (contabile, paza, etc) unor parteneri externi”, respectiv „transferarea către exterior a anumitor activităţi ale societăţii. Interpretarea „exterior-ului” este vagă: este vorba despre exteriorul societăţii sau al ţării?

În dicţionarele limbii romane, termenul nu apare.

Din multitudinea de definiţii date termenului offshore de către diferitele studii făcute de institute de cercetare, societăţi care au ca obiect de activitate offshore-outsourcing-ul, putem diferenţIa si defini următorii termeni: externalizare (outsourcing), delocalizare (offshore), nearshore si onshore.

Outsourcing sau externalizare – este operaţia prin care o societate încredinţează unui terţ realizare anumitor sarcini, înainte efectuate direct de către salariaţi ai societăţii. Externalizarea este de două feluri:

-infogirarea: constă în externalizare gestiunii parcului informatic (material si logistic). Acest serviciu se referă la conceperea sistemului, finanţarea acestuia, plasarea fizică, întreţinerea lui. În cadrul acestui proces se remarcă infogirarea întreţinerii de soft .

-BPO (Business Process Outsourcing): se refera la externalizarea unei întregi activitati a unei societăţi, cum ar fi: plata salariilor, contabilitatea, resursele umane, etc

Contractul încheiat între client si prestator poate fi clasificat în două mari grupe: regie si forfetare.

-în cazul contractului de regie, prestatorul pune la dispoziţia clientului (de cele mai multe ori la sediul clientului), colaboratori care lucrează sub conducerea clientului. Acest tip de relaţie contractuală este caracteristic societăţilor franceze. Regia este asociată unor obligatii de mijloace (obligation de moyens) pentru prestator.

-în cazul contractului de forfetare, prestatorul este supus unei obligaţii în ceea ce priveşte rezultatul. Acest tip de relaţie contractuală implica existenta unui caiet de sarcini si permite clientului un real control asupra termenelor limita si a costurilor activităţilor a căror realizare este încredinţată prestatorului.

Delocalizarea sau offshore – poate fi definită în teri feluri:

-în sens strict, se referă la schimbarea locului unei unităţi de producţie. Aceasta se traduce prin închiderea unei unităţi de producţie din ţara de origine si deschiderea unei alte unităţi in străinătate. Aceasta schimbare are loc fără a afecta destinaţia bunurilor sau serviciilor produse, adică piaţa domestică.

-delocalizarea poate de asemenea să definească fenomenul prin care societăţile recurg la sub-contractarea propusă de o societate din străinătate cu scopul de a îi furniza bunuri sau servicii care înainte erau produse în cadrul societăţii. Această situaţie este o combinaţie între cele două fenomene descrise anterior (in primul rând externalizare si apoi delocalizare); se defineşte astfel offshore outsourcing-ul.

-delocalizarea este interpretată drept creare a unei noi unităţi de producţie mai degrabă în străinătate decât pe plan naţional.

Preview document

Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 1
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 2
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 3
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 4
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 5
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 6
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 7
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 8
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 9
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 10
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 11
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 12
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 13
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 14
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 15
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 16
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 17
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 18
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 19
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 20
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 21
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 22
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 23
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 24
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 25
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 26
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 27
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 28
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 29
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 30
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 31
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 32
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 33
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 34
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 35
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 36
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 37
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 38
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 39
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 40
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 41
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 42
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 43
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 44
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 45
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 46
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 47
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 48
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 49
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 50
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 51
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 52
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 53
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 54
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 55
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 56
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 57
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 58
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 59
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 60
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 61
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 62
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 63
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 64
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 65
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 66
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 67
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 68
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 69
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 70
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 71
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 72
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 73
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 74
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 75
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 76
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 77
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 78
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 79
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 80
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 81
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 82
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 83
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 84
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 85
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 86
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 87
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 88
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 89
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 90
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 91
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 92
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 93
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 94
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 95
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 96
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 97
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 98
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 99
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 100
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 101
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 102
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 103
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 104
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 105
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 106
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 107
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 108
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 109
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 110
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 111
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 112
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 113
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 114
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 115
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 116
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 117
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 118
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 119
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 120
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 121
Fenomenul de Delocalizare și Impactul asupra României - Pagina 122

Conținut arhivă zip

 • bibliografie.doc
 • Cap 1.doc
 • Cap 2.doc
 • Cap 3.doc
 • Cap 4.doc
 • Concluzii.doc
 • coperta 1.doc
 • coperta 2.doc
 • cuprins.doc
 • Introd-Cap 1.doc
 • Introd-Cap 2.doc
 • Introd-Cap 3.doc
 • Introd-Cap 4.doc
 • Introducere.doc
 • Lista-tabele.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Analiza comparativă Radisson Blu și Marriott

INTRODUCERE Lucrarea de față își propune, după cum anunță și titlul, o trecere în revistă a condițiilor și serviciilor pe care cele două hoteluri...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Facilități și Restricții Naționale privind Localizarea și Delocalizarea unor Filiale ale Companiilor Multinaționale

Introducere Contextul actual marcat de intensificarea interacţiunilor între naţiuni, cu implicaţii directe asupra creşterii concurenţei, a...

Servicii Agroturistice

Concepte privind turismul de afaceri Calatoria de afaceri poate fi considerata coloana vertebrala a industriei turistice deoarece aceasta...

Ai nevoie de altceva?