Formele activității de antreprenoriat - funcțiile marketingului

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 10053
Mărime: 103.87KB (arhivat)
Publicat de: Timotei Nistor
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cojuhari I.
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI Facultatea Cadastru, Geodezie şi Construcţii Catedra Evaluarea şi Managementul Imobilului

Cuprins

 1. INTRODUCERE.
 2. 1. MEDIUL INTERN ȘI EXTERN AL ÎNTREPRINDERII.
 3. 1.1 Noțiuni generale..
 4. 1.2 Întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) – componente de bază ale antreprenoriatului.
 5. 1.3 Factorii antreprenoriatului în ţările central şi est-europene.
 6. 1.4 Mediul antreprenorial..
 7. 1.5 Formele organizatorico-juridice al activității de antreprenoriat în Republica Moldova.
 8. 2. ÎNFIINȚAREA ȘI ORGANIZARE ÎNTREPRINDERII (S.R.L).
 9. 2.1 Dispoziții generale privind societățile cu răspundere limitată.
 10. 2.2 Etapele înființării unei societăți cu răspundere limitată.
 11. 2.3 Asociaţii. Organele societăţii ..
 12. 2.4 Reorganizarea și lichidarea societății cu răspundere limitată.
 13. 3. FUNCȚIILE MARKETINGULUI, CARACTERISTICA GENERALĂ.
 14. CONCLUZII.
 15. BIBLIOGRAFIE.
 16. ANEXE.
 17. Anexa 1. Cerere de înregistrare a persoanelor juridice .
 18. Anexa 2. Contract de constituire al Societății cu Răspundere Limitată.

Extras din proiect

INTRODUCERE

Perspectiva integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană, globalizarea economiei mondiale, mediul concurenţial cu reguli înrădăcinate implică necesitatea de evidenţiere şi clarificare a unor noţiuni precum şi promovarea valorilor antreprenoriatului contemporan. Trasarea acestor valori, sub amprenta specifică economiei post-centralizate, în tranziţie şi în final de piaţă este condiţionată de găsirea unei identităţi şi a unei istorii proprie cu care să se distingă în mozaicul european. Istoria antreprenoriatului în Republica Moldova a fost legată din start cu eliminarea activităţii de antreprenoriat din viaţa economică. Pînă în anii ’80, în Moldova funcţiona sistemul administrativ de conducere. Conform acestuia, antreprenoriatul practic a fost scos din sectorul economic şi a devenit un element al “pieţei negre”.

Antreprenoriatul este asociat cu succesul, banii şi prosperitatea, atît pentru individ, cît şi pentru societate. Cu cît mai mulţi întreprinzători există, cu cît mai multe afaceri de succes sunt, cu atît mai dezvoltată este ţara. Astăzi antreprenoriatul oferă fiecărui şansa de a-şi realiza scopurile şi de a obţine venit din propria afacere. Aceasta se demonstrează prin faptul că anual în Republica Moldova îşi deschid propria afacere mii de persoane, majoritatea fiind ghidaţi nu de visul de a deveni cel mai bogat sau prosper, dar doresc să-şi asigure un nivel de trai decent atît lor cît şi apropiaţilor săi.

Precum visul de a devein proprietarul unei afaceri îl au mulți dintre oameni, lucrarea dată reprezintă o introducere în mediul de antreprenoriat și descrierea trăsăturilor antreprenoriatului, descreirea formelor de antreprenoriat, precum și descrierea factorilor de influiență, a riscului care poate persista, a etapelor de înființare a afacerii în cazul activității Societății cu Răspundere Limitată. Toate aceste fiind repartezate în două capitole ale lucrării, și anume:

În primul capitol Mediul intern și extern al întreprinderii se va desccrie la general despre mediul de antreprenoriat, scurt istoric, bazele antreprenoriatului, formele organizatorico – juridice ale antreprenoriatului în Republica Moldova precum și riscul care poate persista în activitateta de antreprenoriat.

Al doilea capitol Înființarea și organizarea întreprinderii cuprinde dispoziții generale privind societățile cu răspundere limitată, asociații și organele societății precum și etapele de formare a societății cu răspundere limitată și reorganizarea și lichidarea societății.

Capitolul trei Funcțiile marketingului, caracteristica generală va cuprinde descrierea celor patru funcții ale marketingului.

1. MEDIUL INTERN ȘI EXTERN AL ÎNTREPRINDERII

1.1 Noțiuni generale

„Managementul şi antreprenoriatul – sunt două aspecte diferite ale unui şi aceluiaşi proces. Antreprenorul, care nu poate conduce, este sortit înfrвngerii.

Managementul care nu tinde spre renovare la fel.”

Peter Drucker

1.1.1 Managimentul în activitatea de antreprenoriat

Deseori apare întrebarea de ce unele afaceri obţin un succes strălucitor, în timp ce altele înregistrează pierderi, explicaţia tuturor specialiştilor în ambele cazuri este o singură cauză majoră: managementul. Cuvîntul „management” derivă din latinescul „manus” (mînă) şi reprezintă ca expresie literară manevrare sau pilotare. În limba engleză verbul „to manage” – înseamnă a administra, a conduce; iar cuvintele derivate „manager” şi „management” – înseamnă conducător şi conducere.

În condiţiile actuale şi de perspectivă se impune ca o necesitate obiectivă studierea managementului, determinată de condiţiile producţiei moderne, de dezvoltarea rapidă a forţelor de producţie, de adîncirea diviziunii sociale a muncii, de accentuarea procesului de concentrare, specializare, cooperare şi combinare a producţiei, de dezvoltare a tehnicii şi ştiinţei.

Autorii dicţionarului englez definesc cuvîntul „management”, relevîndu-i următoarele sensuri:

1. Metode, maniere sau abilităţi de dirijare.

2. Abilitate şi artă de a dirija, deprinderi şi abilităţi de administrare.

3. Administratori care reprezintă o grupă social-profesională.

4. Metode specifice de dirijare.

5. Organ de conducere, unitate administrativă împuternicită cu direcţionarea unei organizaţii.

Peter Drucker, personalitate proeminentă americană în domeniul managementului, consideră managementul echivalent cu „persoana de conducere”, care coordonează activitatea celorlalţi realizîndu-se. Managementul defineşte „organizarea, arta de a conduce, de a administra sau, altfel spus, administrare”. Managementul este deopotrivă artă, ştiinţă şi practică.

Managementul ca artă constă în măiestria conducătorului de a aplica cunoştinţele şi talentul, experienţa, intuiţia sa în soluţionarea corectă a diverselor situaţii, cu scopul de a obţine maximum de eficienţă şi randament.

Managementul ca ştiinţă reprezintă un ansamblu organizat şi coerent de principii, metode şi tehnici concrete, cu ajutorul cărora fenomenele şi procesele se desfăşoară în sfera conducerii. Prin intermediul lor, se fundamentează utilizarea optimă a potenţialului uman, a celui material şi financiar pentru a obţine o eficienţă maximă.

Preview document

Formele activității de antreprenoriat - funcțiile marketingului - Pagina 1
Formele activității de antreprenoriat - funcțiile marketingului - Pagina 2
Formele activității de antreprenoriat - funcțiile marketingului - Pagina 3
Formele activității de antreprenoriat - funcțiile marketingului - Pagina 4
Formele activității de antreprenoriat - funcțiile marketingului - Pagina 5
Formele activității de antreprenoriat - funcțiile marketingului - Pagina 6
Formele activității de antreprenoriat - funcțiile marketingului - Pagina 7
Formele activității de antreprenoriat - funcțiile marketingului - Pagina 8
Formele activității de antreprenoriat - funcțiile marketingului - Pagina 9
Formele activității de antreprenoriat - funcțiile marketingului - Pagina 10
Formele activității de antreprenoriat - funcțiile marketingului - Pagina 11
Formele activității de antreprenoriat - funcțiile marketingului - Pagina 12
Formele activității de antreprenoriat - funcțiile marketingului - Pagina 13
Formele activității de antreprenoriat - funcțiile marketingului - Pagina 14
Formele activității de antreprenoriat - funcțiile marketingului - Pagina 15
Formele activității de antreprenoriat - funcțiile marketingului - Pagina 16
Formele activității de antreprenoriat - funcțiile marketingului - Pagina 17
Formele activității de antreprenoriat - funcțiile marketingului - Pagina 18
Formele activității de antreprenoriat - funcțiile marketingului - Pagina 19
Formele activității de antreprenoriat - funcțiile marketingului - Pagina 20
Formele activității de antreprenoriat - funcțiile marketingului - Pagina 21
Formele activității de antreprenoriat - funcțiile marketingului - Pagina 22
Formele activității de antreprenoriat - funcțiile marketingului - Pagina 23
Formele activității de antreprenoriat - funcțiile marketingului - Pagina 24
Formele activității de antreprenoriat - funcțiile marketingului - Pagina 25
Formele activității de antreprenoriat - funcțiile marketingului - Pagina 26
Formele activității de antreprenoriat - funcțiile marketingului - Pagina 27
Formele activității de antreprenoriat - funcțiile marketingului - Pagina 28
Formele activității de antreprenoriat - funcțiile marketingului - Pagina 29
Formele activității de antreprenoriat - funcțiile marketingului - Pagina 30
Formele activității de antreprenoriat - funcțiile marketingului - Pagina 31
Formele activității de antreprenoriat - funcțiile marketingului - Pagina 32

Conținut arhivă zip

 • Formele Activitatii de Antreprenoriat - Functiile Marketingului.docx

Alții au mai descărcat și

BMW - Studiu de Caz

I. PREZENTARE GENERALA 1. PREZENTAREA FIRMEI Pietrele de temelie ale imperiului BMW dateaza înca din 1916 în München, când Franz-Josef Popp si...

Antreprenoriat

INTRODUCERE Actualitatea temei. În prezent, antreprenoriatul reprezintă una dintre cele mai dezbătute teme atât în cadrul Uniunii Europene, cât şi...

Antreprenoriatul, instrument managerial în dezvoltarea locală

INTRODUCERE Dezvoltarea afacerilor este indisolubil legată de antreprenori. Iniţierea şi derularea unei afaceri presupune un risc considerabil...

Noțiuni de Antreprenoriat

CAPITULUL 1 ANTREPRENORIATUL – FACTOR DINAMIZATOR AL ECONOMIEI Antreprenoriatul înseamnă capacitatea de a crea şi conduce o organizaţie. Gândirea...

Antreprenoriatul Feminin - Femeia Manager în România

1. Managementul în afaceri 1.1. Managementul şi antreprenoriatul Cuvântul „management” derivă din latinescul „manus” (mână) şi reprezintă ca...

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea şi gradul de cercetare ştiinţifică a temei. Schimbările semnificative, ca urmare a acţiunilor de reformă, impun eforturi...

Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene

ÎNTRODUCERE În condiţiile contemporane întreprinderea este un organism foarte complex, care se confruntă cu o mulţime de obiective contradictorii...

Influența Publicității Asupra Copiilor

INTRODUCERE Copilul contemporan nu-şi poate imagina casa lipsită de televizor, calculator, telefon, primind încă de mic puternica influenţă mass...

Plan de Afaceri - Servicii de Self-Storage

Capitolul I - Sumar 1.1 Afacerea propusa Afacerea propusă de firma SC EASYBOX SRL se bazează pe prestarea de servicii de depozitare de tip...

Noțiuni de Antreprenoriat

CAPITULUL 1 ANTREPRENORIATUL – FACTOR DINAMIZATOR AL ECONOMIEI Antreprenoriatul înseamnă capacitatea de a crea şi conduce o organizaţie. Gândirea...

Raport de practică la SC Rowena SRL

INTRODUCERE Pe măsura dezvoltării societăţii omeneşti, preocupările în domeniul marketingului şi managementului s-au intensificat şi amplificat,...

Noutatea Produselor

CAPITOLUL 1. NOUTATEA PRODUSULUI Produsul este componenta esenţială a mixului de marketing, celelalte trei elemente “clasice” ale acestuia sunt...

Plan de Afaceri - SC Pizza Napoli SRL

CAPITOLUL I – SCURTA INTRODUCERE Intreprinderea S.C. "PIZZA NAPOLI" SRL este o intreprindere de productie, activitatea axandu-se pe producerea...

Ai nevoie de altceva?