Managementul Resurselor Umane

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 20738
Mărime: 354.41KB (arhivat)
Publicat de: Elisaveta Puiu
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. Capitolul 1. ING GROUP
 2. 1.1. Prezentarea ING Group
 3. 1.2. Structura organizatorică a grupului ING
 4. 1.3. Grupul ING astăzi
 5. 1.4. Aspiraţii şi obiective
 6. 1.5. Profilul ING Asigurări de Viaţă
 7. 1.6. Obiectul de activitate al societăţii ING Asigurări de Viaţă
 8. 1.7. Resursele umane
 9. 1.8. Activitatea consultantului de asigurări
 10. Capitolul 2. Servicii oferite de ING Asigurări de Viaţă
 11. 2.1.Asigurări tradiţionale
 12. 2.2. Asigurări de grup
 13. 2.3. Planuri financiare de protecţie
 14. 2.4. Planuri financiare de sănătate
 15. 2.5. Planuri financiare de economisire şi investiţie
 16. 2.6. Planuri de asigurare cu componentă de pensii
 17. 2.7. Planuri de motivare pentru angajaţi
 18. Capitolul 3. Recrutarea resurselor umane
 19. 3.1. Politici, principii şi criterii de recrutare a resurselor umane
 20. 3.2. Surse de recrutare a personalului
 21. 3.3. Metode de recrutare a resurselor umane
 22. 3.4. Activităţi de marketing. Aspecte ale recrutării
 23. Capitolul 4. Selecţia resurselor umane
 24. 4.1. Atribuţii şi responsabilităţi
 25. 4.2. Procesul de selecţie a resurselor umane
 26. 4.2.1.Organizarea şi efectuarea selecţiei de către departamentul
 27. . de resurse umane
 28. 4.2.2. Organizarea şi efectuarea selecţiei de către departamentul
 29. de resurse umane în colaborare cu specialiştii departamentelor
 30. care au posturi vacante
 31. 4.2.3. Structura interviurilor
 32. 4.2.4 Teste specifice
 33. 4.2.5. Chestionare
 34. 4.2.6. Evaluarea interviurilor, testelor specifice şi chestionarelor
 35. 4.2.7. Finalizarea selecţiei
 36. 4.2.8. Reguli privind redactarea unui curriculum vitae
 37. 4.2.9. Reguli privind redactarea unei scrisori de candidatură
 38. 4.2.10. Recomandări privind redactarea unei scrisori de intenţie
 39. Capitolul 5. Studiu de caz privind recrutarea şi selecţia resurselor umane la
 40. ING Asigurări de Viaţă
 41. 5.1. Recrutarea şi selecţia candidaţilor
 42. Capitolul 6. Studiu de caz privind organizarea resurselor umane la
 43. ING Asigurări de Viaţă
 44. Concluzii
 45. Bibliografie

Extras din proiect

INTRODUCERE

Managementul Resurselor Umane nu reprezintă un lucru nou pentru organizaţiile de toate tipurile din România. După 1989 însă, nevoia reconsolidării unui domeniu cu o gamă întreagă de cercetări şi contribuţii care făcuseră, ani de-a rândul, obiectul a numeroase studii în străinătate a devenit din ce în ce mai puternică. La început, a părut multor oameni doar o „ modă” care, ca toate celelalte, avea să treacă mai devreme sau mai târziu. Nu a fost să fie aşa; din ce în ce mai mulţi manageri realizează astăzi că investiţia în resursele umane le poate aduce câştiguri substanţiale pe termen lung. Cei care nu vor înţelege suficient de repede această idee riscă să iasă de pe „piaţă”, încet, dar sigur. De ce? Explicaţia se regăseşte în însăşi structura lucrării de faţă: managementul resurselor umane reprezintă „coloana vertebrală” a unei companii moderne. Tot ceea ce înseamnă managementul resurselor umane are o legătură directă cu productivitatea, cu performanţa şi cu succesul.

Privită deci ca o consecinţă directă a unei duble tendinţe – atât în sfera obţinerii unor performanţe superioare, cât şi a redimensionării, în organizaţiile moderne, a perspectivei asupra individului ca entitate distinctă - , tematica abordată de problematica resurselor umane devine din ce în ce mai complexă şi mai diversificată. Această reorientare a organizaţiilor moderne şi de succes asupra modului în care un angajat ajunge să lucreze şi să se dezvolte în interiorul lor, în care este evaluat şi motivat pentru această dezvoltare angrenează astăzi aspecte importante în ceea ce priveşte organizarea companiilor.

În momentul angajării într-o organizaţie, fiecare persoană dobândeşte o poziţie în interiorul acesteia, adică un statut. Această secvenţă este una deosebit de importantă în economia modului în care persoana respectivă se va integra la noul loc de muncă şi, implicit, vizează eficienţa sa în postul respectiv. În prezent, concepţia conform căreia activitatea de resurse umane este de consultanţă, a început să se schimbe, deoarece specialiştii din acest domeniu au şi responsabilitatea de a impune respectarea legislaţiei muncii. Departamentul de resurse umane din tot mai multe întreprinderi capătă autoritate, urmărind ca deciziile din acest domeniu să corespundă prevederilor legale.

Omul, forţa lui de muncă, este principala forţă de producţie a societăţii. Fără intervenţia muncii omeneşti, toate celelalte lucruri – fonduri fixe sau obiecte ale muncii – sunt lucruri moarte, nu au nici o valoare.

De aceea, în condiţiile trecerii economiei româneşti la o profundă restructurare, pe criterii de eficienţă şi rentabilitate, un rol important revine factorului uman. Componentă a creşterii economice, forţa de muncă are o dublă apartenenţă: pe de o parte la sfera demografiei, iar pe de altă parte la sfera economiei, adaptându se şi modelându se după legile ambelor domenii. De aceea în procesul de regândire şi reproiectare a structurii economiei, apare necesară cunoaşterea problematicii ocupării şi a folosirii eficiente a forţei de muncă.

Trebuie avut în vedere că sursa principală de creştere a productivităţii muncii o constituie resursa umană, factorul uman.

CAPITOLUL 1. ING GROUP

1.1 PREZENTAREA ING GROUP

Grupul ING a fost constituit în 1991 prin fuziunea dintre Nationale-Nederlanden şi grupul NMB PostBank. Anul 1991 a reprezentat nu numai fuziunea celor două grupuri, ci şi naşterea unui puternic concurent pe piaţa internaţională a serviciilor financiare. De fapt ,, tinereţea” este doar aparentă, pentru că, în realitate, originile sale se întorc în timp la jumătatea secolului trecut ( 1845 asigurările şi 1881 activitatea bancară), atunci cănd asigurările şi băncile au început să deţină un rol important în sectorul financiar olandez.

Naţionale-Nederlanden era şi la acel moment cea mai puternică societate de asigurări din Olanda.Experienta şi calitatea serviciilor, atât în sfera asigurărilor de viaţă, căt şi în sfera asigurărilor non-viaţă erau deja garantate de cei aproape 150 de ani de activitate a celor două companii fondatoare Nederlanden (fondată în 1845) şi Naţionale Levensverzekering Bank ( fondată în 1863).

Pe de altă parte, grupul NMB PostBank era format din NMB Bank şi PostBank – lidere în domeniul activităţilor bancare pentru clienţi instituţionali, internaţionali şi pentru clienţi individuali.

Pornind de la originile societăţilor din care a luat naştere Grupul ING, constatăm cu uşurinţă că realizările actuale ale acestuia se bazează pe experienţa şi profesionalismul a multor generaţii de oameni devotaţi muncii lor şi dornici de a obţine rezultate performante.

În 1991, prin anularea legii prin care se interzicea unificarea societăţilor bancare şi a societăţilor de asigurare, Nationale-Nederlanden şi NMB PostBank Group decid să formeze împreună INTERNATIONALE NEDERLANDEN GROUP ( ING). Pe data de 4 martie 1991 apare în mod oficial unul din cele mai mari şi puternice grupuri financiare din lume, al cărui simbol a devenit leul portocaliu.

Datorită nivelului de dezvoltare economică a Olandei, a concurenţei puternice pe piaţa naţională, precum şi a imposibilităţii extinderii nelimitate a activităţii grupului în cadrul naţional, penetrarea pe alte pieţe a apărut ca o consecinţă firească.

Grupul ING reprezintă astfel o combinaţie unică a operaţiunilor de asigurări, activităţi bancare şi investiţii, avănd scopul declarat de a oferii clienţilor servicii financiare integrate. Această strategie a fost iniţiată în Olanda, iar ulterior a fost extinsă în toate ţările în care a fost posibil şi s-a considerat că poate fi profitabilă.

În anii care au urmat fuziunii au fost făcute alte importante achiziţii care au întărit poziţia internaţională a Grupului ING : banca britanică de investiţii Barings în 1995, prin care, grupul îşi extnde activitatea în domeniul investiţiilor, compania de asigurări de viaţă Eguitable of Iowa în 1997, precum şi Furman Selz, care, împreună, au oferit Grupului ING şi mai multe oportunităţi pe piaţa investiţiilor bancare din SUA. Preluarea băncii belgiene Bangue Brussels Lambert (BBL), la sfărşitul anului 1997, a reprezentat cea mai mare achiziţie realizată de o companie olandeză pănă în prezent.

1.2 STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A GRULULUI ING

Grupul ING este format din cinci centre de management care asigură cooperarea şi sinergia diferitelor tipuri de activităţi financiare dezvoltate de componentele grupului.

ING Nederlanden – prestează servicii financiare pentru clienţii din Olanda.

ING Financial Services International – acoperă in totalitate activităţile de asigurări de pe piaţa internaţională, în combinaţie cu activităţile bancare pentru clienţi individuali. ING ASIGURĂRI DE VIAŢĂ S.A este subordonată acestui centru de management.

ING Barings – oferă servicii de vărf în domeniul bancar-investiţional, în domeniul relaţiilor cu clienţii Grupului ING, precum şi servicii de cercetare.

ING Asset Management – asigură managementul activelor, al investiţiilor imobiliare şi al operaţiunilor legate de investiţiile de capital.

ING Belgium – oferă servicii bancare companiilor din Belgia şi a fost constituit în urma achiziţionării băncii Brussels Lampert (BBL) în 1997.

Preview document

Managementul Resurselor Umane - Pagina 1
Managementul Resurselor Umane - Pagina 2
Managementul Resurselor Umane - Pagina 3
Managementul Resurselor Umane - Pagina 4
Managementul Resurselor Umane - Pagina 5
Managementul Resurselor Umane - Pagina 6
Managementul Resurselor Umane - Pagina 7
Managementul Resurselor Umane - Pagina 8
Managementul Resurselor Umane - Pagina 9
Managementul Resurselor Umane - Pagina 10
Managementul Resurselor Umane - Pagina 11
Managementul Resurselor Umane - Pagina 12
Managementul Resurselor Umane - Pagina 13
Managementul Resurselor Umane - Pagina 14
Managementul Resurselor Umane - Pagina 15
Managementul Resurselor Umane - Pagina 16
Managementul Resurselor Umane - Pagina 17
Managementul Resurselor Umane - Pagina 18
Managementul Resurselor Umane - Pagina 19
Managementul Resurselor Umane - Pagina 20
Managementul Resurselor Umane - Pagina 21
Managementul Resurselor Umane - Pagina 22
Managementul Resurselor Umane - Pagina 23
Managementul Resurselor Umane - Pagina 24
Managementul Resurselor Umane - Pagina 25
Managementul Resurselor Umane - Pagina 26
Managementul Resurselor Umane - Pagina 27
Managementul Resurselor Umane - Pagina 28
Managementul Resurselor Umane - Pagina 29
Managementul Resurselor Umane - Pagina 30
Managementul Resurselor Umane - Pagina 31
Managementul Resurselor Umane - Pagina 32
Managementul Resurselor Umane - Pagina 33
Managementul Resurselor Umane - Pagina 34
Managementul Resurselor Umane - Pagina 35
Managementul Resurselor Umane - Pagina 36
Managementul Resurselor Umane - Pagina 37
Managementul Resurselor Umane - Pagina 38
Managementul Resurselor Umane - Pagina 39
Managementul Resurselor Umane - Pagina 40

Conținut arhivă zip

 • Managementul Resurselor Umane.doc

Alții au mai descărcat și

Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane

INTRODUCERE „Angajează în funcţie personalitatea, ci nu doar omul” Pol Hoken Importanţa fiinţei umane în conducerea cu succes a unei firme e cea...

Managementul Strategic al Resurselor Umane - SC Transporturi Auto SA

1. Prezentarea firmei Societatea a luat fiinţă în anul 1990 fiind înregistrată sub nr. JO7/01. Din 1990 are sediul social în Botoşani strada I.C....

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane

Introducere Nici o organizaţie nu poate funcţiona bine fără existenţa unei resrse umane valoroase , la fiecare nivel organizaţional. Cheia pentru...

Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Etapa tranzitorie a Republicii Moldova spre o economie concurenţială implică după sine fenomene şi...

Managementul Resurselor Umane

I. REPERE CONCEPTUALE 1.1. Relaţia individ-organizaţie Intr-o lume a afacerilor aflată tot mai pregnant sub semnul competiţiei, capitalul...

Managementul resurselor umane - Primăria Orașului Năvodari

REFLECTII PESRONALE Daca analizam schimbarile petrecute in ultimi zece ani in administratia publica romaneasca, la nivelul institutiilor, una...

Aspecte ale managementului resurselor umane în cadrul unei societăți

INTRODUCERE In opinia unor renumiti specialisti, managementul resurselor umane s-a desprins din managementul general al organizatiei, devenind un...

Managementul Resurselor Umane

INTRODUCERE Asigurarea calităţii a fost identificată ca o necesitate, mai întâi în economie, şi apoi , adevenit o preocupare şi pentru alte...

Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA

INTRODUCERE Motivul ştiintific al acestei licenţe a fost necesitatea de a pune mai bine în evidenţă caracteristicile de bază ale managementului...

Managementul Resurselor Umane

INTRODUCERE Locul mangementului resurselor umane e bine precizat în contextul Managementului General. Astfel, în literatura de specialitate,...

Ai nevoie de altceva?