Motivarea Personalului

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 14333
Mărime: 127.16KB (arhivat)
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Florin Anghel

Cuprins

 1. CUPRINS 2
 2. INTRODUCERE 2
 3. CAPITOLUL 1 3
 4. ABORDAREA TEORETICA A MOTIVĂRII 3
 5. 1.1.TEORII MOTIVAŢIONALE 4
 6. TEORII ORIENTATE SPRE CONŢINUTUL MOTIVAŢIEI 5
 7. Teoria lui Maslow asupra nevoilor 5
 8. Teoria Erd a lui Alderfer 6
 9. Teoria Bifactoriala 7
 10. Teoria nevoilor deobandite 7
 11. TEORII ORIENTATE SPRE PROCESUL MOTIVAŢIONAL 8
 12. Teoria echitatii 8
 13. Teoria asteptarilor VIE 9
 14. ALTE TEORII 10
 15. Teoria clasică a motivării “homo economicus” a lui Federick Taylor 10
 16. Teoria “efectul Hawthorne” a lui Elton Mayo 10
 17. 1.2. TIPURI DE MOTIVARE 10
 18. Motivrea pozitivă şi motivarea negativă 10
 19. Motivarea intrinsecă şi motivarea extrinsecă 11
 20. Motivarea cognitivă şi motivarea afectivă 11
 21. Motivarea economică şi moral-spirituală 11
 22. 1.3 METODE SI TEHNICI DE MOTIVARE A RESURSELOR UMANE 12
 23. Tehnici salariale de motivare 12
 24. Tehnici nonsalariale de motivare 14
 25. CAP 2 18
 26. PREZENTAREA ŞI ANALIZA SISTEMULUI MOTIVAŢIONAL ÎN CADRUL SOCIETĂŢII ROMTELECOM S.A 18
 27. 2.1. ISTORIC 18
 28. 2.2. DESCRIEREA FIRMEI 19
 29. 2.3. LOCUL MOTIVAŢIEI ÎN CADRUL FIRMEI 20
 30. 2.4. DIAGNOSTICAREA MOTIVĂRII RESURSELOR UMANE 22
 31. Realizarea chestionarului şi stabilirea esantionului 22
 32. Analiza şi interpretarea rezultatelor obţinute în urma aplicării chestionarului 23
 33. RECOMANDĂRI 34
 34. BIBLIOGRAFIE 39
 35. ANEXE 41

Extras din proiect

Introducere

Lucrarea de faţă, intitulată “Îmbunătăţirea motivării personalului în cadrul firmei Romtelecom” are ca scop analizarea situaţiei resurselor umane în cadrul socetăţii Romtelecom. Mai exact se studiază procesul de motivare al angajaţilor, cum sunt acestia motivaţi, constatarea anumitor probleme aparute, cum ar fi nemulţumiri ale angajaţilor, şi propunerea de modalităţi de îmbunatăţirea sistemului de motivare. Aceste demersuri sunt necesare deoarece în ultima vreme factorul uman a devenit tot mai important. Un angajat bine motivat poate aduce firmei la care lucrează multe beneficii prin munca lui. Calitatea muncii prestate de salariaţi depinde în mare masură de gradul în care acestia se simt motivaţi de firmă .

În primul capitol sunt prezentate cateva aspecte teoretice ale motivării . Se defineste motivarea cat şi conceptul de motivaţie. În subcapitolul 1.1 sunt prezentate teoriile motivaţionale, imparţite în “Teorii orientate spre continutul motivaţiei”, “Teorii orientate spre procesul motivaţional” şi “Alte teorii”.

Subcapitolul 1.2 oferă o mai buna întelegere a motivării prin “Tipuri de motivare”. Aici se prezintă motivarea pozitivă şi negativă , intrinseacă şi extrinseacă , cognitivă şi afectivă , economică şi moral-spirituală . În urmatorul subcapitol, 1.3 sunt abordate “Strategii manageriale uzuale”. În cadrul acestui subcapitol sunt definite notiuni ca teama , pedeapsa, recompensa, vina şi criza, precum şi impactul lor asupra angajaţilor.Ultimul subcapitol, 1.4, cuprinde “Metode şi tehnici de motivare”. Sunt expuse metode şi tehnici de imbunătăţire a motivării ca de exemplu “Tehnica ascultă şi răspunde”, Tehnica feedbackului motivaţional verbal sau a recunoaşterii “meritelor, Extinderea sau lărgirea postului, Îmbogăţirea postului, Recompense/Pedeapsa, Interviurile faţă-în-faţă, Competiţia, Cercurile de calitate, Implicare/participare, Relaţii personale, Plata ca recompense, Legitimitatea cererii.

Capitolul 2 cuprinde, studiul de caz efectiv, aplicat pe compania Romtelecom. În acest ultim capitol sunt prezentate informaţii priviitoare la companie (2.1) precum şi istoricul firmei.(2.2). Subcapitolul 2.3 cuprinde “Diagnosticarea motivării resurselor umane” bazată pe interpretarea rezultatelor ce reies dintr-un chestionar completat de angajaţii firmei.

Capitolul 1

Abordarea teoretica a motivării

„Dedică-te în totalitate muncii tale şi nu accepta să îi culegi roadele, căci adevărata operă se naşte când te bucură ceea ce faci”. Bhagavad Gira

Motivaţia reprezinta motorul fundamental al acţiunilor noastre, variabilă care ne orientează comportamnetul şi viata cotidiană. Orice acţiune intreprinsă este justificată de un ansamblu de factori care energizează, activează şi sustin comportamentul.

Motivarea personalului este una din problemele de cea mai mare importanţă cu care se confruntă managerii de la toate nivele şi din orice tip de organizaţii.

Motivaţia trebuie analizată şi ca un proces de satisfacere a trebuinţelor. Trebuinţa este o stare internă de necesitate care face ca anumite scopuri să fie atractive. Atâta timp cât este nesatisfăcută, ea creează o tensiune internă care stimulează individul, antrenându-l într-un comportament prin care acesta urmăreşte satisfacerea trebuinţei şi reducerea tensiunii .

Conceptul de motivaţie pentru muncă s-a schimbat în timp, odată cu dezvoltarea diferitelor abordări ale managementului şi organizaţiilor. O scurtă incursiune, incompletă totuşi, ajuta la înţelegerea viziunii asupra motivaţiei în muncă .

• Concepţia de motivaţie raţional-economică. Principalul ei reprezentant, F.Taylor, considera că angajaţii vor muncii mai mult dacă vor obţine salarii mari, iar performanţa acestora ar fi limitată doar de oboseală.

• Concepţia socială a motivaţiei. Cercetătorii din abordarea relaţiilor-umane, prin studiile Hawthorne, au demonstrat că oamenii muncesc pentru a-şi satisface o paletă mai largă de nevoi, importante fiind nevoile sociale şi de recunoaştere.

• Concepţia de auto-actualizare a motivaţiei, s-a focalizat pe conţinutul şi semnificaţia sarcinilor, subliniind importanţa factorilor motivatori intrinseci.

• Concepţia complexităţii persoanei, se bazează pe adaptarea managerilor la situaţiile particulare şi la nevoile diferite ale angajaţilor.

1.1.Teorii motivaţionale

Teoriile motivaţionale încearcă să explice cum începe, cum este susţinut un anumit comportament, cum este direcţionat şi oprit acesta. Orientându-se principal pe conţinut sau pe procesele motivaţionale, aceste teorii s-au divizat în:

• Teorii orientate spre conţinutul motivaţiei. Acestea încearcă să răspundă la întrebările „CE îi motivează pe oameni? şi „DE CE se comportă oamenii într-un anume fel?”. Din această categorie fac parte modelele: ierarhiei trebuinţelor a lui Maslow, modelul motivaţiei de realizare a lui McClelland, modelul ERG a lui Alderfer, teoria bifactorială a lui Herzberg.

• Teorii orientate spre procesul motivaţional, care încearcă să răspundă la întrebările „CUM apare motivaţia?”, „CARE sunt modalităţile şi relaţiile dintre diferiţi factori implicaţi?”. Reprezentative sunt modelele: aşteptărilor (Vroom), teoria echităţii (Adams)

Înainte de a cerceta principalele teorii trebuie enumerate axiomele motivaţiei:

1. motivele sunt forţele noastre interne mobilizatoare, invizibile şi care nu pot fi măsurate;

2. acelaşi motiv poate da naştere la comportamente diferite;

3. acelaşi comportament, la diferiţi oameni, poate fi determinat de motive diferite;

4. comportamentul poate servi pentru estimarea motivului individual care l-a generat;

5. motivele pot acţiona în armonie sau în conflict;

6. motivele unui individ se modifică de-a lungul vieţii acestuia;

7. mediul ambiant influenţează întreaga gamă de motive umane.

Preview document

Motivarea Personalului - Pagina 1
Motivarea Personalului - Pagina 2
Motivarea Personalului - Pagina 3
Motivarea Personalului - Pagina 4
Motivarea Personalului - Pagina 5
Motivarea Personalului - Pagina 6
Motivarea Personalului - Pagina 7
Motivarea Personalului - Pagina 8
Motivarea Personalului - Pagina 9
Motivarea Personalului - Pagina 10
Motivarea Personalului - Pagina 11
Motivarea Personalului - Pagina 12
Motivarea Personalului - Pagina 13
Motivarea Personalului - Pagina 14
Motivarea Personalului - Pagina 15
Motivarea Personalului - Pagina 16
Motivarea Personalului - Pagina 17
Motivarea Personalului - Pagina 18
Motivarea Personalului - Pagina 19
Motivarea Personalului - Pagina 20
Motivarea Personalului - Pagina 21
Motivarea Personalului - Pagina 22
Motivarea Personalului - Pagina 23
Motivarea Personalului - Pagina 24
Motivarea Personalului - Pagina 25
Motivarea Personalului - Pagina 26
Motivarea Personalului - Pagina 27
Motivarea Personalului - Pagina 28
Motivarea Personalului - Pagina 29
Motivarea Personalului - Pagina 30
Motivarea Personalului - Pagina 31
Motivarea Personalului - Pagina 32
Motivarea Personalului - Pagina 33
Motivarea Personalului - Pagina 34
Motivarea Personalului - Pagina 35
Motivarea Personalului - Pagina 36
Motivarea Personalului - Pagina 37
Motivarea Personalului - Pagina 38
Motivarea Personalului - Pagina 39
Motivarea Personalului - Pagina 40
Motivarea Personalului - Pagina 41
Motivarea Personalului - Pagina 42
Motivarea Personalului - Pagina 43
Motivarea Personalului - Pagina 44
Motivarea Personalului - Pagina 45
Motivarea Personalului - Pagina 46
Motivarea Personalului - Pagina 47
Motivarea Personalului - Pagina 48
Motivarea Personalului - Pagina 49
Motivarea Personalului - Pagina 50
Motivarea Personalului - Pagina 51
Motivarea Personalului - Pagina 52

Conținut arhivă zip

 • Motivarea Personalului.doc

Alții au mai descărcat și

Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA

Motivarea personalului a înregistrat în ultima vreme o importanță foarte mare deoarece resursa umană a căpătat valențe tot mai însemnate. Practic...

Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane

Introducere Individul, prin structura sa, prin sentimente, mentalitate, cultura, motivaţie, dorinţe şi în special prin conştiinţa de sine,...

Motivația în Muncă și Performanțele Individuale

Comportamentul uman trebuie considerat o activitate dirijată și nu o reacţie oarecare, scopul fiind cel care, în mare parte reglează această...

Managementul Resurselor Umane

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 1.1. Organizaţiile şi resursele umane Analiza sistemică a organizaţiilor economice pune...

Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme

1.1. MOTIVAŢIA 1.1.1. CONCEPTUL DE MOTIVAŢIE; COMPONENTE; FORME 1.1.1.1. CONCEPTUL DE MOTIVAŢIE Într-o manieră generală, motivaţia poate fi...

Motivarea Resurselor Umane

Motivarea resurselor umane in cadrul institutiilor publice 1. CONCEPTUL DE MOTIVARE Functia de motivare a managementului public consta in...

Motivarea Personalului în Cadrul Afacerilor

Introducere ,,Unui om este mai usor sai dezvolti calitatile decit sa-inlaturi defectele;Cultivai omului calitatile,ca sa-si inunde defectele”...

Head-Hunting

I. HEAD HUNTING-UL – METODA INOVATIVĂ DE RECRUTARE Cu foarte multa vreme în urmă, undeva, prin Nigeria, Indonezia şi Taiwan, existau nişte oameni...

Te-ar putea interesa și

Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane

INTRODUCERE „Angajează în funcţie personalitatea, ci nu doar omul” Pol Hoken Importanţa fiinţei umane în conducerea cu succes a unei firme e cea...

Motivarea personalului în management - provocări și soluții

INTRODUCERE “Tot mai mulți manageri acordă o atenție specială factorului uman concepția modernă fiind că angajații sunt însăși organizația în...

Motivarea Personalului

INTRODUCERE Prin motivatie se explica de ce oamenii aleg un anumit mod de actiune preferîndu-l altuia sau altora, de ce si-l mentin, uneori chiar...

Motivarea Personalului - Obiectiv Prioritar al Managementului Resurselor Umane

Consideraţii generale privind motivarea personalului Angajaţii motivaţi echivaleazã în majoritatea cazurilor cu angajaţii performanţi la locul de...

Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului

CAP. 1. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE- COMPONENTĂ A MANAGEMENTULUI GENERAL 1.1. NOŢIUNI PRIVIND MANAGEMENTUL GENERAL 1.1.1. NOŢIUNEA DE...

Motivarea Personalului în Cadrul Companiei Romvac SA

INTRODUCERE Managementul resurselor umane este o abordare strategică şi coerentă a managementului celui mai preţios bun al unei întreprinderi –...

Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL

INTRODUCERE Spre deosebire de credinţa multor manageri romani,obţinerea unor rezultate cât mai bune depinde de capacitatea conducãtorilor de a...

Motivarea complexă a personalului la SC Dany SRL

INTRODUCERE Supravieţuirea oricărei economii naţionale, prosperitatea si bunăstarea membrilor săi, sunt influenţate în mod direct în mare măsură...

Ai nevoie de altceva?