Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 154 în total
Cuvinte : 28988
Mărime: 240.51KB (arhivat)
Publicat de: Olga Drăgan
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ dr. Delia Silvia Olaru
Academia de Studii Economice Bucureşti

Cuprins

 1. CAPITOLUL I
 2. PERFECŢIONAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE ÎN
 3. CADRUL TRANZIŢIEI ECONOMIEI DE PIAŢĂ 5
 4. Introducere. 5
 5. 1.1. Reproiectarea structurii organizatorice 6
 6. 1.2. Componentele structurii organizatorice 10
 7. CAPITOLUL II
 8. PREZENTAREA S.C. ”INTFOR” S.A. GALAŢI 12
 9. 2.1. Scurt istoric 14
 10. 2.2. Caracteristici tipologice 23
 11. 2.3. Analiza diagnostic a activităţii S.C. ”INTFOR” S.A. Galaţi 23
 12. 2.3.1. Analiza activităţii economico – financiare. 23
 13. 2.3.1.1. Analiza situaţiei generale a activităţii de producţie şi
 14. comercializare pe baza indicatorilor valorici 25
 15. 2.3.1.2. Analiza cifrei de afaceri 27
 16. 2.3.1.3. Analiza cheltuielilor întreprinderii 31
 17. 2.3.1.4. Analiza resurselor umane 36
 18. 2.3.2. Prezentarea deficienţelor, a punctelor forte si a cauzelor
 19. care legenerează şi recomandări privind înlăturarea aspectelor
 20. negative din activitatea unităţii 40
 21. CAPITOLUL III
 22. PREZENTAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE A S.C. ”INTFOR”
 23. S.A. GALAŢI 44
 24. 3.1. Consideraţii generale 44
 25. 3.2. Elementele componente ale structurii organizatorice 46
 26. 3.3. Documentele de formalizare a structurii organizatorice 54
 27. 3.4. Încadrarea cu personal a structurii organizatorice 58
 28. 3.5. Cultura organizaţiei şi influenţa sa asupra S.C. INTFOR S.A. 62
 29. 3.6. Prezentarea interdependenţei dintre organizarea formală şi
 30. cea informală 64
 31. CAPITOLUL IV
 32. ANALIZA STRUCTURII ORGANIZATORICE A S.C. ”INTFOR” S.A. GALAŢI. 67
 33. 4.1. Analiza critică a posibilităţilor de realizare a obiectivelor oferite
 34. de structura organizatorică 67
 35. 4.2. Analiza critică a activităţilor care concură la realizarea
 36. obiectivelor oferite de structura organizatorică 73
 37. 4.3. Analiza critică prin prisma principiilor de structurare
 38. organizatorică raţională 78
 39. 4.4. Analiza critică prin prisma utilizării instrumentelor
 40. manageriale şi influenţa acestora asupra structurii organizatorice 86
 41. 4.4.1. Analiza critică prin prisma delegării de sarcini,
 42. responsabilităţi, competenţe 86
 43. 4.4.2. Managementul participativ – o problemă sau soluţie- 88
 44. 4.5. Analiza critică prin prisma încadrării cu personal a
 45. structurii organizatorice 92
 46. 4.6. Analiza critică a documentelor de formalizare a
 47. structurii organizatorice 94
 48. 4.7. Prezentarea deficienţelor, a punctelor forte ale conceperii
 49. şi funcţionării structurii organizatorice 104
 50. CAPITOLUL V
 51. PERFECŢIONAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE A S.C.
 52. ”INTFOR” S.A. GALAŢI 104
 53. 5.1. Consideraţii generale 106
 54. 5.2. Propuneri de funcţionare a structurii organizatorice a S.C.
 55. INTFOR S.A. Galaţi 112
 56. 5.3. Operaţionalizarea în structură a măsurilor de perfecţionare 114
 57. CAPITOLUL VI
 58. EFICIENŢA PERFECTIONĂRII STRUCTURII ORGANIZATORICE A
 59. S.C. ”INTFOR” S.A. GALAŢI 114
 60. 6.1. Consideraţii generale 114
 61. 6.2. Eficienţa cuantificabilă 115
 62. 6.3. Eficienţa necuantificabilă 119
 63. BIBLIOGRAFIE

Extras din proiect

CAPITOLUL I

PERFCŢIONAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE IN CADRUL TRANZIŢIEI ECONOMIEI DE PIATĂ

Introducere

Factorul timp în fenomenul tranziţiei este determinat în primul rând, de caracteristicile proprii ale sistemului supus tranziţiei, sintetizate în conceptele de flexibilitate sau capacitate de adaptare.Această capacitate de adaptere trebuie înţeleasă atât sub aspectul posibilităţilor materiale şi tehnologice, cât şi sub cel al gradului de acceptare a schimbării de catre societate.

Anul 1990 a marcat şi în domeniul sistemelor de management, în sensul perfecţionarii lor, începutul unor schimbari radicale. Marea majoritate a conceptelor si a instrumentarului de management la nivel de firma au fost reconsiderate prin prisma factorilor si condiţiilor pe cere le impune necesitatea tranzacţiei la economia de piaţa.

Pentru societăţile comerciale şi regiile autonome în condiţiile trecerii la economia e piata, a descentralizării ample de sarcini şi responsabilităţi, perfecţionarea şi reproiectarea structurii organizatorice ale acestora este o necesitate imperioasă pentru fiecare dintre ale.

Fiecare firmă îşi desfăşoară activitatea într-un unghi economico-financiar complex. Parametrii ce definesc unghiul extern se afla într-o continuă schimbare. Pentru a supravieţui şi a se impune pe piaţă, firmele trebuie să reacţioneze operativ şi eficient la aceste modificări.

Unele dintre ele intreprind acţiuni în sensul unor restructurări , numai atunci când necesitatea a devenit imperativă, când deficienţele existente se materielizează într-un nivel scăzut al productivităţii.

Restructurarea structurală în unităţile ale căror conduceri au înţeles importanţa acesteia a constat în principal în :

- evaluarea funcţionabilităţii structurii organizatorice, analiza oportinităţii menţinerii, divizării sau fuzionării compartimentelor existente sau creării unora noi;

- elaborarea temeinică a documentelor definitorii ale structurii organizatorice (R.O.F., fişele posturilor, organigramele), astfel încât să asigure responsabilizarea riguroasă a cadrelor de conducere şi de execuţie pentru care volumul şi capacitatea activităţii prestate să devina repere indispensabile de referinţă pentru aprecierea cadrelor;

- creşterea vitezei şi calităţii reacţiilor factorilor decizionali la schimbările mediului de acţiune

Efectul cumulat imediat al acestor măsuri s-a materializat în creşterea semnificativă a productivităţii personalului din unitate, determinată în primul rând de eliminarea personalului balast, excedentar (este ştiut că existenţa supraefectivelor este o deficienţă cronică şi generală a unităţilor economice din ţara noastră), dar şi de adâncirea simţământului de responsabilitate al personalului care lucrează într-un climat de organizare şi randament.

Raţiunea esenţială a privatizării, este ca şi a restructurării, creşterea semnificativă a eficienţei în ansamblul activităţii unităţii, a cometitivităţii acesteia pe pieţele interne şi internaţionale, ceea ce reflectă in imbunătăţirea performanţelor ei economico-financiare. Structurile de privatizare pe planurile amintite trebuie să se integreze într-o concepţie unitară stabilită pe baza unei gândiri strategice , adică a unei gândiri axată pe anticiparea schimbărilor şi pe pregătirea din timp a unităţii pentru a le înfrunta.

1.1. Reproiectarea structirii organizatorice

Reproiectarea structirii organizatorice condiţionează atingerea acestor obiective, fiind considerată ca un proces indispensabil restructurării şi privatizării

Ca urmare , la nivelul S.C. ″INFOR″ S.A. pentru a reproiecta o structura organizatorică eficientă, care să conducă la obţinerea unor rezultate economice deosebite pe linia creşterii productivităţii muncii, a utilizării judicioase a personalului şi a reducerii costurilor se impune efectuarea unor conexiuni corecte între sistemele operaţional şi decisional.

Prin intermediul metodelor şi tehnicilor moderne de conducere se realizează o bună conducere între toate nivelurilor de decizie, precum şi între acestea şi ceilalţi salariaţi. Găsirea şi utilizarea unor metode de conducere adecvate atrage după sine alegerea formulei organizatorice potrivite. Toate acestea contribuie la creşterea eficienţei activităţii societăţii comerciale ″INFOR″ S.A., conducând la o creştere rapidă a competivităţii ei.

Preview document

Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 1
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 2
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 3
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 4
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 5
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 6
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 7
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 8
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 9
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 10
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 11
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 12
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 13
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 14
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 15
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 16
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 17
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 18
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 19
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 20
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 21
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 22
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 23
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 24
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 25
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 26
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 27
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 28
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 29
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 30
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 31
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 32
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 33
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 34
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 35
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 36
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 37
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 38
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 39
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 40
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 41
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 42
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 43
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 44
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 45
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 46
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 47
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 48
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 49
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 50
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 51
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 52
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 53
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 54
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 55
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 56
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 57
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 58
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 59
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 60
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 61
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 62
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 63
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 64
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 65
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 66
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 67
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 68
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 69
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 70
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 71
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 72
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 73
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 74
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 75
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 76
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 77
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 78
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 79
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 80
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 81
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 82
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 83
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 84
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 85
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 86
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 87
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 88
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 89
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 90
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 91
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 92
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 93
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 94
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 95
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 96
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 97
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 98
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 99
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 100
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 101
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 102
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 103
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 104
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 105
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 106
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 107
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 108
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 109
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 110
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 111
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 112
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 113
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 114
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 115
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 116
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 117
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 118
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 119
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 120
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 121
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 122
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 123
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 124
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 125
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 126
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 127
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 128
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 129
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 130
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 131
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 132
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 133
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 134
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 135
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 136
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 137
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 138
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 139
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 140
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 141
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 142
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 143
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 144
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 145
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 146
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 147
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 148
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 149
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 150
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 151
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 152
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 153
Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați - Pagina 154

Conținut arhivă zip

 • Perfectionarea Structurii Organizatorice a SC Intfor SA Galati.doc

Alții au mai descărcat și

Structura organizatorică a întreprinderii

ARGUMENT Structura organizatorică este o parte a organizării de ansamblu a întreprinderii. Aceasta din urmă implica o serie de activităţi cum ar...

Reproiectarea Sistemului Organizatoric SC Cris-Tim 2 Prodcom SRL

SISTEMUL ORGANIZATORIC – ELEMENTE TEORETICO-METODOLOGICE Unirea eforturilor pentru atingerea obiectivelor comune şi individuale reprezintă unul...

Structura Organizatorică a Firmei

Structura organizatorică a firmei Capitolul I Structura organizatorică – expresie a organizării firmei ”Organizaţia îmbracă un caracter organic...

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Ai nevoie de altceva?