Perspective privind factorii de risc din mediul de securitate intern și extern

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 4514
Mărime: 81.23KB (arhivat)
Publicat de: Costel S.
Puncte necesare: 6
Specializare: Managementul activităților de ordine publică și siguranță națională
Materie: Managementul securității interne la nivel european

Extras din proiect

Securitatea națională, ca stare prielnică dezvoltării persoanei, precum și a oricărei comunități umane, este semnificativ influențată de o serie de riscuri și amenințări, atât de natură economică, informațională, ideologică, demografică, culturală etc., cât și de tensiunile și conflictele etnice, religioase etc. specifice unor zone de instabilitate. Toate acestea și-au pus amprenta pe starea și tendințele de evoluție ale mediului de securitate național, regional și mondial.

Din punct de vedere al asigurării securității, România nu mai este singură; fiind membră NATO se poate baza pe forța aliaților în apărarea teritoriului și a intereselor sale naționale, dar, în același timp, îi revine misiunea de a participa la efortul de apărare colectivă în cadrul Alianței Nord-Atlantice, la îndeplinirea angajamentelor și responsabilităților asumate către Uniunea Europeană sau alte organizații de securitate, de tip zonal și regional.

Modificarea substanțială a statutului de securitate al României în plan internațional, apariția unor forme noi de manifestare a riscurilor și amenințărilor internaționale precum și evoluția complexă, dinamică a mediului intern, impune o abordare nouă, într-o manieră integratoare, sistemică și comprehensivă a securității interne.

Absența unui pericol previzibil privind un posibil atac extern face ca, în condițiile actuale și într-o perspectivă previzibilă, sarcina protejării valorilor și libertăților, a vieții oamenilor și a bunurilor lor să fie concepută în termeni noi.

În același timp, experiența atentatelor teroriste de amploare din Statele Unite, din alte state - europene, asiatice și africane - precum și experiența unor dezastre naturale de mari proporții, pun în evidență necesitatea unei strategii adecvate pentru protecția și apărarea vieții, libertății și demnității umane, precum și a bunurilor și activităților pe teritoriul național, în condiții deosebite de pericol.

Securitatea internă privește, deopotrivă, siguranța cetățeanului și securitatea publică, securitatea frontierelor, a energiei, a transporturilor și a sistemelor de aprovizionare cu resurse vitale, precum și protecția infrastructurii critice. Ea include, din punct de vedere structural, securitatea societală și asigurarea stării de legalitate, contracararea terorismului și a criminalității organizate, securitatea activităților financiar-bancare, a sistemelor informatice și a celor de comunicații, protecția împotriva dezastrelor și protecția mediului.

Sarcina asigurării securității interne este complexă și interdependentă. Ea implică responsabilități din partea unui număr mare de instituții și agenții. Aceste responsabilități revin preponderent: administrației publice și structurilor de ordine publică, precum și celor care se ocupă cu prevenirea și gestiunea urgențelor civile, securitatea frontierelor și garda de coastă; structurilor de informații, contrainformații și securitate; organismelor de prevenire a spălării banilor și de control al importurilor și exporturilor strategice; structurilor militare, în situații deosebite, pentru unele activități.

Atribuții importante revin, de asemenea, gărzii financiare și structurilor vamale, gărzii de mediu și structurilor de specialitate care veghează la sănătatea populației și a animalelor, precum și celor de protecție a consumatorilor. Un alt set revine operatorilor industriali, agricoli, comerciali și de servicii care desfășoară activități de importanță vitală, sensibile sau periculoase, ori care implică un mare număr de oameni sau interese sociale majore.

Din punct de vedere social, riscurile sunt cauzate, în primul rând, de modernizarea economică și socială din societățile post-industriale și efectele acesteia asupra evoluției populației.

În acest context, demografia constituie unul dintre cei mai importanți factori cu efect asupra securității României, ce poate fi analizat atât prin prisma dinamicii populației, cât și prin abordarea clasică, aceea a capitalului uman. Cele mai afectate categorii sociale sunt femeile, tinerii sau cei aflați în afara sau la marginea pieței muncii.

Analiza situației demografice furnizate de Institutul Național de Statistică, relevă, pentru România, următoarele aspecte:

- la data de 01.01.2009, populația a fost de 21 499 000 de locuitori (48,7% bărbați și 51,3% femei), în scădere față de 01.01.2008, cu 30 000 de persoane, menținându-se traseul descendent al diminuării populației; în anul 2008, sporul natural a fost unul negativ, de -1,5 la mia de locuitori (‰);

- se manifestă un proces de îmbătrânire a populației, determinat de scăderea populației din grupa de vârstă 0- 14 ani (15,2%) și de creștere a populației vârstnice (peste 60 ani), precum și prin creșterea vârstei medii de la 38,6 ani, în 2005, la 39,4 ani, în 2009.

Tendințele demografice menționate vor avea ca rezultat îmbătrânirea populației, depopularea, scăderea drastică a forței de muncă și degradarea acesteia. Pentru menținerea unor indicatori economici acceptabili, este posibil ca, și în România, în condițiile în care ar exista atractivitate, să se practice importul forței de muncă, ceea ce ar provoca alte riscuri pentru care societatea românească este puțin pregătită.

Deși scăderea calității vieții, inegalitățile și excluderea socială, creșterea numărului celor care trăiesc sub pragul sărăciei, ca principale consecințe ale evoluției demografice a României, constituie priorități guvernamentale, riscurile și amenințările la adresa securității naționale se pot concretiza în: creșterea gradului de intoleranță și afectarea solidarității sociale, scăderea inacceptabilă a nivelului de siguranță a cetățeanului, inițierea unor manifestări radicale și

Bibliografie

- Ministerul Apararii Nationale, Culegere de termeni, concepte si notiuni de referinta din domeniile politicii militare, securitatii nationale si apararii armate, Ed. Militara, Buc., 2000.

- Presedintia României, Strategia de securitate nationala a României, Editura Monitorul Oficial, Bucuresti, 2001.

- Dolghin, Nicolae; Sarcinschi, Alexandra; Dinu, Mihai-stefan, Riscuri si amenintari la adresa securitatii României. Actualitate si perspectiva, Editura UNAp, Bucuresti, 2004.

- http://www.presidency.ro/files/userfiles/Strategia_Nationala_de_Aparare_a_Tarii_1

- http://www.consilium.europa.eu/ro/documents-publications/publications

- https://ro.wikipedia.org/wiki/

Preview document

Perspective privind factorii de risc din mediul de securitate intern și extern - Pagina 1
Perspective privind factorii de risc din mediul de securitate intern și extern - Pagina 2
Perspective privind factorii de risc din mediul de securitate intern și extern - Pagina 3
Perspective privind factorii de risc din mediul de securitate intern și extern - Pagina 4
Perspective privind factorii de risc din mediul de securitate intern și extern - Pagina 5
Perspective privind factorii de risc din mediul de securitate intern și extern - Pagina 6
Perspective privind factorii de risc din mediul de securitate intern și extern - Pagina 7
Perspective privind factorii de risc din mediul de securitate intern și extern - Pagina 8
Perspective privind factorii de risc din mediul de securitate intern și extern - Pagina 9
Perspective privind factorii de risc din mediul de securitate intern și extern - Pagina 10
Perspective privind factorii de risc din mediul de securitate intern și extern - Pagina 11
Perspective privind factorii de risc din mediul de securitate intern și extern - Pagina 12
Perspective privind factorii de risc din mediul de securitate intern și extern - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Perspective privind factorii de risc din mediul de securitate intern si extern.docx

Alții au mai descărcat și

Managementul Resurselor Umane

INTRODUCERE În această lucrare am încercat să evidenţiez rolul deosebit de important pe care resursele umane îl au în dezvoltarea şi buna...

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România

1. INTRODUCERE Necesitatea de a realiza activităţi de mentenanţă porneşte de la faptul că există procese de uzură. Uzura este un proces tehnic,...

Riscul - definire, influențe și mecanisme de administrare - modificări de strategie în sistemul bancar în perioada de criză, influențate de riscurile bancare

Riscul? Nimic mai simplu si in acelasi timp ceva mai complex de identificat si mai ales de controlat. Din zorii istoriei, riscurile au constituit...

Conducerea Unităților Economice

I. SISTEMUL DE CONDUCERE Dacă într-un sistem simplu sau complex se ataşează şi componenta de conducere, care se reprezintă ca un regulator, se...

Risc și Incertitudine

TEMA nr. 1 CADRUL GENERAL AL TEORIEI RISCURILOR 1.1. Abordarea economică a incertitudinii şi riscului 1.2. Tendinţe actuale 1.3. Conceptul de...

Ai nevoie de altceva?