Proiect practică - Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 8 fișiere: doc
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 9063
Mărime: 121.11KB (arhivat)
Publicat de: Ivan Irimia
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Profiroiu Alina
Este un proiect de practica ce trateaza modul de organizare al Comisiei Nationale pentru Constrolul Activitatilor Nucleare

Extras din proiect

1. Prezentarea institutiei publice in care se desfasoara practica

1.1Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala ;

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare se prezinta ca o institutie independenta, ce detine un rol propriu, aparte si foarte important in asigurarea respectarii cu strictete a cerintelor de securitate nucleara si radioprotectie. CNCAN-ul are calitate de autoritate nationala in domeniul reglementarii, autorizarii si al controlului activitatilor nucleare din Romania.

In contextul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, importanta CNCAN se amplifica in mod deosebit, avand in vedere rolul sau de integrator al procesului de implementare a cerintelor de securitate nucleara, protectie radiologica si de gospodarire in conditii de siguranta a deseurilor radioactive si a combustibilului nuclear ars.

Pentru a putea fi autorizate, activitatile de realizare, functionare sau dezafectare a instalatiilor nucleare, sistemele de management al calitatii ale acestora trebuie sa fie autorizate de catre CNCAN.

Este obligatorie autorizarea sistemelor de management al calitatii in domeniul nuclear a activitatilor de proiectare, amplasare, procurare, constructie, montaj, punere in functiune, exploatare, dezafectare sau conservare pentru produsele, serviciile si sistemele care sunt clasificate ca fiind importante pentru securitatea instalatiei nucleare.

Autorizarea de catre CNCAN a sistemului de management al calitatii este preconditie pentru autorizarea activitatilor de realizare, functionare sau dezafectare a instalatiilor nucleare (art.18 lit. k din Legea 111/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare).

1.2.Baza legala de infiintare;

In anul 1955, prin Hotararea Consiliului de Ministri (HCM) 903/1955, pe langa Consiliul de Ministri al Republicii Populare România se constituie (înfiinţează) Comitetul pentru Energia Nucleară, care „va asigura baza materială pentru cercetările în domeniul fizicii nucleare şi aplicarea lor în domeniile ştiinţei şi tehnicii“, a cărei reorganizare a fost îmbunătăţită ulterior.

În anul 1961, prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 741/1961 a fost reglementat regimul de lucru cu surse de radiaţii nucleare. Prin aceasta HCM a fost nominalizat Comitetul pentru Energie Nucleară al Consiliului de Miniştrii ca organ de autorizare, iar în cadru Institutul de Fizică Atomică (IFA) se înfiinţează Comisia pentru Îndrumarea şi Controlul Unităţilor Nucleare ca organ de control, al cărui regulament se aprobă de Comitetul pentru Energie Nucleară.

În anul 1969, prin Decretul Consiliului de stat nr. 870/1969, devenit Legea nr. 7/1970, a fost reglementată organizarea şi funcţionarea Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară, astfel „Comitetul de Stat pentru Energia Nucleară, organ central al administraţiei de stat, înfăptuieşte politica partidului şi statului în domeniul nuclear.” Ulterior acesta a fost modificat prin Decretul nr.282/1972. Articolul 5 lit. (a), întăreşte rolul de organ de autorizare şi control al activităţilor nucleare, iar lit. (j) şi (p) ale aceluiaşi articol stabilesc autoritatea de reglementare în domeniul nuclear.

În cadrul CSEN se înfiinţează Inspecţia de Stat pentru Controlul Activităţilor Nucleare (ISCAN).

În anul 1982, a fost adoptată Legea nr. 6/1982 privind asigurarea calităţii obiectivelor şi instalaţiilor nucleare, prin care „Comitetul de Stat pentru Energia Nucleară controlează şi răspunde de realizarea cerinţelor de asigurare a calităţii în activităţile de proiectare, construcţii-montaj şi exploatare a obiectivelor şi instalaţiilor nucleare şi de executare a produselor şi prestare a serviciilor pentru aceste obiective şi instalaţii”.

Prin Decretul Consiliul Frontului Salvării Naţionale nr. 6/1990 s-a desfiinţat Comitetul de Stat pentru Energia Nucleara şi s-a înfiinţat Institutul de fizica atomică.

„Pe data prezentului decret Comitetul de Stat pentru Energia Nucleară se desfiinţează. Atribuţiile in domeniul energeticii nucleare ale comitetului se preiau de Ministerul Energiei Electrice.”

Prin Decretul nr. 29/1990 s-a înfiinţat în 8 ianuarie 1990 Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare. „Se înfiinţează Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare prin preluarea întregului activ şi pasiv al Inspecţiei de stat pentru controlul activităţii nucleare şi al asigurării calităţii nucleare.

În anul 1996 este adoptată Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare care stabileşte că „Autoritatea naţională competentă în domeniul nuclear, care exercită atribuţiile de reglementare, autorizare şi control, prevăzută în prezenta lege, este Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, prin Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare”

În 22 martie 2006, în contextul aderării României şi necesitatea alinierii legislaţiei la normele europene, se aduc noi modificări şi completări Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, prin Legea nr. 63/2006.

„Autoritatea naţională competentă în domeniul nuclear, care exercită atribuţiile de reglementare, autorizare şi control prevăzute în prezenta lege, este Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Bucureşti, condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, coordonată de primul-ministru, prin Cancelaria Primului-ministru ”

Dupa cum observam Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare a trecut de-a lungul timpului prin multe schimbari pana sa ajunga la stadiul actual. In momentul de fata legea care sta la baza infiintarii si organizarii CNCAN-ului este legea 111/1996 pe care o s-o anexez la sfarsitul lucrarii.

1.3.Legislatia pe baza careia isi desfasoara activitatea;

Cadrul Legislativ in domeniul nuclear si al organizarii si functionarii cuprinde, pe langa legile si hotararile de guvern prezentate mai jos ,si tratate, conventii, legi si reglementari specifice.

- Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, republicată (Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 267 din 29/10/1998);

- Legea nr. 193/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare (Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 343 din 20/05/2003)

- Legea nr. 321/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv paşnice a energiei nucleare (Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 509 din 15/07/2003)

- Legea nr. 320/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea finală (Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 527 din 22/07/2003)

- Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă (Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1094 din 24/11/2004)

- Hotărârea nr. 1425/2003 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Agenţiei Nucleare (Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 904 din 17/12/2003)

- Hotărârea nr. 1627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare (Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 69 din 27/01/2004)

- Hotărârea nr. 1601/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Deşeuri Radioactive (Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 33 din 15/01/2004)

- Hotărârea nr. 2379/2004 privind stabilirea cuantumului contribuţiilor anuale directe ale titularilor de autorizaţie nucleară pentru anul 2005 (Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.6 din 4/01/2005)

Preview document

Proiect practică - Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare - Pagina 1
Proiect practică - Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare - Pagina 2
Proiect practică - Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare - Pagina 3
Proiect practică - Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare - Pagina 4
Proiect practică - Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare - Pagina 5
Proiect practică - Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare - Pagina 6
Proiect practică - Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare - Pagina 7
Proiect practică - Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare - Pagina 8
Proiect practică - Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare - Pagina 9
Proiect practică - Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare - Pagina 10
Proiect practică - Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare - Pagina 11
Proiect practică - Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare - Pagina 12
Proiect practică - Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare - Pagina 13
Proiect practică - Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare - Pagina 14
Proiect practică - Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare - Pagina 15
Proiect practică - Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare - Pagina 16
Proiect practică - Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare - Pagina 17
Proiect practică - Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare - Pagina 18
Proiect practică - Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare - Pagina 19
Proiect practică - Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare - Pagina 20
Proiect practică - Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare - Pagina 21
Proiect practică - Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare - Pagina 22
Proiect practică - Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare - Pagina 23
Proiect practică - Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare - Pagina 24
Proiect practică - Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare - Pagina 25
Proiect practică - Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare - Pagina 26
Proiect practică - Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare - Pagina 27
Proiect practică - Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare - Pagina 28
Proiect practică - Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare - Pagina 29
Proiect practică - Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare - Pagina 30
Proiect practică - Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare - Pagina 31

Conținut arhivă zip

 • Proiect Practica - Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare
  • andreea cap3.doc
  • andreea.doc
  • andreea2.doc
  • andreea3.doc
  • andreea5.doc
  • andreea6.doc
  • andreea7.doc
  • andreea8.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Deșeuri Periculoase

1. Noţiuni introductive Deşeurile sunt resturi materiale rezultate dintr-un proces tehnologic (sau casnic) de realizare a unui anumit produs, care...

Centrala Nucleară Cernavodă

1.Date generale şi date specifice activităţii Centrala nuclearo-electrică este un ansamblu de instalaţii şi construcţii reunite în scopul...

Reglementări și Legislație Nucleară

1. RADIOACTIVITATEA FACTOR DE RISC AL INSTALAŢIILOR NUCLEARE 1.1 NOŢIUNI GENERALE ŞI UNITĂŢI DE MĂSURĂ Pe durata funcţionării...

Ai nevoie de altceva?