Proiectarea organizării structurale a societății comerciale Gainika SRL

Proiect
6/10 (3 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 3423
Mărime: 20.46KB (arhivat)
Puncte necesare: 8

Cuprins

  1. 1. Date de identificare.4
  2. 2. Structura organizatorică.4
  3. 3.Organigrama.8
  4. 4.Regulamentul de organizare şi funcţionare al întreprinderii.9
  5. 5. Principiile structurării organizatorice.11
  6. 6.Tendinţe pe plan mondial în organizarea structurală a firmelor.14

Extras din proiect

1. DATE DE IDENTIFICARE

Firma Gainika constituie o societate comercială cu răspundere limitată fiind proprietatea unei singure persoane. Firma are profil de prelucrare pielărie, fiind axată pe producţia de încălţăminte de piele: de bărbaţi, femei, si de copii. Afacerea a fost infiinţată în anul 2007. Societate Comercială GAINIKA S.R.L. , persoană juridică, având forma juridică de societate cu răspundere limitată. Aceasta funcţionează în baza legii 31/1990 privind societăţile comerciale, fiind înregistrată la Oficiul Comerţului Oradea sub numărul: J05/714/2007, având cod unic de înregistrare fiscală RO18204380 . Sediul societăţii este în localitatea Oradea, judeţul Bihor, strada Griviţei.

Societatea comercială Gainika S.R.L. activează în domeniul încălţămintelor din piele, domeniu caracterizat de faptul că trebuie să realizeze produse în concordanţă cu cerinţele modei, pe sezoane precum şi cu cerinţele internaţionale de calitate. Segmentul de piaţă pe care activează societatea este constituit în principal din grupa de produse “pantofi femei” , dar nu numai. Societatea îşi desfăşoară activitatea în sistem lohn, iar 100 % din producţia sa este livrată la export.

Obiectul principal de activitate al societăţii îl constituie fabricarea de încălţăminte în sistem lohn, în colaborare cu firma italiană “VERDI FASHION ”. Societatea are un număr de 170 de salariaţi pe toate punctele de lucru , angajaţi cu contracte de muncă , conform legislaţiei în vigoare. S.C. Gainika S.R.L. se aprovizionează cu materii prime necesare, piele, tălpi, ţesături, de la firma italiană colaboratoare VERDI FASHION, care este şi cumpărătorul încălţămintei produse de S.C. Ganika S.R.L.

Producţia firmei este compusă din încălţăminte pentru copii, încălţăminte pentru femei şi încălţăminte pentru bărbaţi.Produsele sunt de masă, cu calităţi superioare, având un colorit normal, plăcut, se prezintă într-o diversitate sortimentală, axată în special pe tipodimensiuni variate, toate acestea conferind un avantaj concurenţial deosebit.Ponderea în producţia totală a încălţămintelor de bărbaţi este de 11%, de femei 75%, iar de copii 14%.

2. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Este considerată scheletul organizației (întreprindere, societate comercială, instituție publică etc.), buna funcționare a acestora fiind dependentă de modul în care sunt plasate și utilizate resursele umane de care dispune într-o anumită etapă.Structura organizatorică este definită ca fiind ansamblul persoanelor, subdiviziunilor organizatorice și a relațiilor dintre acestea, constituite în așa fel încât să asigure premisele organizatorice adecvate îndeplinirii obiectivelor stabilite

Întrucat vom folosi în analiza noastra structura ierarhic – liniară vom prezenta in linii mari ceea ce reprezinta aceasta.Acest tip de structură care absolutizează principiul unităţii de decizie şi acţiune, se caracterizează prin aceea că printr-un sistem de delegări de autoritate, conducătorii de compartimente de la centrul întreprinderii, pot să dea dispoziţii pe linie ierarhică unor conducători ai aceloraşi compartimente funcţionale existente în subunităţile întreprinderii.

Ca atare, la orice nivel ierarhic, un subordonat primeşte dispoziţii de la un singur conducător, în faţa căruia răspunde pentru întreaga activitate.Întrucât acest tip de structură are elemente organizaţionale simple şi reduse ea poate fi înţeleasă şi aplicată uşor în procesul conducerii. Întotdeauna în vârful unei astfel de piramide se află conducătorul colectiv şi cel individual care exercită conducerea operativă, iar la baza ei se găsesc executanţii. Potrivit acestui tip de structură, un conducător îşi coordonează subordonaţii din toate punctele de vedere.

Avantajele unei structuri liniare sunt următoarele:

- sistemele de comunicaţii, având canale de legătură relativ scurte, sunt rapide în sens descendent şi ascendent, acţionând cu eficienţă mare;

- prin numărul redus de membri (sunt excluse cazurile de delegare a autorităţii), autoritatea şi răspunderile sunt bine definite;

- nu apare necesitatea solicitării specialiştilor în stabilirea schemelor organizatorice, acestea fiind destul de simple;

- posibilitatea elaborării operative a celor mai corespunzătoare decizii, cultivând şi promovând spiritul de sinteză, acesta constituind o bună şcoală de formare a cadrelor de conducere;

- sunt excluse contradicţiile.

Preview document

Proiectarea organizării structurale a societății comerciale Gainika SRL - Pagina 1
Proiectarea organizării structurale a societății comerciale Gainika SRL - Pagina 2
Proiectarea organizării structurale a societății comerciale Gainika SRL - Pagina 3
Proiectarea organizării structurale a societății comerciale Gainika SRL - Pagina 4
Proiectarea organizării structurale a societății comerciale Gainika SRL - Pagina 5
Proiectarea organizării structurale a societății comerciale Gainika SRL - Pagina 6
Proiectarea organizării structurale a societății comerciale Gainika SRL - Pagina 7
Proiectarea organizării structurale a societății comerciale Gainika SRL - Pagina 8
Proiectarea organizării structurale a societății comerciale Gainika SRL - Pagina 9
Proiectarea organizării structurale a societății comerciale Gainika SRL - Pagina 10
Proiectarea organizării structurale a societății comerciale Gainika SRL - Pagina 11
Proiectarea organizării structurale a societății comerciale Gainika SRL - Pagina 12
Proiectarea organizării structurale a societății comerciale Gainika SRL - Pagina 13
Proiectarea organizării structurale a societății comerciale Gainika SRL - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Proiectarea Organizarii Structurale a Societatii Comerciale Gainika SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Structura Organizatorică a Firmei

Structura organizatorică a firmei Capitolul I Structura organizatorică – expresie a organizării firmei ”Organizaţia îmbracă un caracter organic...

Structura organizatorică a unei întreprinderi

S.C. MECHEL REPARATII SRL este o societate comercială cu raspundere limitata, avand unic acţionar pe SC Mechel Târgovişte SA. Societatea presteaza...

Fabricarea încălțămintei - Firma Alesya

Introducere În prezent, firmele sunt tot mai obligate să-şi structureze radical obiectivele şi strategiile de piaţă. Anterior ele operau în...

Plan de Afaceri - SC Prodtexter SRL

Cap.I – Motivaţia “Rezistenţă, confort şi calitate la un preţ de invidiat” Toate acestea prin noi: S.C. PRODTEXTER S.R.L. Motivul pentru care...

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Proiectarea organizării și gestionarea personalului

Societatea S.C. FARMACIA DINDACIA S.R.L. este persoanã juridicã românã înfiinţatã în anul 1998. Sediul societãţii se aflã pe Str. Teiului Nr. 6 Ap...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Ai nevoie de altceva?