Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten

Proiect
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 2 fișiere: doc, ppt
Pagini : 120 în total
Cuvinte : 24774
Mărime: 904.41KB (arhivat)
Publicat de: Claudiu Feraru
Puncte necesare: 13
Universitatea de Stat din Moldova Facultatea Ştiinţe Economice Catedra Administarea Afacerilor Specialitatea Business şi Administare

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Capitolul I: Fundamentele teoretice ale procesului decizional
 3. 1.1 Definirea şi conţinutul conceptului de decizie managerială 5
 4. 1.2 Identificarea principalilor factori care determină procesul decizional 11
 5. 1.3 Metode si tehnici aplicate în cadrul procesului decizional 17
 6. Capitolul II: Evoluţia situaţie economico-financiare în S.A. „Supraten”
 7. 2.1 Caracteristica generală a întreprinderii 24
 8. 2.2 Analiza indicatorilor de bază a activităţii economico-financiare a întreprinderii 30
 9. 2.3 Structura organizatorică a întreprinderii 43
 10. Capitolul III: Procesul decizional în cadrul întreprinderii S.A. „Supraten”
 11. 3.1 Adoptarea deciziilor în cadrul întreprinderii 48
 12. 3.2 Metode şi tehnici utilizate în adoptarea deciziilor 58
 13. Capitolul IV: Raţionalizarea procesului decizional în cadrul S.A. “Supraten”
 14. 4.1. Informaţia – suport al procesului decizional 63
 15. 4.2. Proiect: Monitorizarea unităţilor de transport prin sistemul GPS 65
 16. Concluzii 74
 17. Bibliografie 75
 18. Anexe 76

Extras din proiect

Introducere

Pentru o bună perioadă de timp managementul a fost considerat o adevărată arta, talent însuşit prin învăţarea din încercări şi erori. O varietate de stiluri individuale, deseori bazate pe creativitate, raţionament uman, intuiţie şi experienţă au fost folosite în rezolvarea problemelor de acelaşi tip, şi aceasta în defavoarea metodelor cantitative şi a abordărilor ştiinţifice. Complexitatea afacerilor şi a mediului de desfăşurare a acestora a crescut, însă simţitor în ultimele decenii. Numărul de soluţii posibile foarte mare, dificultatea prezicerii consecinţelor pe termen lung datorită creşterii gradului de incertitudine, efectele erorilor în luarea deciziilor care pot fi dezastruoase datorită complexităţii operaţiilor şi reacţiei în lanţ pe care o eroare poate să o cauzeze – acestea sunt doar o parte cauzele majore care au determinat această creştere a complexităţii.

Una din caracteristicile oricărui sistem socio-economic, în cadrul cărora se înscrie şi firma, o constituie finalitatea, adică tendinţa de a evolua cu scopul realizării anumitor obiective. Luînd în consideraţie universalitatea legii entropiei, potrivit căreia în natură ordinea tinde să se transforme în dezordine, înseamnă că starea entropică este caracteristica şi sistemelor socio-economice. În aceste condiţii, societăţile comerciale, ca sisteme, trebuie să se adapteze permanent influenţei unor factori perturbatori care se opun sau îngreunează realizarea obiectivelor prestabilite. Această adaptare, autoreglare a funcţionării firmei se realizează prin intermediul activităţii managerilor care, în esenţă, reprezintă o înlănţuire de decizii interdependente.

Decizia constituie punctul central al activităţii de management, deoarece ea se regăseşte în toate funcţiile acestuia, şi mai mult, integrarea firmei în cadrul mediului depinde de calitatea deciziei. În acelaşi timp, necesitatea luării deciziei se manifestă şi în viaţa personală, unde se pot de asemenea întîlni decizii complexe şi sofisticate, datorită, mai ales, consecinţelor pe care le pot produce. Totuşi, deciziile manageriale implică o mult mai mare responsabilitate, deoarece orice decizie influenţează activitatea întreprinderii, iar o hotărîre greşită/incorectă poate provoca un şir de probleme, sau chiar o reacţie în lanţ care pînă la urmă poate aduce întreprinderea în pragul falimentului. Şi atunci, efectele unor greşeli, se vor răsfrînge nu doar asupra firmei, dar şi asupra persoanelor care au fost implicate în ea, cum ar fi conducerea, managerii superiori, angajaţii, partenerii de afaceri, creditorii şi chiar poate trezi nemulţumirea întreagii societăţi.

Actualitatea lucrării este evidentă, decizia şi procesul de luare a ei, denumit şi procesul decizional, ocupînd un rol important în sistemul de management. Asigurînd conducerii posibilitatea de a atrage şi combina resursele disponibile, şi de a dirija procesul de producţie, decizia managerială reprezintă principalul instrument de realizare a obiectivelor stabilite pentru o anumită perioadă dată. Dat fiind faptul, că unei situaţii decizionale acelaşi obiectiv poate fi înfăptuit pe mai multe căi, cu resurse diferite, se solicită din partea managmentului unităţii economice o înaltă competenţă profesională şi responsabilitatea, atît în ceea ce priveşte stabilirea variantelor posibile, evaluarea lor şi alegerea celei mai avantajoase, cît şi cu privire la consecinţele acestora.

Din actualitatea temei şi scopul prezentat, putem enumera o serie de obiective care ne-ar ajuta să atingem rezultatul dorit:

1. Explicarea noţiunii de decizie din prisma diferitor autori;

2. Stabilirea şi prezentarea diferitor tipuri de decizii;

3. Descrierea procesului decizional, precum şi a elementelor sale componente;

4. Prezentarea şi descrierea unor tehnici şi metode de adoptare a deciziilor;

5. Descrierea sistemului managerial al întreprinderii şi stabilirea rolului procesului decizional în cadrul lui;

6. Identificarea metodelor şi tehnicilor decizionale utilizate în practica managerială;

7. Identificarea unor lacune în sistemul decizional şi propunerea unor direcţii de raţionalizare a acestuia.

Metodele de cercetare utilizate pe parcursul proiectului de specialitate sunt observaţia, analiza şi sinteza, gruparea, anchetarea precum şi alte metode şi instrumente de cunoaştere ştiinţifică, lucrarea este prezentată în formă scrisă utilizînd grafice, desene, tabele şi diagrame.

Capitolul I: Fundamentele teoretice ale procesului decizional

1.1 Definirea şi conţinutul conceptului de decizie managerială

Din perspectivă pragmatică, managementul se exercită, respectiv se aplică în mod curent în mai multe planuri la nivelul organizaţiilor de afaceri; unul dintre planurile majore în care regăsim managementul aplicat la nivel de firmă este dat de activitatea/atributul managerilor de adoptare şi aplicare a deciziilor (unii autori numesc acest plan sistemul decizional al firmei, sistem ce funcţionează alături de cel tehnologic, organizatoric, informaţional etc. ).

Decizia poate fi definită ca un proces raţional de alegere a unei soluţii, a unei linii de acţiune dintr-un număr oarecare de posibilităţi, în scopul de a ajunge la un anumit rezultat.

Dar în general există mai multe abordări a conceptului de decizie, după cum urmează:

- Hotărîrea luată ca urmare a examinării unei probleme, situaţii etc., soluţia adoptată (dintre mai multe posibilităţi) (DEX, 1998).

Preview document

Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 1
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 2
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 3
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 4
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 5
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 6
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 7
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 8
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 9
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 10
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 11
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 12
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 13
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 14
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 15
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 16
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 17
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 18
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 19
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 20
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 21
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 22
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 23
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 24
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 25
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 26
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 27
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 28
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 29
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 30
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 31
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 32
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 33
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 34
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 35
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 36
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 37
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 38
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 39
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 40
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 41
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 42
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 43
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 44
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 45
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 46
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 47
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 48
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 49
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 50
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 51
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 52
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 53
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 54
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 55
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 56
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 57
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 58
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 59
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 60
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 61
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 62
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 63
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 64
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 65
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 66
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 67
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 68
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 69
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 70
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 71
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 72
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 73
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 74
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 75
Raționalizarea procesului decizional la SA Supraten - Pagina 76

Conținut arhivă zip

 • Rationalizarea Procesului Decizional la SA Supraten
  • Proiect de specialitate.ppt
  • Proiectul de specialitate.doc

Alții au mai descărcat și

Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei

Introducere Anii ’90 reprezintă primul deceniu în care companiile naţionale din întreaga lume au început să-şi formeze o viziune globală. Timpul...

Stiluri de Leadership în Management

Determinată de multitudinea transformărilor şi presiunilor, atât interne, cât şi ale mediului extern, schimbarea organizaţională este o realitate...

Dimensiuni Teoretice ale Definirii Procesului Decizional în Sectorul Public

Capitolul 1 Decizia 1.1 Definitii date deciziei Datorita faptului ca orice ciclu de conducere începe cu stabilirea unui scop, cu identificarea...

Metode Decizionale

Sistemul decizional reprezintă componenta cea mai activă a profesiunii manageriale, cu cel mai mare impact asupra activităţilor societăţii...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Modalități de eficientizare linie producție Agrana SA

1. Introducere Activitatea principală a companiei este producerea de zahăr, atât din zahăr brut importat cât și din sfeclă de zahăr. AGRANA...

Fundamentarea, Elaborarea, Implementarea și Evaluarea Strategiei Generale a Firmei SC Doralina SA

I. FUNDAMENTAREA STRATEGIEI 1.1 Premisele strategiei Firma S.C. DORALINA S.A. activează în domeniul prelucrării materialelor plastice începând cu...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Ai nevoie de altceva?