Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Marketing
Conține 11 fișiere: doc
Pagini : 95 în total
Cuvinte : 22038
Mărime: 297.50KB (arhivat)
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Burja Nicolae
Lucrarea este structurată pe 5 capitole. După o scurtă introducere, în prima parte a acestei lucrări am prezentat unitatea Adrian Comservice SRL şi structura organizatorică a acesteia. Pentru a face trecerea la problema de fond a lucrării în capitolul II am considerat utilă prezentarea unor aspecte teoretice legate de rolul principal pe care îl joacă imaginea în dezvoltarea economică a unităţii. Am prezentat astfel conceptul de imagine a unui magazin, componentele acesteia şi factorii care o influenţează. În capitolul III, am prezentat procesul unei cercetări de marketing, particularizându-l pentru cercetarea imaginii magazinului Adrian Comservice SRL. După aplicarea chestionarului, în capitolul VI am sintetizat informaţiile obţinute. A urmat apoi analiza şi interpretarea acestora, verificând ipotezele emise anterior. În încheiere am prezentat concluzii personale şi propuneri privind problemele dezbătute pe parcursul întregii lucrări.

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL I
 3. PREZENTAREA FIRMEI SC ADRIAN COMSERVICE SRL
 4. 1.1. Denumire, forma juridică, obiectul, sediul social şi durata 5
 5. 1.1.1. Denumirea societăţii 5
 6. 1.1.2. Forma juridică a societăţii 5
 7. 1.1.3. Obiectul societăţii 6
 8. 1.1.4. Sediul social 7
 9. 1.1.5. Durata societăţii 8
 10. 1.2. Capitalul social. Majorarea sau reducerea capitalului social 8
 11. 1.2.1.Capitalul social 8
 12. 1.2.2.Majorarea sau reducerea capitalului social 8
 13. 1.3. Conducerea şi administrarea societăţii 9
 14. 1.3.1.Conducerea societăţii 9
 15. 1.3.2.Administrarea societăţii 10
 16. 1.4. Participarea la beneficii şi pierderi 10
 17. 1.5. Dizolvarea şi lichidarea societăţii 10
 18. 1.5.1.Dizolvarea societăţii 10
 19. 1.5.2.Lichidarea societăţii 11
 20. 1.6. Activitatea societăţii 11
 21. 1.7. Litigiile societăţii 11
 22. 1.8. Structura organizatorică a societăţii 12
 23. 1.9. Activitatea de marketing 13
 24. 1.9.1.Politica de produs 13
 25. 1.9.2.Politica de preţ 14
 26. 1.9.3.Politica de distribuţie 14
 27. CAPITOLUL II
 28. IMAGINEA ÎNTREPRINDERII – FACTOR CU O INFLUENŢĂ DECISIVĂ
 29. ÎN REALIZAREA OBIECTIVELOR POLITICII GLOBALE
 30. 2.1.Definirea conceptului de imagine a unei întreprinderi 16
 31. 2.2.Componentele imaginii globale a unei întreprinderi 19
 32. 2.3.Componentele capitalului comunicaţional al organizaţiei 21
 33. 2.4. Factori de influenţă a imaginii unui magazin 24
 34. 2.4.1.Designul exterior 25
 35. 2.4.2.Interiorul magazinului şi expunerea 26
 36. CAPITOLUL III
 37. PROCESUL CERCETĂRII IMAGINII MAGAZINULUI
 38. SC ADRIAN COMSERVICE SRL
 39. 3.1. Principalele faze ale procesului unei cercetări de marketing 28
 40. 3.1.1. Faza preliminară a cercetării 30
 41. 3.1.2. Faza de proiectare a cercetării 35
 42. 3.2. Procesul de cercetare a imaginii magazinului SC Adrian Comservice SRL 41
 43. 3.2.1. Definirea problemei decizionale 41
 44. 3.2.2. Stabilirea scopului cercetării 41
 45. 3.2.3. Identificarea obiectivelor cercetării 41
 46. 3.2.4. Elaborarea ipotezelor cercetării 42
 47. 3.2.5. Estimarea prealabilă a valorii informaţiilor obţinute din cercetare 43
 48. 3.2.6. Alegerea surselor de informaţii 44
 49. 3.2.7. Selectarea modalităţii de culegere şi sistematizare a informaţiilor 44
 50. 3.2.8. Elaborarea chestionarului 46
 51. 3.2.9. Faza de realizare a cercetării 52
 52. CAPITOLUL IV
 53. PRELUCRAREA, ANALIZA ŞI INTERPRETAREA INFORMAŢIILOR OBŢINUTE
 54. 4.1. Editarea şi tabularea datelor 53
 55. 4.2. Analiza şi interpretarea datelor 57
 56. 4.2.1. Măsura în care societatea Adrian Comservice SRL este cunoscută 57
 57. 4.2.2. Natura imaginii magazinului SC Adrian Comservice SRL 58
 58. 4.2.3. Determinarea opiniei persoanelor intervievate cu privire
 59. la raportul calitate – preţ al produselor din magazin 68
 60. 4.2.4. Determinarea opiniei persoanelor intervievate cu privire
 61. la modul în care sunt tratate de personalul magazinului 71
 62. 4.2.5. Determinarea opiniei persoanelor intervievate cu privire
 63. la curăţenia din unitate 76
 64. 4.2.6. Determinarea opiniei persoanelor intervievate cu privire
 65. la diversitatea sortimentală a produselor 80
 66. CAPITOLUL V
 67. CONCLUZII ŞI PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA
 68. IMAGINII MAGAZINULUI SC ADRIAN COMSERVICE SRL 85
 69. BIBLIOGRAFIE 88
 70. ANEXE

Extras din proiect

INTRODUCERE

Cercetarea de marketing reprezintă o activitate formală prin care, cu ajutorul unor concepte, metode şi tehnici de investigare, în mod sistematic se realizează măsurarea, culegerea, analiza şi interpretarea obiectivă a informaţiilor destinate fundamentării deciziilor de marketing.

Integrarea marketingului în ansamblul activităţilor întreprinderii, reprezintă o necesitate primară pentru agenţii economici, în condiţiile evoluţiei economiei şi a mediului de afaceri, marcat de schimbări de ordin tehnologic, social, demografic, de dinamica relaţiilor de piaţă şi de intensitatea concurenţei.

Obiectivul cel mai important al politicii comunicaţionale îl reprezintă constituirea şi consolidarea unei imagini favorabile în rândul publicului ţintă. Imaginea poate fi definită ca fiind ansamblul reprezentărilor obiective (fapte, caracteristici materiale, rezultate) şi subiective (atribute, simboluri) pe care un individ le percepe în legătură cu un produs sau o întreprindere.

Majoritatea specialiştilor consideră că imaginea nu trebuie abordară într-o manieră globală, ci trebuie înţeleasă ca fiind rezultatul combinării unor imagini parţiale ce corespund, fiecare, unei ţinte omogene şi unei realităţi funcţionale a întreprinderii.

Supravieţuirea unei întreprinderi în condiţiile economice actuale presupune adaptarea la modificările mediului aflat într-o continuă schimbare. Astfel, obiectivul principal al firmei trebuie să fie satisfacerea clienţilor. În realizarea acestui obiectiv, cel mai important rol îl joacă cunoaşterea necesităţilor, preferinţelor şi aşteptărilor acestora. Am considerat că cercetarea de marketing este absolut necesară în activitatea economică, acesta fiind şi motivul principal care m-a determinat să aleg tema de faţă.

În prima parte a acestei lucrări am prezentat unitatea Adrian Comservice SRL şi structura organizatorică a acesteia. Am încercat apoi să evidenţiez principalele aspecte legate de evoluţia întreprinderii şi activitatea de marketing.

Pentru a face trecerea la problema de fond a lucrării (Cercetarea imaginii magazinului Adrian Comservice SRL) în capitolul II am considerat utilă prezentarea unor aspecte teoretice legate de rolul principal pe care îl joacă imaginea în dezvoltarea economică a unităţii. Am prezentat astfel conceptul de imagine a unui magazin, componentele acesteia şi factorii care o influenţează.

În capitolul III al lucrării am prezentat procesul unei cercetări de marketing, particularizându-l pentru cercetarea imaginii magazinului Adrian Comservice SRL. După definirea problemei decizionale şi identificarea scopului cercetării, am elaborat obiectivele pe care le-am urmărit, emiţând ipotezele aferente. Am încheiat cu elaborarea propriu – zisă a chestionarului, instrumentul folosit la realizarea cercetării de faţă.

După aplicarea chestionarului pe un eşantion de 166 de persoane, în capitolul IV am sintetizat informaţiile obţinute. A urmat apoi analiza şi interpretarea acestora, în funcţie de obiectivele urmărite, verificând ipotezele emise anterior. Această analiză m-a ajutat să identific măsurile ce trebuie luate pentru îmbunătăţirea imaginii magazinului în rândul clienţilor şi eficientizarea activităţii firmei.

În încheiere am prezentat concluzii personale şi propuneri privind problemele dezbătute pe parcursul întregii lucrări.

Preview document

Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 1
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 2
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 3
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 4
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 5
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 6
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 7
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 8
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 9
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 10
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 11
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 12
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 13
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 14
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 15
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 16
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 17
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 18
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 19
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 20
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 21
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 22
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 23
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 24
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 25
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 26
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 27
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 28
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 29
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 30
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 31
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 32
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 33
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 34
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 35
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 36
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 37
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 38
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 39
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 40
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 41
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 42
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 43
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 44
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 45
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 46
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 47
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 48
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 49
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 50
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 51
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 52
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 53
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 54
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 55
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 56
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 57
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 58
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 59
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 60
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 61
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 62
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 63
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 64
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 65
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 66
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 67
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 68
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 69
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 70
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 71
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 72
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 73
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 74
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 75
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 76
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 77
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 78
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 79
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 80
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 81
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 82
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 83
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 84
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 85
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 86
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 87
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 88
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 89
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 90
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 91
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 92
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 93
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 94
Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL - Pagina 95

Conținut arhivă zip

 • Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL
  • Anexa 2.doc
  • BIBILOGRAFIE.doc
  • CAPITOLUL I.doc
  • CAPITOLUL II.doc
  • CAPITOLUL III.doc
  • CAPITOLUL IV.doc
  • concluzii.doc
  • CUPRINS.doc
  • introducere.doc
  • organigrama.doc
  • prima pagina.doc

Alții au mai descărcat și

Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza

În prezent, se face referire în mod frecvent la termeni cum ar fi calitate, calitate totală, managementul calității etc. Calitatea s-a constituit...

Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA

INTRODUCERE Actualitatea temei cercetate. Tendinţele economiei contemporane orientează activitatea agenţilor economici spre o dezvoltare atît...

Cercetare de marketing - detergenți

CAPITOLUL 2. REZUMATUL Obiectivul principal stabilit pentru marca de detergenti a fost de a deveni cea mai puternica marca din segmentul economic...

Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo

INTRODUCERE Argument “Comportamentul consumatorului la punctul de lucru” este o temă pe care o găsesc deosebit de utilă atât pentru dezvoltarea...

Studiul Imaginii Hotelului Sofitel Bucuresti în Rândul Clientilor

INTRODUCERE Perioada actuala reprezinta pentru turismul românesc un moment de răscruce, directia care trebuie urmata fiind foarte clara – un...

Strategii de creare a imaginii

INTRODUCERE În urma lucrǎrii de licenţǎ pe care o susţin am decis sǎ vorbesc despre caracteristicile conceptuale ale imaginii. Conform...

Cercetare de marketing - percepția asupra produselor bio

Faza preliminară a cercetării Una dintre cele mai importante contribuţii ale cercetării de marketing este definirea problemei decizionale pentru...

Studiu privind Imaginea Magazinului Kaufland

Capitolul I. Prezentarea pieţei şi a companiei 1.1. Istoria comerţului cu amănuntul (retailul) De la începuturile timpului, din necesitatea...

Ai nevoie de altceva?