Potențialul Turistic al Comunei Polovragi

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 14672
Mărime: 2.62MB (arhivat)
Publicat de: Octav Butnaru
Puncte necesare: 9

Cuprins

 1. INTRODUCERE.2
 2. CAPITOLUL I
 3. POTENŢIALUL TURISTIC AL JUDEŢULUI GORJ
 4. 1. 1. Potenţialul turistic antropic.3
 5. 1. 2. Valorificarea potenţialului turistic al judeţului Gorj.4
 6. 1. 3. Potenţialul turistic natural al comunei Polovragi. .6
 7. 1. 3. 1. Relieful.6
 8. 1. 3. 2. Biodiversitatea – elemente de atractivitate turistică.8
 9. 1. 4. Obiective turistice.9
 10. CAPITOLUL II
 11. ANALIZA BAZEI TEHNICO – MATERIALE ŞI FORMELE DE TURISM PRACTICATE ÎN COMUNA POLOVRAGI
 12. 2. 1. Infrastructura turistică a judeţului Gorj.14
 13. 2. 2. Unităţi de cazare.15
 14. 2. 3. Oferta de alimentaţie publică .17
 15. 2. 4. Infrastructură şi servicii disponibile în comuna Polovragi.17
 16. 2. 5. Formele de turism practicate în comuna Polovragi.19
 17. 2. 5. 1. Turismul rural.19
 18. 2. 5. 2. Turismul cultural - religios.19
 19. 2. 5. 3. Turism sportiv.22
 20. 2. 5. 4. Turism montan.23
 21. 2. 5. 5. Turism ştiinţific.23
 22. 2 .6. Analiza indicatorilor turistici în comuna Polovragi.24
 23. 2. 6. 1. Analiza posibilităţilor de cazare existente în comună.24
 24. 2. 6. 2. Analiza capacităţii de cazare în funcţiune în perioada 2004 – 2008.26
 25. CAPITOLUL III
 26. CIRCULAŢIA TURISTICĂ ŞI PREZENTAREA TURISMULUI NATURAL AL COMUNEI POLOVRAGI
 27. 3. 1. Analiza circulaţiei turistice în comuna Polovragi în perioada 2004 – 2008.28
 28. 3. 1. 1. Analiza privind numărul de turişti în perioada 2004 – 2008.29
 29. 3. 1. 2. Analiza numărului total de înnoptări mii turişti în perioada 2004 – 2008.30
 30. 3. 1. 3. Analiza numărului de vizitatori ai peşterii Polovragi.31
 31. 3. 2. Prezentarea turismului în judeţul Gorj. .31
 32. CAPITOLUL IV
 33. ACTIVITĂŢI TURISTICE ÎN COMUNA POLOVRAGI
 34. 4. 1. Propuneri pentru îmbunãtãţirea activitãţii turistice a comunei Polovragi.36
 35. 4. 2. Analiza SWOT.40
 36. 4. 3. Agroturismul – activitǎţi de perspectivǎ pentru dezvoltarea turismului .41
 37. CONCLUZII.43
 38. BIBLIOGRAFIE.45
 39. ANEXĂ.46

Extras din proiect

POTENŢIALUL TURISTIC AL COMUNEI POLOVRAGI

( JUDEŢUL GORJ )

INTRODUCERE

Turismul rural nu este numai un sejur la o fermă sau într-o casă ţărănească. Turismul rural se adresează în primul rând oamenilor dinamici, celor care iubesc natura şi turismul ecologic, profită de orice ocazie pentru a face plimbări, ciclism, ascensiuni, „vânătoare de imagini”, iubitori de sport şi aventură, vânătorilor şi pescarilor, cât şi celor care consideră traiul în natură o adevărată sursă de sănătate. Practicat cel mai frecvent în compania familiei sau a prietenilor, companie în care te simţi cel mai bine şi în siguranţă, în grupuri mici, această formă de turism oferă individului libertate şi independenţă.

Comuna Polovragi este cunoscută ca centru etnografic şi istoric. Din punct de vedere al ocupaţiilor tradiţionale, Polovragiul este cunoscut ca zonă de practicare a pomiculturii, creşterea animalelor, artă populară tradiţională (cusături – ţesături, sculptura în lemn, cioplitură în lemn, împletituri), exploatarea şi prelucrarea lemnului. Creşterea ovinelor şi bovinelor continuă să reprezinte emblema locului. De asemenea trebuie remarcată poziţia privilegiată din nordul Olteniei unde există cea mai mare concentrare de mănăstiri din ţară, majoritatea din ele aflându-se în aproprierea Polovragiului. Aceste valori culturale aflate într-o zonă cu floră şi faună bogată, cu peisaje deosebite, atrag turiştii pe acest tărâm binecuvântat cu un mare potenţial turistic, unde ospitalitatea polovrageanului aşteaptă să se facă cunoscută.

Tradiţiile bine păstrate în zona comunei Polovragi, preocupările artistice, portul popular constituie un motiv al atracţiei turistice. Abordând viitorul acestei localităţi rurale din perspectiva turistică şi adaptându-se acestui scop, se poate considera că specificul ei etnografic poate şi trebuie să fie conservat şi perpetuat. În caz contrar, interesul actual al turiştilor pentru satul românesc, pentru mediul rustic în general, va scădea. Cu mai multă receptivitate şi cu puţin interes din partea organelor administrative şi de specialitate, se poate perpetua, chiar şi în condiţiile civilizaţiei contemporane, specificul spiritual şi etnografic al satului românesc.

Astfel s-ar putea dezvolta un sat turistic de creaţie artistică şi artizanală. Este cunoscut interesul turiştilor pentru creaţia artizanală, precum şi dorinţa lor de a achiziţiona astfel de creaţii direct de la sursă, de la creatorul însuşi.

CAP. I – POTENŢIALUL TURISTIC AL JUDEŢULUI GORJ

1. 1. Potenţialul turistic antropic

Denumirea localităţii, toponimie româneascǎ cu rezonanţă particulară, a dat naştere la multe interpretări. Unii au pus-o în legătură cu o plantă numită povraga sau polvraga, folosită ca medicament; alţii au derivat-o de la un cuvânt grecesc compus, care ar însemna mult stâncoasa (Ghenadie Enaceanu); sau de la cuvintele slave indicând o jumătate de vale cu maluri râpoase (Iorgu Iordan); iar alţii au văzut în ea o vale diabolică sau o câmpie vrăjită (Aurelian Sacerdoteanu) . Cu toate acestea n-ar fi exclus ca denumirea să fie de origine geto-dacă, cuprinzând în sine o criptogramă nedescifrată încă, referitoare la credinţele religioase şi practicile medicale răspândite în viţa stramoşilor.

Zona, se caracterizează printr-o straveche locuire, fapt dovedit de numeroase cercetări arheologice. S-a descoperit o aşezare dacică cu două nivele, datând din sec. I. î. Hr. Un nivel al aşezării era situat la înălţime pe Platoul Padeşului şi al Crucii lui Ursache şi funcţiona ca o cetate de refugiu. Un alt nivel, jos, în apropiere de ieşirea Oltetului din Chei, în punctul numit Gura Pietrei, nivel ce funcţiona ca aşezare civilă.

Începând cu sec. al XIV - lea, sub protecţia tânărului stat feudal Tara Românească se afirmă în întreaga zonă subcarpatica o puternică viaţă economică prin introducerea în circuitul productiv a tuturor resurselor naturale şi prin circulaţia bunurilor materiale transilvănene şi suddunarene. Deşi existau cu multă vreme în urmă, sunt atestate documentar toate aşezările din zonă, începând cu anul 1480 (Polovragi şi Baia de Fier), apoi Racoviţă (1502) şi Cernadia (1587). Documentele respective arată aceste sate, până atunci libere, devin cu timpul proprietate feudală (domnească, boierească şi apoi mănăstireasca) .

Comuna Polovragi este cunoscută ca centru etnografic şi istoric. Din punct de vedere al ocupaţiilor tradiţionale, Polovragiul este cunoscut ca zonă de practicare a pomiculturii, creşterea animalelor, arta populară tradiţională (cusături , ţesături, sculptură în lemn, cioplitură în lemn, împletituri), exploatarea şi prelucrarea a lemnului. Creşterea ovinelor şi bovinelor continuă să reprezinte emblema locului. De asemenea trebuie remarcată poziţia privilegiată din nordul Olteniei unde există cea mai mare concentrare de mânăstiri din ţara, majoritatea din ele aflându-se în aproprierea Polovragiului. Aceste valori culturale aflate într-o zonă cu floră şi faună bogată, cu peisaje deosebite, atrag turiştii pe acest tărâm binecuvântat cu un mare potenţial turistic, unde ospitalitatea polovrageanului aşteaptă să se facă cunoscută. Zona, se caracterizează printr-o străveche locuire, fapt dovedit de numeroase cercetări arheologice. S-a descoperit o aşezare dacica cu două nivele. Un nivel al aşezării era situat la înălţime pe Platoul Padesului şi al Crucii lui Ursache şi funcţiona ca o cetate de refugiu. Un alt nivel, jos, în apropiere de ieşirea Oltetului din Chei, în punctul numit Gura Pietrei, nivel ce funcţiona ca aşezare civilă. Incepând cu sec. al XIV -lea, sub protecţia tânărului stat feudal Tara Românească se afirmă în întreaga zonă subcarpatica o puternică viaţă economică prin introducerea în circuitul productiv a tuturor resurselor naturale şi prin circulaţia bunurilor materiale transilvănene şi sud-dunaren. Deşi existau cu multă vreme în urmă, sunt atestate documentar toate aşezările din zonă, începând cu anul 1480 (Polovragi şi Baia de Fier), apoi Racoviţă (1502) şi Cernadia (1587). Documentele respective arată aceste sate, până atunci libere, devin cu timpul proprietate feudală (domnească, boierească şi apoi mânăstirească) .

Preview document

Potențialul Turistic al Comunei Polovragi - Pagina 1
Potențialul Turistic al Comunei Polovragi - Pagina 2
Potențialul Turistic al Comunei Polovragi - Pagina 3
Potențialul Turistic al Comunei Polovragi - Pagina 4
Potențialul Turistic al Comunei Polovragi - Pagina 5
Potențialul Turistic al Comunei Polovragi - Pagina 6
Potențialul Turistic al Comunei Polovragi - Pagina 7
Potențialul Turistic al Comunei Polovragi - Pagina 8
Potențialul Turistic al Comunei Polovragi - Pagina 9
Potențialul Turistic al Comunei Polovragi - Pagina 10
Potențialul Turistic al Comunei Polovragi - Pagina 11
Potențialul Turistic al Comunei Polovragi - Pagina 12
Potențialul Turistic al Comunei Polovragi - Pagina 13
Potențialul Turistic al Comunei Polovragi - Pagina 14
Potențialul Turistic al Comunei Polovragi - Pagina 15
Potențialul Turistic al Comunei Polovragi - Pagina 16
Potențialul Turistic al Comunei Polovragi - Pagina 17
Potențialul Turistic al Comunei Polovragi - Pagina 18
Potențialul Turistic al Comunei Polovragi - Pagina 19
Potențialul Turistic al Comunei Polovragi - Pagina 20
Potențialul Turistic al Comunei Polovragi - Pagina 21
Potențialul Turistic al Comunei Polovragi - Pagina 22
Potențialul Turistic al Comunei Polovragi - Pagina 23
Potențialul Turistic al Comunei Polovragi - Pagina 24
Potențialul Turistic al Comunei Polovragi - Pagina 25
Potențialul Turistic al Comunei Polovragi - Pagina 26
Potențialul Turistic al Comunei Polovragi - Pagina 27
Potențialul Turistic al Comunei Polovragi - Pagina 28
Potențialul Turistic al Comunei Polovragi - Pagina 29
Potențialul Turistic al Comunei Polovragi - Pagina 30
Potențialul Turistic al Comunei Polovragi - Pagina 31
Potențialul Turistic al Comunei Polovragi - Pagina 32
Potențialul Turistic al Comunei Polovragi - Pagina 33
Potențialul Turistic al Comunei Polovragi - Pagina 34
Potențialul Turistic al Comunei Polovragi - Pagina 35
Potențialul Turistic al Comunei Polovragi - Pagina 36
Potențialul Turistic al Comunei Polovragi - Pagina 37
Potențialul Turistic al Comunei Polovragi - Pagina 38
Potențialul Turistic al Comunei Polovragi - Pagina 39
Potențialul Turistic al Comunei Polovragi - Pagina 40
Potențialul Turistic al Comunei Polovragi - Pagina 41
Potențialul Turistic al Comunei Polovragi - Pagina 42
Potențialul Turistic al Comunei Polovragi - Pagina 43
Potențialul Turistic al Comunei Polovragi - Pagina 44
Potențialul Turistic al Comunei Polovragi - Pagina 45
Potențialul Turistic al Comunei Polovragi - Pagina 46
Potențialul Turistic al Comunei Polovragi - Pagina 47
Potențialul Turistic al Comunei Polovragi - Pagina 48
Potențialul Turistic al Comunei Polovragi - Pagina 49
Potențialul Turistic al Comunei Polovragi - Pagina 50
Potențialul Turistic al Comunei Polovragi - Pagina 51
Potențialul Turistic al Comunei Polovragi - Pagina 52
Potențialul Turistic al Comunei Polovragi - Pagina 53
Potențialul Turistic al Comunei Polovragi - Pagina 54

Conținut arhivă zip

 • Potentialul Turistic al Comunei Polovragi.doc

Alții au mai descărcat și

Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești

INTRODUCERE Turismul reprezintă un fenomen caracteristic civilizaţiei actuale prin rolul şi conţinutul său şi totodată una dintre componentele...

Potențialul turistic al județului Neamț

Capitolul I Judeţul Neamţ – localizare şi organizare 1.1 Repere geografice Judeţul Neamţ se află în nord-estul României şi se încadrează, din...

Turismul Rural în Delta Dunării

Introducere Motivul pentru care am ales această temă, pentru lucrarea de licenţă, este în principal fascinaţia pe care am acumulat-o datorită unor...

Potențialul Turistic al Județului Suceava

Argument Turismul se manifestă astăzi ca un domeniu distinct de activitate, cu o prezenţa tot mai activă în viaţa economică şi socială, cu o...

Posibilități de Dezvoltare a Turismului în Valea Jiului

CAPITOLUL I 1. Turismul- aspecte generale Turismul a devenit în zilele noastre o activitate la fel de importantă precum cea desfăşurată în alte...

Premise de dezvoltare a turismului în zona Balș, județul Olt

INTRODUCERE În viziunea Organizației Mondiale a Turismului(WTO), turismul este definit ca fiind ,,ansamblul activităților persoanelor aflate în...

Studiul Cererii de Turism în Zona Munțiilor Semenic

INTRODUCERE “SEMENIC, NUME DE FLOARE ŞI DE MUNTE” Floarea de Semenic (Helyerium orenarium) are ceva din nemurirea şi prestanta florilor de colt....

Industria ospitalității în regiunea Oltenia

INTRODUCERE Ospitalitatea este tot atât de veche ca si omenirea, ea a apãrut probabil, odatã cu rãdãcinile sociale ale coexistentei comunitãtilor...

Te-ar putea interesa și

Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord

INTRODUCERE Turismul în zone rurale, complementar altor f 616d311g orme de turism, contri¬buie la sustinerea acestuia, oferindu-i conditiile...

Potențialul turistic al spațiului rural și valorificarea lui în Subcarpații Getici

INTRODUCERE TURISMUL reprezintă prin conţinutul şi rolul său, un fenomen caracteristic civilizaţiei actuale, una din componentele majore ale...

Polovragi

CAPITOULUL 1. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND TURISMUL RURAL ÎN ROMÂNIA ȘI OLTENIA 1.1 Turismul rural în România Turismul rural, ca parte...

Amenajarea Turistică a Localității Polovragi ca Sat Turistic

I. INTRODUCERE ÎN CONCEPTUL DE AMENAJARE TURISTICĂ A SPAŢIULUI RURAL Amenajarea turistică a teritoriului este parte integrantă a amenajării...

Invetarierea Patrimoniului Turistic din Comuna Polovragi în Vederea Valorificării lui Superioare

1.Potentialul turistic Parte integranta a ofertei turistice, potentialul, constituie, prin dimensiunile si varietatea componentelor sale, prin...

Ai nevoie de altceva?