Montesquieu - Separația puterilor în stat și spiritul legilor

Referat
9.3/10 (3 voturi)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 5687
Mărime: 39.67KB (arhivat)
Publicat de: Felix Achim Lupu
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Răzvan Roghină
Facultatea de Drept "Simion Barnutiu"
Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Specializare: Administrație Publică

Extras din referat

Problema puterilor în stat a existat încă din lumea antică deşi ea nu putea fi pusă încă în legătura cu principiul separării puterilor. Spre exemplu Aristotel în Politica constată existenţa în stat a unor organe diferite cu atribuţii precis determinate precum Adunarea generală, Corpul magistraţilor şi Corpul judecătoresc. Potrivit acestuia în orice stat sunt trei părţi. Aceste trei părţi odată bine organizate, statul întreg este bine organizat. Ideea a fost prezentă şi în timpul evului mediu, în tezele şcolii dreptului natural, în lucrările lui Grotius, Wolf, Pufendorf, care de asemenea au constatat diferitele atribuţii ale statului, însă, fără a întrezării conceptul de separaţie.

Separarea puterilor - principiul major al democraţiei moderne, conform căruia puterea este distribuită între cele trei ramuri ale guvernării - puterea legislativă, puterea executivă şi puterea judecătorească. Fiecare putere este localizată într-o instituţie separată, iar cei ce o aplică sânt selectaţi prin diferite proceduri, au diferite termene şi sânt independenţi unii faţă de alţii. Separarea nu înseamnă însă izolare. Fiecare ramură a puterii participă la funcţionarea celeilalte printr-un sistem de control şi echilibrare reciprocă a puterilor în stat.

Teoria separaţiei puterilor a apărut în secolul Luminilor. Ea a fost o reacţie împotriva monarhiei absolute, considerate de drept divin. Monarhia absolută este formă de guvernământ în care regele concentrează în mâinele sale puterea supremă, considerându-se personificarea statului de unde şi celebra formulă a regelui Ludovic al XIV-lea: „statul sânt eu”(„L’etat c’est moi”).

Se consideră că teoria dată a apărut încă în timpurile antice. Aristotel, în lucrarea sa „Politica”, vorbeşte că în orice orânduire statală exista trei părţi. Cum stau lucrurile în fiecare dintre aceste părţi, aşa stau lucrurile şi în întreaga orânduire statală.

Separarea puterilor în stat, numită adesea doar "separarea (sau și separația) puterilor", este un termen politic creat și folosit pentru prima dată de gânditorul politic francez al epocii Iluminismului Charles de Secondat, Baron de Montesquieu, constituind un model de guvernarea tuturor statelor democratice de astăzi.

Conform acestui model, puterea statului trebuie divizată în diferite compartimente cu puteri și responsabilități separate și independente. Cea mai normală separare a acestor puteri este cea tripartită, care se întâlnește la majoritatea națiunilor moderne, unde este vorba de puterea legislativă, judiciară și executivă, cu mențiunea că aceste funcții nu au voie să se afle în aceeași mână. Acest principiu a fost enunțat încă de către John Locke ("Two treatises on government", 1690) și mai ales de către C. de Montesquieu ("Del'esprit des lois", 1748) în lupta împotriva statului absolutist, principiul acesta devenind baza statului constituțional modern. Prin separata transmitere a funcțiilor către parlament, guvern, administrație, precum și către judecători independenți, puterea statală este ținută în echilibru prin intermediul unor controale reciproce (echilibrul puterilor), apărând astfel pe cetățeni de eventualele acțiuni despotice ale statului.

Montesquieu a început prin a scrie: ,, În fiecare stat există trei feluri de puteri : puterea legislativă, puterea executivă privitoare la chestiunile la cele care ţin de dreptul civil. În virtutea celei dintâi, principele sau autoritatea face legi pentru un timp oarecare sau pentru totdeauna şi îndreaptă sau abrogă pe cele existente. În virtutea celei de-a doua , declară război sau încheie pace, trimite sau primeşte solii, ia măsuri de securitate, preîntâmpină năvălirile. În virtutea celei de-a treia, pedepseşte infracţiunile sau judecă litigiile dintre particulari. Pe acestea din urmă o vom numi putere judecătorească, iar pe cealaltă, pur şi simplu, putere executivă a statului”.

În doctrina Revolutiei franceze 'puterile' erau considerate fracțiuni, porțiuni, ale exerciţiului suveranității naționale. În concret, atunci când națiunea își instituie reprezentanții, ea deleagă unora exerciţiul puterii sale legislative, altora exerciţiul puterii sale executive, iar judecătorilor exercițiul puterii sale jurisdicționale. Observăm ca în locul noţiunii de funcţie s-a preferat noţiunea de putere, în sensul de exerciţiu delegat al unei părţi a suveranităţii. În această accepţiune accentul cade pe noţiunea de 'putere', în sensul de capacitate de a impune, activitatea specializată care o utilizează fiind considerata neesențială. Accepţiunea dată noţiunii de putere în stat atunci când vorbim de separarea puterii, este importantă deoarece are următoarele consecinţe practice:

I. Dacă separaţia puterii este o delegare de putere, atribuirea exercitiului unei porţiuni din suveranitatea naţionala globală, atunci fiecare organ de stat trebuie să exercite singur, în totalitate, funcţia sa, fiind exclusă colaborarea, întrucât, dacă cei ce exercită puterile delegate conlucrează, se ajunge la concentrarea puterii, la reconstituirea exerciţiului suveranităţii unice, în favoarea lor.

II. Dacă separaţia puterii este înţeleasă ca o repartizare a funcţiilor statului, o încredinţare a unor misiuni strict determinate şi a mijloacelor necesare pentru îndeplinirea lor, atunci colaborarea între organele care le exercita este posibilă, întrucât independenţa lor este asigurată de însăşi natura de activităţi specializate distincte, care se opune tendinţelor de imixtiune, astfel încât, nu va avea ca efect concentrarea puterii. În această accepţiune, accentul cade pe activitatea specializată, puterea fiind doar mijlocul necesar pentru desfasurarea acesteia. Conlucrarea, în această situaţie, ar realiza doar o coordonare a guvernării menită să elimine incoerenţele, o adaptare la caracterul global al realităţii. Astăzi, cei mai mulţi constituţionalişti împărtăşesc a doua concepţie considerând că este vorba, de fapt, nu de o delimitare strictă şi riguroasă, ci de un principiu de echilibru şi colaborare, indispensabil în epoca modernă pentru a se asigura funcţionalitatea şi eficienţa deplina a tuturor organelor statului.

Montesquieu a justificat separaţia puterilor în stat prin nevoia dea a proteja libertăţile individului. El a scris, în această privinţă: ,, Libertatea politică pentru un cetăţean este acea libertate sufletească izvorâtă din convingerea fiecăruia că se află în siguranţă; şi pentru ca să existe cetăţean. Atunci când în mâinile aceleiaşi persoane sau aceluiaşi corp de dregători se află întrunite puterea legiuitoare şi puterea executivă, nu există libertate deoarece se poate naşte teama ca acelaşi monah sau acelaşi senat să întocmească legi tiranice pe care să le aplice în mod tiranic. Nu există, de asemenea, libertate dacă puterea judecătorească nu este separată de puterea legislativă, puterea asupra vieţii şi libertăţii cetăţenilor ar fi arbitrară, căci judecătorul ar fi şi legiuitor. Dacă ar fi îmbinată cu puterea executivă, judecătorul ar putea avea forţa unui opresor. Totul ar fi pierdut dacă acelaşi om sau acelaşi corp de fruntaşi, fie ai nobililor, fie ai poporului, ar exercita aceste trei puteri: pe cea de a face legi, pe cea de a aduce la îndeplinire hotărârile obşteşti şi pe cea de a judeca infracţiunile sau litigiile dintre particulari”.

Bibliografie

1. Arseni Al., op.cit.;

2. Dan Ciobanu - drept constituţional şi instituţii politice, Ed. Hyperion;

3. Montesquieu, Despre spiritul legilor, București, 1964;

4. Ioan Muraru, Simina Tănăsescu, Op.cit., 2004;

5. Tămaş S., op.cit.

Preview document

Montesquieu - Separația puterilor în stat și spiritul legilor - Pagina 1
Montesquieu - Separația puterilor în stat și spiritul legilor - Pagina 2
Montesquieu - Separația puterilor în stat și spiritul legilor - Pagina 3
Montesquieu - Separația puterilor în stat și spiritul legilor - Pagina 4
Montesquieu - Separația puterilor în stat și spiritul legilor - Pagina 5
Montesquieu - Separația puterilor în stat și spiritul legilor - Pagina 6
Montesquieu - Separația puterilor în stat și spiritul legilor - Pagina 7
Montesquieu - Separația puterilor în stat și spiritul legilor - Pagina 8
Montesquieu - Separația puterilor în stat și spiritul legilor - Pagina 9
Montesquieu - Separația puterilor în stat și spiritul legilor - Pagina 10
Montesquieu - Separația puterilor în stat și spiritul legilor - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Montesquieu - Separatia puterilor in stat si spiritul legilor.docx

Alții au mai descărcat și

Administrația publică centrală în Țara Românească și Moldova - secolele XIV - XVII

De la formarea fiecăreia dintre cele două țări române și până la Unirea lor de la 1859, atât Țara Românească, cât și Moldova, au cunoscut diferite...

Oportunități de finanțare a proiectelor din Agenda Sportivă

1. Importanța sportului Toată lumea știe că sportul aduce o gamă variată de beneficii organismului uman, așa încât se recomandă să facem mișcare...

Administrația publică centrală în vechiul regat

1.Clarificări terminologie și principiale În această epocă, dezvoltarea treptată a doctrinei ramânești de specialitate a permis clarificarea a o...

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Finanțe publice

Dreptul finanțelor publice locale = ansamblu unitar de norme juridice care reglementează relații financiare, ca relații sociale, în formă economică...

Te-ar putea interesa și

Managementul instituțiilor politice

Introducere În dicţionarul enciclopedic, managementul are semnificaţia de „ ştiinţa organizării şi conducerii întreprinderii” sau „ ansamblul...

Principiul Separației Puterilor în Stat

Consideratii introductive La sfârsitul secolului al XVII –lea si începutul celui urmator, asistam la aparitia zorilor lumii moderne. În aceasta...

Filosofia Dreptului

Sunt unii istorici care sustin ca Lycurg nu a existat niciodata. Dupa Rousseau, acesta este modelul legislatorului pentru cetatile antice care...

Distribuția Puterii în Statul de Drept

Introducere În epoca modernă, garanţia unei guvernări democratice constă în consacrarea în legea fundamentală a statului a principiilor şi...

Sistemul Juridic al Common-Law-ului

CAPITOLUL I APARIŢIA DREPTULUI Secţiunea I Primele forme de organizare statală Cercetarea diferitelor aspecte ale dreptului scoate în evidenţă...

Funcționalitatea principiului separației puterilor în stat în România

I. Conceptia lui Montesquieu Ideea unor multiple “puteri” in stat, a unor tipuri distincte de activitati si a necesitatii corelarii raporturilor...

Constituția Uniunii Europene

Adoptarea şi semnarea Constituţiei După doi ani de tratative şi două zile de negocieri intense, liderii Uniunii Europene (UE) au ajuns în ziua de...

Montesquieu - Separația puterilor în stat și spiritul legilor

1. Separarea puterilor în stat Meritul de a fi cercetat pentru prima oară principiul separării puterilor îi revine filosofului și juristului...

Ai nevoie de altceva?