Serviciile publice

Referat
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 2896
Mărime: 20.96KB (arhivat)
Publicat de: Cazimir Bodea
Puncte necesare: 6

Extras din referat

1. Noțiune și definiție.

Datorită organizării sale, statul este instrumentul de protecție a vieții și muncii cetățenilor săi, dar el este și protectorul spriritului național, care stăpânește pe fiecare cetățean. Pe lângă drepturile fundamentale ale statului (dreptul de a legifera, dreptul de a distribui justiția) statul ar trebui să fie un îndrumător al vieții private.

Astfel, pentru satisfacerea diverselor cerințe ale membrilor unei colectivități umane (hrană, locuință, trasport, cultură, sănătate, pază și ordine, asistență socială etc.), statul și colectivitățile locale pot înființa anumite organisme, denumite serviicii publice.

În literatura de specialitate, precum și în limbajul curent, noțiunea de „serviciu public” este utilizată într-un dublu sens, astfel:

- în primul rând, se utilizează sensul organic, desemnând un organism, o persoană juridică, publică sau privată prin care se realizează o activitate care satisface un interes public ( general)

- în al doilea rând, este folosit sensul material funcțional, prin care este desemnată activitatea desfășurată de organismul sau persoana juridică prestatoare a serviciului

Doctrina din țară și străinătate a consacrat în decursul timpului mai multe definiții care coexistă și astăzi. O primă definire, cea clasică, datând de la începutul secolului XX, consideră că serviciul public este acea activitate de interes general prestată exclusiv de persoane publice. Promotorii acestei definiții au fost specialiști francezi în dreptul public, conceptele lor fiind preluate de majoritatea țărilor europene. Astfel, profesorul Duguit definea serviciul public ca fiind „activitatea pe care guvernanții sunt obligați să o presteze în interesul celor guvernați, cosiderând că într-un serviciu public sunt întrunite trei elemente:

- o misiune considerată ca obligatorie pentru stat

- un număr de agenți instituiți pentru a îndeplini această misiune

- un oarecare număr de bunuri și fonduri destinate pentru realizarea acestei misiuni

O altă teză s-a conturat în anul 1939, fiind impusă de dezvoltarea economico-socială din acea vreme, faptul că serviciile publice nu puteau fi prestate decât de persoanele publice. Coraborat cu dezvoltarea economică a perioadei și implicit cu necesitatea asigurării unui număr sporit de servicii publice, statul și colectivitățile locale au fost nevoite să încredințeze prestarea unor servicii către persoanele private. Impusă de practică, doctrinarii au accepat ideea prestării unor servicii de interes general și prin intermediul unor firme private, dar sub controlul aministrației, întrucât se aprecia că persoana privată exercită în astfel de situații prerogativele puterii publice.

M. Văraru vede serviciul public ca un element esențial al organizării statului modern. Crearea și funcționarea serviciilor publice a schimbat, în timp, însăși structura piramidală a statului, care la început avea mai mult un caracter militar și polițienesc, abuziv și arbitrar, rigid și conservator. „ Statul suveran și despotic a fost silit, cu vremea, să se adapteze nevoilor izvorâte din noua orgazațiune și concepțiune dată serviciilor sale publice."

Pentru a fi în prezența unui serviciu public sunt necesare următoarele condiții:

- satisfacerea cerințelor membrilor societății

- înființarea lor să se facă prin acte de autoritate. Astfel, ministerele se înființează prin lege, organele de specialitate din subordinea Guvernului se înființează prin hotărâre a Guvernului, iar cele din subordinea ministerelor prin ordin al ministrului.

- activitatea lor se desfășoară în realizarea autorității de stat, personalul lor având calitatea de funcționar public

- sunt persoane juridice, având toate drepturile și obligațiile specifice acestora

- mijloacele lor materiale sunt asigurate, fie prin subvenții bugetare, fie prin venituri proprii

De aceea, serviciul public poate fi definit ca fiind acea organizație de stat sau a colectivității locale, înființată de autoritățile competente, cu scopul de a asigura satisfacerea unor cerințe ale membrilor societății, în regim de drept administrativ sau civil, în procesul de executare a legilor.

Bibliografie

Anton Trăileanu, Drept administrativ, Ediția 3, Editura C. H. Beck, București, 2008

Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, Volumul II, Ediția 2, Editura ALL Beck, 2001

Dumitru Brezoianu, Dreptul administrativ și autoritățile publice în România, București, 1995

Ioan Alexandru, Drept administrativ, Editura Omnia, Brașov, 1999

Ion Rusu, Drept administrativ, Editura Lumina-Lex, 2001

Mircea Preda, Tratat elementar de drept administrativ român, Ediția a III-a, Editura ALL Beck, 2001

Nicola Iordan, Drept administrativ, Editura Universității „ Lucian Blaga”, Sibiu, 2007

Valentin Prisăcaru, Tratat de drept administrativ român. Partea generală, Editura ALL Beck, București, 1996

Verginia Vedinaș, Drept administrativ și instituții politico-administrative, Editura Lumina- Lex, București, 2002

Preview document

Serviciile publice - Pagina 1
Serviciile publice - Pagina 2
Serviciile publice - Pagina 3
Serviciile publice - Pagina 4
Serviciile publice - Pagina 5
Serviciile publice - Pagina 6
Serviciile publice - Pagina 7
Serviciile publice - Pagina 8
Serviciile publice - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Serviciile publice.doc

Alții au mai descărcat și

Drepturile și obligațiile funcționarilor publici

Abordand problema drepturilor functionarilor publici trebuie sa subliniem ca, asa cum se sustine in realitatea juridica, nu exista drepturi si...

Primarul - administrația publică locală

1. NOȚIUNI INTRODUCTIVE Primarul este autoritatea executivă a administrației publice locale prin care se realizează autonomia locală în comune și...

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Drept Civil - curs și tematică pt examen

16.10.2017 Tematica Examenului 1. Norma de drept. Structura. 2. Raportul juridic civil. Structura. 3. Capacitatea juridical a partilor...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Elemente de arhivistică, birotică și documentaristică

INTRODUCERE Arhivistica și informarea documentară (documentaristica) sunt discipline care au ca sferă de cercetare documentele scrise. Activitatea...

Finanțe publice

S 1 APARIȚIA SI EVOLUTIA FINANȚELOR PUBLICE La baza F.P. stau 2 elemente esentiale : STATUL SI BANII a carui evolutie de a lungul istoriei a...

Te-ar putea interesa și

Administrația Publică Locală în România

CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ŞI ROLUL ACESTEIA ÎN SISTEMUL SOCIAL 1.1.Generalităţi privind administraţia...

Servicii Publice Locale

INTRODUCERE Actualitatea temei. Sectorul serviciilor publice locale din Republica Moldova a suferit în ultimii 18 ani transformări importante,...

Studiu Privind Oferta și Tarifele de Servicii Publice din Cadrul Primariei Sibiu

INTRODUCERE După anul 1990, în România s-a început, timid, informatizarea serviciilor publice. Administraţia publică românească a cunoscut în...

Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor

CAPITOLUL 1. EVIDENTA PERSOANELOR ÎN ROMÂNIA 1.1.ISTORICUL EVIDENȚEI PERSOANELOR ÎN ROMÂNIA In România,evidenta persoanelor a luat ființă in anul...

Administrația publică - Galați

Capitolul I Scurt istoric privind administraţia publică Secţiunea I- Noţiunea de administraţie publică Normele dreptului administrativ...

Administrația publică și serviciile de interes general

INTRODUCERE Administraţia publică poate fi considerată, atât din punct de vedere formal organizatoric, cât şi din punct de vedere...

Studiu comparativ privind prestarea serviciului de iluminat public din Municipiul Ploiești și Municipiul Brașov

Necesitatea realizării unui sistem de iluminat public modern Iluminatul public reprezintă unul din criteriile de calitate ale civilizaţiei....

Noțiuni generale privind serviciile publice

1.Noțiuni introductive privind serviciile publice Din punct de vedere etimologic, cuvântul administrație provine din limba latină și este format...

Ai nevoie de altceva?