Materialitatea în auditul financiar

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Audit
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 4300
Mărime: 68.50KB (arhivat)
Publicat de: Vesa D.
Puncte necesare: 8

Cuprins

 1. 1. Conceptul de materialitate 3
 2. 1.1 Definirea conceptului de materialitate 3
 3. 1.2 Prezentarea Standardului Internațioanl de Audit 320 - Pragul de semnificație în planificarea și desfășurarea unui audit 3
 4. 2. Pragrul de semnificație (materialitate) 5
 5. 2.1 Pragul de semnificație - concept 5
 6. 2.2 Calculul pragului de semnificație 7
 7. 2.3 Nivelul pragului de semnificație 9
 8. 2.4 Erori descoperite de auditor 9
 9. 2.5 Determinarea pragului de semnificatiei 10
 10. 3. Tipuri de materialitate 10
 11. 3.1 Materialitate prin valoare 10
 12. 3.2 Materialitate prin natură 11
 13. 3.3 Materialitate prin context 11
 14. 4. Relația dintre materialitate și riscul de audit 13
 15. 4.1 Pragul de semnificație în etapa de planificare 14
 16. 4.2 Pragul de semnificație în etapa de formulare a opiniei 15
 17. 5. Concluzii 16
 18. Bibliografie 17

Extras din referat

1. Conceptul de materialitate

1.1 Definirea conceptului de materialitate

Scopul unui audit financiar este acela de îmbunătății gradul de încredere al utilizatorilor privind informațiile furnizate de situațiile financiare, acest lucru este obținut prin exprimarea de către auditor a unei opinii cu privire la faptul că situațiile financiare sunt prezentate în mod corect, sub toate aspectele semnificative sau oferă o imagine fidelă și corectă în conformitate cu cadru de raportare financiară aplicabil.

Materilaitatea este un concept care definește importanța sau semnificația unei operațiuni economice din ansamblul operațiunilor efectuate de entitatea auditată, operațiune care prin omisiunea consemnări ei sau consemnarea eronată în documentele financiar-contabile, ori prin efectuarea ei cu încălcarea prevederilor legale, ar modifica substanțial situațiile financiare elaborate de entitate. Totodată, materialitatea exprimă nivelul maxim acceptat al erorilor identificate în urma verificării operațiunilor selectate prin eșantionare.

Materialitatea reprezintă limita până la care o anumită eroare posbibil existentă în conturile contabile sau în tranzacțiile economico-financiare, singură sau cumulate cu alte erori nu este considerstă semnificativă.

1.2 Prezentarea Standardului Internațioanl de Audit 320 - Pragul de semnificație în planificarea și desfășurarea unui audit

Standardul Internațional de Audot (ISA) nr. 320 “Pragul de semnificație în planificarea și desfășurarea unui audit” abordează conceptul de prag de semnificație, atât în contextual elaborării și prezentării situațiilor financiare, cât și în contexul unui audit.

Potrivit Standardului de Audit numărul 320, conceptual de prag de semnificație este definit astfel: “Informațiile sunt semnificative dacă omisiunea sau declararea lor eronată ar putea influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situațiilor financiare. Pragul de semnificație depinde de mărimea elementului sau a erorii, judecat în împrejurările specifice ale omisiunii sau declarării greșite. Astfel, pragul de semnificație oferă mai degrabă o limită, decât să reprezinte o însușire calitativă primară pe care informația trebuie să o aibă pentru a fi utilă.”

Obiectivul unui audit al situațiilor financiare este de a permite unui auditor exprimarea unei opinii potrivit căreia situațiile financiare au fost întocmite, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu un cadru de raportare financiară identificat. Evaluarea a ceea ce este semnificativ este un aspect ce ține de utilizarea raționamentului profesional.

În elaborarea planului de audit, auditorul impune un nivel acceptabil al pragului de semnificație astfel încât să poată detecta din punct de vedere cantitativ denaturările semnificative. Totuși, atât valoarea (cantitatea), cât și natura (calitatea) denaturărilor trebuie să fie luate în considerare. Exemple de denaturări calitative ar putea fi descrierea inadecvată sau improprie a unei politici contabile, când este probabil ca un utilizator al situațiilor financiare să fie indus în eroare de descriere, sau eșuarea prezentării încălcării cerințelor reglementate, când este probabil ca impunerea ulterioară de restricții prin

reglementări să deterioreze în mod semnificativ capacitatea de operare.

Auditorul trebuie să ia în considerare posibilitatea apariției denaturărilor la nivelul valorilor relativ mici care, cumulate, ar putea avea un efect semnificativ asupra situațiilor financiare. De exemplu, o eroare apărută în procedura de închidere de lună ar putea fi un indiciu al unei potențiale denaturări semnificative dacă acea eroare se repetă în fiecare lună.

Auditorul ia în considerare pragul de semnificație atât la nivelul global al situațiilor financiare, cât și în relație cu soldurile conturilor individuale, cu clasele de tranzacții și prezentările de informații. Pragul de semnificație poate fi influențat de considerente cum ar fi cerințele legale și de reglementare, cât și de considerente legate de soldurile conturilor individuale ale situațiilor financiare și de relațiile existente între acestea. Acest proces poate avea ca rezultat diferite niveluri ale pragului de semnificație, în funcție de aspectul situațiilor financiare luate în considerație.

Conform ISA 320, pragul de semnificație trebuie luat în considerare de auditor atunci când:

- se determină natura, natura și întinderea procedurilor de audit

- se evaluează efectele denaturărilor.

Totodată ISA 320, vorbește în alin (9)-(11) despre relația dintre pragul de semnificație și riscul de audit, această noțiune fiind detaliată în acest referat într-un capitol distinct.

Bibliografie

1. Ana Morariu si Eugeniu Țurlea - Auditul financiar contabil - Editura Economică, 2016

2. Ioan Gheorghe Țară - Auditul financiar - Curs universitar- Editura Universității Oradea, 2015

3. Ioan Oprean - Control și audit financiar-contabl, Editura Intelcredo Deva, 2002

4. Curtea de Conturi a Romaniei - Manual de Audit Financiar si Regularitate Buc. 2003.

5. Standardul International de audit nr. 320 “Pragul De Semnificație în Audit”

6. IFAC, Manual de standarde internaționale de audit și control de calitate. Audit financiar 2009, Coeditura

7. Stinga Octavia - Adutitul financiar-concept Suport de curs-2017 (https://ro.scribd.com/document/335495589/Audit-Financiar )

8. Adrian Tiron Tudor- Pragul de semnificație - suport curs (https://econ.ubbcluj.ro/~victor.muller/Download/Audit/curs7audit2007.pdf )

9. Morariu A. - Suport curs auditori financiari - curs de pregătire continua - CAFR 2019

10. http://www.cndi.ro/wp-content/uploads/2012/03/Unitatea_de_invatare_3.pdf

11. http://www.oeconomica.uab.ro/upload/lucrari/820061/7.pdf

Preview document

Materialitatea în auditul financiar - Pagina 1
Materialitatea în auditul financiar - Pagina 2
Materialitatea în auditul financiar - Pagina 3
Materialitatea în auditul financiar - Pagina 4
Materialitatea în auditul financiar - Pagina 5
Materialitatea în auditul financiar - Pagina 6
Materialitatea în auditul financiar - Pagina 7
Materialitatea în auditul financiar - Pagina 8
Materialitatea în auditul financiar - Pagina 9
Materialitatea în auditul financiar - Pagina 10
Materialitatea în auditul financiar - Pagina 11
Materialitatea în auditul financiar - Pagina 12
Materialitatea în auditul financiar - Pagina 13
Materialitatea în auditul financiar - Pagina 14
Materialitatea în auditul financiar - Pagina 15
Materialitatea în auditul financiar - Pagina 16
Materialitatea în auditul financiar - Pagina 17

Conținut arhivă zip

 • Materialitatea in auditul financiar.docx

Alții au mai descărcat și

Codul de conduită etică al profesioniștilor contabili

Demersul deontologic al expertului contabil incepe cu destinatarii expertizelor contabile si se finalizeaza cu scopul expertizelor contabile....

Cadrul legislativ specific derulării activității de audit intern

Capitolul 1. Cadrul de referință al activității de audit intern În contextul amplificării structurii funcționale a entităților publice sau...

Audit financiar

Unitatea de învățare 1. Definiția și rolul auditului financiar Cuprins 1.1. Introducere ... 8 1.2. Competențe .. 8 1.3. Repere istorice privind...

Studiu de caz privind determinarea riscurilor și a pragului de semnificație în cadrul auditului financiar al unei entități

Introducere Epoca noastră actuală este marcată de vaste proceduri de reformă economică și financiară, ale căror obiective sunt promovarea și...

Audit intern

CURS I: ISTORICUL AUDITULUI INTERN I.1. Apariția și evoluția auditului intern În perioada de vârf a capitalismului industrial, marile...

Te-ar putea interesa și

Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL

I. Reglementări privind contabilitatea şi situaţiile financiare ale întreprinderii armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice...

Studiu Privind Asigurarea Calității Ceaiurilor la SC Laboratoarele Fares Bio Vital SRL Orăștie

Capitolul 1 Introducere În contextul transformărilor profunde din lumea întreagă şi sub influenţa majoră a schimbărilor datorate situaţiei...

Auditarea întreprinderii

INTRODUCERE Timpul pe care îl traim este caracterizat de ample procese de reforma economica si financiara, ale caror obiective le reprezinta...

Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale

INTRODUCERE Ordinea juridică pe care a creat-o Uniunea Europeană a devenit astăzi o componentă constantă a vieții politice și a societății...

Materialitatea în Auditul Financiar

CAP I Conceptul de materialitate 1.1. Definirea noţiunii de materialitate Scopul unui audit financiar este acela de a îmbunătăți gradul de...

Esența Standardelor ISA 230 ISA 300 ISA 320 ISA 500 ISA 530 ISA 700 ISA 730

1.1. Introducere Prezentul Standard Internaţional de Audit tratează responsabilitatea audi¬torului de a întocmi documentaţia de audit pentru un...

Planificarea unui Audit al Situațiilor Financiare

CAPITOLUL I AUDIT FINANCIAR - EVOLUŢIE ISTORICĂ, CONCEPT, OBIECTIVE ŞI FORME Contabilitatea şi auditul au apărut în cadrul unor civilizaţii...

Audit Financiar

Cap.I. CONCEPTUL DE AUDIT FINANCIAR 1. Conceptul de audit financiar Auditul financiar este: - o examinare independentă (o expresie de opinie) a...

Ai nevoie de altceva?