Analiza instrumentelor de politică monetară ale Băncii Japoniei

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 3719
Mărime: 1.01MB (arhivat)
Publicat de: Raul-Dorin Toma
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Dr. Roman Angela
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi

Cuprins

  1. Politica monetară a Băncii Centrale a Japoniei 3
  2. Noua politică adoptată de Banca Centrală a Japoniei 7
  3. Concluzie 15
  4. Bibliografie 15

Extras din referat

Politica monetară a Băncii Centrale a Japoniei

Banca Japoniei, ca și bancă centrală a țării respective, are puterea de a decide și de a implementa politica monetară cu scopul menținerii stabilității prețului.

Stabilirea prețului este foarte importantă, deoarece asigură baza pentru ativitatea economică a națiunii.

Prin implementarea politicii monetare, Banca influențează formarea ratelor dobânzilor cu scopul controlului valutar și monetar, cu ajutorul instrumentelor sale operaționale, ca de exemplu, operatiunile pe piata monetară.

Poziția de bază pentru politica monetară este decisă de Consiliul Politic în cadrul reuniunilor de politică monetară. În acest cadru, consiliul de politică discută despre situația economică și financiară din țară, iau hotărâri în legatură cu orientarea operațiunilor de pe piața monetară și despre poziția băncii cu privire la politica monetară pentru viitorul apropiat. Astfel că, deciziile luate le comunică mai departe dupa reuniune.

Pe baza orientarii, banca hotărăște valoarea operațiunilor zilnice pe piata monetară, alege tipurile de instrumente operaționale și oferă sau atrage fonduri de piață.

Stabilirea prețurilor țintă de 2%

Conform legii băncii din Japonia, politica monetară ar trebui “să vizeze stabilitatea prețurilor, contribuind astfel la dezvoltarea sănătoasă a economiei naționale”. Însă, stabilirea prețurilor este importantă, deoarece asigură fundația pentru activitatea economică a națiunii.

Într-o economie de piață, persoanele fizice și societățile iau hotărâri în legatura consumului sau a investirii având la bază prețurile bunurilor și a serviciilor. Atunci când prețurile sunt fluctuante, acestea tind să considere că este mult mai dificil să ia deciziile potrivite cu privire la consumul și investițiile ce urmează a fi făcute, ceea ce poate să ducă la impiedicarea alocării eficiente a resurselor în economie. Prețurile instabile,de asemenea, pot denatura distribuția veniturilor.

Astfel, în ianuarie 2013, banca a stabilit “ținta de stabilitate a prețurilor” la 2%în condițiile ratei anuale de schimbare a indicelui preturilor de consum (IPC) și și-a asumat angajamentul de atingere a acestui obiectiv cât mai curand posibil.

Politica monetară și operațiunile de pe piața monetară

Consiliul de politică al băncii decide referitor la poziția de bază a politicii monetare la reuniunile privind politica monetară (MPM). Consiliul discută în ședință despre situația economică și fiananciară, urmând ca aceștia să ia o hotărâre potrivită referitoare la operațiunile de pe piața monetară. După fiecare ședință, banca face publică evaluarea activității economice și a prețurilor, precum și poziția băncii cu privire la politica monetară privind viitorul apropiat, pe lângă orientarea cu privire la operațiunile ce au loc pe piața monetară.

Privind orientările referitoare la operațiunile de pe piața monetară stabilite în ședință, banca deține controlul asupra valorilor fondurilor de pe piața monetară, prin operațiunile ce au loc pe acea piață.

Banca oferă fonduri instituțiilor financiare prin acordarea de împrumuturi acestora, ce sunt garantate prin garantii transmise băncii de către aceste istituții. Aceaste operațiuni poartă denumirea de furnizarea de fonduri.

Cealaltă operațiune pe care o mai deține banca este absorbția de fonduri. Mai exact, aceasta absoarbe fonduri prin emiterea și vânzarea obligațiunilor guvernamentale.

Reuniuni privind politica monetară

Adunările sunt organizate de 8 ori pe an, fiecare ținând 2 zile. În cadrul ședinței, membrii consiliului dezbat și iau decizii cu privire la operațiunile de pe piața monetară. Aceste decizii sunt luate prin votul majorității membrilor din consiliu, fiind format dintr-un guvernator, doi viceguvernatori și șase membrii.

Banca, pe lângă cercetările și analizele detaliate ale condițiilor economice și financiare, aceasta mai studiază și analizează diverse aspecte referitoare la politica monetară, ca de exemplu, strategiile și instrumentele politicii monetare, dar și sistemul financiar. Rezultatele cercetării stau la baza deciziilor luate cu privire la politica monetară.

Independența și responsabilitatea față de public.

Experiența oferită de un anumit număr de țări, ne indică faptul că conduita politicii monetare tinde să se supună presiunii de a adopta politica inflaționistă. Astfel că a devenit o normă în întreaga lume ca politica monetară să fie condusă de o bancă centrală neutră și independentă de guvern și înzestrată cu experiența necesară.

Astfel, legea prevede respectarea autonomiei băncii Japoniei cu privire la moneda și controlul monetar. Totuși, este important ca politica monetară a băncii și poziția de bază deținută de politica economică a guvernului, să fie reciproc armonioase, ajungând să se prevadă că banca va “menține întotdeauna legături strânse cu guvernul și va schimba în mod suficient punctele de vedere”.

Luându-se în considerare importanta politicii monetare asupra vieții cotidiene a publicului, banca este nevoită să explice deciziile luate, precum și aspectele ce au stat la baza deciziilor cu privire la politica monetară. Astfel, banca își publică imediat deciziile privitoare la politica monetară după fiecare ședință. În plus, se organizează permanent conferințe de presă de către președintele Consiliului de politică, astfel spus, guvernatorul, pentru a oferii explicații detaliate cu privire la deciziile de politica monetară. De asemenea, Banca redacteaza rezumatul avizelor la fiecare ședință și a proceseor verbale ale adunării si le eliberează transcrierile după 10 ani. În plus, aceasta mai întocmeste și transmite raportul semianual cu privire la controlul valutar și monetar la Dieta. În lunile Iunie și Decembrie a fiecărui an, explicând politicile sale. În plus, guvernatorul împreuna cu alți directori apar în fața comisiilor din ambele camere, Camera Reprezentanților și Camera Consilierilor, atunci cand sunt solicitați și raspund la întrebări referitoare la desfășurarea politicilor și operațiunilor Băncii.

Bibliografie

- https://tradingeconomics.com

- http://www.boj.or.jp/en/mopo/index.htm/

- http://www.binaryoptions.ro/modelul-japonez-de-urmat-sau-nu/

- https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/banca-japoniei-a-schimbat-politicile-punand-accentul-pe-dobanzi-si-pe-inflatie-si-mai-putin-pe-tiparirea-de-bani-15572567

- https://www.economist.com/blogs/freeexchange/2012/11/monetary-policy-japan

- https://www.marketwatch.com/story/bank-of-japan-leaves-monetary-policy-unchanged-2017-09-20

- http://www.economica.net/banca-centrala-a-japoniei-modifica-politica-monetara-pentru-a-stimula-cresterea_125711.html#n

- http://www.capital.ro/japonia-prima-tara-din-g7-care-a-vandut-obligatiuni-pe-10-ani-cu-randament-sub-zero.html

Preview document

Analiza instrumentelor de politică monetară ale Băncii Japoniei - Pagina 1
Analiza instrumentelor de politică monetară ale Băncii Japoniei - Pagina 2
Analiza instrumentelor de politică monetară ale Băncii Japoniei - Pagina 3
Analiza instrumentelor de politică monetară ale Băncii Japoniei - Pagina 4
Analiza instrumentelor de politică monetară ale Băncii Japoniei - Pagina 5
Analiza instrumentelor de politică monetară ale Băncii Japoniei - Pagina 6
Analiza instrumentelor de politică monetară ale Băncii Japoniei - Pagina 7
Analiza instrumentelor de politică monetară ale Băncii Japoniei - Pagina 8
Analiza instrumentelor de politică monetară ale Băncii Japoniei - Pagina 9
Analiza instrumentelor de politică monetară ale Băncii Japoniei - Pagina 10
Analiza instrumentelor de politică monetară ale Băncii Japoniei - Pagina 11
Analiza instrumentelor de politică monetară ale Băncii Japoniei - Pagina 12
Analiza instrumentelor de politică monetară ale Băncii Japoniei - Pagina 13
Analiza instrumentelor de politică monetară ale Băncii Japoniei - Pagina 14
Analiza instrumentelor de politică monetară ale Băncii Japoniei - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Analiza instrumentelor de politica monetara ale Bancii Japoniei.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza instrumentelor de politică monetară ale Băncii Angliei

Introducere În cadrul acestei lucrări, am cuprins informațiile de bază ale instrumentelor de politică utilizate de către Banca Angliei,...

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Băncile comerciale - de depozit - și rolul lor în sistemul bancar

BANCILE COMERCIALE (DE DEPOZIT) SI ROLUL LOR ÎN SISTEMUL BANCAR Aparitia bancilor moderne este strâns legata de dezvoltarea comertului cu...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Creditare Bancară

OBIECTIVE: Scopul disciplinei consta în asigurarea cunostintelor si informatiilor teoretice, metodologice si operationale în domeniul creditarii...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Te-ar putea interesa și

Locul și Rolul Băncii de Emisiune în Cadrul Sistemelor Bancare Moderne

Cap I: Consideraţii genarale privind Băncile de Emisiune 1.1 Scurt istoric al apariției băncilor de emisiune Apariția și dezvoltarea sistemelor...

Funcțiile băncii centrale și evoluția acestora

CAPITOLUL I 1.1. APARITIA BANCII CENTRALE Bancile Centrale reprezinta institutii publice, care indeplinesc functii de autoritate monetra ,...

Sistemul Bancar din Japonia

Capitolul 1 : Prezentare generală Descrierea sistemului bancar japonez 1.1. Origini Activitatea bancară din Japonia sa conturat în special după...

Analiza Instrumentelor de Politică Monetară ale Băncii Japoniei

Capitolul 1. Banca Centrală a Japoniei 1.1. Scurt istoric Banca Japoniei a fost înființată în anul 1882 și a început să își desfășoare...

Uniunea Economică și Monetară

CAPITOLUL I UNIUNEA ECONOMICĂ ŞI MONETARĂ Obiectivele UE erau determinate de pilierii pe care aceasta se “ susţinea”. Astfel, celor trei pilieri...

Politica monetară - partea politicii financiare

INTRODUCERE Monetarismul a debutat cu formularea lui Milton Friedman în 1956, a unei versiuni a teoriei cantitative, enunțând ideea că moneda...

Analiza politicii de open-market în diferite țări

Capitolul I Noţiuni introductive de open market Politicile monetare reprezintă procese prin care autorităţile monetare ale unei ţări controlează...

Analiza Instrumentelor de Politică Monetară ale FED

Analiza instrumentelor de politică monetară ale FED Introducere Dolarul american este moneda cheie, cu funcţiuni excepţionale în economia...

Ai nevoie de altceva?