Rolul Băncilor Comerciale din Republica Moldova

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 4507
Mărime: 44.40KB (arhivat)
Publicat de: Mariana C.
Puncte necesare: 6

Cuprins

 1. Introducere ...3
 2. Capitolul I. Aspecte teoretice referitoare la Bancile Comerciale 5
 3. 1.1 Evoluția sistemului bancar moldovenesc 5
 4. 1.2 Sistemul de organizare a Bancilor Comercilae din Republica Moldova 7
 5. 1.3 Operatiunile Bancilor Comerciale ..9
 6. Capitolul II . Determinarea rolului Bancilor Comerciale .11
 7. 2.1 Rolul Bancilor Comerciale in activitatetea de intermediare financiara .11
 8. 2.2 Analiza depozitolr si creditelor privind ponderea ecestora in PIB 14
 9. Concluzie 16
 10. Bibliografie .17

Extras din referat

Capitolul I. Aspecte teoretice referitoare la Bancile Comerciale

1.1 Evoluția sistemului bancar moldovenesc

În data de 4 iunie 1991 prin Decretul Președintelui Republicii Moldova, Banca Republicană din Moldova a Băncii de Stat a URSS este reorganizată în Banca Națională a Moldovei. Prin Legea cu privire la bănci și activitatea bancară din 12 iunie 1991 s-a pus bazele sistemului bancar din ziua de astăzi.

Din momentul declarării independenței de către Republica Moldova, sistemul bancar activează pe două nivele: primul - BNM; pe al doilea - băncile comerciale (termen ce nu mai este utilizat de noua lege bancară nr. 202/2017).

Conform datelor oferite de „Victoriabank” SA, aceasta afirmă că este prima banca comercială înregistrată în Republica Moldova. Fondată în data de 12 octombrie 1989, tot atunci în cadrul adunării generale aceasta își primește denumirea.

La 12 aprilie 1990 banca efectuează prima operație financiară, interesant este faptul că prima filială nu a fost deschisă la Chișinău ci la Bălți, în data 1 februarie 1991. Mai mult, licența din partea BNM-ul este obținută abia la 1 decembrie 1991, licență cu nr. 7. Licența cu nr. 1 însă a fost obținută de către „Bancosind”, care a fost înregistrată la 11 septembrie 1991 în Registrul Central al Băncilor din Republica Moldova, astfel „Victoriabank” nu este prima bancă din țară, chiar dacă „Bancosind” din 1997 nu mai activează ca urmare a retragerii licenței și inițierii procedurii de lichidare, în data de 25 ianuarie 2018 Agenția Servicii Publice a Republicii Moldova a anunțat oficial încheierea procedurii de lichidarea în cazul „Bancosind”.

Sistemul bancar a fost zguduit de mai multe valuri, care au finalizat cu retragerea licențelor unor bănci (unele licențe/autorizații au fost retrase ca urmare a depunerii unei cereri în acest sens la BNM):

- în anii 90’ au fost retrase autorizațiile: „Basarabia”; filialei BCA „Finist Bank” din Rusia; filialei „Dacia-Felix” SA din România; BCA „Capital-banc”; BCA „Bancosind”; BCA „Bucuriabank”; BCIA „Vias”; Băncii „Guinea” SA; „BIID MB” SA;

- începutul anilor 2000: BCI „Oguzbank” SA; BC „BTR” Moldova SA; băncii municipal

„Chișinău” SA”; „International Commercial Bank (Moldova)” SA;

- 2005-2010: BC „BUSSINESBANK” SA; BC „INVESTPRIVATBANK” SA;

- 2012: BC „Universalbank” SA;

- 2015: BC „Banca de Economii” SA; BC „UNIBANK” SA; BC „BANCA SOCIALĂ” SA.

În ceea ce ține de ultimele cazuri de retragere a licenței și inițiere a procedurii lichidării silite, aceste evenimente au influențat negativ evoluția sistemului bancar în RM, practic având un efect de stagnare și necesitând redresarea promptă a situații economice create, ori până în 2015 aceste bănci erau liderii pieței financiare în Moldova.

La momentul actual conform datelor sitului oficial al BNM-ului, în Republica Moldova dețin licența 11 bănci:

1. Banca Comercială „COMERȚBANK” SA;

2. Banca Comercială „VICTORIABANK” SA;

3. Banca Comercială „MOLDO-AGROINDBANK” SA;

4. Banca Comercială „Moldindconbank” SA;

5. Banca Comercială „EuroCreditBank” SA;

6. „Banca de Finanțe și Comerț” SA;

7. Banca Comercială „ENERGBANK” SA;

8. Banca Comercială „ProCredit Bank” SA;

9. Banca Comercială Română Chișinău SA;

10. Banca Comercial „EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca” SA;

11. Banca Comercială „MOBIASBANCĂ - OTP Group” SA.

Conform Legii privind activitatea băncilor art. 4, autoritatea competentă pentru bănci este Banca Națională a Moldovei.

Bibliografie

I. Acte legislative și normative

1.1 Legea Republicii Moldova privind instituțiilor financiare Nr. 550- XIII din 21.07.95 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova.-1996.-Nr. 1.

1.2 Legea Republicii Moldova privind societățile pe acțiuni nr. Nr.1134-XIII din 02.04.97 // Monitor Oficial al Republicii Moldova. - 1997. - Nr. 38- 39.

1.3 Legea privind activitate bancilor nr 202 din 06.10.2017

Monitor Oficial al Republicii Moldova nr 434-439 din 15.12.2017

II. Monografii, manuale și lucrări didactice

2.4 GIRLEA , M. Management financiar bancar: note de curs 2019.

2.5 Constantin Adrian Blanaru Universitatea „Petre Andrei” Iași: note de curs

2.6 Grigoriță, Cornelia. Activitatea bancară / Cornelia Grigoriță. - Ed. a II-a, revăz. și compl. - Ch.: Cartier, 2004. -432 p

III. Surse electronice

3.7 Banca Națională a Moldovei: publicații BNM

https://www.bnm.md/ro/content/raport-anual-2018

Preview document

Rolul Băncilor Comerciale din Republica Moldova - Pagina 1
Rolul Băncilor Comerciale din Republica Moldova - Pagina 2
Rolul Băncilor Comerciale din Republica Moldova - Pagina 3
Rolul Băncilor Comerciale din Republica Moldova - Pagina 4
Rolul Băncilor Comerciale din Republica Moldova - Pagina 5
Rolul Băncilor Comerciale din Republica Moldova - Pagina 6
Rolul Băncilor Comerciale din Republica Moldova - Pagina 7
Rolul Băncilor Comerciale din Republica Moldova - Pagina 8
Rolul Băncilor Comerciale din Republica Moldova - Pagina 9
Rolul Băncilor Comerciale din Republica Moldova - Pagina 10
Rolul Băncilor Comerciale din Republica Moldova - Pagina 11
Rolul Băncilor Comerciale din Republica Moldova - Pagina 12
Rolul Băncilor Comerciale din Republica Moldova - Pagina 13
Rolul Băncilor Comerciale din Republica Moldova - Pagina 14

Conținut arhivă zip

 • Rolul Bancilor Comerciale din Republica Moldova.docx

Te-ar putea interesa și

Rentabilitatea financiară a băncilor în Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Datorită rolului crucial pe care băncile îl deţin în cadrul sectorului financiar, această teză se...

Impactul monedei electronice asupra sistemului bancar din Republica Moldova

INTRODUCERE Procesul de dezvoltare economică și implimentare a noilor tehnologii în Republica Moldova este mereu în continuă creștere, sistemul...

Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Sistemul bancar – este una din cele mai importante structuri ale economiei de piaţă. Băncile,...

Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova

INTRODUCERE Sistemul bancar reprezintă unul dintre cele mai importante elemente ale pieței financiare, activitatea acestuia determinând în foarte...

Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova

Introducere Actualitatea temei. Actualitatea prezentei lucrări rezultă din rolul pe care îl indeplinesc creditele investiţionale în dezvoltarea...

Credite bancare la etapăa actuală în Republica Moldova

Introducere. Apărut o dată cu schimbul în natură şi cunoscînd în evoluţia sa numeroase forme,creditul îndeplineşte un rol esenţial in economia...

Analiza profitabilității bancare

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Datorită rolului crucial pe care băncile îl deţin în cadrul sectorului financiar, acest proiect se...

Băncile Comerciale din Republica Moldova - Esență, concept și principii de funcționare

INTRODUCERE Actualitatea temei Într-o economie modernă, sectorul financiar joacă un rol important datorită intermedierii financiare, respectiv a...

Ai nevoie de altceva?