Rolul sectorului asigurărilor în sistemul economico-financiar modern

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 3194
Mărime: 97.13KB (arhivat)
Publicat de: Andrada D.
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. Dr.Carmen Toderașcu-Sandu

Cuprins

  1. Introducere 3
  2. Capitolul I: Structura și caracteristicile sitemului economico-financiar și al sistemului asigurarior; 4
  3. 1.1:Sitemul financiar; 4
  4. 1.2:Sistemul economic; 5
  5. 1.3: Sistemul Asigurărilor 5
  6. Capitolul II: Conținutul economic al asigurărilor 9
  7. Concluzii 12
  8. Bibliografie 13

Extras din referat

Introducere

În lucrarea de fața voi discuta despre rolul și importanța sectorului asigurărilor în cadrul sistemului economico-financiar.

Pentru o mai bună intelegere a rolului pe care sectorul asigurărilor îl joacă, este necesar să

avem o cunoașetre asupra acestor concepte, și să ne familiarizăm cu ideologia pe care acestea le reprezintă.

Lucrarea este structurată pe două parți:

În prima parte este realizată o scurtă descriere a structuri și caracteristicilor sitemului financiar, sitemului economic și al sistemului asigurărilor.

În cadul acestei parți su nt prezentate elementele definitori, precum și baza ideilor pe baza cărora acestea s-au dezvoltat.

În partea a doua a lucrări este evidențiat conținutul economic al sitemului asigurări, precum și implicarea pe care asta o are în societate și implicit în economie.

Deasemenea în acest capitol sunt prezentate elementele de asociere dintre cele trei sisteme și anume sitemul economic, sitemul financiar și sistemul asigurărilor.

Necontenit această lucrare conține și o secțiune de concluzii, ce conturează zelutatul la care s-a ajuns în cea ce priveste rolul și importanța sectorului asigurărilor în sitemul economico-financiar.

Capitolul I: Structura și caracteristicile sitemului economico-financiar și al sistemului asigurarior;

1.1:Sitemul financiar;

Sistemul financiar este conceput ca fiind un ansamblu de relații financiare, instituții implicate în organizarea și derularea activități financiare, fonduri financiare constituite și utilizate, planuri financiare inclusiv instrumentele metodele și tehnicile de conducere și efectuare a operatiunilor financiare

Sistemul financiar poate fii interpretat din mai multe puncte de vedere:

Unul ca fiind un sitem de realații economice, definit printr-un ansamblu de relații financiare implicate în procesul de constituire, distribuire și utilizare a resurselor bănești.

În cadrul acestei abordari se disting două subsiteme:

1)Sistemul financiar public, ce asigură buna desfașurarea a funcțiilor sitemului financiar în plan public, în cea ce privește bugetul de stat, bugetele locale, asigurările sociale de stat și a celorlalte componente ale sistemului financiar public.

2) Sistemul financiar privat, ce supraveghează aplicarea funcțiilor sistemului financiar pe plan privat în cea ce priveste finantele intreprinderilor sau altor entitati private, asigurarilor sociale, asigurarilor de bunui și raspundere civilă private precum și a celorlalte componente ale sistemului financiar privat.

Altul ca fiind un sistem de instituții implicate în constituirea, utilizarea și distribuirea fondurilor, precum și în elaborarea, executarea și controlul planurilor financiare, instituții printre care se regasesc și societățile de asigurare și reasigurare.

Sistemul financiar mai poate fii definit ca fiind un sistem de fonduri, de resurse financiare constituite pentru a fii distribuite și utilizate în scopul de a imbunatăți viața economică și socială. Ansamblul relațiilor pe care acesta le înglobează sunt grupate pe baza mai multor criterii și anume :

- Nivelul organizatoric la care se constituie și utilizează fondurile;

- Destinația fondurilor( consum, asigurare, rezervă);

- Forma de proprietate a organizatiilor carora sunt destinante fondurile(publice, private);

- Dupa caracterul definitiv sau temporar la constituiri si utilizari fondurilor;

Deasemenea sistemul financiar mai poate fii interpretat ca un sitem de finantare a economiei, evidentiat prin organizarea și reglarea fluxurilor bănești existente în economie, dar și ca un sistem de planuri financiare ce joacă rolul de instrumente de conducere și reglare.

Bibliografie

Asigurari Ghid practic- Titel Negru-Ed. C.H. Beck, Bucuresti 2006;

Asigurari comerciale moderne-Paul Tănpsescu, Cosmin Șerbănescu, Roxana Ionescu, Mariana Popa, Laura Elly Novac- Ed. C.H. Beck,Bucuresti 2007;

Asigurari si reasigurari Ediția a-4-a- Iulian Vacarel, Florian Bercea - Ed. Expert 2007;

Economia Asigurarilor, Metode, Tehnici, Solutii - Titel Negru - Ed. Wolters Kulwer;

Economie Mondiala ed.2- Sterian Dumitrescu, Ana Bal- Ed. Economica;

Economie- Vasile A. Munteanu, Mariana Bucur-Sabo, Mihai Irimia, Anca Butnariu- Ed Sedcom Libris, Iasi 2005;

Micro si Macroeconomie, Concepte fundamentale si Aplicatii-Ioan Ignat, Gheorghe Luțac-Ed. Sedcom Libris, Iasi 2004;

Economie Elemente de teorie fundamentala, Elemente de microeconomie, Elemente de macroeconomie- Elena Știrbu-ED. Sedcom Libris, Iasi 2005;

Finante Aplicate vol.1- Daniela Lidia Roman- Ed. Editura Economică-Bucuresti 2001;

Finante Publice-Gheorghe Filip-Ed. Juminea,Iasi 2010;

Preview document

Rolul sectorului asigurărilor în sistemul economico-financiar modern - Pagina 1
Rolul sectorului asigurărilor în sistemul economico-financiar modern - Pagina 2
Rolul sectorului asigurărilor în sistemul economico-financiar modern - Pagina 3
Rolul sectorului asigurărilor în sistemul economico-financiar modern - Pagina 4
Rolul sectorului asigurărilor în sistemul economico-financiar modern - Pagina 5
Rolul sectorului asigurărilor în sistemul economico-financiar modern - Pagina 6
Rolul sectorului asigurărilor în sistemul economico-financiar modern - Pagina 7
Rolul sectorului asigurărilor în sistemul economico-financiar modern - Pagina 8
Rolul sectorului asigurărilor în sistemul economico-financiar modern - Pagina 9
Rolul sectorului asigurărilor în sistemul economico-financiar modern - Pagina 10
Rolul sectorului asigurărilor în sistemul economico-financiar modern - Pagina 11
Rolul sectorului asigurărilor în sistemul economico-financiar modern - Pagina 12
Rolul sectorului asigurărilor în sistemul economico-financiar modern - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Rolul sectorului asigurarilor in sistemul economico-financiar modern.docx

Alții au mai descărcat și

Rolul sectorului asigurărilor în sistemul economico-financiar modern

Introducere Profesorul universitar doctor Gheorghe D. Bistriceanu preciza într-unul din volumele sale faptul că: “Asigurările au un rol important...

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Băncile comerciale - de depozit - și rolul lor în sistemul bancar

BANCILE COMERCIALE (DE DEPOZIT) SI ROLUL LOR ÎN SISTEMUL BANCAR Aparitia bancilor moderne este strâns legata de dezvoltarea comertului cu...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Creditare Bancară

OBIECTIVE: Scopul disciplinei consta în asigurarea cunostintelor si informatiilor teoretice, metodologice si operationale în domeniul creditarii...

Produse și Servicii Bancare

1. CADRUL LEGAL DE DERULARE A ACTIVITATII BANCARE 1.1. Funcţiile tradiţionale ale băncilor comerciale In cadrul rolului fundamental de...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

Te-ar putea interesa și

Asigurarea Bunurilor în Timpul Transportului

1.1. Cererea şi oferta pe piaţa asigurărilor După cum se ştie, piaţa ocupă locul central în mecanismul de funcţionare al unei economii moderne...

Rolul sectorului asigurărilor în sistemul economico-financiar modern

Introducere Profesorul universitar doctor Gheorghe D. Bistriceanu preciza într-unul din volumele sale faptul că: “Asigurările au un rol important...

Rolul asigurărilor în sistemul economico-financiar modern

Introducere Prof. univ. doctor Gheorghe D. Bistriceanu mentiona intr-una din cartile sale ideea ca: “Asigurarile au un rol important in cresterea...

Marketing de bibliotecă

CAPITOLUL I GENERALITĂŢI PRIVIND MARKETINGUL SERVICIILOR 1.1 CONCEPTUL DE SERVICIU. CARACTERISTICILE SERVICIILOR Conceptul de serviciu ca act...

Rolul sectorului asigurărilor în sistemul economico-financiar modern

Introducere Profesorul Universitar Doctor Gheorghe Bistriceanu a susținut faptul că: ”Asigurările au un rol important în creșterea beneficiilor.”...

Rolul sectoarelor asigurărilor în sistemul economico-financiar modern

Obiective: - Înțelegerea aportului asigurărilor asupra ecconomiei unui stat - Înțelegerea sectorului asigurărilor - Înțelegerea necesității...

Finanțe

1.1. NEVOILE UMANE ȘI TIPOLOGIA BUNURILOR Omul - produs al naturii și al societății se prezintă ca o ființă tridimensională: biologică, socială și...

Ai nevoie de altceva?