Calitatea produselor și protecția consumatorilor - ambalaje pentru produse farmaceutice

Referat
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 3010
Mărime: 3.32MB (arhivat)
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Suteu Daniela
Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Produse Farmaceutice și Cosmetice

Cuprins

  1. Capitolul 1. Introducere 3
  2. Capitolul 2. Tipuri de ambalaje 4
  3. Capitolul 3. Sisteme de închidere și etanșeiere 10
  4. Capitolul 4. Tipuri de ambalaje 14
  5. Bibliografie 15

Extras din referat

Capitolul 1. Introducere

Pentru a asigura o bună conservare unui medicament, o importanță deosebită o are

ambalajul. În lume, anual apar peste 1.200 produse noi medicamentoase (Stătescu, 1986),

creșterea nivelului de trai a impus perfecționări și în domeniul condiționării sau ambalării

medicamentelor. Funcția principală a unui ambalaj este de a proteja (fizic, chimic, mecanic,

microbiologic), de a conserva conținutul, de a face facilă manipularea, transportul și difuzarea

și nu în ultimul rând, de a ajuta la promovarea unui produs printr-o prezentare atractivă și

estetică. Ușurarea utilizării produsului se referă la indicarea modului de folosire, sistemul de

închidere și deschidere, modul de fracționare a dozelor [1].

Ambalajele pot fi recipiente, fiole, capsule, boluri. Ambalajul este considerat ca

făcând parte integrantă din medicamentele pe care le protejează.

Figura 1. Tipuri de ambalaje

Operația de condiționare reprezintă o fază esențială în procesul de producție,

impunându-se respectarea unor exigențe foarte stricte.

Materialele de condiționare strebuie să respecte anumite condiții:

• Să fie inerte

• Să nu cedeze substanțe conținutului

• Să nu reacționeze cu substanțele medicamentoase

Un material de ambalare ideal trebuie să fie impermeabil la gaze și lichide și să nu fie

atacat de agenții chimici, fizici, biologici, conținutul lor fiind protejat astfel de acțiunea luminii, căldurii, radiațiilor.

Capitolul 2. Tipuri de ambalaje

Ambalajele pot fi fabricate din diverse materiale:

-Sticlă

-Porțelan

-Metale

-Hârtie

-Materiale plastice

Sticla

Este folosită pentru ambalarea tuturor formelor dozate de la pulberi până la soluțiile de

uz parenteral. Sticla este un corp omogen, în general izotrop obținut prin răcirea unei topituri,

care are o structură și o compoziție chimică diferită.

Avantaje:

• inerția chimică - sticla poate fi considerată inertă și lipsită de incompatibilități (deși sticla este ușor alcalină);

• transparența - claritatea sticlei permite recunoașterea și controlul produselor, avantaj care poate fi diminuat când nevoile de protecție contra luminii o impun.

Cele mai utilizate sticle colorate sunt:

-sticla neagră (pe bază de săruri de mangan),

-sticla brună (săruri de fier trivalent),

-sticla verde-închis (săruri de fier bivalent),

-sticla albastră (săruri de cobalt),

-sticla roșie (săruri de stronțiu).

• stabilitatea - sticla nu degradează în condiții extreme de mediu fiind protectoare împotriva unora dintre factorii ambianți nocivi;

• igienică - poate fi ușor spălată și sterilizată;

•ieftină.

Figura 2. Ambalaje din sticlă

Dezavantaje:

• fragilă - fiind casantă;

• mai grea și mai voluminoasă decât masele plastice.

Orice material nou de ambalare în industria medicamentelor se testează comparativ cu

sticla, ca standard, înainte de a fi introdus în producție.

După comportamentul de bază al structurii sticlei se cunosc:

-sticla silicioasă,

-borică,

-fosfatică.

Preview document

Calitatea produselor și protecția consumatorilor - ambalaje pentru produse farmaceutice - Pagina 1
Calitatea produselor și protecția consumatorilor - ambalaje pentru produse farmaceutice - Pagina 2
Calitatea produselor și protecția consumatorilor - ambalaje pentru produse farmaceutice - Pagina 3
Calitatea produselor și protecția consumatorilor - ambalaje pentru produse farmaceutice - Pagina 4
Calitatea produselor și protecția consumatorilor - ambalaje pentru produse farmaceutice - Pagina 5
Calitatea produselor și protecția consumatorilor - ambalaje pentru produse farmaceutice - Pagina 6
Calitatea produselor și protecția consumatorilor - ambalaje pentru produse farmaceutice - Pagina 7
Calitatea produselor și protecția consumatorilor - ambalaje pentru produse farmaceutice - Pagina 8
Calitatea produselor și protecția consumatorilor - ambalaje pentru produse farmaceutice - Pagina 9
Calitatea produselor și protecția consumatorilor - ambalaje pentru produse farmaceutice - Pagina 10
Calitatea produselor și protecția consumatorilor - ambalaje pentru produse farmaceutice - Pagina 11
Calitatea produselor și protecția consumatorilor - ambalaje pentru produse farmaceutice - Pagina 12
Calitatea produselor și protecția consumatorilor - ambalaje pentru produse farmaceutice - Pagina 13
Calitatea produselor și protecția consumatorilor - ambalaje pentru produse farmaceutice - Pagina 14
Calitatea produselor și protecția consumatorilor - ambalaje pentru produse farmaceutice - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Calitatea Produselor si Protectia Consumatorilor - Ambalaje pentru Produse Farmaceutice.docx

Alții au mai descărcat și

Analize de coloranți organici

Identificarea unui colorant în substanta se poate face pe baza urmatoarelor criterii: a. solubilitate; b. nuanta si proprietati coloristice ale...

Petrolul - sursă importantă de energie și materii prime organice

Petrolul – sursa importanta de energie si materii prime organice Petrolul brut (numit si titei) este un produs de natura organica , care se...

Structura benzenului și starea aromatică

IV. REACTII DE ADITIE ALE BENZENULUI. 1) Benzenul aditioneaza sase atomi de hidrogen, în prezenta catalizatorilor de hidrogenare, dând...

Zahărul

Aproape 85 milioane de tone anual de zahãr cristalizat se produc in prezent pe glob . Aceasta cantitate , raportatã la cele peste 4 miliarde de...

Lignină

1. Dezincrustarea prin procedeul sulfit Pentru dezincrustarea lemnului prin procedeul sulfit se utilizeaza solutii apoase de bisulfit de calciu,...

Te-ar putea interesa și

Studiu de caz privind concurența neloială cu privire la SC Begonia SRL și SC Kleidung SRL

I. Cadrul general al reglemantării I.1. Consideraţii generale Concurenţa este un element definitoriu al economiei de piaţă şi reprezintă motorul...

Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț

INTRODUCERE Importanţa crucială a proprietăţii intelectuale a crscut fără îndoială de-a lungul anilor. Înţelegerea proprietăţii intelectuale a...

Marcarea mărfurilor

1. Introducere Marca este un element important in strategia comerciala a unei firme, deoarece permite identificarea ofertei agentului economic...

Infracțiunea de Concurență Neloială

1. Consideraţii introductive privind noţiunea de concurenţă. Concurenţa reprezintă un fenomen deosebit de important pentru viaţa economică, dar...

Aspecte metodologice și practice ale evaluării impactului antropic a SC Antibiotice SA - Iași asupra mediului

INTRODUCERE Această lucrare se doreşte a fi o afirmare a motivaţiilor ce au stat la baza alegerii acestei teme, cât şi o transpunere a...

Alimente proteice - lapte și produse derivate. Pește și produse derivate

Laptele si produsele din lapte .Pestele si produsele din peste Introducere Pana la sfarsitul secolului al XIX-lea laptele si produsele lactate au...

Reciclarea ambalajelor din industria alimentară

Introducere Recuperarea şi reutilizarea resurselor reciclabile reprezintă mijloace de soluţionare a contradicţiei dintre cerinţele procesului de...

Raspunderea în Materia Faptelor de Concurența Neloială

Dreptul concurenței este în general definit în doctrina din țara noastră că fiind ansamblul de reglemantări menite să asigure, în raporturile de...

Ai nevoie de altceva?