Bilanț contabil

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 1360
Mărime: 43.11KB (arhivat)
Publicat de: Cecil Gheorghiu
Puncte necesare: 6
UNIVERSITATEA „GEORGE BACOVIA” BACAU FACULTATEA DE FINANTE SI CONTABILITATE SPECIALIZAREA MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL

Extras din referat

Denumirea indicatorului (mii lei) Nr. Exercitiul financiar

rând Precedent Curent

A. Active imobilizate - total 01 334134112 442396673

I. Imobilizari necorporale 02 112827 761587

II. Imobilizari corporale - total 03 333960171 441573972

III. Imobilizari financiare 04 61114 61114

B. Active circulante - total 05 330562056 515792600

I: Stocuri - total 06 141953183 122067958

II. Creante - total 07 180200143 390840345

III: Investitii financiare pe termen scurt 08 - -

IV. Casa si conturi la banci 09 8408730 2884297

C. Cheltuieli în avans 10 1902966 1489075

D. Datorii ce trebuie platite pâna la 1 an 11 227834680 186432713

E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete (05 + 10 - 11 - 16) 12 100194521 325651589

F. Total active minus datorii curente(01 + 12) 13 434328633 768048262

G. Datorii ce trebuie platite 929b122j peste 1 an 14 8493328 127907177

H. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 15 - -

I. Venituri în avans 16 4435821 5197373

J. Capital si rezerve 17 448290076 634448682

I. Capital (subscris varsat) 18 59199226 295996131

II. Prime de capital 19 - -

III. Rezerve din reevaluare 20 245482220 95164551

IV. Rezerve 21 143608630 243288000

V. Rezultatul reportat - Sold C 22 - 28147174

- Sold D 23 22454771 22454771

VI. Rezultatul exercitiului - Sold C 24 40667697 51384049

Repartizarea profitului 25 40667697 51384049

Total capitaluri proprii (18 + 20 + 21 + 22 - 23) 26 425835305 640141085

Patrimoniul public 27 - -

Capitaluri - total (26 + 27) 28 425835305 640141085

BILANT FINANCIAR

Active = Necesaruri nete Exercitiul financiar Pasive = Resurse Exercitiul financiar

(mii lei) Precedent Curent (mii lei) Precedent Curent

Mijloace cu durata > 1 an 334134112 442396673 Resurse cu scadenta >1an 434328633 768048262

A. Active imobilizate 334134112 442396673 J. Capital si rezerve 425835305 640141085

I. Imobilizari necorporale 112827 761587 I. Capital 59199226 295996131

II. Imobilizari corporale 333960171 441573972 II. Prime de capital - -

III. Imobilizari financiare 61114 61114 III. Rezerve din reevaluare 245482220 95164551

Mijloace cu durata < 1 an 330562056 515792600 IV. Rezerve - total 143608630 245288000

B. Active circulante 330562056 515792600 V. Rezultatul reportat - Sold C - 26147174

I. Stocuri - total 141953183 122067958 - Sold D 22454771 22454771

II. Creante - total 180200143 390840345 VI.Rezultatul exercitiului - Sold C 40667697 51384029

III: Invest. financiare/termen scurt - - Repartizarea profitului 40667697 51384029

IV: Casa si conturi la banci 8408730 2884297 Total capitaluri proprii 425835305 640141085

C. Cheltuieli în avans 1902966 1489075 H.Provizioane pt.riscuri-cheltuieli - -

G. Datorii pe o perioada > 1 an 8493328 127907177

D. Datorii pe o perioada de 1 an 227834680 186432713

Total datorii 236328008 314339890

I. Venituri în avans 4435821 5197373

Total Active Nete 666599134 959678348 Total Capitaluri 666599134 959678348

Analiza ratelor de structură din activul bilanţului

Structura activului Exercitiul financiar

(%) Precedent Curent

Active imobilizate 50,12 46,10

Imobilizari necorporale 0,017 0,079

Imobilizari corporale 50,10 46,01

Imobilizari financiare 0,003 0,011

Active circulante 49,88 53,90

Stocuri - total 21,59 12,88

Creante - total 27,03 40,72

Disponibilitati 1,26 0,30

Total Active Nete 100 100

1. Structura activului reflecta ponderea de peste 50 % a imobilizarilor corporale în totalul activului, care este în reducere pâna la 46 % în favoarea activelor circulante, care depasesc activele imobilizate, ajungând de la 49,88 % la 53,90 %.

2. Imobilizarile corporale detin ponderea dominanta în totalul activelor imobilizate, în consens cu activitatea predominant industriala a întreprinderii.

Analiza structurii surselor de finanţare

Nr. Rate de finantare Exercitiul financiar Abateri Indici

crt. Precedent Curent (± Δ) (%)

1. Rata îndatorarii globale (Rîg = D/Pasiv) 0,354 0,327 - 0,027 92,37

2. Levierul financiar (LF = D/C) 0,5492 0,4871 -0,0621 88,70

3. Rata autonomiei financiare (Raf = C/D) 1,82 2,05 + 0,23 112,6

4. Rata îndatorarii la termen (Rît =Dt.lg/C) 0,02 0,20 + 0,18 1000

5. Capacitatea de îndatorare (Cî = C/Cp) 0,98 0,83 - 0,15 84,7

6. Capacitatea de rambursare (Cr = CAF/D) 0,160 0,152 - 0,08 95,0

1. Rata îndatorarii globale sub 0,5 si în scadere arata reducerea ponderii datoriilor si cresterea ponderii capitalurilor proprii în structura finantarii.

2. Reducerea levierului financiar reflecta scaderea gradului de îndatorare ca urmare a cresterii ponderii capitalurilor proprii, avînd ca efect cresterea gradului de autonomie financiara la valori supraunitare.

3. Cresterea ratei de îndatorare la termen de peste 10 ori a fost consecinta cresterii mai rapide a datoriilor cu scadenta peste 1 an comparativ cu capitalurile proprii.

4. Reducerea capacitatii de îndatorare, care se mentine superioara valorii de 0,5, arata tendinta de reducere a ponderii capitalurilor proprii în capitalul permanent.

Preview document

Bilanț contabil - Pagina 1
Bilanț contabil - Pagina 2
Bilanț contabil - Pagina 3
Bilanț contabil - Pagina 4
Bilanț contabil - Pagina 5
Bilanț contabil - Pagina 6
Bilanț contabil - Pagina 7
Bilanț contabil - Pagina 8
Bilanț contabil - Pagina 9
Bilanț contabil - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Bilant Contabil.docx

Alții au mai descărcat și

Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale

Introducere Tema “Diagnosticul financiar al unei societăţi comerciale” este o temă foarte interesantă şi complexă, care s-a bucurat de o atenţie...

Analiza diagnostic a unei societății comerciale - SC Belami Lugoj

Cap. 1 PREZENTAREA ŞI STAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII Denumirea : SOCIETATEA COMERCIALĂ „BELAMI” Forma juridică : Societate pe acţiuni Număr de...

Diagnosticul financiar al firmei SC Ceramica Iași SA

Incepand cu anul 1967 se infiinteaza ca investitie Fabrica de produse ceramice Iasi, avand ca obiect de activitate productia de caramizi. In anul...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Bilanțul contabil

Prima definitie data contabilitatii apartine lui Luca Pacioli potrivit caruia contabilitatea este considerate un ansamblu de principii si reguli...

Te-ar putea interesa și

Conținutul și modul de întocmire al bilanțului contabil

Introducere O dată cu trecerea RM la economia de piaţă a generat creşterea considerabilă a rolului informaţiei financiare. Aceasta se datorează...

Conținutul și Modul de Întocmire a Bilanțului Contabil

Creatie a contabilitatii în partida dubla, Bilantul contabil, de la a carui atestare în primul tratat de contabilitate tiparit în lume a trecut...

Elaborarea și analiza bilanțului contabil

BILANTUL CONTABIL - DOCUMENT DE SINTEZA IN TEORIA SI PRACTICA INTERNATIONALA 1.1 Dimensiuni istorice privind bilantul contabil Desi...

Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Mecanismul economic, instituit în Republica Moldova odată cu trecerea la relaţiile...

Studiul privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - SC Otelinox SA Târgoviște

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII COMERCIALE "OTELINOX" S. A. 1.1. ISTORICUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL S.C. "OTELINOX" S.A....

Elaborarea și analiza bilanțului contabil la SC ICERP SA

INTRODUCERE In zilele noastre, o mai buna cunoastere a situatiei patrimoniului este strict necesara pentru a participa cu succes la viata...

Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil

1. BILANTUL CONTABIL MODEL PRIVIND SITUATIA PATRIMONIULUI 1.1. Bilantul contabil – baza informationala a analizei patrimoniului si a...

Bilanțul contabil

INTRODUCERE Informaţia şi în deosebi informaţia economică este astăzi prezentă în toate domeniile de activitate , fiind un element indispensabil...

Ai nevoie de altceva?