Diferentele de Curs Valutar la Decontarea Creantelor și a Datoriilor în Valuta

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 1539
Mărime: 12.25KB (arhivat)
Publicat de: Miron Vlad
Puncte necesare: 5
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.univ.dr.Sirbu Carmen
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE MASTER : GESTIUNEA FINANCIARĂ A FACERILOR ÎN SPAŢIUL EUROPEAN

Cuprins

  1. 1. Generalităţi - 2 -
  2. 2. Evaluarea creanţelor şi a datoriilor în valută la finalul exerciţiului financiar - 4 -
  3. 3. Evaluarea creanţelor şi a datoriilor în valută la încasarea sau plata acestora - 6 -
  4. 4. Concluzii - 8 -

Extras din referat

Diferentele de curs valutar la decontarea creantelor si a datoriilor în valuta

1. Generalităţi

Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valută se ţine, potrivit reglementărilor legale, atât în moneda naţională, cât şi în valută.

Operaţiunile efectuate în valută se înregistrează în momentul efectuării lor, în baza unui document justificativ, în moneda de raportare (moneda naţională), prin aplicarea la suma în valută a cursului de schimb stabilit pentru data efectuării tranzacţiei.

Contabilitatea creanţelor şi a datoriilor se ţine pe categorii, precum şi separat pe fiecare persoană fizică sau juridică; de asemenea, clienţii şi furnizorii se grupează pe interni şi externi, cu evidenţierea termenelor de încasare şi respectiv de plată.

Potrivit prevederilor OMFP nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările aduse prin OMFP nr. 2.001/2006 şi OMEF nr. 2.374/2007, creanţele şi datoriile în valută existente în sold la sfârşitul exerciţiului financiar trebuie evaluate şi raportate utilizând cursul de schimb valabil la acea dată, curs comunicat de Banca Naţională a României.

Diferenţele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, constatate între data înregistrării creanţelor sau datoriilor şi data evaluării lor se înregistrează la cheltuieli sau la venituri financiare, după caz.

Spre deosebire de evaluarea creanţelor şi datoriilor existente în sold la sfârşitul exerciţiului financiar, care de la reglementarea iniţială, respectiv cea stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 704/1993, dată în aplicarea Legii contabilităţii, unde diferenţele de curs valutar rezultate în urma evaluării se înregistrau în conturile 476 „Diferenţe de conversie-activ”, respectiv 477 „Diferenţe de conversie-pasiv”, a suferit modificări, aceste diferenţe fiind înregistrate în momentul de faţă la venituri sau cheltuieli financiare, reglementarea înregistrării diferenţelor de curs valutar rezultate la decontarea creanţelor şi datoriilor în valută nu a suferit modificări.

Aşa cum am stabilit, drepturile de creanţă, precum şi datoriile entităţilor economice angajate în valută şi aflate în diferite conturi din contabilitate: Clienţi, Debitori diverşi, Furnizori, Creditori etc., la cursul de la data înregistrării sau a evaluării precedente, sunt supuse evaluării la două momente distincte:

- la finalul fiecărui exerciţiu financiar, când aceste creanţe şi datorii trebuie reflectate la cursul zilei, în scopul realizării unei imagini fidele a poziţiei financiare a entităţii;

- la data când se stinge creanţa sau datoria prin încasarea sau plata sumei în valută.

2. Evaluarea creanţelor şi a datoriilor în valută la finalul exerciţiului financiar

La sfârşitul exerciţiului financiar, creanţele şi datoriile în valută aflate în sold se reevaluează la cursul comunicat de BNR, pe seama veniturilor sau cheltuielilor din diferenţe de curs valutar, după caz.

Preview document

Diferentele de Curs Valutar la Decontarea Creantelor și a Datoriilor în Valuta - Pagina 1
Diferentele de Curs Valutar la Decontarea Creantelor și a Datoriilor în Valuta - Pagina 2
Diferentele de Curs Valutar la Decontarea Creantelor și a Datoriilor în Valuta - Pagina 3
Diferentele de Curs Valutar la Decontarea Creantelor și a Datoriilor în Valuta - Pagina 4
Diferentele de Curs Valutar la Decontarea Creantelor și a Datoriilor în Valuta - Pagina 5
Diferentele de Curs Valutar la Decontarea Creantelor și a Datoriilor în Valuta - Pagina 6
Diferentele de Curs Valutar la Decontarea Creantelor și a Datoriilor în Valuta - Pagina 7
Diferentele de Curs Valutar la Decontarea Creantelor și a Datoriilor în Valuta - Pagina 8
Diferentele de Curs Valutar la Decontarea Creantelor și a Datoriilor în Valuta - Pagina 9
Diferentele de Curs Valutar la Decontarea Creantelor și a Datoriilor în Valuta - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Diferentele de Curs Valutar la Decontarea Creantelor si a Datoriilor in Valuta.doc

Alții au mai descărcat și

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Organizarea activității de decontare și evidență bancară

I.2. Reglementarea contabilitatii bancare Directia contabilitatii generale are urmatoarele obiective : - defineste politica Bancii în domeniul...

Comentarii la IAS 21

STANDARDUL INTERNATIONAL DE CONTABILITATE 21 EFECTELE VARIATIEI CURSURILOR DE SCHIMB Inflatia În România, moneda nationala se devalorizeaza...

Te-ar putea interesa și

Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL

S.C. OXINAV CONSTRUCT S.R.L. a fost inregistrata in data 26 May 2006 la Oficiul Registrului Comertului Brăila cu nr. de inmatriculare J09/446/2006....

Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE Realizarea de catre fiecare intreprindere a unei ridicate performante economice si financiare si a unei competitivitati viabile, in...

Contabilitatea Veniturilor Firmei

1. Definirea noţiunii de venituri Veniturile ca şi cheltuielile constituie elemente contabile legate direct de determinarea rezultatului...

Problemele gestionării riscului operațional în cadrul băncii și căi ale soluționării lor

INTRODUCERE Fabrica de încaltaminte "LISII DOREL" I.I. are o istorie relativ veche, fiind infiinţată din anul 1945, dar adevărata ei personalitate...

Structura și clasificarea veniturilor la întreprinderea Zorile SA

INTRODUCERE Fabrica de încaltaminte "ZORILE" S.A. are o istorie relativ veche, fiind infiinţată din anul 1945, dar adevărata ei personalitate a...

Funcționarea conturilor

Contul 101 Capital (social/patrimoniul regiei) Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta capitalului subscris si varsat in natura si/sau numerar...

Influența Variațiilor Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare

Cap. 1 Particularităţi specifice comerţului exterior 1.1 Reglementarea tranzacţiilor comerciale prin contracte externe si convenţii internaţionale...

Contabilitate în TCS

Stimate student, Contabilitatea – ca disciplină informaţională culege informaţii economice, le înregistrează după proceduri proprii, analizează...

Ai nevoie de altceva?