Organizarea activității de audit în România

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 2282
Mărime: 13.03KB (arhivat)
Publicat de: Crin-Romeo Stoica
Puncte necesare: 7

Extras din referat

Scopul este asigurarea conformitatii auditului statutar cu reglementarile europene prin revizuirea permanenta a legislatiei in domeniu si crearea unui sistemde supraveghere publica pt auditoruu statutari sau societatile de audit din Romania.

Activitatea de audit statutar este desfasurata de auditorii statutari sau de formele de audit specializate.Desfasurarea activitatii de audit este autorizata de CAFR si supervizata de Organismul de Supraveghere Publica a Activitatii de Audit Statutar.

Conditii de autorizare in vederea dobandirii calitatii de auditor statutar:

*persoane fizice: -au o buna reputatie; au absolvit o institutie de invatamant economic superior; au urmat un curs de instruire teoretica; au efectuat un stagiu de pregatire practica; au promovat examenul de competenta la sfarsit de stagiu

*persoane juridice: - au o buna reputatie; pers care efectueaza propriu-zis auditul statutar in cadrul firmei sa indeplineasca cond ce trebuie indeplinite de pf; majoritatea drepturilor de vot trebuie sa fie a unor persoane care au calitatea de auditor statutar

Examenul de competenta profesionala consta in 3 probe: scris, grila, practic din urmatoarele domenenii: -teoria si principiile contabile generale, -cerintele legale si standardele referitoare la intocmirea sit fin anuale si a sit fin consolidate, - IFRS, -analiza financiara, -contab costurilor si contab manag, -auditul si aptitudinile profesionale, -cerinte legale si standardele profesionale ref la aud stat si auditorii stat, -ISA, -etica profesionala si independenta

Pot sa devina stagiari persoanele care indeplinesc urmat conditii: -licentiati a unei facultati de profil economic + masterat in domeniu (diploma recunoscuta de MECT), -au o vechime de min 4 ani in activit fin-contab, -au promovat examenul de acces la stagiu, -indeplinesc conditiile prevazute de Codul Etica.

Codul Etic

Constituie un ansamblu de principii care guverneaza activitatea auditorilor dpv deontologic. Contine 3 parti: -aplicarea generala, -auditorii profesionisti de practica publica (liber profesionistii care isi desfasoara activitatea cf unui contract intocmit cu clientul), -auditorii profesionisti in afaceri (auditorii angajati ai entitatilor). Aplicarea generala a codului edit –in aceasta sectiune sunt stabilite principiile fundamentale ale eticii profesionale si se ofera un cadru conceptual de aplicare a acestuia. Auditorii profestionisti de practica publica, resp aud prof in afaceri particularizeazaaplicarea cadrului conceptual in situatii specifice.

Principii fundamentale prevazute in codul etic: integritate, obiectivitate, competenta profesionala, confidentialitate, comportament profesional.

1)Integritate –presupune manifestarea spiritului critic al auditorului care trebuie sa dea dovada de dreptate si onestitate. In esenta, un auditor nu trebuie sa fie asociat cu rapoarte, evidente, situatii sau informatii at cand are cunostinta sau apreciaza ca ac: -contin o informatie semnificativa falsa, -contin o informatie semnificativa eronat, -omit sau ascund informatii. In toate cele 3 situatii, consecinta este intocmirea unui raport modificat (in functie de caracterul semnificativ/nesemnificativ al informatiilor false, eronate sau al omisiunilor opinia exprimata in raport poate fi: -fara rezerve, cu paragraf de evidentiere; -cu rezerve; -o opinie contrara).

2)Obiectivitate –pp din partea auditorului impartialitate in demersul de audit si formularea concluziilot, respectiv evitatea confictelor de interese; -impartialitatea pp ca auditorul nu va favoriza sub nici o forma nici o categorie de utilizatori carora le este destinata rapoartele sau constatarile sale; -pp evitarea conflictelor de interese; -conflictul de interese poate fi generat de circumstante in care auditorul are interese financiare sau nonfinanciare, fie in legatura cu entiatea auditata, fie cu terte parti implicate.

3)Competenta profesional si atentia cuvenita –in permanenta un auditor trebuie sa asigure premisele competentei profesionale-mentinerea cunostintelor profesionale la un nivel ridicat. Masurile pot sa fie de 2 feluri si pot reprezenta si faze in activitatea de audit: -obtinerea unor cunostinte si competente profesionale, respectiv mentinerea acestora si imbunatatirea lor prin promovarea examenelor de acces la profesie si prin cursuri de pregatire profesionala continua, -respectarea in activitatea de audit cu constiinciozitate a standardelor tehnice (in tot procesul de audit), respectarea fie a standardelor internationale sau a normelor nationale.

4)Confidentialitate –pp nedezvaluirea de informatii confidentiale in afara entitatii (a nu se face publice secrete ale clientilor catre terti). Exista si exceptii: -at cand publicarea informatiilor este permisa de catre client; -at cand legea impune in mod expres publicarea anumitor informatii; -at cand publicarea informatiilor confidentiale constituie o obligatie profesionala.

Utilizarea informatiilor in interes propriu sau al tertilor poate avea drept consecinta: -sanctionarea de catre organismul profesional al auditorului, -sanctionarea ca efect al legii in urma unui proces in instanta, si –renuntarea la mandatul de audit.

5)Comportamentul profesional: -pp ca auditorul trebuie sa se conformeze legilor si reglementarilor relevante si sa nu discrediteze profesia. In acest sens trebuie sa dea dovada de: a)cinste –aplicarea cu buna credinta a reglementarilor profesionale si aprecierea corecta a circumstantelor, a demersurilor in care auditorul este parte; b)loialitate –auditoru trebuie sa consilieze clientul cu buna credinta si fara a solicita remuneratie suplimentara in cadrul misiunii; c)evitarea revendicarilor exagerate –este recomandabil auditorilor sa respecte tarifele organismului profesional dar sa nu solicite clientului sume exagerate care pot compromita profesia; d)absenta referintelor compromitatoare si lipsite de fundament –auditorului ii este interzis sa faca trimiteri compromitatoare la adresa colegilor si este recomadabil ca niciodata sa nu faca referiri fara argumente solide.

Preview document

Organizarea activității de audit în România - Pagina 1
Organizarea activității de audit în România - Pagina 2
Organizarea activității de audit în România - Pagina 3
Organizarea activității de audit în România - Pagina 4
Organizarea activității de audit în România - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Organizarea Activitatii de Audit in Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Riscuri de Audit

INTRODUCERE Prin prezenta lucrare mi-am propus să scot în evidenţă responsabilitățile și riscurile care pot apărea pe parcursul derulării unei...

Auditul statutar al situațiilor financiare

1. Explicati conceptul de imagine fidela prin prisma regularitatii si sinceritatii contabilitatii. Raspuns: Obiectivul fundamental al...

Etica în Profesia Contabilă

Introducere În ultimii ani domeniul contabilităţii şi implicit profesia contabilă s-a schimbat vizibil. Cazurile intens mediatizate ale firmelor...

Auditul - Caracteristici Generale

1. Definirea termenului de audit Conform Regulamentului Financiar aplicabil bugetului general al Comunităţii Economice Europene nr.1605/2002,...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Raportul de audit studiu de caz - controlul activităților bancare desfășurate în cadrul compartimentului de corporate

1. Consideratii generale Auditul intern are ca obiectiv cunoasterea tuturor procedurilor de control aplicate în banca, exprimarea unei opinii...

Reglementarea Profesiei Contabile

Profesia contabila, ca si alte profesii, este foarte importanta pentru dezvoltarea societatii in care traim si fiecare profesionist contabil...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Te-ar putea interesa și

Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit

Introducere Scopul lucrării este acela de a scoate în evidenţă principalele diferenţe între auditul intern şi auditul intren, precum şi...

Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X

Procedura - P01: Ordinul de serviciu Primăria X (Entitate Publică) Compartimentul Audit Public Intern Nr. 3449 / 31.01.2016 ORDIN DE SERVICIU...

Probele în auditul financiar

Introducere Orice profesie, necesită atât un complex de cunoștințe teoretice și de deprinderi practice care definesc pregătirea cuiva, cât și...

Organizarea și exercitarea de către ministerul finanțelor publice a controlului financiar contabil

CAPITOLUL I ORGANIZAREA SISTEMULUI FINANCIAR-FISCAL DE CĂTRE MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ÎN CONDIŢIILE PREADERARII LA COMUNITATEA EUROPEANĂ 1.1...

Auditul Sistemelor Informatice Contabile și Bancare

INTRODUCERE Societatea informationala determina o crestere dramatica a dependentei tuturor domeniilor vietii economico-sociale de tehnnologiile...

Conceptul de Audit Public Intern

CONCEPTUL DE AUDIT PUBLIC INTERN IN ROMANIA A.DISPOZITII GENERALE 1. Definitia auditului public intern Auditul public intern reprezinta o...

Auditul Intern și Rolul Său în Cadrul Autorității Administrației Publice Locale

1.Semnificaţia conceptului de audit Auditul intern este o activitate independentă şi obiectivă care dă unei organizaţii o asigurare în ceea ce...

Expertiză financiar-contabilă

INTRODUCERE Din antichitate ne-au parvenit diferite liste de cheltuieli sau de provizii, fără ca ele să fie componente ale unui sistem contabil...

Ai nevoie de altceva?