Situații financiare conform directivei a IV-a și IAS 1

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 3618
Mărime: 47.03KB (arhivat)
Publicat de: Gabi Demeter
Puncte necesare: 8

Cuprins

  1. 1. INTRODUCERE 3
  2. 2. DISPOZIŢII GENERALE 4
  3. 3. STRUCTURILE SITUAŢIILOR FINANCIARE 5
  4. 3.1. BILANŢUL (POZIŢIA FINANCIARĂ) ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
  5. 3.2. CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE (PERFORMANŢA) 8
  6. 3.3. SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII ŞI SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 10
  7. 3.4.NOTELE EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE 11
  8. 4. CONCLUZII ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
  9. 5. BIBLIOGRAFIE ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED

Extras din referat

1. Introducere

Întocmirea situatiilor financiare anuale de către persoanele juridice (societătile comerciale, institutiile publice, regiile autonome ş.a.) reprezintă atât o obligatie legală, cât si o necesitate datorită functiilor pe care le îndeplinesc (functia de sinteză, functia de informare, functia de analiză), ce au importantă în cadrul procesului decizional. Numărul mare de utilizatori a informatiei contabile: investitorii, creditorii, furnizorii, clientii, guvernul si institutiile statului, publicul, face ca situatiile financiare să devină indispensabile atât în prezent, cât si în viitor.

Situatiile financiare reprezintă punctul de plecare în realizarea analizei economico - financiare, deoarece furnizează datele financiare pe baza cărora se vor calcula si interpreta indicatori, precum lichiditatea, solvabilitatea, rentabilitatea, profitabilitatea, riscul de faliment.

Atât in Directiva a IV-a a Comunitaţilor Economice Europene, cât şi în Standardele Internaţionale de Contabilitate este utilizată expresia de “conturi anuale” pentru a denumi situaţiile financiare.

Obiectivul situatiilor financiare este de a oferi informatii despre pozitia financiară, performanta financiară, si fluxurile de trezorerie ale unei entitati, utile pentru o gamă largă de utilizatori în luarea deciziilor economice.

Convergenţa contabilă este procesul prin care normele contabile sunt elaborate de o manieră care este capabilă să conducă către acelaşi fapt sau scop, prin evidenţierea similitudinii dintre naţional–regional - internaţional.

Obiectivele urmarite prin intermediul acestui proiect este de a stabili convergenta si nonconvergenta în ceea ce priveste situatiile financiare anuale detaliate în cadrul IAS 1 si Directivei a IV-a.

2. Dispoziţii generale

Documentele oficiale folosite pentru finalizarea încheierii exercitiului financiar sunt situatiile financiare care furnizează informatii privind pozitia financiară, rezultatele si trezoreria entitatii.

Standardul Internaţional de Contabilitate 1 utilizează o serie de termeni de specialitate corespunzători entităţilor din sectorul public şi entităţilor cu scop lucrativ.

Entităţile non-profit din sectorul privat, public sau guvernamental care aplica acest standard sunt deseori nevoite să modifice descrierile utilizate pentru situaţiile financiare respective si bineînteles, pentru anumite elemente specifice lor.

În Directiva a IV-a sunt identificate concret entităţile cărora li se adresează reglementările prezentei directive:

a). Societătile comerciale (în nume colectiv; în comandită simplă; pe actiuni; în comandită pe actiuni; societăti cu răspundere limitată);

b) Societătile/companiile nationale;

c) Regiile autonome;

d) Institutele nationale de cercetare-dezvoltare;

e) Societatile cooperative si celelalte persoane juridice care functionează pe principiile societătilor comerciale;

Persoanele juridice specificate la pct a)-e) organizează si conduc contabilitatea proprie (contabilitatea financiară, respectiv contabilitatea de gestiune, depinde de specificul activitătii fiecăreia).

f) Subunitatile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care apartin persoanelor specificate la punctele a)- e) , cu sediul sau domiciliul în România(se includ în situatiile financiare ale persoanelor juridice române si se raportează pe teritoriul României),precum si sediile permanente din România, care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate (organizează si conduc contabilitate proprie).

Contabilitatea se tine în limba română.

Preview document

Situații financiare conform directivei a IV-a și IAS 1 - Pagina 1
Situații financiare conform directivei a IV-a și IAS 1 - Pagina 2
Situații financiare conform directivei a IV-a și IAS 1 - Pagina 3
Situații financiare conform directivei a IV-a și IAS 1 - Pagina 4
Situații financiare conform directivei a IV-a și IAS 1 - Pagina 5
Situații financiare conform directivei a IV-a și IAS 1 - Pagina 6
Situații financiare conform directivei a IV-a și IAS 1 - Pagina 7
Situații financiare conform directivei a IV-a și IAS 1 - Pagina 8
Situații financiare conform directivei a IV-a și IAS 1 - Pagina 9
Situații financiare conform directivei a IV-a și IAS 1 - Pagina 10
Situații financiare conform directivei a IV-a și IAS 1 - Pagina 11
Situații financiare conform directivei a IV-a și IAS 1 - Pagina 12
Situații financiare conform directivei a IV-a și IAS 1 - Pagina 13
Situații financiare conform directivei a IV-a și IAS 1 - Pagina 14
Situații financiare conform directivei a IV-a și IAS 1 - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Situatii Financiare Conform Directivei a IV-a si IAS 1.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Instituțiilor Publice

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţiuni ale genului uman fiind o oglindă a trecutului şi o călăuză a viitorului”....

Conținutul și Modul de Întocmire a Bilanțului Contabil

Creatie a contabilitatii în partida dubla, Bilantul contabil, de la a carui atestare în primul tratat de contabilitate tiparit în lume a trecut...

Principii contabile și imaginea fidelă prin intermediul situațiilor financiare

Unul dintre cei mai mari clasici ai literaturii universale, Goethe, definea contabilitatea ca fiind „una din cele mai ingenioase creaţii ale...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Etape premergătoare elaborării situațiilor financiare - Inventarierea

1. Etape premergătoare elaborării situațiilor financiare Întocmirea situațiilor financiare reprezintă o activitate complexă, orientată în scopul...

Fluxuri de Trezorerie

Importanţa fluxurilor nete de trezorerie (cash-flow) în diagnosticul financiar este dată de faptul că întreprinderile pot să înregistreze profit,...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

IAS 1 - prezentarea situațiilor financiare

Standardul Internaţional de Contabilitate IAS 1 IAS 1 Prezentarea situațiilor financiare stabileşte cerinţele generale pentru prezentarea...

Te-ar putea interesa și

Analiza situației financiare și patrimoniale la SC Agricola Internațional SA Bacău

INTRODUCERE Performanţa unei întreprinderi înglobează noţiuni diverse, dintre care cele mai importante se referă la poziţia întreprinderii pe...

Situațiile financiare

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE 1. Prezentarea fidela si conformitatea cu Standardele Internationale de Contabilitate...

Modele și Structuri Privind Situațiile Financiare Anuale

Modele şi structuri privind situaţiile financiare anuale conform IAS 1 şi Directivei a-IV-a Convergenţă sau nonconvegenţă? 1. Introducere...

Situații Financiare întocmite Conform IFRS la SC București Turism SA

Introducere Ipostaza de „joc social” pe care contabilitatea a căpătat-o în ultima vreme are loc pe o „scenă” în care se întâlnesc atât...

Comparație între IAS 38 și OMFP 3055-2009

PARTEA I Introducere Integrarea Romaniei in U.E.a impus atat cunoasterea aprofundata cât si alinierea la Standardele Internationale de...

Evoluția situațiilor financiare în România

1. Rolul si importanta situaţiilor financiare Situaţiile financiare anuale trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei,...

Sistemul Contabil din România

SISTEMUL CONTABIL DIN ROMÂNIA Dezvoltarea sistemului contabil în tara noastra se realizeaza în strânsa corelare cu tendintele ce se manifesta pe...

Situații financiare anuale conform directivei a IV-a și IAS 1 - convergență sau neconvergență

1. Introducere Documentele oficiale de prezentare a situaţiei economico-financiare sunt situaţiile financiare anuale, care trebuie să ofere o...

Ai nevoie de altceva?