Nulitatea actului juridic civil

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 3468
Mărime: 39.60KB (arhivat)
Publicat de: Milan M.
Puncte necesare: 6

Cuprins

 1. 1.Noțiune 2
 2. 2.Clasificări ale nulității legii civile 3
 3. 2.1.Clasificarea nulității după întinderea efectelor sale 3
 4. 2.2.Clasificarea nulității după cum este sau nu prevazută de lege. 3
 5. 2.3.Clasificarea nulității în funcție de felul condiției de validitate nerespectate 4
 6. 2.4.Clasificarea nulității in funcție de natura interesului ocrotit. 4
 7. 3.Delimitarea nulității de alte cazuri de ineficacitate a actului juridic 5
 8. 3.1.Raportul dintre nulitate și rezoluțiune. 5
 9. 3.2.Raportul dintre nulitate și reziliere. 6
 10. 3.3.Raportul dintre nulitate și caducitate. 6
 11. 3.4,Raportul dintre nulitate și revocare. 6
 12. 4.Cauzele nulității 7
 13. 5.Efectele nulității 8
 14. 6.Bibliografie: 10

Extras din referat

NULITATEA ACTULUI JURDIC CIVIL

1.Noțiune

Nulitatea poate fi definită ca fiind acea sancțiune de drept civil ce desființează actul juridic încheiat cu nerespectarea normelor juridice.

Așadar, nulitatea intervine în cazul în care, la încheierea actului juridic, nu se respectă condițiile sale de validitate. Cum un asemenea act este contrar legii, el este considerat ca nici nu a existat, iar părtile sunt repuse în situația anterioară încheierii lui.

Spre exemplu, legea declară inalienabile bunurile care se află in domeniul public al statului (de interes național) și al unităților administrativ-teritoriale (de interes local). Aceasta înseamnă că ele nu pot fi înstrainate. Ca urmare orice act juridic prin care s-au vândut ori sau donat bunuri publice este lovit de nulitate, deoarece la încheierea lui s-au nesocotit prevederile legii, se va considera ca el nu a fost nicicând încheiat, iar bunul public respectiv nu a părăsit niciodată patrimoniul statului sau unităților administrativ-teritoriale.

Nulitatea îndeplineste mai multe funcții:

- Functia preventivă care constă în aceea ca părțile, știind că încălcarea prevederilor legii atrage nulitatea actului încheiat, vor încheia actul cu respectarea condițiilor de validitate ale acestuia, pentru a-l feri de nulitate.

- Funcția sancționatorie care constă în aceea că se sancționează nerespectarea legii.

- Funcția reparatorie care constă în înlaturarea efectelor contrare legii și bunelor moravuri.

2.Clasificări ale nulității legii civile

2.1.Clasificarea nulității după întinderea efectelor sale.

După întinderea efectelor sale, nulitatea este parțială și totală.

- Nulitatea este parțială când desființează doar o parte din efectele actului juridic civil, celelalte efecte ale acestuia producându-se, în mîsura în care nu contravin legii;

- Nulitatea este totală când desființează actul juridic civil în

întregul sau.

În dreptul nostru, nulitatea parțială reprezintă regula, iar nulitatea totală excepția. Cu alte cuvinte, se va căuta întotdeauna mentinerea actului juridic în ființă, prin înlaturarea elementelor lipsite de valabilitate, și numai atunci când aceasta nu este cu putință, actul va fi desființat în întregime.

Spre exemplu, în cazul unui împrumut cu dobândă, dacă dobânda este mai mare decât cea permisă de lege, se va aplica nulitatea parțială și nu cea totală, desființându-se numai clauza privitoare la dobandă, dar menținându-se restul efectelor actului.

Tot astfel, un testament prin care o persoană lasă mostenire întreaga avere unui prieten, dezmoștenind mostenitorii rezervatari (copii, parinti sau sot/sotie) testamentul va fi nul numai pentru partea care nesocotește rezerva succesorală; pentru partea de care se poate dispune prin testament (denumita “cotitate disponibila”), testamentul își va păstra valabilitatea. Dacă însă nulitatea este atrasă de nesocotirea condițiilor de formă cerute de lege ad validitatem, nulitatea nu poate fi decat totală. În exemplul de mai sus, dacă nulitatea era cauzată de nesemnarea sau nedatarea testamenului olograf (scris de mână), ea ar fi lovit întreg actul.

Bibliografie

BELEIU, Gh. Drept civil roman. Introducere in dreptul civil roman. Subiectele dreptului civil roman, Bucuresti, Casa de Editura si Presa

“Sansa” S.R.L., 1994, p. 178 -; 196;

CANTACUZINO, M. Elemente de drept civil, Editura Cartea Romaneasca, 1921, p. 66 -; 70;

CAPATANA, O. Nulitatea actului juridic civil in “Tratat de drept civil, vol.I, Partea generala”, Bucuresti, Editura Academiei, 1989, p. 212 -; 249;

HAMANGIU, C. ROSETTI BALANESCU, I. BAICOIANU, Al.mTratat de drept civil roman, vol. I, Bucuresti, Editura ALL, 1996, p. 113 - 124;

BOROI, G. Drept civil. Teoria generala, Bucuresti, Editura ALL, 1997, p. 172 -; 204;

UNGUREANU, O. Manual de Drept civil. Partea generala, Bucuresti, Editura All -; Beck, 1999, p. 160 -; 175;

VOICA, I. Capitolul IV -; “Actul juridic civil”, sectiunea 5, p. 166 -183, in Drept civil, vol.I, Bucuresti, Editura Lumina Lex, 2000, coordonator -; R. Dimitriu;

MURESAN, M. Drept civil. Partea generala, Cluj -; Napoca, Editura Cordial Lex, 1994, p. 191 --212;

COJOCARU, A. Drept civil. Partea generala, Bucuresti, Editura Lumina Lex, 2000, p. 271 - 296;

STOICA, V. Rezolutiunea si rezilierea contractelor civile, Bucuresti, Editura ALL, 1997, p. 19 -; 35.

Preview document

Nulitatea actului juridic civil - Pagina 1
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 2
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 3
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 4
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 5
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 6
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 7
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 8
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 9
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 10
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 11

Conținut arhivă zip

 • Nulitatea actului juridic civil.docx

Alții au mai descărcat și

Prescripția extinctivă

Notiunea si efectul prescriptiei extinctive. Prescriptia extinctiva nu este definita in legea civila totusi Decretul 167 / 1958 in art. 1,...

Nulitatea Actului Juridic Civil

1.Noţiunea nulităţii actului juridic civil Nulitatea este o sancţiune de drept civil,care constă în lipsirea actului juridic de acele efecte care...

Efectele Actului Juridic Civil

Actul juridic civil Notiunea actului juridic civil Izvoarele raportului juridic civil cuprind, pe langa evenimentele juridice (fapte care se...

Raportul Juridic de Drept Civil

Dintre toate raporturile sociale ce pot lua nastere intre oameni (priviti ca indivizi), pe langa cele de prietenie, colegialitate, de familie,...

Nulitatea Actului Juridic

Termenul de nulitate deriva de la latinescul nullitas si fr. nullite si are in mod obisnuit trei sensuri: lipsa totala de valoare, de talent;...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Te-ar putea interesa și

Nulitatea Actului Juridic Civil

LISTA CU ABREVIERI C.civ.=Cocdul civil Cpr.civ.=Codul de procedura civila C.fam.=Codul familiei Dec.civ.=Decizia civila Trib.Supr.=Tribunalul...

Nulitatea actului juridic civil

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE PRIVIND INSTITUȚIA NULITĂȚII 1.1 Noțiunea nulității și cadrul legal actual Nulitatea actului juridic...

Nulitatea Actului Juridic Civil

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE NULITATE SECŢIUNEA I NOŢIUNEA DE NULITATE A ACTULUI JURIDIC A. Accepţiunea expresiei “nulitatea actului juridic civil”...

Nulitatea Actului Juridic Civil

1.Noţiunea nulităţii actului juridic civil Nulitatea este o sancţiune de drept civil,care constă în lipsirea actului juridic de acele efecte care...

Nulitatea Actului Juridic Civil

Noţiuni introductive În dreptul civil nu există o definiţie a nulităţii actului juridic civil, dar în literatura de spscilalitate, nulitatea...

Nulitatea actului juridic civil

I. Noțiune Conform art 1.246 alin.1 C. Civil Nulitatea este : “Orice contract încheiat cu încălcarea condițiilor cerute de lege pentru încheierea...

Efectele Nulității Actului Juridic Civil

EFECTELE NULITĂŢII ACTULUI JURIDIC CIVIL 1. Definiţia actului juridic civil Legiuitorul nu a găsit de cuviinţă să consacre prevederi legale...

Efectele nulității actului juridic civil

Nulitatea actului juridic civil este definita ca fiind sanctiunea de drept civil care lipseste actul juridic civil de efectele contrarii normelor...

Ai nevoie de altceva?