Acordul de Recunoaștere a Vinovăției

Referat
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 35 în total
Cuvinte : 11684
Mărime: 36.59KB (arhivat)
Publicat de: Dorin Ursu
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Susai

Cuprins

  1. Introducere 2
  2. I. Forma procesual penală – noţiune generală 4
  3. II. Definiţia acordului de recunoaştere a vinovăţiei 14
  4. III. Tipurile acordurilor de recunoaştere a vinovăţiei 23
  5. Concluzie 30
  6. Literatura: 35

Extras din referat

Introducere

În ultimul timp, în contextul reformei judiciare şi de drept, legislaţia procesual-penală a cunoscut transformări substanţiale impuse de realităţile sociale şi economice, precum şi de tendinţa de ajustare a legislaţiei unor standarde general recunoscute.

Ca societate, noi avem aşteptări foarte mari de la sistemul nostru judiciar în general şi cel penal în special. Cauzele penale trebuie să fie soluţionate cît mai repede posibil, menţinînd totodată standarde înalte de echitate şi justeţe. Cam aceasta ar fi în esenţă cerinţa de bază înaintată azi organelor judiciare de către societate.

În îndeplinirea acestei cerinţe, la momentul actual, organele judiciare se confruntă cu un număr enorm de cauze penale care trebuie soluţionate cu un minim de resurse materiale şi de personal. Afară de volumul mare de muncă, în realizarea sarcinilor pe care le au, organele judiciare se confruntă cu presiunea constantă din partea statului şi opiniei publice de a lupta eficient cu criminalitatea, totodată fiind obligate să respecte anumite cerinţe justificate, dar totuşi rigide, ale asigurării unui proces echitabil.

Devine tot mai clar că modelele existente ale procesului penal nu mai fac faţă fenomenelor pe care urmează a le controla. În ultimul timp a crescut numărul faptelor considerate infracţiuni, a crescut numărul de infractori şi infracţiuni care trebuie investigate şi soluţionate cu prea puţine resurse. Un rezultat al acestei situaţii este o mişcare continuă spre o convergenţă a sistemelor legale prin împrumutarea unul de la altul a acelor instituţii şi practici care oferă speranţă pentru uşurare.

Acest moment a fost sesizat de legiuitorii din diferite ţări, care, în dorinţa de a scădea tensiunile menţionate mai sus, au mers pe calea introducerii elementelor de negociere în procesul penal sau a altor mijloace care ar permite unele compromisuri în aplicarea regulilor procesului echitabil atunci cînd aceasta ar putea fi în interesul funcţionării ritmice a sistemului judiciar.

Procesul de reformare a legislaţiei procesual penale în RM a trezit, în mod inevitabil, interesul de a studia experienţa pozitivă ce există în alte ţări în ceea ce priveşte administrarea eficientă a justiţiei penale. Acest studiu s-a concretizat cu introducerea în noul Cod de procedură penală a unor instituţii sau norme necunoscute practicii şi legislaţiei naţionale mai înainte, dar care, pe parcursul multor ani, erau folosite în diferite ţări.

Printre aceste instituţii se numără şi acordul de recunoaştere a vinovăţiei. Pe lîngă faptul că această instituţie poate fi o soluţie a problemelor cu care se confruntă sistemul judiciar şi deci cel puţin din acest motiv merită o investigare minuţioasă, actualitatea temei de cercetare mai este determinată şi de faptul că instituţia dată este una complet nouă pentru practica şi doctrina noastră naţională. Pînă în prezent nu au fost efectuate nici un fel de cercetări în acest domeniu şi de aceea există o necesitate de a formula teoretic conceptul instituţiei date.

În scrierea lucrării date am cercetat unele concepte doctrinare şi aspecte normative şi practice ce ţin de instituţia acordului de recunoaştere a vinovăţiei. Unei analize sunt supuse tipurile acordurilor de recunoaştere a vinovăţiei, avantajele şi dezavantajele pe care le-ar aduce odată aplicate în RM, totodată este evidenţiat rolul părţilor şi a instanţei în cadrul iniţierii şi încheierii unui acord.

Consider ca aceasta instituţie este importantă cît din punct de vedere practic, atît şi din punct de vedere teoretic, mai ales în procesul de pregătire a tinerilor specialişti.

I. Forma procesual penală – noţiune generală

Acordul de recunoaştere a vinovăţiei, după cum deja am menţionat este un concept absolut nou pentru legislaţia noastră. Oricît de nou ar fi un lucru sau concept ce se doreşte a fi implementat într-un sistem deja existent, primul oricum nu va putea fi „asimilat” de ultimul dacă nu este fundamentat pe o analiză minuţioasă a acestuia.

Preview document

Acordul de Recunoaștere a Vinovăției - Pagina 1
Acordul de Recunoaștere a Vinovăției - Pagina 2
Acordul de Recunoaștere a Vinovăției - Pagina 3
Acordul de Recunoaștere a Vinovăției - Pagina 4
Acordul de Recunoaștere a Vinovăției - Pagina 5
Acordul de Recunoaștere a Vinovăției - Pagina 6
Acordul de Recunoaștere a Vinovăției - Pagina 7
Acordul de Recunoaștere a Vinovăției - Pagina 8
Acordul de Recunoaștere a Vinovăției - Pagina 9
Acordul de Recunoaștere a Vinovăției - Pagina 10
Acordul de Recunoaștere a Vinovăției - Pagina 11
Acordul de Recunoaștere a Vinovăției - Pagina 12
Acordul de Recunoaștere a Vinovăției - Pagina 13
Acordul de Recunoaștere a Vinovăției - Pagina 14
Acordul de Recunoaștere a Vinovăției - Pagina 15
Acordul de Recunoaștere a Vinovăției - Pagina 16
Acordul de Recunoaștere a Vinovăției - Pagina 17
Acordul de Recunoaștere a Vinovăției - Pagina 18
Acordul de Recunoaștere a Vinovăției - Pagina 19
Acordul de Recunoaștere a Vinovăției - Pagina 20
Acordul de Recunoaștere a Vinovăției - Pagina 21
Acordul de Recunoaștere a Vinovăției - Pagina 22
Acordul de Recunoaștere a Vinovăției - Pagina 23
Acordul de Recunoaștere a Vinovăției - Pagina 24
Acordul de Recunoaștere a Vinovăției - Pagina 25
Acordul de Recunoaștere a Vinovăției - Pagina 26
Acordul de Recunoaștere a Vinovăției - Pagina 27
Acordul de Recunoaștere a Vinovăției - Pagina 28
Acordul de Recunoaștere a Vinovăției - Pagina 29
Acordul de Recunoaștere a Vinovăției - Pagina 30
Acordul de Recunoaștere a Vinovăției - Pagina 31
Acordul de Recunoaștere a Vinovăției - Pagina 32
Acordul de Recunoaștere a Vinovăției - Pagina 33
Acordul de Recunoaștere a Vinovăției - Pagina 34
Acordul de Recunoaștere a Vinovăției - Pagina 35

Conținut arhivă zip

  • Acordul de Recunoastere a Vinovatiei.doc

Alții au mai descărcat și

Acțiunea penală în procesul penal

În cea mai largă accepţiune a termenului, infracţiunea este acea faptă a omului, interzisă de lege sub o sancţiune specifică, represivă, denumită...

Urmărirea penală a minorilor

INTRODUCERE Problema personalităţii umane constituie, actualmente, obiectul a numeroase cercetări ştiinţifice în preocuparea de a descifra...

Legitima apărare în drept penal

I. Introducere Fiecare societate umană se caracterizează prin – complexitatea şi diversitatea relaţiilor sociale existente în ea. Iar, deseori în...

Acordul de recunoaștere a vinovăției procedură

INTRODUCERE În ceea ce privește acordul de recunoaștere al vinovăției, în prezenta lucrare vor fi analizați pașii procedurali ce trebuie parcurși...

Acordul de recunoaștere a vinovăției - Constant 2020

Abstract Lucrarea abordează o instituție cu caracter de noutate în legislația națională în sensul că acordul de recunoaștere a vinovăției a fost...

Procedura Specială a Acordului de Recunoaștere a Vinovăției

privind procedura specială a acordului de recunoaștere a vinovăției Procedura specială intitulată „Acordul de recunoaștere a vinovăției” este...

Acțiunea Penală

Acțiunea penală 1. Acțiunea penală: noțiune Acţiunea penală este mijlocul procesual prin care o persoană care a săvârşit o infracţiune este...

Procedura tragerii la răspundere penală a persoanei juridice

A. Evoluţia conceptului de răspundere a persoanei juridice I. Răspunderea penală a persoanei juridice în decursul veacurilor Calitatea de subiect...

Te-ar putea interesa și

Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată

Introducere Problemele eticii judiciare, a procedurii penale în genere şi a eticii avocatului în procesul cercetării judecătoreşti, în special,...

Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal

Introducere Sarcinile de bază a jurisprudenţei pot fi realizate numai prin respectarea drepturilor şi intereselor legale ale omului. Neîncălcarea...

Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu

Introducere Orice activitate socială se desfăşoară în baza unor reguli. Necesitatea acestora se impune în relaţiile interumane, datorită faptului...

Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar

INTRODUCERE Dreptul internaţional umanitar, cunoscut şi sub denumirea ,,dreptul conflictelor armate” sau ,,dreptul războiului”, are drept scop...

Rolul apărătorului în procesul penal

INTRODUCERE Actualitatea temei. Problema drepturilor omului este mereu actuală şi este firesc să fie aşa, de vreme ce în permanenta căutare a...

Măsurile alternative privațiunii de libertate

INTRODUCERE Infracțiunea ca fenomen juridic reprezintă o faptă imputabilă omului, care atrage după sine necesitatea aplicării unei pedepse celui...

Acordul de recunoaștere a vinovăției procedură

INTRODUCERE În ceea ce privește acordul de recunoaștere al vinovăției, în prezenta lucrare vor fi analizați pașii procedurali ce trebuie parcurși...

Ai nevoie de altceva?