Acțiunea penală în procesul penal

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 22399
Mărime: 57.97KB (arhivat)
Publicat de: Tudorica Murariu
Puncte necesare: 13

Extras din licență

În cea mai largă accepţiune a termenului, infracţiunea este acea faptă a omului, interzisă de lege sub o sancţiune specifică, represivă, denumită pedeapsă. Infracţiunile reprezintă cele mai grave abateri şi sunt sancţionate de normele juridice penale. Împotriva persoanelor care săvârşesc infracţiuni, societatea este datoare să reacţioneze în virtutea dreptului de a trage la răspundere penală pe făptuitor şi de a-l obliga să suporte consecinţele faptei sale ilicite. Pentru tragerea la răspundere penală a celor ce comit infracţiuni, statul desfăşoară o activitate specifică, intitulată justiţie penală. Săvârşirea unei infracţiuni de către o persoană nu atrage însă în mod automat aplicarea unei pedepse. Sancţionarea făptuitorului nu se poate face decât prin intermediul unui complex de activităţi specifice, îndeplinite de organele judiciare şi care se finalizează prin condamnarea făptuitorului de către instanţa de judecată. Prin termenul “justiţie penală” înţelegem aşadar activitatea desfăşurată de instanţele judecătoreşti în materie penală, prin intermediul căreia, cei care comit infracţiuni, sunt judecaţi şi sancţionaţi penal. De cele mai multe ori, judecarea şi condamnarea infractorilor nu se pot face fără ajutorul altor activităţi complementare ca: identificarea făptuitorilor, stabilirea vinovăţiei acestora, strângerea probelor, etc. şi care sunt îndeplinite de alte organe ale statului decât instanţele judecătoreşti. Aceste activităţi auxiliare justiţiei penale sunt desfăşurate de către procurori şi organele de cercetare penală şi poartă denumirea generică de urmărire penală, aşa după cum organele de stat care o desfăşoară sunt intitulate organe de urmărire penală.

Săvârşirea unei infracţiuni aduce atingere, în primul rând, ordinii de drept, iar aceasta din urmă nu poate fi restabilită decât prin sancţionarea penală a infractorului. Aceeaşi infracţiune poate provoca şi o pagubă unei persoane, în această situaţie instrumentul juridic cu ajutorul căruia se poate obţine repararea pagubei fiind acţiunea civilă. De asemenea, comiterea unei infracţiuni de serviciu poate aduce atingere şi disciplinei în muncă, caz în care se poate naşte o acţiune disciplinară ce va avea ca finalitate aplicarea sancţiunilor prevăzute de dreptul muncii. Cele de mai sus constituie argumente în favoarea ideii că, în funcţie de natura valorilor sociale periclitate prin acţiunea sau inacţiunea săvârşită, restabilirea ordinii de drept se realizează prin intermediul unei acţiuni.

Prin comiterea infracţiunii ia naştere un conflict concret de drept penal substanţial între societate, reprezentată de stat, pe de o parte, şi autorul infracţiunii, pe de altă parte. Rezolvarea acestui conflict stă sub semnul oficialităţii, de aceea este nevoie ca el să fie adus în mod obligatoriu spre soluţionare organelor judiciare competente (organe de cercetare penală, procurori, judecători).

Soluţionarea raportului juridic procesual penal se realizează prin rezolvarea conflictului apărut în procesul de aplicare a normelor juridice penale, în cadrul distinct al unui proces penal care se compune dintr-un complex de acte succesive, îndeplinite de anumite organe şi persoane care au diferite calităţi procesuale. Procesul penal este, prin urmare, o activitate complexă reglementată de lege care se desfăşoară progresiv şi coordonat, prin participarea organelor judiciare şi a unor persoane ca titulare de drepturi şi obligaţii, în scopul constatării faptelor care constituie infracţiuni pentru tragerea la răspundere penală celor care le-au săvârşit. Aceste organe şi persoane care, prin activitatea lor, participă la realizarea scopului procesului penal, au calitatea de participanţi în desfăşurarea acestuia.

CAPITOLUL I ACŢIUNEA PENALĂ

1.1Noţiunea de acţiune în justiţie

Normele dreptului reglementează relaţiile sociale şi stabileşte pentru subiectele raporturilor juridice o anumită comportare obligatorie. Atunci când sunt încălcate normele dreptului penal prin comiterea unui fapt ilicit, ia naştere un conflict de drept. Restabilirea ordinii juridice se poate face doar de către organele învestite cu aplicarea legii. Aceasta are loc prin intermediul acţiunii în justiţie. Acţiunea în justiţie este mijlocul legal prin care un conflict de drept este adus în faţa justiţiei, în vederea soluţionării sale. Prin intermediul acţiunii în justiţie, o persoană este trasă la răspundere în faţa instanţelor judecătoreşti, pentru a fi obligată să suporte consecinţele care derivă din încălcarea anumitor norme juridice.

În funcţie de normă juridică încălcată, acţiunea în justiţie poate fi după caz, penală, civilă, contravenţională, de contencios administrativ, etc. Dreptul la acţiune nu se confundă cu dreptul lezat, ci este un drept virtual înscris în norma care ocroteşte o anumită valoare socială, pe când dreptul lezat priveşte în mod concret valoarea socială în ocrotirea căreia este instituit. Dacă valoarea ocrotită nu a fost lezată, nici dreptul la acţiune nu poate fi folosit. Când însă dreptul la acţiune devine exercitabil, el se valorifică printr-o cerere în justiţie. Acţiunea în justiţie se caracterizează prin următoarele elemente componente: temeiul de drept al acţiunii, obiectul acţiunii, subiecţii acţiunii şi aptitudinea funcţională

Dreptul lezat şi acţiunea în justiţie

În mod corect se subliniază, în literatura de specialitate , că dreptul lezat prefigurează în plan juridic o relaţie a unei persoane faţă de o anumită valoare socială ocrotită de lege şi, în acelaşi timp, arată poziţia acelei persoane faţă de semenii săi sau faţă de anumite obiecte, fapte sau stări de fapţi Astfel fiind. Prin lezarea valorii sociale ocrotite este Încălcat dreptul, configurat în termenii arătaţi mai sus, devenind exercitabilă acţiunea în justiţie în vederea aplicării constrângerii faţă de persoana care a vătămat valoarea socială ocrotită prin lege.

Dreptul la acţiune şi cererea în justiţie

Fără îndoială că dreptul la acţiune nu se confundă cu dreptul lezat. Dreptul la acţiune este un drept virtual înscris în norma care ocroteşte o anumită valoare socială, iar dreptul lezat priveşte în mod concret valoarea socială în legătură cu care este constituit În cazul în care valoarea socială nu a fost lezată, deci nu s-a nesocotit dreptul vizat de acea valoare socială, dreptul la acţiune nu poate fi folosit. Dreptul la acţiune poate rămâne în postura de drept virtual pe întreaga durată a unei norme juridice, dacă norma respectivă nu este încălcată.

Bibliografie

1. Codul de Procedură Penală

2. Elisabeta Boțian,Drept procesual penal,Ed. Burg,Sibiu,2014;

3. I.Gorgăneanu, Actiunea penală, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1977;

4. Ion Neagu,Mircea Damaschin,Tratat de procedură penală.Partea generală,Ed.Universul Juridic,București,2014;

5. Ion Poiana ,Ioana Pacurariu, Drept procesual penal. Partea generala, Ed: Universul Juridic, București,2014;

6. Theodoru Gr. Grigore, Tratat de Drept procesual penal, Ediţia a 2 a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007;

7. http://www.jurisprudenta.com

8. http://legeaz.net

Preview document

Acțiunea penală în procesul penal - Pagina 1
Acțiunea penală în procesul penal - Pagina 2
Acțiunea penală în procesul penal - Pagina 3
Acțiunea penală în procesul penal - Pagina 4
Acțiunea penală în procesul penal - Pagina 5
Acțiunea penală în procesul penal - Pagina 6
Acțiunea penală în procesul penal - Pagina 7
Acțiunea penală în procesul penal - Pagina 8
Acțiunea penală în procesul penal - Pagina 9
Acțiunea penală în procesul penal - Pagina 10
Acțiunea penală în procesul penal - Pagina 11
Acțiunea penală în procesul penal - Pagina 12
Acțiunea penală în procesul penal - Pagina 13
Acțiunea penală în procesul penal - Pagina 14
Acțiunea penală în procesul penal - Pagina 15
Acțiunea penală în procesul penal - Pagina 16
Acțiunea penală în procesul penal - Pagina 17
Acțiunea penală în procesul penal - Pagina 18
Acțiunea penală în procesul penal - Pagina 19
Acțiunea penală în procesul penal - Pagina 20
Acțiunea penală în procesul penal - Pagina 21
Acțiunea penală în procesul penal - Pagina 22
Acțiunea penală în procesul penal - Pagina 23
Acțiunea penală în procesul penal - Pagina 24
Acțiunea penală în procesul penal - Pagina 25
Acțiunea penală în procesul penal - Pagina 26
Acțiunea penală în procesul penal - Pagina 27
Acțiunea penală în procesul penal - Pagina 28
Acțiunea penală în procesul penal - Pagina 29
Acțiunea penală în procesul penal - Pagina 30
Acțiunea penală în procesul penal - Pagina 31
Acțiunea penală în procesul penal - Pagina 32
Acțiunea penală în procesul penal - Pagina 33
Acțiunea penală în procesul penal - Pagina 34
Acțiunea penală în procesul penal - Pagina 35
Acțiunea penală în procesul penal - Pagina 36
Acțiunea penală în procesul penal - Pagina 37
Acțiunea penală în procesul penal - Pagina 38
Acțiunea penală în procesul penal - Pagina 39
Acțiunea penală în procesul penal - Pagina 40
Acțiunea penală în procesul penal - Pagina 41
Acțiunea penală în procesul penal - Pagina 42
Acțiunea penală în procesul penal - Pagina 43
Acțiunea penală în procesul penal - Pagina 44
Acțiunea penală în procesul penal - Pagina 45
Acțiunea penală în procesul penal - Pagina 46
Acțiunea penală în procesul penal - Pagina 47
Acțiunea penală în procesul penal - Pagina 48
Acțiunea penală în procesul penal - Pagina 49
Acțiunea penală în procesul penal - Pagina 50
Acțiunea penală în procesul penal - Pagina 51

Conținut arhivă zip

  • Actiunea penala in procesul penal.docx

Alții au mai descărcat și

Începerea urmăririi penale și punerea în mișcare a acțiunii penale

Introducere Dacă nu poate exista o infracțiune fară incalcarea unei norme de incriminare ( nullum crimen sine lege ), nu poate exista nici...

Contestația în Anulare

Capitolul I. Acţiunea civilă 1.1 Noţiuni despre acţiunea civilă Persoanele au posibilitatea recunoscută de legea civilă , de a putea, in...

Acordul de Recunoaștere a Vinovăției

Introducere În ultimul timp, în contextul reformei judiciare şi de drept, legislaţia procesual-penală a cunoscut transformări substanţiale impuse...

Acțiunea Penală în Procesul Penal

I. NOŢIUNI GENERALE 1. INTRODUCERE Accesul liber la justiţie funcţionează în statul de drept ca un drept fundamental fiind garantat prin normele...

Procedura Specială a Acordului de Recunoaștere a Vinovăției

privind procedura specială a acordului de recunoaștere a vinovăției Procedura specială intitulată „Acordul de recunoaștere a vinovăției” este...

Acțiunea Penală

Acțiunea penală 1. Acțiunea penală: noțiune Acţiunea penală este mijlocul procesual prin care o persoană care a săvârşit o infracţiune este...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Camera preliminară

Discutăm despre Camera preliminară în contextul necesității asigurării cerințelor de legalitate, celeritate și echitate a procesului penal, aceasta...

Te-ar putea interesa și

Acțiunea Civilă în Procesul Penal

CAPITOLUL 1 ACTIUNEA ÎN JUSTITIE SECTIUNEA I: Notiune. Dreptul la actiune si cererea în justitie. Factorii actiunii în justitie. 1. Notiunea de...

Reglementarea Măsurilor Preventive

INTRODUCERE Printre dimensiunile definitorii ale statului român se înscrie şi atributul acestuia de a fi un „stat de drept” , atribut ce are...

Acțiunea Penală și Acțiunea Civilă în Procesul Penal

Actiunea în justitie Orice încalcare a normei juridice prin comiterea unui fapt ilicit produce un conflict de drepturi, iar rezolvarea...

Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal

INTRODUCERE Printre caracteristicile definitorii ale statului român se înscrie şi atributul acestuia de a fi un „stat de drept”, atribut ce are...

Acțiunea civilă în procesul penal

Acţiunea civilă este o instituţie de drept civil; ea devine instituţie de procedură penală doar în masura în care se exercită într-un proces penal,...

Acțiunea Civilă în Procesul Penal

1. Consideraţii generale Aceasta lucrare îşi propune să analizeze modul de apărare a drepturilor patrimoniale ale persoanelor şi prezintă...

Acțiunea civilă în procesul penal

CAP. I Notiuni introductive 1.1. Noţiunea de acţiune civilă în procesul penal Când prin comiterea infracţiunii se produc şi anumite pagube...

Acțiunea Penală în Procesul Penal

I. NOŢIUNI GENERALE 1. INTRODUCERE Accesul liber la justiţie funcţionează în statul de drept ca un drept fundamental fiind garantat prin normele...

Ai nevoie de altceva?