Actele Medico-Legale

Referat
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 2211
Mărime: 24.10KB (arhivat)
Publicat de: Romulus Cîrstea
Puncte necesare: 6
Universitatea din Oradea Facultatea de Drept Curs masteral: Drept penal şi procedură penală

Extras din referat

Activitatea de medicină legală este reglementată în sistemul de drept românesc prin Ordonanţa Guvernului nr. 1/2000 şi constă, aşa cum o defineşte art. 1 al acestui act normativ, în „efectuarea de expertize, examinări, constatări, examene de laborator şi alte lucrări medico-legale asupra persoanelor în viaţă, cadavrelor, produselor biologice şi corpurilor delicte, în vederea stabilirii adevărului în cauzele privind infracţiunile contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii persoanelor ori în alte situaţii prevăzute de lege, precum şi în efectuarea de expertize medico-legale psihiatrice şi de cercetare a filiaţiei.”

Rolul medicinei legale este de a asigura organelor de urmărire penală, instanţelor judecătoreşti, precum şi la cererea persoanelor interesate, mijloace de probă cu caracter ştiinţific în soluţionarea cauzelor penale, civile sau de altă natură, contribuind prin mijloace specifice, prevăzute de lege, la stabilirea adevărului.

Activitatea de medicină legală este desfăşurată de medici legişti în cadrul unor instituţii sanitare cu caracter public de diferite categorii.

Primele dintre acestea sunt institutele medico-legale de la Bucureşti (denumit Institutul Naţional „Mina Minovici”), Craiova, Timişoara, Cluj-Napoca, Târgu-Mureş, Iaşi fiecare având competenţă pe un anumit teritoriu. Acestea sunt unităţi cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Sănătăţii. Printre atribuţiile institutelor de medicină legală prevăzute de O.G. nr. 1/2000 se numără: efectuarea, din dispoziţia organelor de urmărire penală, a instanţelor judecătoreşti sau la cererea persoanelor interesate, de expertize şi constatări, precum şi alte lucrări medico-legale; efectuarea de noi expertize medico-legale dispuse de organele de urmărire penală sau de instanţele judecătoreşti, precum şi în cazurile de deficienţe privind acordarea asistenţei medicale ori în cazurile în care, potrivit legii, sunt necesare expertize medico-legale psihiatrice; executarea de examene complementare de laborator, solicitate de serviciile de medicină legală judeţene, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti sau de persoanele interesate; îndeplinirea, pentru judeţele în care îşi au sediul, respectiv pentru municipiul Bucureşti, a atribuţiilor ce revin serviciilor de medicină legală judeţene prevăzute în prezenta ordonanţă; efectuarea de cercetări ştiinţifice în domeniul medicinei legale şi punerea la dispoziţia învăţământului universitar şi postuniversitar de materiale documentare, precum şi alte mijloace necesare procesului de învăţământ; contribuţia la sprijinirea asistenţei medicale atât prin analiza aspectelor medico-legale din activitatea unităţilor sanitare, cât şi prin efectuarea unor analize de specialitate, la cererea acestora; propunerea către Consiliul superior de medicină legală a unor măsuri corespunzătoare în vederea asigurării, din punct de vedere metodologic, a unei practici unitare în domeniul medicinei legale pe întregul teritoriu al ţării; avizarea funcţionării, în condiţiile legii, a agenţilor economici care desfăşoară activităţi de îmbălsămare şi alte servicii de estetică mortuară.

Pe lângă Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” din Bucureşti funcţionează Consiliul superior de medicină legală, a cărui principală atribuţie este să coordoneze activitatea de medicină legală, din punct de vedere ştiinţific şi metodologic, împreună cu Ministerul Sănătăţii, în vederea asigurării unei practici medico-legale unitare pe întregul teritoriu al ţării.

Pe lângă Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” Bucureşti funcţionează Comisia superioară de avizare şi control. De asemenea, în cadrul fiecărui institut de medicină legală, inclusiv INML „M. Minovici”, există o comisie de avizare şi control. Comisiile de avizare şi control au rolul de a verifica, evalua, analiza şi aviza din punct de vedere ştiinţific conţinutul şi concluziile diverselor acte medico-legale realizate de serviciile de medicină legală judeţene, conform competenţei teritoriale, pe când Comisia superioară de avizare şi control reprezintă forul suprem de contestare a actelor medico-legale.

La nivelul inferior se află serviciile judeţene de medicină legală, înfiinţate, cum reiese şi din denumirea lor, în fiecare judeţ. În cadrul acestor servicii pot fi înfiinţate cabinete de medicină legală, care să funcţioneze în localităţi nereşedinţă de judeţ în măsura în care este necesar. Acestea sunt subordonate, din punct de vedere administrativ, direcţiilor de sănătate publică.

Preview document

Actele Medico-Legale - Pagina 1
Actele Medico-Legale - Pagina 2
Actele Medico-Legale - Pagina 3
Actele Medico-Legale - Pagina 4
Actele Medico-Legale - Pagina 5
Actele Medico-Legale - Pagina 6
Actele Medico-Legale - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Actele Medico-Legale.docx

Alții au mai descărcat și

Expertiza medico-legală Psihiatrică

CAPITOLUL I Expertiza medico-legală psihiatrică. Responsabilitatea juridică – discernământ 1.1. Noţiune. Generalităţi Expertiza medico-legală...

Tanatologia medico-legală

Tanatologia medico – legală 1.Introducere Tanatologia este partea constitutivă a științei medico – legale care se ocupă cu studiul fenomenelor,...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Expertiză medico-legală psihiatrică

Probaţiunea medico-legală prihiatrică în decusul evoluţiei societăţii omeneşti a cunoscut mari oscilaţii, fiind legată organic de structura socială...

Medicina Legală

Energiile fizice ale mediului înconjurător acţionează asupra organismului uman determinându-l să răspundă printr-un sistem complex numit, de...

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale

INTRODUCERE ŞI MOTIVAREA TEMEI Prin dimensiunile ei problematice, violenţa a devenit o preocupare de mare actualitate teoretică şi practică, atât...

Tehnici moderne de identificare a persoanelor

Introducere Progresele științei din ultimii ani au adus modificări în desfășurarea unor activități din domeniul dactiloscopiei, fotografiei...

Medicină legală - studiul morții neviolente în cazuistica medicino-legală

Capitolul I 1. Noţiuni introductive 1.1. Scurt istoric Încă de la debutul învatamântului superior medical, medicina legală s-a aflat printre...

Expertiza medico-legală Psihiatrică

I N T R O D U C E R E Problemele pe care le ridică expertiza medico-legală psihiatrică sunt multiple şi uneori de o dificultate deosebită....

Traumatologia mecanică

CAPITOLUL I Parte generală de traumatologie mecanică Incercarea omului de a stăpâni natura prin folosirea formelor de energie în diferite...

Problemele Expertizei Medico-Legale Psihiatrice

Capitolul 1. PREAMBUL Probaţiunea medico-legală psihiatrică în decusul evoluţiei societăţii omeneşti a cunoscut mari oscilaţii, fiind legată...

Expertizele în Procesul Penal

1.Noţiune, obiect, scop şi importanţă Aflarea adevărului în unele cauze penale presupune cunoaşterea şi rezolvarea unor probleme de strictă...

Constatarea medico-legală și Expertiza medico-legală

Constatarea medico-legală şi expertiza medico-legală 1. Introducere În perioada de după al doilea război mondial şi până în anul 2000,...

Ai nevoie de altceva?