Bancruta frauduloasă

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 7961
Mărime: 45.07KB (arhivat)
Publicat de: Cristi O.
Puncte necesare: 7

Cuprins

  1. 1.INTRODUCERE ... 3
  2. 2. ELEMENTELE INFRACȚIUNII ..3
  3. 2.1. Obiectul infracțiunii 3
  4. 2.2. Subiectul infracțiunii ...6
  5. 2.3. Latura obiectivă ...8
  6. 2.4. Latura subiectivă .17
  7. 3. FORME INFRACȚIONALE .18
  8. 4. EXPERTIZA 18
  9. BIBLIOGRAFIE .. 22

Extras din referat

1.INTRODUCERE

Potrivit art. 241 C. pen.: „(1) Fapta persoanei care, în frauda creditorilor:

a) falsifică, sustrage sau distruge evidențele debitorului ori ascunde o parte din activul averii acestuia;

b) înfățișează datorii inexistente sau prezintă în registrele debitorului, în alt act sau în situația financiară sume nedatorate;

c) înstrăinează, în caz de insolvență a debitorului, o parte din active se pedep­sește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani.

(2) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate”.

2. ELEMENTELE INFRACȚIUNII

2.1 OBIECTUL INFRACȚIUNII

a) Obiectul juridic

Obiectul juridic al infracțiunii de bancrută frauduloasă este format din relațiile sociale privind dreptul de gaj general al creditorilor asupra patrimoniului debitorilor lor, cele privind îndeplinirea, în conformitate cu legea, a obligațiilor ce revin persoanelor implicate în afaceri și cele referitoare la valorile sociale protejate în secundar

Fiind o infracțiune complexă, bancruta frauduloasă are atât un obiect juridic principal, cât și unul secundar (adiacent) .

Obiectul juridic principal este constituit din relațiile sociale referitoare la protecția creditorilor față de datornicii lor care nu respectă regulile de afaceri. Prin săvârșirea infracțiunii de bancrută frauduloasă este lezat, în cvasitotalitatea cazurilor, dreptul de gaj general al creditorilor comerciali .

Obiectul juridic secundar al infracțiunii este reprezentat de relațiile sociale referitoare la valorile adiacent proteguite, care diferă în funcție de natura faptelor prevăzute de legea penală absorbite în conținutul infracțiunii de bancrută frauduloasă (falsul material, falsul intelectual, sustragerea sau distrugerea de înscrisuri etc.) .

În cazul modalităților normative prevăzute în art. 241 alin. (1) lit. a) C. pen., obiectul juridic adiacent este identic cu cel al infracțiunilor de fals (intelectual și material), de sustragere sau distrugere de înscrisuri, gestiune frauduloasă și înșelăciune.

Obiectul juridic secundar al bancrutei frauduloase în modalitatea prevăzută de

art. 241 alin. (1) lit. a), realizată prin falsificarea evidențelor debitorului, este constituit din relațiile sociale privind încrederea (fides publica) pe care oamenii trebuie să o aibă în evidențele debitorului, care are obligația să le țină potrivit legii, în sensul că acestea trebuie să reflecte adevărul operațiunilor derulate de acesta.

Obiectul juridic secundar al bancrutei frauduloase, în modalitatea prevăzută de art. 241 alin. (1) lit. a) C. pen., comisă prin sustragerea evidențelor debitorului, este format din relațiile sociale privitoare la protecția înscrisurilor care, potrivit legii, constituie documente ce reflectă operațiunile patrimoniale derulate de către debitor.

Obiectul juridic secundar al bancrutei frauduloase, în modalitatea prevăzută de art. 241 alin. (1) lit. a) C. pen., săvârșită prin distrugerea evidențelor debitorului, este constituit din relațiile sociale referitoare la ocrotirea acestor documente contra activităților prin care asemenea documente ar putea fi desființate.

Obiectul juridic secundar al bancrutei frauduloase, în modalitatea prevăzută de art. 241 alin. (1) lit. a) C. pen., realizată prin ascunderea unei părți a averii debitorului, este format din relațiile sociale privitoare la activitatea de serviciu, dacă ascunderea îmbracă haina unui abuz în serviciu, sau cele de natură patrimonială ori fiscală, dacă ascunderea este săvârșită în alte condiții. De exemplu, când ascunderea realizează conținutul unei evaziuni fiscale incriminate de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.

Dacă bancruta se comite în condițiile art. 241 alin. (1) lit. b), respectiv prin înfățișarea de datorii inexistente sau prin prezentarea în registrele debitorului, în alt act sau în situația financiară de sume nedatorate, obiectul secundar este format din relațiile sociale privitoare la activitatea de serviciu, dacă fapta îmbracă haina unui abuz în serviciu, sau din relațiile sociale de natură fiscală, dacă fapta a fost comisă pentru fraudarea unui creditor fiscal.

Infracțiunea de bancrută frauduloasă are obiect juridic secundar și în cazul modalității prevăzute de art. 241 alin. (1) lit. c). Acesta constă în relațiile sociale privind activitatea de serviciu, dacă fapta constituie un abuz în serviciu, sau în relațiile sociale de natură fiscală, dacă fapta a fost comisă pentru fraudarea unui creditor fiscal.

Bibliografie

- V. Pașca, Bancruta frauduloasă, Ed. Lumina Lex, 2005;

- V. Bercheșan, N. Grofu, Investigarea criminalistica a infractiunilor de evaziune fiscala si bancruta frauduloasa, Editura:Little Star, 2003;

- Noul Cod penal comentat. Partea specială, vol. II, Ed. Universul Juridic, București, 2012;

- L.N. Pârvu, Bancruta frauduloasă în reglementarea legii privind procedura insolvenței, în RDC nr. 12/2006;

- Infracțiuni de fals, în V. Dongoroz ș.a., Explicații teoretice ale Codului penal român. Partea specială, vol. IV, Ed. Academiei, București, 1972;

- A. Ungureanu, A. Ciopraga, Dispoziții penale din legi speciale române - comentate și adnotate cu jurisprudență și doctrină, vol. II, Ed. Lumina Lex, București, 1996;

- V. Pașca, Falimentul fraudulos, Ed. Lumina Lex, 2005;

- M. Zarafiu, Bancruta frauduloasă, infracțiune din domeniul afacerilor, în „Revista de drept penal” nr. 2/2001;

- Mihail Udroiu, Procedură penală. Partea generală, ed. 6. Ed. C.H. Beck, 2019

Preview document

Bancruta frauduloasă - Pagina 1
Bancruta frauduloasă - Pagina 2
Bancruta frauduloasă - Pagina 3
Bancruta frauduloasă - Pagina 4
Bancruta frauduloasă - Pagina 5
Bancruta frauduloasă - Pagina 6
Bancruta frauduloasă - Pagina 7
Bancruta frauduloasă - Pagina 8
Bancruta frauduloasă - Pagina 9
Bancruta frauduloasă - Pagina 10
Bancruta frauduloasă - Pagina 11
Bancruta frauduloasă - Pagina 12
Bancruta frauduloasă - Pagina 13
Bancruta frauduloasă - Pagina 14
Bancruta frauduloasă - Pagina 15
Bancruta frauduloasă - Pagina 16
Bancruta frauduloasă - Pagina 17
Bancruta frauduloasă - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Bancruta frauduloasa.docx

Alții au mai descărcat și

Infracțiunile de evaziune fiscală

CAPITOLUL I NOȚIUNE ȘI REGLEMENTARE Secțiunea 1 Noțiunea de evaziune fiscală Aderarea țării noaste la structurile economice comunitare a impus o...

Infracțiunile de luare și dare de mită - privire comparativă

1. Noţiunea de corupţie şi factori determinanţi ai infracţiunii de corupţie Corupţia este definită că fiind o stare de abatere de la moralitate,...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Drept Penal al Afacerilor

INSOLVENTA INFRACTIUNILE PREVAZUTE DE LEGEA NR.85/2006 PRIVIND PROCEDURA INSOLVENTEI INSOLVENTA este starea patrimoniului debitorului care se...

Bancruta Frauduloasă

Falsificarea, sustragerea sau distrugerea evidentelor societatii sau arondarea unei parti din activul societatii, înfatisarea de datorii...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale

CAPITOLUL I NOTIUNI GENERALE 1. PRECIZARI PREALABILE Pentru a-si îndeplini rolul sau economic,societatea comerciala a fost conceputa ca un...

Sinteză a Jurisprudenței CEDO cu Privire la Dreptul la un Proces Echitabil

1 INTRODUCERE Notiunea de „proces echitabil” este una aproape imposibil de definit datorita conditiilor speciale în care a aparut între...

Infracțiuni în domeniul afacerilor

Cap. I ASPECTE GENERALE SI COMUNE I.1 Cadrul general al reglementarii: Regimul juritic al societatilor comerciale a fost reglementat in Codul...

Forme ale Fraudei Fiscale și Premise ale Producerii Acesteia

Prefaţă Mijloacele de finanţare şi de susţinere a activităţilor statului sunt formate în mare parte din venituri fiscale, respectiv din impozite...

Dreptul la un Proces Echitabil

1. Domeniul de aplicare a art. 6 par. 1 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului Conform art.11 si 20 din Constitutia României, Conventia...

Elemente de Drept

CAPITOLUL I ELEMENTE DE TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI Secţiunea 1: Originea dreptului Înaintea apariţiei societăţii organizate în structuri şi...

Rezolvări la întrebări CECCAR

138. La sedinta Consiliului de Administratie al S.C. ’’LV’’ SA, stabilita pentru data de 01.08.04., a lipsit presedintele in functie al...

Elemente de Drept al Afacerilor

PARTEA I. OBIECTUL ŞI SUBIECŢII DREPTULUI AFACERILOR; CONCURENŢA COMERCIALĂ ŞI FONDUL DE COMERŢ CAPITOLUL I. OBIECTUL ŞI SUBIECŢII DREPTULUI...

Ai nevoie de altceva?