Contractul de achiziție publică

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 1993
Mărime: 40.52KB (arhivat)
Publicat de: Amalia D.
Puncte necesare: 7
Facultatea de Stiinte Juridice
Universitatea de Vest "Vasile Goldis", Arad

Cuprins

  1. 1. Notiuni introductive .3
  2. 2. Contractul de achizitie publica .3
  3. 3. Principiile contractului de achizitie publica .4
  4. 4. Trasaturile contractului de achizitie publica 4
  5. 5. Formele contractului de achizitie publica 5
  6. 6. Modificarea si incetarea contractului de achizitie publica ...6
  7. 7.Bibliografie

Extras din referat

1.Noțiuni introductive:

Dreptul administrativ reprezintă ramura de drept public care reglementează raporturile din sfera administrației publice, raporturile acesteia cu celelalte autorități publice, cu particulari, cele care privesc organizarea și funcționarea ei, precum și cele de natură conflictuală dintre administrație pe de o parte și cei vătămați în drepturile sau interesele lor legitime pe de altă parte.

Dreptul administrative concretizează cele trei dimensiuni ale administrației publice în sistemul constituțional și legal actual respective: excutarea legi, emiterea de acte juridice prin care legea este pusă în executare cu forță inferioară în executarea legi sau egală legi, prestarea de servicii publice în limitele legii.

2.Contractul de achizitie publica:

Contractul de achizitii publice este acel contract administrativ prin care o persoana fizica sau juridica furnizeaza produse, executa lucrari sau presteaza servicii unei autoritati publice.

Contractul de achizitie publica este un contract cu titlu oneros, încheiat în scris între una sau mai multe autorităti contractante, pe de o parte,si unul sau mai multi operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect executia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii.

Contractul de achizitie publica include si categoria contractului sectorial. Prin contractual sectorial se intelege contractual de achizitie publica care se atribuie în scopul efectuării unei activităti relevante în sectoarele de utilitate publica: apă; energie; transport; postă.

Procesul de achizitie publica reprezinta o succesiune de etape, dupa parcurgerea carora se obtine produsul, serviciul sau lucrarea, ca urmare a atribuirii unui contract de achizitie publica.

Programul anual al achizitiilor publice este documentul care contine contractele de achizitie publica si acordurile cadru ce se intentioneaza a fi atribuite sau incheiate pe parcursul unui an bugetar. Autoritatea contractanta are obligatia de a elabora si aproba programul achizitiilor publice in fiecare an, intr-o prima forma in decursul ultimului trimestru al anului precedent.

3.Principiile contractului de achizitie publica sunt:

a) libera concurenta, respectiv asigurarea conditiilor pentru ca orice furnizor de produse, executant de lucrari sau prestator de servicii, indiferent de nationalitate, sa aiba dreptul de a deveni, in conditiile legii, contractant;

b) eficienta utilizarii fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurential si a criteriilor economice pentru atribuirea contractului de achizitie publica;

c) transparenta, respectiv punerea la dispozitie tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica;

d) tratamentul egal, respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie si a criteriilor pentru atribuirea contractului de achizitie publica, astfel incat orice furnizor de produse, executant de lucrari sau prestator de servicii sa aiba sanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

e) confidentialitatea, respectiv garantarea protejarii secretului comercial si a proprietatii intelectuale a ofertantului.

Bibliografie

1.N. Oroveanu, Teoria generala a regimului public in revista, Studii de drept romanesc, 1994;

2. Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 459/30.11.1998;

3. Anton Trailescu, Drept administrativ, Tratat elementar, Editura All Beck, Bucuresti, 2002;

4. Legea nr. 212 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, publicata in M.Of. Partea I, nr. 331 din 17 mai 2002

5.O.U.G. nr. 60/2001 privind achizitiile publice, publicata in M. Of. Partea I, nr. 241/11.05.2001

Preview document

Contractul de achiziție publică - Pagina 1
Contractul de achiziție publică - Pagina 2
Contractul de achiziție publică - Pagina 3
Contractul de achiziție publică - Pagina 4
Contractul de achiziție publică - Pagina 5
Contractul de achiziție publică - Pagina 6
Contractul de achiziție publică - Pagina 7
Contractul de achiziție publică - Pagina 8
Contractul de achiziție publică - Pagina 9
Contractul de achiziție publică - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Contractul de achizitie publica.docx

Alții au mai descărcat și

Contractul de Achiziții Publice de Lucrări

Introducere În literatura de specialitate franceză, se arată că a administra înseamnă a emite acte juridice care stabilesc drepturile şi...

Proceduri de achiziții publice în administrația publică

CAP. I. ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA - GENERALITATI I.1. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ Normele dreptului administrativ reglementează raporturile sociale...

Contractul de Achiziții Publice

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN TEMA CONTRACTELOR ADMINISTRATIVE 1.2. Conceptul de contract administrativ Administraţia publică are ca fundament de...

Tulburarea de Posesie

Introducere Toate legiuirile din toate epocile au apărat posesia în ea însăşi, făcându-se abstracţie de existenţa unui drept prealabil în persoana...

Consiliul Local

Introducere Pentru a defini noţiunea de „consiliu local”, trebuie mai întâi să ne raportăm la dispoziţiile articolului 121 aliniatul (1) din...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Condițiile de valabilitate a actelor administrative

1.Actul administrativ 1.1.Definitie Intelegem prin act administrativ una din formele prin care administratia publica isi realizeaza misiunea si...

Actul Administrativ. Regimul Juridic al Actelor Administrative

CAPITOLUL I ACTUL ADMINISTRATIV 1.Noţiunea şi trăsăturile actului administrativ 1.1 Definiţia actului administrativ În literatura juridică s-au...

Te-ar putea interesa și

Proceduri de achiziții publice în administrația publică

CAP. I. ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA - GENERALITATI I.1. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ Normele dreptului administrativ reglementează raporturile sociale...

Contractul sectorial - contract de achiziție publică

CAP. I. ACHIZIŢII PUBLICE - PREZENTARE GENERALE I.1. CONCEPTUL DE ACHIZITIE PUBLICA Achizitia publica desemneaza intregul proces de cumparare de...

Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică

CAPITOLUL 1 PARTENERIATUL DEZVOLTĂRII LOCALE 1.1.Consideraţii generale Parteneriatul, este definit ca fiind „un acord între două sau mai multe...

Importanța contractului de achiziții publice în administrația publică

CAPITOLUL I SISTEMUL ACHIZITIILOR PUBLICE CONSIDERATII GENERALE 1.1 PRINCIPII IN ACHIZITIILE PUBLICE Sistemul achizitillor publice reprezinta o...

Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare

Capitolul I CONSIDERAŢII TEORETICE ŞI CADRUL LEGISLATIV CE REGLEMENTEAZĂ ACHIZIŢIILE PUBLICE Achiziţiile publice sunt de o importanţă economică...

Documentarea-cercetarea contabilă pentru activitățile de achiziții publice

REZUMAT ACHIZIȚIILE PUBLICE Achizițiile publice fac parte din activitatea desfășurată de o instituție publică. Deoarece activitatea unei...

Prețuri și concurență - achizițiile publice

Scopul studiului Scopul studiului achizitiilor publice este acela de a intelege importanta pe care o are acest tip de cheltuiala asupra resurselor...

Atribuirea contractului de achiziție publică

Achizitiile publice constituie un domeniu important privind dobandirea definitive sau temporara, de catre o persoana juridical (autoritate...

Ai nevoie de altceva?