Garanțiile reale în dreptul roman

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 3393
Mărime: 29.41KB (arhivat)
Publicat de: Anatolie L.
Puncte necesare: 7
Chisinau, R. Moldova

Cuprins

 1. Noțiunea de Garanțiile Reale 3
 2. Ipoteca imobiliara. 4
 3. Gajul comercial. 4
 4. Ipoteca mobiliara. 6
 5. Ipoteca asupra instrumentelor de lucru 6
 6. Ipoteca asupra marfurilor si a altor bunuri mobiliare 7
 7. Garanțiile personale în epoca veche. 7
 8. Fiducia 9
 9. Concluzii 10
 10. Bibliografie 11

Extras din referat

Noțiunea de Garanțiile Reale

Garantiile reale reprezinta modalitatea uzuala clasica de asigurare a platii. Cel care incheie un contract sinalagmatic poate retine bunul care trebuie sa-1 livreze (in virtutea acestui contract), pana cand cealalta parte contractanta face plata pretului. Asa, de exemplu, intreprinderea care repara o masina are dreptul sa o retina atata vreme cat n-a fost platit pretul reparatiei. Ceilalti creditori ai debitorului nu vor putea sechestra util aceasta masina decat platind mai intai intreprinderea care a retinut masina.

Acest gen de garantie este incomplet, deoarece creditorul, in lipsa unei ga rantii mai largi, daca va elibera masina (desi putea s-o retina) isi pierde garantia.

Garanțiile reale constau în afectarea, atribuirea unui lucru din patrimoniul debitorului către creditor în scopul garantării unei creanțe.

Afectarea poate avea mai multe forme după cum urmează:

- Transferul dreptului de proprietate la fiducie;

- Remiterea posesiunii lucrului în cazul gajului;

- Crearea unui drept real special în cazul ipotecii;

- Preluarea datoriei cuiva fără vreun interes în cazul intercesiunii .

Garantiile reale se caracterizeaza prin „dreptul de preferinta', adica daca bu nul este vandut, titularul acestuia trebuie in primul rand sa indestuleze din pret pe creditorul garantat. Si, de asemenea, creditorul garantat poate cere vanzarea pentru a trece inaintea altor creditori ai debitorului.

Cel mai adesea, in cazul garantiei reale, la dreptul de preferinta se mai adauga un „drept de urmarire', in virtutea caruia, atunci cand bunul a fost instrainat inainte de stingerea datoriei, si creditorul nu a cunoscut acest fapt, acesta poate cere ca bu nul sa fie vandut la licitatie pentru a putea fi indestulat din pret. El poate deci urmari chiar la tertii dobanditori, bunul afectat de garantia reala.

Garantia reala poate consta fie dintr-un amanet, fie dintr-o ipoteca.

Exista amanet cand bunul este sustras posesiei debitorului (care astfel nu-1 va putea deturna, distruge sau deteriora) si trece in mainile creditorului sau ale unui tert (insarcinat sa-1 retina in interesul creditorului).

In cazul ipotecii, bunul este pastrat de debitor sau daca acesta il instraineaza, creditorul care si-a inscris ipoteca sa, il va putea lua din mainile dobanditorului, pen tru a putea fi indestulat din pret.

Orice garantie reala este in acelasi timp si un bun incorporai, caci dreptul ti tularului sau are un obiect abstract (desi se exercita asupra unui lucru).

Deci, garantia reala este un bun incorporai care are un caracter accesoriu dintr-un indoit punct de vedere: in ceea ce priveste creanta, el nu exista decat pen tru a garanta creanta si dispare o data cu ea, iar, in ceea ce priveste bunul care este afectat de garantie, garantia dispare o data cu disparitia bunului, dar creditorul poate sa-1 urmareasca la un dobanditor.

O intreaga tehnica juridica asigura circulatia bunului in acelasi timp cu circu latia creantei garantate.

Garantiile conventionale in afaceri pot fi de diferite feluri:

Ipoteca imobiliara.

Imobilele se preteaza mai bine decat mobilele corpo rale la ipoteca.

Ipoteca insa este o garantie greoaie si supusa unor reguli de drept minutioase, costisitoare si complexe, privind publicitatea sa.

Ipoteca care necesita un act notariat, antreneaza drepturi fiscale si cheltuieli de publicitate oneroase. De aceea, ea nu este folosita in afaceri decat pentru a se garanta creante pe termen lung, cand aceste cheltuieli se pot amortiza pe o durata suficient de mare.

Ipoteca imobiliara este un drept real care dezmembreaza proprietatea.

Primul creditor care-si va inscrie ipoteca in registrul de publicitate va fi prefe rat celor inscrisi dupa el si va putea opune ipoteca dobanditorilor al caror titlu va fi publicat ulterior in registru.

Gajul comercial.

Aceasta garantie este adesea folosita in afaceri. Ca si creditorul ipotecar, creditorul gajist poseda asupra lucrului un drept real, desprins din dreptul de proprietate.

Gajul priveste intotdeauna bunuri mobile si este, de fapt, un amanet, care pre supune deci deposedarea debitorului. Acest lucru este jenant, dar nu intotdeauna.

Exista momente cand marfa sau alte valori sunt fara miscare si chiar stanje nesc. Daca ele stagneaza, sunt depuse la un tert pentru garantarea creditorului. Acesta este rolul magazinelor generale. Comerciantul care-si incredinteaza marfurile magazinelor generale, primeste doua „titluri la ordin' pe care el le poate pune in cir culatie:recipisa (al carei purtator va fi proprietar al marfurilor, in locul depozantului originar) si warrantul (prin andosarea caruia depunatorul originar va da aceste mar furi in gaj).

Bibliografie

[1] Cocoș, Ștefan, Drept roman, Ed. Universul Juridic, București, 2004. [2] Hanga, Vladimir, Drept privat roman, București, 1971. [3] Molcuț, Emil; Oancea, Dan, Drept roman, Ed. Universul, București, 1993. [4] Murzea, Cristinel, Drept Roman, Ed. All Beck, București, 2003. [5] Pop, Liviu, Teoria generală a obligațiilor, Ed. Lumina Lex, București, 1998.

Preview document

Garanțiile reale în dreptul roman - Pagina 1
Garanțiile reale în dreptul roman - Pagina 2
Garanțiile reale în dreptul roman - Pagina 3
Garanțiile reale în dreptul roman - Pagina 4
Garanțiile reale în dreptul roman - Pagina 5
Garanțiile reale în dreptul roman - Pagina 6
Garanțiile reale în dreptul roman - Pagina 7
Garanțiile reale în dreptul roman - Pagina 8
Garanțiile reale în dreptul roman - Pagina 9
Garanțiile reale în dreptul roman - Pagina 10
Garanțiile reale în dreptul roman - Pagina 11

Conținut arhivă zip

 • Garantiile reale in dreptul roman.docx

Alții au mai descărcat și

Responsabilitatea Ministerială

Noţiunea de responsabilitate ministerială De cele mai multe ori, tratatele de drept public nu se opresc asupra sensului noţiunii de...

Căsătoria în Dreptul Roman

1. Generalităţi Izvoarele dreptului roman ne fac cunoscute mai multe definiţii ale căsătoriei: prima aparţine juristului Modestin din sec. III...

Drepturile și obligațiile debitorului și creditorului gajist

INTRODUCERE Gajul este un contract accesoriu, prin care debitorul remite creditorului un lucru mobil, corporal sau necorporal ca garanţie, pentru...

Garanțiile Personale și Reale în Sistemul Dreptului Roman

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE Conceptul de garanţie s-a format pe baza unei îndelungate evoluţii în procesul de tranziţie de la societatea...

Societățile Comerciale

SOCIETĂŢILE COMERCIALE Organizare şi funcţionare conform Legii nr.31/1990 , modificată prin Legea nr. 441/2006 şi prin Legea nr. 516/2006 1....

Imunitatea parlamentară

INTRODUCERE În structurarea acestei teme, „Imunitatea parlamentară”, am manifestat o preocupare constantă pentru înțelegerea mai amplă a...

Contractul de donație în dreptul român

DEFINIŢIE: Donaţia este actul prin care o persoană numită donator suferă o sărăcire, adică o micşorare a patrimoniului său în favoarea unei alte...

Gajul

1. NOTIUNE, FELURI SI REGLEMENTARE Potrivit art. 1685 Cod civil , “amanetul”(gajul) este un contract prin care datornicul(debitorul) remite...

Te-ar putea interesa și

Asigurarea Executării Obligațiilor

INTRODUCERE În orce sistem de drept o persoană care contractează o obligaţie răspunde de îndeplinirea acesteia cu propriul său patrimoniu. Pentru...

Contractul de Leasing

Introducere Viaţa economică a secolului nostru se caracterizează prin dinamism şi complexitate. Pe lângă caracterul complex al activităţilor ce se...

Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional

CAPITOLUL I ASPECTE ALE RAPORTURILOR DE DETERMINARE INTRE COMERTUL INTERNATIONAL SI DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL I.1 Noţiunea de Drept al...

Garanțiile Personale în Dreptul Civil

Capitolul 1 Dispoziţii generale cu privire la garanţiile personale Raţiunea finală a existenţei oricărei obligaţii este executarea ei. Garantarea...

Analiza comparativă cu privire la dreptul de proprietate și modalitățile juridice de garantare ale acestuia în dreptul român și în dreptul românesc actual

INTRODUCERE Principalele momente în evoluţia dreptului de proprietate se confundă cu aceea a civilizaţiei omeneşti, această instituţie juridică...

Garanțiile de Executare ale Contractului de Credit Bancar

TITLUL I - REPERE ISTORICE PRIVIND ACTIVITATEA BANCARA Capitolul 1- Activitatea bancara. Primele milenii Sectiunea 1- Perioada antica Comertul...

Garanțiile Reale

Lucrarea analizeaza dintr-un punct de vedere original, garantiile obligatiilor în dreptul civil si în dreptul comercial. Mijloacele juridice...

Contractele Comerciale

INTRODUCERE În zilele noastre, viaţa oricărui om reclamă, aproape la orice pas cunoaşterea dreptului, înţeles ca îndreptar al conveţuirii sociale....

Ai nevoie de altceva?