Hotărâri ale CEDO în cauze împotriva României - (Cauze privind încălcarea articolului 3 din Convenție)

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 7077
Mărime: 72.53KB (arhivat)
Publicat de: Danut C.
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Daniela Czika
Facultatea de Drept "Simion Barnutiu"
Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu

Cuprins

  1. 1. Cauza Bragadireanu împotriva României 3
  2. 2. Cauza Olteanu împotriva României 5
  3. 3. Cauza Moldovan și alții împotriva României 7
  4. 4. Cauza Georgescu împotriva României 9
  5. 5. Cauza Stoicescu împotriva României 12
  6. 6. Cauza M.B. împotriva României 13
  7. 7. Concluzii 14
  8. 8. Bibliografie selectivă 18

Extras din referat

1. Cauza Bragadireanu împotriva României

La originea cauzei se află o cerere îndreptată împotriva României, prin care un cetățean al acestui stat, domnul Alexandru Bragadireanu (reclamantul), a sesizat Curtea la data de 25 mai 2004, pretinzând că detenția sa continuă, în ctive n l gravelor sale ctive de sănătate, și standardul îngrijirilor medicale ctive în închisoare ar reprezenta o încălcare a articolului 3 din Convenție.

În fapt, la 9 iunie 1993, reclamantul (născut în anul 1954) a fost arestat de poliție timp de cinci zile fiind acuzat de uciderea partenerului său, iar la 14 iunie 1993, procurorul de la Tribunalul Județean Giurgiu a dispus retrimiterea sa în închisoare. În rezumat, în perioada iunie 1993-mai 2004, reclamantul a fost menținut în stare de detenție, deși starea sa de sănătate, așa cum reiese din probele aflate la dosar, a fost într-un declin constant. Dintr-un raport al Institutului de Medicină Legală din 30 septembrie 2004 reiese că “patologia ... este severă, cu evoluție imprevizibilă, posibil către un diagnostic fatal care poate avea loc ctive n l dacă [reclamantul] este sau nu în închisoare.”

Deși în nenumărate rânduri reclamantul a solicitat îmbunătățirea condițiilor de detenție (într-o celulă cu treizeci de paturi aranjate pe trei nivele și cu saltele rupte, cu câte doi deținuți în fiecare pat, două toalete și nici un duș sau apă caldă, în condițiile în care având un anus artificial, nu-și putea controla mișcările intestinului), cererile sale au fost ctive n pe motiv că nu există ctive cu un singur pat în penitenciar, cu excepția celor pentru detenție la regim ctive n.

Deasemenea, conform reclamantului, acesta a cerut în repetate rânduri să fie examinat de un medic, dar fără folos. A reclamat că autoritățile nu i-au furnizat medicamente din lipsă de fonduri și familia a trebuit să effort le trimită. În scrisoarea din 16 decembrie 2005 Comisia pentru Protecția persoanelor cu handicap a informat reclamantul că atâta vreme cât este închis nu are dreptul la nicio alocare ctive pentru propriile nevoi sau pentru angajarea unui asistent personal, având în vedere că este responsabilitatea penitenciarului să-l îngrijească.

Reclamantul a considerat că lipsa tratamentului medical adecvat și condițiile detenției sale înseamnă încălcarea articolului 3 din Convenție. Starea sănătății sale, în special incapacitatea sa de a-și controla mișcările intestinului, a generat un mediu foarte ostil în celula sa, fiind supus continuu la batjocura celorlalți deținuți și culminând cu excluderea sa din orice activitate ctive. El a reamintit că deși avea dreptul la condiții ctive și chiar la un asistent personal, a împărțit celula cu alți deținuți și nu a putut avea un standard minim de igienă din cauza lipsei apei calde sau dușurilor.

Privind îngrijirile medicale în închisoare, probele analizate de către Curte arată că reclamantul a fost examinat de către medicii din penitenciar în mod regulat și trimis în spitale publice pentru alte examinări la nevoie. Dimpotrivă, plângerile reclamantului par neîntemeiate în lumina dosarului său medical prezentat în cauză de către Guvern și necontestat de reclamant. Este adevărat că familia reclamantului i-a adus medicamente, totuși, Curtea notează că s-a raportat că acest lucru s-a întâmplat o singură dată, la 6 august 2004, și că dosarul medical al reclamantului conține rețetele medicilor din timpul detenției sale, dovedind că autoritățile din penitenciar au răspuns în general în mod adecvat la cerințele tratamentului său medical. Prin urmare, având în vedere numai îngrijirea ctive din închisoare, reclamantul nu a dovedit “dincolo de orice îndoială rezonabilă” că suferința sa a atins nivelul minim de gravitate pentru a intra sub incidența articolului 3.

Privind a doua ramură de analiză, condițiile de detenție, Curtea ctive n că având în vedere cerințele stării sale de sănătate și faptul că afirmațiile reclamantului privind lipsa unui ajutor organizat din partea autorităților din închisoare nu sunt în nici un fel contestate de Guvern,

aceste condiții nu ctive standardele europene stabilite de CPT. Astfel, efectul ctive n l de supraaglomerare în dormitoare mari (și uneori și insalubre), puținele activități și accesul inadecvat la facilitățile sanitare au făcut ca suferința reclamantului să atingă pragul tratamentului inuman și înjositor prevăzut la articolul 3.

Asupra aplicării articolului 41 din convenție , Curtea a ctive n că statul intimat trebuie să plătească reclamantului, în termen de trei luni de la data la care hotărârea devine definitivă în conformitate cu articolul 44 - 2 din Convenție, 6.500 euro pentru ctive n l moral, plus orice taxă care poate fi încasată.

Așadar, Curtea concluzionează că deși articolul 3 din Convenție nu poate fi interpretat ca bazându-se pe o obligație ctive de a elibera deținuții pe motive de sănătate, impune totuși o obligație a Statului de a proteja bunăstarea fizică a persoanelor închise, de exemplu acordându-le asistența ctive necesară.

Curtea a mai subliniat dreptul tuturor deținuților la condiții de detenție care să fie compatibile cu demnitatea umană, astfel încât să asigure că modul și metoda de executare a măsurilor impuse nu îi supun la ctive sau greutăți de o intensitate care să depășească nivelul inevitabil de suferință inerent în detenție; în plus, pe lângă sănătatea deținuților, bunăstarea trebuie asigurată în mod adecvat, date fiind nevoile practice ale închisorii.

Bibliografie

1) BÎRSAN, Corneliu, Convenția europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, București, 2005

2) CHIRIȚĂ, Radu, Convenția europeană a drepturilor omului. Comentarii și explicații, Ediția a 2-a, Editura C.H. Beck, București, 2008

3) SELEJAN-GUȚAN, Bianca, Protecția europeană a drepturilor omului, Ediția a 5-a, revăzută și adăugită, Editura Hamangiu, București, 2018

Resurse electronice:

https://www.echr.coe.int/

https://www.ilegis.ro/

https://jurisprudentacedo.com/

Preview document

Hotărâri ale CEDO în cauze împotriva României - (Cauze privind încălcarea articolului 3 din Convenție) - Pagina 1
Hotărâri ale CEDO în cauze împotriva României - (Cauze privind încălcarea articolului 3 din Convenție) - Pagina 2
Hotărâri ale CEDO în cauze împotriva României - (Cauze privind încălcarea articolului 3 din Convenție) - Pagina 3
Hotărâri ale CEDO în cauze împotriva României - (Cauze privind încălcarea articolului 3 din Convenție) - Pagina 4
Hotărâri ale CEDO în cauze împotriva României - (Cauze privind încălcarea articolului 3 din Convenție) - Pagina 5
Hotărâri ale CEDO în cauze împotriva României - (Cauze privind încălcarea articolului 3 din Convenție) - Pagina 6
Hotărâri ale CEDO în cauze împotriva României - (Cauze privind încălcarea articolului 3 din Convenție) - Pagina 7
Hotărâri ale CEDO în cauze împotriva României - (Cauze privind încălcarea articolului 3 din Convenție) - Pagina 8
Hotărâri ale CEDO în cauze împotriva României - (Cauze privind încălcarea articolului 3 din Convenție) - Pagina 9
Hotărâri ale CEDO în cauze împotriva României - (Cauze privind încălcarea articolului 3 din Convenție) - Pagina 10
Hotărâri ale CEDO în cauze împotriva României - (Cauze privind încălcarea articolului 3 din Convenție) - Pagina 11
Hotărâri ale CEDO în cauze împotriva României - (Cauze privind încălcarea articolului 3 din Convenție) - Pagina 12
Hotărâri ale CEDO în cauze împotriva României - (Cauze privind încălcarea articolului 3 din Convenție) - Pagina 13
Hotărâri ale CEDO în cauze împotriva României - (Cauze privind încălcarea articolului 3 din Convenție) - Pagina 14
Hotărâri ale CEDO în cauze împotriva României - (Cauze privind încălcarea articolului 3 din Convenție) - Pagina 15
Hotărâri ale CEDO în cauze împotriva României - (Cauze privind încălcarea articolului 3 din Convenție) - Pagina 16
Hotărâri ale CEDO în cauze împotriva României - (Cauze privind încălcarea articolului 3 din Convenție) - Pagina 17
Hotărâri ale CEDO în cauze împotriva României - (Cauze privind încălcarea articolului 3 din Convenție) - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Hotarari ale CEDO in cauze impotriva Romaniei - (Cauze privind incalcarea articolului 3 din Conventie).docx

Alții au mai descărcat și

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Protecția Europeană a Drepturilor Omului - Spețe

Rezolzare 1.Cu privire la internarea domnului F.G. la ordinul primarului observăm o încălcare a ordinului 5 din Convenția Europeană a Drepturilor...

Faimblat împotriva României - analiza

Sistemul juridic roman este, precum majoritatea sistemelor europene un sistem monist, care acorda prioritate dreptului international. Potrivit...

Speță comentată Curtea Europeană a Drepturilor Omului

I. INTRODUCERE În 2006 au fost pronuntate 14 hotarâri pe tipologia cauzelor Strain si Paduraru din 21.07.2005 si respectiv 1.12.2005, prin care...

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Statutul juridic al persoanelor refugiate

INTRODUCERE Lucrarea de față se intitulează Statutul juridic al persoanelor refugiate si abordează mai multe problemele ale dreptului...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Rolul instanțelor judiciare și de arbitraj internaționale în dreptul internațional public

CONSIDERATII GENERALE 1.Notiunea de instanta internationala “Era necesar”, asa s-a considerat; pentru ca sunt prea multe state care...

Dreptul la un proces echitabil

1 SCURT ISTORIC AL DREPTURILOR OMULUI Se poate afirma că istoria drepturilor omului se confundă cu istoria omenirii. Convingerea că oamenilor li...

Drepturile omului și mecanismele europene de protecție a drepturilor omului

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE SECTIUNEA 1.1. Definirea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, evolutia si importanta acestora...

Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare

I Noţiuni generale 1. Privire istorică Alături de contractul de schimb, contractul de vânzare-cumpărare pretinde a fi unul din cele mai vechi...

Discriminarea Rasială

1. Prevederile articolului 14 - Interzicerea discriminării Articolul 14 din Convenţia europeană dispune că exercitarea tuturor drepturilor şi...

Dreptul de a nu fi Supus Torturii

Dreptul oricărei persoane de a nu fi supusă torturii, tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante este un drept inerent fiinţei umane care...

Concediul Paternal

I. Concediul paternal 1. 1. Introducere Naşterea unui copil reprezintă un eveniment special în viaţa părinţilor. Ceea ce nu ştim însă decât după...

Garantarea Drepturilor și Libertăților Fundamentale în Convenția Europeană a Drepturilor Omului

Prin Constituţia României, în forma sa revizuită, adoptată prin referendum naţional în anul 2003, cetăţenii au drepturi şi libertăţi civile,...

Ai nevoie de altceva?