Instituția Apelului

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 4149
Mărime: 20.70KB (arhivat)
Publicat de: Tatiana Vlad
Puncte necesare: 7
FACULTATEA DE DREPT

Cuprins

  1. Consideraţii generale
  2. 1.1 Noţiunea apelului şi importanţa sa
  3. 1.2 Obiectul apelului
  4. 1.3 Condiţii de exercitare ale apelului

Extras din referat

1.1. Noţiunea de apel şi importanţa sa

Apelul poate fi definit ca o cale ordinară de atac, comună, de reformare, devolutivă şi suspensivă de executare, prin care, partea care justifică un interes poate solicita unei jurisdicţii superioare reformarea hotărârii pronunţate de instanţa de fond.

Este reglementat în art.282-298 din Codul de procedură civilă.

În doctrină, specialiştii consideră că existenţa apelului sau a unei căi de atac similare, este esenţială în actul de justiţie, întrucât, în activitatea de judecată pot apărea erori de interpretare sau de aplicare corectă a legii.

Astfel, apelul conferă părţilor posibilitatea de a invoca controlul judiciar asupra unei sentinţe afectate de o greşeală de judecată. Cauza va ajunge în faţa unei instanţe superioare care o va examina din nou pentru a pronunţa o soluţie care să corespundă cu adevărul şi care să fie conformă cu norma juridică.

Chiar dacă cauza este soluţionată de o instanţă superioară care va oferi garanţii pentru pronunţarea unei soluţii juste, uneori şi această instanţă poate cădea într-o eroare: “Dar apelul reprezintă şi trebuie să reprezinte un remediu pentru corectarea greşelilor de judecată. Fără existenţa unei căi de atac de reformare şi cu caracter devolutiv, o justiţie democratică este de neconceput.”

Argumentaţia ar fi aceea că pe de o parte, pentru corectarea greşelilor care s-ar strecura în apel, legea reglementează calea recursului, iar în anumite condiţii se pot exercita şi celelalte căi extraordinare de atac.

Inexistenţa unei căi ordinare de atac care să permită exercitarea unui control judiciar complet ar face să treacă unele hotărâri judecate, însă judecate greşit, lucru care nu ar putea fi admis.

Dintr-un alt punct de vedere, judecata în apel oferă mai mari posibilități de evitare a erorilor judiciare, întrucât pe această cale se face o reevaluare completă a cauzei, în fapt şi în drept, în faţa unei instanţe superior compusă din mai mulţi magistraţi care au o experienţa mai vastă şi care sunt atent selecţionaţi.

Un lucru esenţial în ceea ce priveşte apelul ca şi o cale de atac, este acelă că are rolul de a pune în valoare principiul dublului grad de jurisdicţie. Conform acestui principiu, orice litigiu care a trecut printr-o primă judecată, poate trece în faţa unei instanţe superioare spre a fi rejudecat într-o nouă etapă procesuală care este continuarea aceluiaşi proces.

Apelul constituie calea de atac cea mai frecvent folosită, iar legea o pune la dispoziţia parţilor şi a Ministerului Public în mod necondiţionat.

Există însă şi situaţii în care dreptul la apel este suprimat. Autorii justifică suprimarea dreptului la apel prin două raţiuni importante: caracterul redus al interesului litigios şi necesitatea „de a câştiga timp”, adică de a soluţiona cât mai rapid procesul.

1.2. Obiectul apelului

Potrivit Codului de procedură civilă, obiectul apelului îl constituie hotărârile date în primă instanţa de judecătorii şi tribunale, dacă prin lege nu se prevede altfel. Rezultă astfel, că pot fi atacate cu apel toate hotărârile date de judecătorii şi tribunale în primă instanţa, indiferent dacă s-au pronunţat sau nu în fond.

Coroborând dispoziţiile art. 282 alin. (1) cu cele ale art. 299 din Codul de procedură civilă, reiese că există şi hotărâri date fără drept de apel: „Nu sunt supuse apelului hotărârile judecătoreşti date în primă instanţa în cererile introduse pe cale principală privind pensii de întreţinere, litigii al căror obiect are o valoare de până la 100 de mii de lei inclusiv, atât în materie civilă, cât şi în materie comercială, acţiunile posesorii, precum şi cele referitoare la înregistrările în registrele de stare civilă, luarea măsurilor asiguratorii şi în alte cazuri prevăzute de lege.

Preview document

Instituția Apelului - Pagina 1
Instituția Apelului - Pagina 2
Instituția Apelului - Pagina 3
Instituția Apelului - Pagina 4
Instituția Apelului - Pagina 5
Instituția Apelului - Pagina 6
Instituția Apelului - Pagina 7
Instituția Apelului - Pagina 8
Instituția Apelului - Pagina 9
Instituția Apelului - Pagina 10
Instituția Apelului - Pagina 11
Instituția Apelului - Pagina 12
Instituția Apelului - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Institutia Apelului.doc

Alții au mai descărcat și

Confiscarea Specială

INTRODUCERE Măsurile de siguranţă ca sancţiuni de drept penal au apărut mai târziu în istoria dreptului penal, fiind incluse în legislaţiile...

Posesia

Introducere Posesia, ca stare de fapt, a făcut obiectul preocupărilor omenești încă din vremuri străvechi. Inițial, în dreptul roman era...

Procedura civilă romană

PROCEDURA CIVILĂ ROMANĂ 1. CONSIDERAȚII GENERALE Procedura se ocupă cu studiul mijloacelor formale care tind să aigure și să ocrotească...

Participanții la Procesul Civil

§1. Aspecte generale asupra instituţiei Conceptul de „terţe persoane” este folosit frecvent în doctrină şi jurisprudenţă, însă semnificaţia...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul

CUVÂNT ÎNAINTE Statul de drept presupune asigurarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către autorităţile publice, fără...

Participanții la procesul civil

INTRODUCERE În literatura juridică s-a arătat că în statul de drept justiţia poate fi privită sub două aspecte: ca sistem al organelor...

Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia

INTRODUCERE. Orice persoană căreia i s-a lezat un drept oarecare poate pretinde repararea acestuia prin adresarea în instanţa de judecată, ce este...

Apelul - cale ordinară de atac (procesul civil)

INTRODUCERE Prin dispoziţiile de procedură au fost create condiţiile necesare pentru ca instanţele judecătoreşti sau alte organe cu activitate...

Satisfacția cetățeanului fata de serviciile administrației publice

I. INTRODUCERE : Tema aleasă de mine în această lucrare este : SATISFACŢIA CETĂŢEANULUI FAŢĂ DE SERVICIILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE (STUDIU DE CAZ...

Reglementarea Juridică a Apelului în Dreptul Procesual

CAPITOLUL I. INSTITUŢIA APELULUI ÎN DREPTUL PROCESUAL ROMÂN I.1. NOŢIUNEA DE CALE DE ATAC ŞI NOŢIUNEA DE APEL Căile de atac sunt mijloace...

Apelul în Procesul Penal

Capitolul I NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1. Cãile de atac în general Cãile de atac reprezintã acele mijloace prevãzute de lege prin care o hotãrâre...

Ai nevoie de altceva?