Libera circulație a forței de munca în UE

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 5878
Mărime: 42.21KB (arhivat)
Publicat de: Sorin H.
Puncte necesare: 6

Extras din referat

1. Considerații generale

Libertatea de circulație a lucrătorilor se circumscrie libertății de circulație a persoanelor, dând expresie uneia din libertățile fundamentale ale dreptului Uniunii Europene, alături de libera circulație a produselor, libera circulație a serviciilor și libera circulație a capitalurilor.

Ideea de principiu care a stat la baza reglementărilor din domeniul liberei circulații a lucrătorilor a fost crearea unei piețe comune, inclusiv a forței de muncă, prin eliberarea barierelor privind migrația și promovarea unei cetățenii comunitare/ europene și care să permită, astfel, eliminarea intervenției inutile a guvernelor naționale si, implicit, consolidarea relației între statele membre ale Uniunii Europene în contextul diversității.

Primul pas în crearea libertății de mișcare a forței de muncă, s-a realizat prin intermediul art. 69 din Tratatul ce a instituit Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului (CECO). Conform acestui text, statele membre erau obligate să înlăture orice restricție bazată pe naționalitate în angajarea lucrătorilor din industria cărbu-nelui si oțelului.

Această reglementare incipientă a fost urmată de includerea unor dispoziții similare în tratatele următoare, precum și de elaborarea unor directive și regulamente cu scopul de a crea un cadru legislativ cât mai unitar care să garanteze accesul liber al lucrătorilor europeni pe piața muncii la nivelul Uniunii Europene.

Primele prevederi generale referitoare la libera circulație a persoanelor, și implicit a lucrătorilor, apar în cadrul Tratatului de la Roma, din 1957, ce a instituit Comu-nitatea Economica Europeană (Tratatul CE), al cărui obiectiv principal a fost acela de a reproduce pe cât posibil caracteristicile unei piețe naționale. în acest sens, Tratatul CE stabilea „ eliminarea, între statele membre, a obstacolelor în calea liberei circu lații a persoanelor, serviciilor și capitalului” și statua faptul că „în scopul aplicării prezentului Tratat, și fără a aduce prejudicii vreunei prevederi speciale incluse în acesta, este interzisă orice discriminare pe motiv de naționalitate”. Deși Tratatul CE afirma datoria Comunității de a asigura libera circulație a per soanelor, până la sfârșitul anilor ’80 eforturile depuse în acest sens au reușit să regle menteze doar parțial aspectele legate de libera circulație a anumitor categorii de persoane: lucrătorii și familiile lor, furnizorii de servicii și agenții economici.

în aceste condiții dificile privind stadiul înfăptuirii pieței unice, a fost adoptat Actul Unic European (document prin care a avut loc o revizuire generală a tratatelor, intrat în vigoare la 1 iulie 1987), care aduce un nou calendar, mai precis și mobilizator, în procesul de integrare al libertății de circulație a lucrătorilor, dând un nou impuls acestui domeniu, dar și politicilor sociale.

în acest nou context, libera circulație a persoanelor în cadrul Comunității Europene a fost definită drept una dintre cele patru libertăți fundamentale ale Pieței Interne. Acest nou statut a dus la accelerarea procesului de extindere a dreptului de circulație asupra unor noi categorii de persoane (studenți, persoane ce nu depun activități economice, dar au resurse suficiente pentru a trăi etc.).

Deși preocuparea pentru aspectele legate de libertatea de circulație a lucrătorilor este prezentă încă de la începuturile Uniunii Europene, această politică capătă noi dimensiuni odată cu adoptarea, în 1989, a Cartei comunitare a drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor (cunoscută și drept Carta Socială). Carta Socială reflectă preocuparea pentru întreaga dimensiune socială a politicilor comunitare în contextul construcției pieței unice europene și a fost elaborată în urma unui proces de consultare a părților interesate (reprezentanți ai angajatorilor, lucrătorilor, liber profesioniștilor, fermierilor etc.). în legătură cu libertatea de circulație a lucrătorilor, Carta Socială se raliază demersurilor anterioare în acest domeniu, întărind încă o dată ideea că orice lucrător din cadrul Comunității Europene are dreptul la liberă circulație pe întreg teritoriul Comunității, sub rezerva limitărilor justificate pentru motive de ordine publică și de sănătate publică.

Bibliografie

- Monica Gheorghe, Uniunea Europeană și raporturile de muncă ale lucrătorilor, Editura Universul Juridic, București, 2015

- Nicolae Voiculescu, Maria -Beatrice Berna, Tratat de drept social internațional european, Editura Universul Juridic, București, 2019

- Luminița Dima, Relațiile de muncă și industriale în Uniunea Europeană, Editura CH Beck, București, 2012

- Blaise Baheten Metock ș.a. c. Minister for Justice, Equality and Law Reform, C-127/08

Preview document

Libera circulație a forței de munca în UE - Pagina 1
Libera circulație a forței de munca în UE - Pagina 2
Libera circulație a forței de munca în UE - Pagina 3
Libera circulație a forței de munca în UE - Pagina 4
Libera circulație a forței de munca în UE - Pagina 5
Libera circulație a forței de munca în UE - Pagina 6
Libera circulație a forței de munca în UE - Pagina 7
Libera circulație a forței de munca în UE - Pagina 8
Libera circulație a forței de munca în UE - Pagina 9
Libera circulație a forței de munca în UE - Pagina 10
Libera circulație a forței de munca în UE - Pagina 11
Libera circulație a forței de munca în UE - Pagina 12
Libera circulație a forței de munca în UE - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Libera circulatie a fortei de munca in UE.docx

Alții au mai descărcat și

Protecția tinerilor în UE

CAPITOLUL 1. DREPTUL MUNCII 1.1. CE SE ÎNŢELEGE PRIN DREPTUL MUNCII? Dreptul muncii este un ansamblu de dispoziţii prin care se definesc...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Asistența socială

Asistența socială este un element esențial al securității sociale reprezentat de un sistem de norme juridice prin care sunt aplicate măsurile de...

Dreptul Muncii

1. La încheierea contractului individual de muncă, persoana trebuie să aibă vârsta minimă de: a) 14 ani; b) 15 ani; c) 16 ani; d) 18 ani....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Sinteză dreptul muncii

Dreptul muncii: definiţia şi trăsăturile. În doctrină s-au formulat o largă varietate de definiţii. Astfel, de exemplu, unii autori susţin că,...

Teste grilă dreptul muncii (2010)

1. Constituie munca subordonata: a. munca prestata de voluntar in temeiul contractului de voluntariat b. munca persoanelor care presteaza...

Te-ar putea interesa și

Libera circulație a persoanelor în spațiul european

INTRODUCERE Libera circulaţie a persoanelor şi eliminarea controalelor la frontierele interne fac parte dintr-un concept mai larg , acela al...

Particularități ale Aderării României la Uniunea Europeană

SECTIUNEA I. SCURT ISTORIC AL UNIUNII EUROPENE Comunitatile europene sunt organizatii care, pornind de la necesitatile integrarii economice, au...

Globalizarea și criza economică

CAP 1. RĂDĂCINILE ISTORICE ALE GLOBALIZĂRII 1.1. Globalism, globalitate, globalizare Termenul de globalizare este folosit pentru prima dată de...

Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente

CAPITOLUL I – CONSIDERATII INTRODUCTIVE 1. 1. – Scurt istoric al uniunii Europene Declaratia din 9 mai 1950 a lui Robert Schuman, ministrul...

Cetățenia Europeana

INTRODUCERE Esenţa libertaţii de circulaţie a persoanelor constă în eliminarea discriminărilor între cetăţenii statului membru pe teritoriul...

Legislația Uniunii Europene privind Politicile Sociale și Ocuparea Forței de Muncă

I. Introducere Politicile sociale si ocuparea fortei de munca acopera domenii vaste, dar strâns legate între ele. Dintre aceste domenii se pot...

Libera circulație a forței de muncă și implicațiile pentru piața muncii din România

Libera circulaţie a forţei de muncă în spaţiul European şi implicaţiile pentru piaţa muncii din Romȃnia Rezumat: Scopul studiului îl reprezintă...

Libera circulație a persoanelor

Termenii de Referinta pentru Studiul 1 (al caror text integral este inclus în Anexa 10) necesita o prezentare generala a principiilor liberei...

Ai nevoie de altceva?